Användarhandbok Avbryt

Skapa animeringar

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Grundläggande om arbetsytan
   2. Skapa dokument
   3. Verktyg
   4. Standardkortkommandon
   5. Anpassa kortkommandon
   6. Introduktion till ritytor
   7. Hantera ritytor
   8. Anpassa arbetsytan
   9. Egenskapspanelen
   10. Ange inställningar
   11. Toucharbetsytan
   12. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   13. Återställa, ångra och automatisera
   14. Rotera vy
   15. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   16. Tillgänglighet i Illustrator
   17. Säkert läge
   18. Visa illustrationer
   19. Använda Touch Bar med Illustrator
   20. Filer och mallar
   21. Synka inställningar med hjälp av Adobe Creative Cloud
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Markering
    1. Översikt
    2. Markering
    3. Direktmarkering
    4. Lasso
    5. Rityta
   2. Navigering
    1. Översikt
    2. Zooma
    3. Rotera vyn
   3. Färg
    1. Översikt
    2. Övertoning
    3. Formbyggaren
   4. Text
    1. Översikt
    2. Text
    3. Text på bana
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   4. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-effekter och Adobe Substance-material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-objekt
   5. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Text
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Hantera textområdet
   3. Teckensnitt och typografi
   4. Formatera text
   5. Importera och exportera text
   6. Formatera stycken
   7. Specialtecken
   8. Skapa text på en bana
   9. Tecken- och styckeformat
   10. Flikar
   11. Text och tecken
   12. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   13. Uppdatera text från Illustrator 10
   14. Arabisk och hebreisk text
   15. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   16. Skapa 3D-texteffekter
   17. Kreativ typografisk design
   18. Skalförändra och rotera text
   19. Rad- och teckenavstånd
   20. Avstavning och radbrytningar
   21. Textförbättringar
   22. Stavnings- och språkordlistor
   23. Formatera asiatiska tecken
   24. Dispositioner för asiatisk skrift
   25. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   26. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Importera teckningsfiler
   2. Importera bitmappsbilder
   3. Importera teckningar från Photoshop
   4. Montera flera filer | Illustrator CC
   5. Ångra inbäddning av bilder
   6. Importera Adobe PDF-filer
   7. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
   8. Länkinformation
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  5. Problem med Wacom-enheter
  6. Problem med DLL-filer
  7. Minnesproblem
  8. Problem med preferensfilen
  9. Problem med teckensnitt
  10. Skrivarproblem
  11. Skicka en kraschrapport till Adobe

Om Flash-grafik

Filformatet Flash (SWF) är ett format för vektorbaserad grafik som används för skalbar, kompakt grafik för webben. Eftersom filformatet är vektorbaserat behåller teckningarna sin bildkvalitet oavsett upplösning, och passar mycket bra till att skapa animeringsbildrutor. I Illustrator kan du skapa enskilda animeringsbildrutor på lager och sedan exportera bildlagren till enskilda bildrutor för användning på en webbplats. Du kan också definiera symboler i en Illustrator-fil om du vill minska storleken på en animering. När de exporteras definieras respektive symbol bara en gång i SWF-filen.

Du kan spara teckningar som SWF-filer genom att använda Exportera-kommandot eller kommandot Spara för webben & enheter. Fördelar med de olika kommandona är:

Kommandot Exportera (SWF)

Ger den bästa kontrollen över komprimering av animeringar och bitmappar.

Kommandot Spara för webben & enheter

Ger större kontroll över blandningen av SWF- och bitmappsformat i en segmenterad layout. Det här kommandot har färre bildalternativ än kommandot Exportera (SWF) , men tillämpar de senast använda inställningarna i kommandot Exportera.

Ha följande information i åtanke när du förbereder att spara teckningar som SWF:

 • Du kan hålla nere filstorleken när du använder symboler genom att tillämpa effekter på symbolerna på panelen Symboler, inte på symbolvarianterna i teckningen.

 • Om du använder verktygen Tona symbol och Styla symbol blir SWF-filerna större, eftersom Illustrator måste skapa en kopia av varje symbolvariant för att bibehålla deras utseende.

 • Nätobjekt och övertoningar med fler än åtta steg rastreras och visas som bitmappsfyllda former. Övertoningar med färre steg än åtta exporteras som övertoningar

 • Mönster rastreras och omformas till små bilder med samma storlek som mönsterrutorna, och sidindelas för att fylla bilden.

 • Om ett bitmappsobjekt sträcker sig utanför gränserna för ett segment tas hela objektet med i den exporterade filen.

 • SWF har stöd endast för rundade ändpunkter och hörn. Avfasade och kantiga ändpunkter och hörn rundas av när de exporteras till SWF.

 • Mönsterfylld text och mönsterfyllda linjer konverteras till banor och fylls med mönstret.

 • Även om texten behåller många funktioner när den exporteras till SWF-format förloras viss information. När en SWF-fil importeras till Flash bevaras inte radavstånd, kerning och spärrning/knipning. Texten bryts i stället upp i separata poster för att simulera radavstånd. När SWF-filen sedan spelas upp i Flash Player behålls därför utseendet på radavstånd, kerning och spärrning/knipning som i filen. Om du vill exportera text som banor väljer du Text som konturer i dialogrutan SWF-alternativ, eller konverterar texten till konturer innan du exporterar till SWF genom att välja kommandot Skapa textkonturer.

Skapa Flash-animeringar

Det finns många sätt att skapa Flash-animeringar i Illustrator. Ett av de enklaste sätten är att placera varje animeringsbildruta på ett separat lager och välja alternativet AI-lager till SWF-ramar när du exporterar.

 1. Skapa en teckning som du vill animera. Använd symboler för att minska animeringens filstorlek och förenkla arbetet.
 2. Skapa ett separat lager för varje bildruta i animeringen.

  Det gör du genom att klistra in ursprungsteckningen i ett nytt lager och sedan redigera teckningen. Du kan också använda kommandot Frigör till lager om du automatiskt vill generera lager som består av objekt som är kumulativt uppbyggda.

 3. Se till att lagren är i den ordning som du vill visa dem som animeringsrutor.
 4. Gör något av följande:
  • Välj Arkiv > Exportera, välj Flash (SWF) som format och klicka på Exportera. Markera AI-lager till SWF-ramar för Exportera som i dialogrutan SWF-alternativ. Ange ytterligare animeringsalternativ och klicka på OK.

  • Välj Arkiv > Spara för webben & enheter. Välj SWF på menyn Optimerat filformat. Välj AI-lager till SWF-ramar på menyn Typ av export. Ange ytterligare alternativ och klicka på Spara.

Arbeta med Illustrator och Flash

Du kan flytta Illustrator-grafik till redigeringsmiljön i Flash eller direkt till Flash Player. Du kan kopiera och klistra in grafik, spara filer i SWF-format eller exportera grafik direkt till Flash. Dessutom har Illustrator stöd för dynamisk text och filmklippssymboler från Flash.

Du kan också använda Device Central om du vill visa hur Illustrator-grafik visas i Flash Player på olika handhållna enheter.

Klistra in Illustrator-grafik

Du kan skapa utförlig grafik i Illustrator och kopiera och klistra in den i Flash på ett snabbt, enkelt och smidigt sätt.

När du klistrar in Illustrator-grafik i Flash bevaras följande attribut:

 • Banor och former

 • Skalbarhet

 • Linjebredd

 • Övertoningsdefinitioner

 • Text (inklusive OpenType-teckensnitt)

 • Länkade bilder

 • Symboler

 • Blandningslägen

Illustrator och Flash har dessutom stöd för inklistrad grafik på följande sätt:

 • När du markerar alla lager på den översta nivån i Illustrator-grafik och klistrar in dem i Flash, bevaras lagren tillsammans med sina egenskaper (synlighet och låsning).

 • Andra Illustrator-färger än RGB-färger (CMYK, gråskala och egna färger) konverteras till RGB i Flash. RGB-färger klistras in som de brukar.

 • När du importerar eller klistrar in Illustrator-grafik kan du använda olika alternativ för att bevara effekter (till exempel skugga på text) som Flash-filter.

 • Illustrator-masker bevaras i Flash.

Exportera SWF-filer från Illustrator

Från Illustrator kan du exportera SWF-filer som matchar kvaliteten och komprimeringen i de SWF-filer som exporteras från Flash.

När du exporterar kan du välja från en mängd förinställningar för att skapa optimala utdata, och du kan ange hur flera ritytor, symboler, lager, text och masker ska hanteras. Du kan till exempel ange om Illustrator-symboler ska exporteras som filmklipp eller grafik, eller välja om du vill skapa SWF-symboler från Illustrator-lager.

Importera Illustrator-filer till Flash

När du vill skapa kompletta layouter i Illustrator och sedan importera dem till Flash i ett enda steg, kan du spara grafiken i det ursprungliga Illustrator-formatet (AI) och importera den, med hög följsamhet, till Flash med hjälp av kommandot Arkiv > Importera till scen eller Arkiv > Importera till bibliotek i Flash.

Om Illustrator-filen innehåller flera ritytor markerar du den rityta som du vill importera i dialogrutan Importera i Flash och anger inställningar för varje lager i ritytan. Alla objekt i den markerade ritytan importeras som ett enda lager i Flash. Om du importerar en annan rityta från samma AI-fil importeras objekten från den ritytan som ett nytt lager i Flash.

När du importerar Illustrator-grafik som en AI-, EPS- eller PDF-fil bevarar Flash samma attribut som för inklistrad Illustrator-grafik. När en importerad Illustrator-fil innehåller lager kan du dessutom importera den på något av följande sätt:

 • Konvertera Illustrator-lager till Flash-lager

 • Konvertera Illustrator-lager till Flash-bilder

 • Konvertera alla Illustrator-lager till ett enda Flash-lager

Arbetsgång för symboler

Arbetsgången för symboler i Illustrator påminner om den i Flash.

Skapa symbolen

När du skapar en symbol i Illustrator kan du ange namnet på symbolen i dialogrutan Symbolalternativ och ange alternativ som bara gäller för Flash: filmklippssymbol (som är standardvärdet för Flash-symboler), placering i registreringsrastret i Flash och skalningsstödlinjer för nio segment. Dessutom kan du använda många symbolkortkommandon som är samma i både Illustrator och Flash (till exempel F8 för att skapa en symbol).

Isoleringsläge för redigering av symboler

Dubbelklicka i Illustrator på symbolen om du vill öppna den i isoleringsläge där det är enklare att redigera. I isoleringsläge kan bara symbolvarianten redigeras – alla andra objekt på ritytan är nedtonade och kan inte användas. När du har avslutat isoleringsläget uppdateras symbolen på panelen Symboler, och även alla varianter av den. I Flash fungerar symbolredigeringsläget och panelen Bibliotek på ungefär samma sätt.

Symbolegenskaper och länkar

På panelen Symboler eller kontrollpanelen är det lätt att tilldela namn till symbolvarianter, bryta länkar mellan varianter och symboler, byta ut en symbolvariant mot en annan symbol och skapa en kopia av symbolen. I Flash fungerar redigeringsfunktionerna på panelen Bibliotek på ungefär samma sätt.

Statiska, dynamiska och indatatextobjekt

När du hämtar statisk text från Illustrator till Flash konverteras texten till konturer. Dessutom kan du konfigurera texten i Illustrator som dynamisk text. Med dynamisk text kan du redigera textinnehåll via programmering i Flash, och på ett enkelt sätt hantera projekt som behöver lokaliseras till olika språk.

I Illustrator kan du ange enskilda textobjekt som statisk, dynamisk eller indatatext. Dynamiska textobjekt har liknande egenskaper i Illustrator och Flash. I båda programmen används till exempel kerning som påverkar alla tecken i ett textblock i stället för enskilda tecken, i båda kantutjämnas texten på samma sätt och båda kan länkas till en extern XML-fil som innehåller text.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto