Live-hörn

Du kan markera en eller flera hörnfästpunkter i en och samma bana, eller flera fästpunkter i olika banor i teckningen. Vid varje markerad hörnfästpunkt visas en live-hörnwidget. När du drar i en widget ändras hörnpunktens form till någon av tre tillgängliga hörntyper. De tre tillgängliga hörntyperna är rundade, inverterat rundade och avfasade.

Obs!

Mer information finns i artikeln om live-former.  

Widgeten för live-hörn

Live-hörnwidgeten aktiveras om du väljer verktyget Direktmarkering när en bana med hörnpunkter är markerad. Live-hörnwidgeten visas vid ett hörn när du markerar

 • en eller flera banor som innehåller hörn
 • ett eller flera rundade hörn.
Live-hörnwidgetar
A. Widgeten för live-hörn, när en bana innehåller endast en hörnpunkt B. Live-hörnwidgetar, när flera hörn är markerade C. Live-hörnwidgetar, när banor är markerade (två motsatta rundade banor i det här exemplet) 

Det enklaste sättet att forma ett hörn till ett rundat hörn är att dra live-hörnwidgeten med verktyget Direktmarkering (A). När du för markören över någon av live-hörnwidgetarna visas ett motsvarande rundat hörn (se nedan).

Ett rundat hörn som markeras när en muspekare hålls över (eller i närheten av) en live-hörnwidget, och en muspekare i närheten av en live-hörnwidget
A. Ett rundat hörn markeras när muspekaren förs över (eller i närheten av) en live-hörnwidget B. Muspekare i närheten av en live-hörnwidget 

Obs!

Om du inte vill att live-hörnwidgeten ska visas när du väljer verktyget Direktmarkering kan du stänga av widgeten genom att välja Visa > Dölj hörnwidget.

Dialogrutan Hörn

I dialogrutan Hörn kan du ändra inställningar för hörn. I dialogrutan Hörn kan du ange typ av hörn, hörnradie och typ av rundning.

Så här öppnar du hörninställningarna:

 • Dubbelklicka på widgeten för live-hörn.
 • Markera hörnet och klicka på länken Hörn  på kontrollpanelen eller egenskapspanelen.
  Du kan också ange en hörnradie i listrutan Hörn.
Typer av rundning med verktyget live-hörn
När du ändrar inställningarna i dialogrutan Hörn, ändras hörnets utseende

A. Live-hörnwidget B. Rundat hörn C. Associerade fästpunkter D. Inverterat rundat hörn E. Avfasat hörn 

Så här använder du widgeten för live-hörn

 1. Öppna en teckning och välj Direktmarkering (A) så markeras automatiskt alla live-hörnwidgetar. Du kan välja ett eller fler specifika hörn genom att göra något av följande:

  • Klicka på en live-hörnwidget för att markera ett hörn.
  • Markera specifika hörn genom att trycka på Skift och klicka på de live-hörnwidgetar som du vill markera.
  • Avmarkera ett hörn genom att trycka på Skift och klicka på den specifika live-hörnwidgeten. 

  Obs!

  Banor som du kan markera: 

  • en eller flera hörnpunkter i en bana
  • flera hörnpunkter i olika banor.

 2. Gör något av följande:

  • Dra widgeten för live-hörn.
  • Klicka på länken Hörnkontrollpanelen eller egenskapspanelen och välj alternativ för de tillgängliga inställningarna.
  • Dubbelklicka på widgeten för live-hörn och ändra sedan alternativen i dialogrutan Hörn.
  Använda widgeten för live-hörn
  A. Ursprungligt hörn B. Riktning som muspekaren dras i C. Förhandsvisning av det rundade hörnet D. Live-hörnwidget E. Hörnets radie F. Markör som indikerar typ av hörn 

Ändra typ av hörn

Gör något av följande om du vill ändra typen av hörn:

 • Dra en live-hörnwidget medan du trycker på uppil eller nedpil. Markören ändras för indikering av den aktuella typen av hörn.
 • Klicka på länken Hörnkontrollpanelen eller egenskapspanelen för att öppna popup-panelen Hörn. Välj den typ av hörn som ska användas.
 • Dubbelklicka på live-hörnwidgeten för att visa dialogrutan Hörn och välj en typ av hörn.
 • Du kan hålla ner alternativtangenten och klicka för att bläddra bland de tillgängliga hörntyperna.  
Ändra typ av hörn
A. Rundat hörn B. Inverterat rundat hörn C. Avfasat hörn 

Tänk på

 • Du kan använda funktionen live-hörn flera gånger för ett och samma hörn om du vill ändra radien och hörntypen. men om du drar eller ändrar en associerad fästpunkt i ett hörn så att rundningen försvinner, försvinner också hörnwidgeten.
 • Ett hörn kan inte rundas så mycket att det rundade hörnet
  • når en banas ändpunkt eller
  • når en intilliggande fästpunkt eller
  • når en fästpunkt som skapas när ett intilliggande hörn ändras.
 • Om du drar en live-hörnwidget så att hörnet blir maximalt rundat, visas det som en röd bana.
En röd bana som indikerar att maximal radie har nåtts för det aktuella hörnet
A. En röd bana indikerar att maximal radie har nåtts för det aktuella hörnet B. Riktning som widgeten för live-hörn dras mot C. Live-hörnwidget 

Inställningar för widgeten för live-hörn

Dölj hörnwidget

 • Om du inte vill att live-hörnwidgeten ska visas när du väljer verktyget Direktmarkering kan du stänga av widgeten genom att välja Visa > Dölj hörnwidget.
 • Om du har stängt av live-hörnwidgeten men vill att den ska visas när du väljer verktyget Direktmarkering, klickar du på Visa > Visa hörnwidget.

Gräns för maximal hörnvinkel

Du kan ange att live-hörnwidgeten ska vara dold för hörn som är större än ett visst angivet vinkelvärde. Vinkelvärdet anger du i Inställningar > Markering och visning av fästpunkter > Dölj hörnwidget för vinklar större än.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy