Om Flash-grafik

Filformatet Flash (SWF) är ett format för vektorbaserad grafik som används för skalbar, kompakt grafik för webben. Eftersom filformatet är vektorbaserat behåller teckningarna sin bildkvalitet oavsett upplösning, och passar mycket bra till att skapa animeringsbildrutor. I Illustrator kan du skapa enskilda animeringsbildrutor på lager och sedan exportera bildlagren till enskilda bildrutor för användning på en webbplats. Du kan också definiera symboler i en Illustrator-fil om du vill minska storleken på en animering. När de exporteras definieras respektive symbol bara en gång i SWF-filen.

Du kan spara teckningarsomSWF-filer genom att använda Exportera-kommandot eller kommandot Spara för webben & enheter. Fördelar med de olika kommandona är:

Kommandot Exportera (SWF)

Ger den bästa kontrollen över komprimering av animeringar och bitmappar.

Kommandot Spara för webben & enheter

Ger större kontroll över blandningen av SWF- och bitmappsformat i en segmenterad layout. Det här kommandot har färre bildalternativ än kommandot Exportera (SWF),men tillämpar de senast använda inställningarna i kommandot Exportera.

Ha följande information i åtanke när du förbereder att spara teckningar som SWF:

 • Du kan hålla nere filstorleken när du använder symboler genom att tillämpa effekter på symbolerna på panelen Symboler, inte på symbolvarianterna i teckningen.

 • Om du använder verktygen Tona symbol och Styla symbol blir SWF-filerna större, eftersom Illustrator måste skapa en kopia av varje symbolvariant för att bibehålla deras utseende.

 • Nätobjekt och övertoningar med fler än åtta steg rastreras och visas som bitmappsfyllda former. Övertoningar med färre steg än åtta exporteras som övertoningar

 • Mönster rastreras och omformas till små bilder med samma storlek som mönsterrutorna, och sidindelas för att fylla bilden.

 • Om ett bitmappsobjekt sträcker sig utanför gränserna för ett segment tas hela objektet med i den exporterade filen.

 • SWF har stöd endast för rundade ändpunkter och hörn. Avfasade och kantiga ändpunkter och hörn rundas av när de exporteras till SWF.

 • Mönsterfylld text och mönsterfyllda linjer konverteras till banor och fylls med mönstret.

 • Även om texten behåller många funktioner när den exporteras till SWF-format förloras viss information. När en SWF-fil importeras till Flash bevaras inte radavstånd, kerning och spärrning/knipning. Texten bryts i stället upp i separata poster för att simulera radavstånd. När SWF-filen sedan spelas upp i Flash Player behålls därför utseendet på radavstånd, kerning och spärrning/knipning som i filen. Om du vill exportera text som banor väljer du Text som konturer i dialogrutan SWF-alternativ, eller konverterar texten till konturer innan du exporterar till SWF genom att välja kommandot Skapa textkonturer.

Skapa Flash-animeringar

Det finns många sätt att skapa Flash-animeringar i Illustrator. Ett av de enklaste sätten är att placera varje animeringsbildruta på ett separat lager och välja alternativet AI-lager till SWF-ramar när du exporterar.

 1. Skapa en teckning som du vill animera. Använd symboler för att minska animeringens filstorlek och förenkla arbetet.
 2. Skapa ett separat lager för varje bildruta i animeringen.

  Det gör du genom att klistra in ursprungsteckningen i ett nytt lager och sedan redigera teckningen. Du kan också använda kommandot Frigör till lager om du automatiskt vill generera lager som består av objekt som är kumulativt uppbyggda.

 3. Se till att lagren är i den ordning som du vill visa dem som animeringsrutor.
 4. Gör något av följande:
  • Välj Arkiv > Exportera, välj Flash (SWF) som format och klicka på Exportera. Markera AI-lager till SWF-ramar för Exportera som i dialogrutan SWF-alternativ. Ange ytterligare animeringsalternativ och klicka på OK.

  • Välj Arkiv > Spara för webben & enheter. Välj SWF på menyn Optimerat filformat. Välj AI-lager till SWF-ramar på menyn Typ av export. Ange ytterligare alternativ och klicka på Spara.

Arbeta med Illustrator och Flash

Du kan flytta Illustrator-grafik till redigeringsmiljön i Flash eller direkt till Flash Player. Du kan kopiera och klistra in grafik, spara filer i SWF-format eller exportera grafik direkt till Flash. Dessutom har Illustrator stöd för dynamisk text och filmklippssymboler från Flash.

Du kan också använda Device Central om du vill visa hur Illustrator-grafik visas i Flash Player på olika handhållna enheter.

Klistra in Illustrator-grafik

Du kan skapa utförlig grafik i Illustrator och kopiera och klistra in den i Flash på ett snabbt, enkelt och smidigt sätt.

När du klistrar in Illustrator-grafik i Flash bevaras följande attribut:

 • Banor och former

 • Skalbarhet

 • Linjebredd

 • Övertoningsdefinitioner

 • Text (inklusive OpenType-teckensnitt)

 • Länkade bilder

 • Symboler

 • Blandningslägen

Illustrator och Flash har dessutom stöd för inklistrad grafik på följande sätt:

 • När du markerar alla lager på den översta nivån i Illustrator-grafik och klistrar in dem i Flash, bevaras lagren tillsammans med sina egenskaper (synlighet och låsning).

 • Andra Illustrator-färger än RGB-färger (CMYK, gråskala och egna färger) konverteras till RGB i Flash. RGB-färger klistras in som de brukar.

 • När du importerar eller klistrar in Illustrator-grafik kan du använda olika alternativ för att bevara effekter (till exempel skugga på text) som Flash-filter.

 • Illustrator-masker bevaras i Flash.

Exportera SWF-filer från Illustrator

Från Illustrator kan du exportera SWF-filer som matchar kvaliteten och komprimeringen i de SWF-filer som exporteras från Flash.

När du exporterar kan du välja från en mängd förinställningar för att skapa optimala utdata, och du kan ange hur flera ritytor, symboler, lager, text och masker ska hanteras. Du kan till exempel ange om Illustrator-symboler ska exporteras som filmklipp eller grafik, eller välja om du vill skapa SWF-symboler från Illustrator-lager.

Importera Illustrator-filer till Flash

När du vill skapa kompletta layouter i Illustrator och sedan importera dem till Flash i ett enda steg, kan du spara grafiken i det ursprungliga Illustrator-formatet (AI) och importera den, med hög följsamhet, till Flash med hjälp av kommandot Arkiv > Importera till scen eller Arkiv > Importera till bibliotek i Flash.

Om Illustrator-filen innehåller flera ritytor markerar du den rityta som du vill importera i dialogrutan Importera i Flash och anger inställningar för varje lager i ritytan. Alla objekt i den markerade ritytan importeras som ett enda lager i Flash. Om du importerar en annan rityta från samma AI-fil importeras objekten från den ritytan som ett nytt lager i Flash.

När du importerar Illustrator-grafik som en AI-, EPS- eller PDF-fil bevarar Flash samma attribut som för inklistrad Illustrator-grafik. När en importerad Illustrator-fil innehåller lager kan du dessutom importera den på något av följande sätt:

 • Konvertera Illustrator-lager till Flash-lager

 • Konvertera Illustrator-lager till Flash-bilder

 • Konvertera alla Illustrator-lager till ett enda Flash-lager

Arbetsgång för symboler

Arbetsgången för symboler i Illustrator påminner om den i Flash.

Skapa symbolen

När du skapar en symbol i Illustrator kan du ange namnet på symbolen i dialogrutan Symbolalternativ och ange alternativ som bara gäller för Flash: filmklippssymbol (som är standardvärdet för Flash-symboler), placering i registreringsrastret i Flash och skalningsstödlinjer för nio segment. Dessutom kan du använda många symbolkortkommandon som är samma i både Illustrator och Flash (till exempel F8 för att skapa en symbol).

Isoleringsläge för redigering av symboler

Dubbelklicka i Illustrator på symbolen om du vill öppna den i isoleringsläge där det är enklare att redigera. I isoleringsläge kan bara symbolvarianten redigeras – alla andra objekt på ritytan är nedtonade och kan inte användas. När du har avslutat isoleringsläget uppdateras symbolen på panelen Symboler, och även alla varianter av den. I Flash fungerar symbolredigeringsläget och panelen Bibliotek på ungefär samma sätt.

Symbolegenskaper och länkar

På panelen Symboler eller kontrollpanelen är det lätt att tilldela namn till symbolvarianter, bryta länkar mellan varianter och symboler, byta ut en symbolvariant mot en annan symbol och skapa en kopia av symbolen. I Flash fungerar redigeringsfunktionerna på panelen Bibliotek på ungefär samma sätt.

Statiska, dynamiska och indatatextobjekt

När du hämtar statisk text från Illustrator till Flash konverteras texten till konturer. Dessutom kan du konfigurera texten i Illustrator som dynamisk text. Med dynamisk text kan du redigera textinnehåll via programmering i Flash, och på ett enkelt sätt hantera projekt som behöver lokaliseras till olika språk.

I Illustrator kan du ange enskilda textobjekt som statisk, dynamisk eller indatatext. Dynamiska textobjekt har liknande egenskaper i Illustrator och Flash. I båda programmen används till exempel kerning som påverkar alla tecken i ett textblock i stället för enskilda tecken, i båda kantutjämnas texten på samma sätt och båda kan länkas till en extern XML-fil som innehåller text.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy