Användarhandbok Avbryt

Låsa, dölja och radera objekt

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Skapa dokument
   3. Verktygsfält
   4. Standardkortkommandon
   5. Anpassa kortkommandon
   6. Introduktion till ritytor
   7. Hantera ritytor
   8. Anpassa arbetsytan
   9. Egenskapspanelen
   10. Ange inställningar
   11. Toucharbetsytan
   12. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   13. Återställa, ångra, visa händelser och automatisera
   14. Rotera vy
   15. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   16. Tillgänglighet i Illustrator
   17. Säkert läge
   18. Visa illustrationer
   19. Använda Touch Bar med Illustrator
   20. Filer och mallar
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Verktygsöversikt
   2. Markeringsverktyg
    1. Markering
    2. Direktmarkering
    3. Gruppmarkering
    4. Trollstav
    5. Lasso
    6. Rityta
   3. Navigeringsverktyg
    1. Hand
    2. Rotera vyn
    3. Zooma
   4. Målningsverktyg
    1. Övertoning
    2. Nät
    3. Formbyggaren
   5. Textverktyg
    1. Text
    2. Text på bana
    3. Lodrät text
   6. Ritverktyg
    1. Ritstift
    2. Lägg till fästpunkt
    3. Ta bort fästpunkt
    4. Fästpunkt
    5. Krökning
    6. Linjesegment
    7. Rektangel
    8. Rundad rektangel
    9. Oval
    10. Polygon
    11. Stjärna
    12. Pensel
    13. Plumppensel
    14. Penna
    15. Shaper
    16. Segment
   7. Ändringsverktyg
    1. Rotera
    2. Spegla
    3. Skalförändra
    4. Skeva
    5. Bredd
    6. Omforma fritt
    7. Pipett
    8. Övergång
    9. Suddgummi
    10. Sax
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   4. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-effekter och Adobe Substance-material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-objekt
   5. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Format
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Skapa punktlistor och numrerade listor
   3. Hantera textområde
   4. Teckensnitt och typografi
   5. Formatera text
   6. Importera och exportera text
   7. Formatera stycken
   8. Specialtecken
   9. Skapa text på en bana
   10. Tecken- och styckeformat
   11. Flikar
   12. Text och tecken
   13. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   14. Uppdatera text från Illustrator 10
   15. Arabisk och hebreisk text
   16. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   17. Skapa 3D-texteffekter
   18. Kreativ typografisk design
   19. Skalförändra och rotera text
   20. Rad- och teckenavstånd
   21. Avstavning och radbrytningar
   22. Textförbättringar
   23. Stavnings- och språkordlistor
   24. Formatera asiatiska tecken
   25. Dispositioner för asiatisk skrift
   26. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   27. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Montera flera filer
   2. Hantera länkade och inbäddade filer
   3. Länkinformation
   4. Ångra inbäddning av bilder
   5. Importera teckningar från Photoshop
   6. Importera bitmappsbilder
   7. Importera Adobe PDF-filer
   8. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Filformat som stöds
  5. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  6. Problem med Wacom-enheter
  7. Problem med DLL-filer
  8. Minnesproblem
  9. Problem med preferensfilen
  10. Problem med teckensnitt
  11. Skrivarproblem
  12. Skicka en kraschrapport till Adobe
  13. Förbättra prestandan för Illustrator

Låsa eller låsa upp objekt eller lager

När du låser objekt kan du inte längre markera eller redigera dem. Du kan snabbt låsa flera banor, grupper och underlager genom att låsa det överordnade lagret.

 • Om du vill låsa ett objekt klickar du på knappen bredvid redigeringskolumnen (till höger om ögonikonen) på panelen Lager, för objektet eller lagret som du vill låsa. Dra markören över flera redigeringsknappar om du vill låsa flera objekt. Du kan också markera objekten som du vill låsa och sedan välja Objekt > Lås > Markering.

 • Klicka på låsikonen på panelen Lager för objekt eller lager som du vill låsa upp.

Du kan även låsa och låsa upp objekt med följande kommandon:

 • Om du vill låsa alla objekt som överlappar det markerade objektets område och som finns i samma lager ska du markera objektet och välja Objekt > Lås > Alla teckningar ovan.

 • Om du vill låsa alla lager utom det som innehåller ett markerat objekt eller en grupp ska du välja Objekt > Lås > Andra lager eller Lås övriga på menyn på panelen Lager.

 • Om du vill låsa alla lager ska du markera dem på panelen Lager. Välj sedan Lås alla lager på panelmenyn.

 • Välj Objekt > Lås upp alla om du vill låsa upp alla objekt i dokumentet.

 • Markera ett olåst, synligt objekt i gruppen om du vill låsa upp alla objekt i en grupp. Håll ned Skift+Alt och välj Objekt > Lås upp alla.

 • Välj Lås upp alla lager på menyn på panelen Lager om du har låst alla lager.

Obs!

Låsmenyerna är inaktiverade om du inte arbetar i isoleringsläge.

Lås upp objekt på arbetsytan

Du kan låsa upp objekt direkt från arbetsytan med låsikonens hjälp och behöver inte längre gå till panelen Lager. Gör något av följande: 

 • Använda låsikonen: Om du vill aktivera den här funktionen anger du Inställningar Markering och visning av fästpunkter > Markera och lås upp objekt på arbetsytan. En låsikon visas på arbetsytan för de låsta objekten. Klicka på den här ikonen om du vill låsa upp objekt.
 • Högerklicka på det låsta objektet och välj Lås upp objektnamn.

Obs! Lager går bara att låsa upp från panelen Lager. Låsikonen visas inte för objekt som finns i ett låst lager. 

lås upp objekt

Dölja eller visa objekt eller lager

Välj någon av följande metoder:

 • Öppna panelen Lager och klicka på ögonikonen bredvid objektet som du vill dölja. Klicka en gång till om du vill visa objektet igen. Om du döljer ett lager eller en grupp döljs alla objekt i lagret eller gruppen.

 • Dra markören över flera ögonikoner om du vill dölja flera objekt.

 • Markera ett objekt som du vill dölja och välj Objekt > Dölj > Markering.

 • Markera objektet och välj Objekt > Dölj > Alla teckningar ovan om du vill dölja alla objekt ovanför ett objekt i ett lager.

 • Välj Dölj andra på menyn på panelen Lager om du vill dölja alla omarkerade lager. Du kan även hålla ned Alt och klicka på ögonikonen för lagret som du vill visa. Du kan även dölja alla andra lager än det lager som innehåller det markerade objektet eller den markerade gruppen genom att välja Objekt > Dölj > Andra lager.

 • Välj Objekt > Visa alla om du vill visa alla objekt. Då visas alla objekt som tidigare varit dolda. Objekt som tidigare har varit markerade markeras.
 • Om du vill visa alla lager och underlager väljer du Visa alla lager på menyn på panelen Lager. Enbart dolda lager visas med det här kommandot, inte dolda objekt.

 • Markera ett olåst, synligt objekt i gruppen om du vill visa alla objekt i en grupp. Håll ned Skift + Alt och välj Objekt > Visa alla.

Obs!

Menyerna Visa alla och Dölj är inaktiverade om du inte arbetar i isoleringsläge.

Ta bort objekt eller lager

 1. Gör något av följande:

  • Markera objekten och tryck på Backsteg.

  • Markera objekten och välj Redigera > Radera eller Redigera > Klipp ut.

  • Markera vilka objekt du vill ta bort på panelen Lager och klicka sedan på ikonen Ta bort . Du kan också dra objektnamnet på panelen Lager till ikonen Ta bort eller välja Ta bort ”Lagernamn” på menyn på panelen Lager.
  • Välj Radera dolda lager på lagerpanelmenyn om du vill radera alla dolda lager och underlager.

  När du tar bort ett lager tas alla teckningar i lagret bort. Om du till exempel tar bort ett lager som innehåller underlager, grupper, banor och urklipp tas alla dessa element bort tillsammans med lagret.

  Obs!

  Ett dokument måste innehålla minst ett lager. Om ett dokument endast innehåller ett lager är ikonen och kommandot Ta bort nedtonade.

Liknande innehåll

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto