Användarhandbok Avbryt

Återställ Illustrator-filer efter kraschar

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Grundläggande om arbetsytan
   2. Skapa dokument
   3. Verktyg
   4. Standardkortkommandon
   5. Anpassa kortkommandon
   6. Introduktion till ritytor
   7. Hantera ritytor
   8. Anpassa arbetsytan
   9. Egenskapspanelen
   10. Ange inställningar
   11. Toucharbetsytan
   12. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   13. Återställa, ångra och automatisera
   14. Rotera vy
   15. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   16. Tillgänglighet i Illustrator
   17. Säkert läge
   18. Visa illustrationer
   19. Använda Touch Bar med Illustrator
   20. Filer och mallar
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Markering
    1. Översikt
    2. Markering
    3. Direktmarkering
    4. Lasso
    5. Rityta
   2. Navigering
    1. Översikt
    2. Zooma
    3. Rotera vyn
   3. Färg
    1. Översikt
    2. Övertoning
    3. Formbyggaren
   4. Text
    1. Översikt
    2. Text
    3. Text på bana
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   4. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-effekter och Adobe Substance-material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-objekt
   5. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Text
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Hantera textområdet
   3. Teckensnitt och typografi
   4. Formatera text
   5. Importera och exportera text
   6. Formatera stycken
   7. Specialtecken
   8. Skapa text på en bana
   9. Tecken- och styckeformat
   10. Flikar
   11. Text och tecken
   12. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   13. Uppdatera text från Illustrator 10
   14. Arabisk och hebreisk text
   15. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   16. Skapa 3D-texteffekter
   17. Kreativ typografisk design
   18. Skalförändra och rotera text
   19. Rad- och teckenavstånd
   20. Avstavning och radbrytningar
   21. Textförbättringar
   22. Stavnings- och språkordlistor
   23. Formatera asiatiska tecken
   24. Dispositioner för asiatisk skrift
   25. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   26. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Importera teckningsfiler
   2. Importera bitmappsbilder
   3. Importera teckningar från Photoshop
   4. Montera flera filer
   5. Ångra inbäddning av bilder
   6. Importera Adobe PDF-filer
   7. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
   8. Länkinformation
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Filformat som stöds
  5. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  6. Problem med Wacom-enheter
  7. Problem med DLL-filer
  8. Minnesproblem
  9. Problem med preferensfilen
  10. Problem med teckensnitt
  11. Skrivarproblem
  12. Skicka en kraschrapport till Adobe

Lär dig återställa dina Illustrator-filer efter en krasch.

Starta om Illustrator för att återställa filer automatiskt

Om Illustrator kraschar ska du börja med att starta om programmet. Om programmet inte svarar gör du en tvingad avstängning och startar sedan om det. När du startar om Illustrator initieras en automatisk programåterställningsprocess och alla filer som inte sparats öppnas med suffixet Återskapad

Starta om Illustrator för att återställa filer som inte har sparats.
Spara den återställda filen

Spara den återställda filen med alternativet Arkiv > Spara som. Den här återställda filen kan förlora vissa data när den återställs.

Stängdes den återställda filen eller Illustrator utan att filen sparades?

Även om du stänger filen med suffixet Återskapat eller Illustrator av misstag, kan du fortfarande återställa filen från Illustrators autosparmapp (dataåterställningsmappen):

Windows: 

 1. Skriv %AppData% i Windows sökfunktion.
 2. Navigera till följande plats:

Roaming\Adobe\Adobe Illustrator [version] Settings\en_US\x64\DataRecovery

macOS:

 1. Klicka på på menyraden och välj Gå till mapp eller tryck på Cmd+Skift+G.
 2. Skriv ~/Library/ och tryck på .
 3. Navigera till följande plats:

Preferences/Adobe Illustrator [version] Settings/en_US/Adobe Illustrator Prefs

 Om du väljer att spara filer automatiskt på en annan plats än Illustrators preferenser ska du gå dit för att återställa den osparade filen.

 Illustrator sparar normalt automatiskt. Om du inte hittar den osparade filen i dataåterställningsmappen bör du aktivera autosparfunktionen i Illustrators preferenser för framtida säkerhetskopiering och återställning. 

Hantera inställningar för autosparande och återställning

Autosparfunktionen (autoåterställning) är normalt aktiverad för alla Illustrator-filer.

Hantera autosparinställningar genom att gå till Preferenser > Filhantering och Urklipp eller trycka på Ctrl/Cmd+K.

Hantera inställningar för autosparande och autoåterställning
Inställningar för autosparande i Illustrator

Ange detta i avsnittet Alternativ för att spara filer:

Spara återställningsinformation automatiskt varje

Markera den här kryssrutan.

I listrutan för tidsintervall, bredvid den här kryssrutan, markerar du ett lämpligt tidsintervall då Illustrator ska spara en säkerhetskopia av ditt arbete. Säkerhetskopiorna skriver inte över de ursprungliga filerna.

Mapp

Om du inte vill spara säkerhetskopior på den angivna standardplatsen kan du välja en annan genom att klicka på Välj.

 Se till att du har läs-/skrivbehörigheter till mappen och att den inte är nätverksmonterad. 

Inaktivera dataåterställning för komplexa dokument

Den här kryssrutan är inaktiverad som standard. Illustrator kan verka stanna upp när stora eller komplexa filer säkerhetskopieras, och då blir ditt arbetsflöde långsammare eller avbryts helt.

Spara molndokument automatiskt varje

Den här kryssrutan är normalt markerad. Du kan styra automatiskt sparande av molndokument via den här kryssrutan. Välj ett tidsintervall då Illustrator-molndokumenten ska sparas automatiskt.

 Om Illustrator kraschar mellan de angivna tidsintervallen för återställning kan det hända att vissa data går förlorade.
Preferenserna för automatisk återställning stängs av automatiskt om Illustrator kraschar under dataåterställningen. Återaktivera i sådana fall dataåterställning på panelen Preferenser.

Tips

 • Om du väljer ett för kort tidsintervall kan du uppleva att du störs i ditt arbete, särskilt om du arbetar med väldigt stora eller komplexa filer. 
 • Om du väljer ett för långt tidsintervall ökar risken för dataförlust om Illustrator kraschar. Välj det värde som fungerar bäst för dig.

Ta kontakt med Illustrator-forumet

Gå med i Adobe Illustrator-forumet och lär dig mer om felsökning från våra expertanvändare och hjälp andra.

Vi ser fram emot att träffa dig där!

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto