Låsa eller låsa upp objekt eller lager

När du låser objekt, kan du inte längre markera eller redigera dem. Du kan snabbt låsa flera banor, grupper och underlager genom att låsa det överordnade lagret.

 • Om du vill låsa ett objekt klickar du på knappen bredvid redigeringskolumnen (till höger om ögonikonen) på panelen Lager, för objektet eller lagret som du vill låsa. Dra markören över flera redigeringsknappar om du vill låsa flera objekt. Du kan också markera objekten som du vill låsa och sedan välja Objekt > Lås > Markering.

 • När du vill låsa upp objekt, klickar du på låsikonen  på panelen Lager, för objektet eller lagret som du vill låsa upp.

Du kan även låsa och låsa upp objekt med följande kommandon:

 • Om du vill låsa alla objekt som överlappar det markerade objektets område och som finns i samma lager, markerar du objektet och väljer Objekt > Lås > Alla teckningar ovan.

 • Om du vill låsa alla lager utom det som innehåller ett markerat objekt eller en grupp väljer du Objekt > Lås > Andra lager, eller väljer Lås övriga på menyn på panelen Lager.

 • Om du vill låsa alla lager, markerar du dem på panelen Lager. Sedan väljer du Lås alla lager på panelmenyn.

 • Om du vill låsa upp alla objekt i dokumentet, väljer du Objekt > Lås upp alla.

 • Om du vill låsa upp alla objekt i en grupp, markerar du ett olåst, synligt objekt i gruppen. Håll ned Skift+Alt och välj Objekt > Lås upp alla.

 • Om du har låst alla lager, väljer du Lås upp alla lager på menyn på panelen Lager.

Obs!

Låsmenyerna är inaktiverade om du inte arbetar i isoleringsläge.

Dölja eller visa objekt eller lager

Välj någon av följande metoder:

 • Öppna panelen Lager och klicka på ögonikonen  bredvid objektet som du vill dölja. Klicka en gång till om du vill visa objektet igen. Om du döljer ett lager eller en grupp, döljs alla objekt i lagret eller gruppen.

 • Dra markören över flera ögonikoner om du vill dölja flera objekt.

 • Markera ett objekt som du vill dölja, och välj Objekt > Dölj > Markering.

 • Om du vill dölja alla objekt ovanför ett objekt i ett lager, markerar du objektet och väljer Objekt > Dölj > Alla teckningar ovan.

 • Om du vill dölja alla omarkerade lager, väljer du Dölj andra på menyn på panelen Lager. Du kan även hålla ned Alt och klicka på ögonikonen för lagret som du vill visa. Du kan även dölja alla andra lager än det lager som innehåller det markerade objektet eller den markerade gruppen genom att välja Objekt > Dölj > Andra lager.

 • Om du vill visa alla objekt, väljer du Objekt > Visa alla. Då visas alla objekt som tidigare varit dolda. Objekt som tidigare varit markerade markeras.

 • Om du vill visa alla lager och underlager, väljer du Visa alla lager på menyn på panelen Lager. Enbart dolda lager visas med det här kommandot, inte dolda objekt.

 • Om du vill visa alla objekt i en grupp, markerar du ett olåst, synligt objekt i gruppen. Håll ned Skift + Alt och välj Objekt > Visa alla.

Obs!

Menyerna Visa alla och Dölj är inaktiverade om du inte arbetar i isoleringsläge.

Ta bort objekt

 1. Gör något av följande:

  • Markera objekten och tryck på Backsteg.

  • Markera objekten och välj Redigera > Radera eller Redigera > Klipp ut.

  • Markera vilka objekt du vill ta bort på panelen Lager, och klicka sedan på ikonen Ta bort . Du kan också dra objektnamnet på panelen Lager till ikonen Ta bort, eller välja Ta bort ”Lagernamn” på menyn på panelen Lager.

  När du tar bort ett lager, tas alla teckningar i lagret bort. Om du till exempel tar bort ett lager som innehåller underlager, grupper, banor och urklipp, tas alla dessa element bort tillsammans med lagret.

  Obs!

  Ett dokument måste innehålla minst ett lager. Om ett dokument endast innehåller ett lager, är ikonen och kommandot Ta bort nedtonade.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy