Funktionsbeskrivelse

Funktionen Udskift modtager har til formål at hjælpe afsendere med at omdirigere en aftale, når den aktuelle modtager enten ikke kan deltage, eller når der er angivet en forkert mailværdi.

Funktionen er tilgængelig på alle tjenesteniveauer med nogle konfigurationsmuligheder for konti med flere licenser.

Sådan bruges det

Udskiftning af den aktuelle modtager starter på siden Administrer og kan kun udføres af aftalens oprindelige afsender.

1. På fanen Administrer skal du trykke én gang på den aftale, der er "sendt til underskrivelse", og som du vil redigere

 • Aftaleposten fremhæves med blåt, når den er valgt

2. Klik på fanen Oversigt nederst til højre i vinduet

 • Panelet til højre opdateres for at vise listen over hændelser for den valgte aftale

3. Find den aktuelle modtager for aftalen. Lige under mailadressen er linket Udskift underskriver. Klik på linket Udskift underskriver

1. Manage page - History tab - marked

Siden Udskift aktuel underskriver indlæses. I højre side er der en beskrivelse af de definerede standardindstillinger (enten for at udskifte den aktuelle modtager helt eller for at inkludere en ny modtager som muligt alternativ).

2. Replace Signer page - Sender Options

Hvis denne indstilling er aktiveret af Adobe Sign-administratoren, har afsenderen mulighed for at ændre handlingen fra standard (fremhævet ovenfor). Hvis denne indstilling ikke er synlig, er det kun den definerede standardhandling, der kan udføres.

4. Angiv mailadressen på den nye modtager, som du vil tildele til aftalen

5. Skriv en besked til den nye modtager

 • Beskedfeltet er obligatorisk, så skriv noget.

6. Når beskeden er færdig, skal du klikke på knappen Udskift underskriver

7. Du returneres til Dashboard-siden, og der vises et "fuldført"-banner øverst på siden

3. Success Banner

 

Fanen Oversigt viser delegeringen fra én modtager til en anden.

4. Replace Recipient - History tab post-replace

 

 

Revisionsrapporten afspejler også korrekt udskiftningen af modtageren

5. Replace Signer - Audit Report

Sådan konfigurerer du indstillingen

Standardindstillingerne for funktionen Udskift modtager er helt at udskifte den aktuelle modtager med den nye modtager.

Brugere i Individual-abonnementet kan ikke ændre denne standardindstilling.

For konti med flere licenser er der en mulighed for at ændre denne standardadfærd på konto- eller gruppeniveau eller valgfrit at give aftalens afsender mulighed for at vælge, hvilken indstilling der passer bedst til deres aktuelle situation.

Gå til Konto > Kontoindstillinger > Globale indstillinger > Udskift modtager

6. Nav to setting

Administrator skal besvare to spørgsmål:

Hvad skal standardadfærden for konto/gruppe være?

 • Kun den nye modtager vil kunne deltage – dette er standardhandlingen for Udskift
  • Hvis den primære bekymring er, om aftalen er sendt til den forkerte mailadresse, er dette en bedre løsning.
 • Den oprindelige modtager og den nye modtager vil begge kunne deltage – dette er handlingen Inkluder
  • Hvis den primære bekymring er, om signaturprocessen er afbrudt af modtagere, der ikke er på kontoret eller svære at komme i kontakt med, er denne løsning bedre.

Skal aftalens afsender kunne ændre standardindstillingen?

 • Ved at markere afkrydsningsfeltet Brugere på min konto kan vælge, om den oprindelige modtager skal kunne deltage efter at være blevet udskiftet vises et afkrydsningsfelt på siden Udskift aktuel underskriver, hvor afsenderen kan vælge den ene eller anden handling.
  • Værdien for konto-/gruppeniveau afspejles i afkrydsningsfeltet, når siden indlæses. 

Ting at huske på

Du kan kun udskifte den aktuelle modtager.

Du kan ikke udskifte en modtager med en person, der allerede er del af aftalen.

Du kan ikke ændre en udskiftet modtager tilbage til den oprindelige værdi.

Aftaler, der er sendt via Mega Sign, kan ikke anvende funktionen Udskift modtager.

Du kan udskifte det samme modtagerindeks (f.eks. Underskriver nr. 2) flere gange med andre værdier

 • Når indstillingen Inkluder bruges, stiger antallet af mulige modtagere hver gang
 • Hvis du et tidspunkt bruger handlingen Udskift, udskiftes hele listen over mulige modtagere med den nyligt angivne adresse

Modtagere i en Modtagergruppe kan ikke udskiftes enkeltvis.

 • Hvis du bruger handlingen Udskift, udskiftes hele gruppen med den nyligt angivne mailadresse.
 • Hvis du bruger handlingen Inkluder, vokser modtagergruppen med den ene nye modtager

Modtagere i en parallel deltagelsesrækkefølge kan udskiftes enkeltvis.

Modtagere, der er angivet i en Hybrid rækkefølgekan udskiftes enkeltvis.

 

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online