Angiv en årsag til underskrivelse

Adobe Acrobat Sign-funktionen "underskrivelsesårsager" er tilgængelig for Enterprise- og Business-niveauet.

Funktionen Underskrivelsesårsager giver underskriveren mulighed for at angive årsagen til at underskrive aftalen. Denne type information er påkrævet i nogle arbejdsprocesser (f.eks.: Titel 21 CFR del 11).

 • Årsager kan være obligatoriske eller valgfrie.
 • Feltet Årsag kan anvendes på felter til elektroniske eller digitale signaturer.
  • Initial-felter er ikke inkluderet.
 • Årsager kan vælges på en prædefineret liste, der er oprettet af Acrobat Sign-administratoren, eller angives i et frit tekstfelt. 


Sådan bruges den

Når Underskrivelsesårsager er aktiveret, bedes underskriveren angive årsag til at sætte sin signatur, lige efter de skriver, tegner eller uploader deres signaturbillede. Signaturen vises i et nyt panel med enten:

 • Et åbent tekstfelt, der kan acceptere en brugerdefineret årsag fra underskriveren
Angiv en tilpasset årsag

 • En rulleliste over acceptable årsager (som defineret i Acrobat Sign)
Vælg en årsag fra den angivne liste

Bemærk:

Hvis begge muligheder er aktiveret, vil valglisten have et punkt til at tillade indtastning af en brugerdefineret årsag (som set ovenfor)

 

Når årsagen er angivet, klikker underskriveren på OK, og udfyldelsen/underskrivelsen af formularen fortsætter på normal vis.

Begge muligheder genererer en signaturblok, der viser signaturen, med årsagen vist i højre side:

Eksempel på tilpasset årsag

Eksempel på angivet årsag

 

Og begge muligheder viser årsagen i aftalens CSV-rapport:

Underskrivelsesårsag i rapport-csv-filen

Konfigurationsindstillinger

Der er fire valgbare muligheder for at registrere underskrivelsesårsagen.

De første to indikerer, om en årsag skal tillades i signaturprocessen. Elektroniske og digitale signaturer aktiveres separat:

 • Tillad underskrivere at angive en underskrivelsesårsag for e-signaturforløb – anvender årsagsfeltet på felter til elektroniske signaturer
 • Tillad underskrivere at angive en underskrivelsesårsag for cloud-baserede workflows for digitale signaturer – anvender årsagsfeltet på felter til digitale signaturer

 

Tilladelse af en signatur kræver ikke en årsag fra underskriveren.

Men hvis du tillader underskrivelsesårsagen, skal du enten definere en liste over årsager eller tillade indtastning af en brugerdefineret årsag.

 

De to sekundære indstillinger giver kontrol over de anvendte årsager:

 • Kræv, at underskrivere angiver en årsag til underskrivelse – hvis aktiveret, skal alle underskrivere angive en årsag (interne og eksterne underskrivere)
 • Tillad underskrivere at angive deres egen årsag til underskrivelse – lader underskriveren skrive sin egen årsag i et tekstfelt
  • Hvis der ikke er nogen prædefineret liste over årsager, skal denne indstilling aktiveres, når årsager til underskrivelse er tilladt
Konfigurerbare muligheder for underskrivelsesårsag

 

Under de valgbare muligheder er listen over definerede årsager.

Hvis brugerdefinerede årsager ikke er tilladt, skal denne liste have mindst én post.

 

Klik på plusset for at tilføje en ny årsag 

Grænseflade for tilføjelse af en årsag

 

En overlejring viser dialogboksen Opret, hvor du kan konfigurere årsagen.  Årsagen har tre elementer:

 • Navn til underskrivelsesårsag – det nominelle navn til årsagsposten. 
  • Leveres for at fremme sorteringen af årsager, som kan spænde over flere sprog
 • Tekst til underskrivelsesårsag – dette er den faktiske tekst, der indsættes i signaturen og revisionsrapporten. 
  • Årsagsteksten er begrænset til maks. 128 tegn
  • Underskriveren vil se den fulde tekst i markeringsvinduet
 • Sprog – det er kun årsager, der har en matchende sprogværdi for underskriverens miljø, der vises som muligheder.  Hvis du sender aftaler med fransk sprog, er det kun de årsager, der er markeret for fransk, der kan vælges
  • Hvis underskriveren bruger et sprog, der ikke har noget prædefineret sprogmatch, accepteres en brugerdefineret årsag

 

Når årsagen er korrekt konfigureret, skal du klikke på Gem.

Årsagen bliver med det samme tilgængelig for alle underskrivere.

Grænseflade til at angive årsagsdetaljer

 

Hvis du vil redigere eller slette årsag fra listen, skal du klikke én gang på årsagen for at vælge den.

Mulighederne for at redigere eller slette vises øverst til venstre i sektionen:

Muligheden Rediger og Slet, når en årsag er valgt i grænsefladen

Aktivering og deaktivering

Funktionen Årsager til underskrivelse kan aktiveres på kontoniveau af kontoadministratoren for Acrobat Sign.

Gruppeniveauindstillinger er tilladte og vil tilsidesætte kontoniveauets værdier. 

 

Få adgang til mulighederne ved at gå til: Kontoindstillinger > Indstillinger for biomedicin

Gå til fanen Biomedicin for at finde kontrolelementerne for Underskrivelsesårsager

Ting at huske på ...

 • Signaturårsager virker med felter til digitale og elektroniske signaturer.
  • Hver underskriver har kun ét felt til digitale signaturer og flere felter til elektroniske signaturer.
 • Signaturårsager anvendes ikke, når der kun bruges et stempel som signatur.
Adobe-logo

Log ind på din konto