GPU-prestanda | Kända problem

Kända problem

GPU-prestandafunktionen i version 2014 av Illustrator CC aktiverar återgivning av Illustrator-teckningar på den grafiska processorn. GPU-förhandsgranskningen aktiveras som standard för RGB-dokument på datorer med Windows 7 och 8 med kompatibla NVIDIA-kort. Du kan också aktivera den för CMYK-dokument genom att välja Inställningar > fliken Experimentell funktion. 

Allmänna överväganden

 • GPU-prestanda är inte tillgängligt för Mac OS.
 • När GPU-prestanda är aktiverad visar Visa-menyn GPU-förhandsgranskning i tillägg till övriga lägen för förhandsgranskning. När GPU-prestandan är inaktiverad visas inte GPU-förhandsgranskning i menyn Visa.
 • I GPU-förhandsgranskning går det att växla mellan vanlig Förhandsgranskning, Konturer, Pixelförhandsgranskning eller Förhandsgranska övertryck i menyn Visa. Du kan också använda specifika kortkommandon för tangentbord.
 • I Förhandsgranska, Konturer, Pixelförhandsgranskning och Förhandsgranska övertryck används alltid CPU för återgivning av Illustrator-teckningar oavsett om GPU-prestanda är aktiverad eller inaktiverad.
 • När du växlar till Konturer (Ctrl + Y) får du alltid tillbaka den senast använda förhandsgranskningen (GPU-förhandsgranskningen eller CPU-förhandsgranskningen).
 • Det går att växla mellan förhandsgranskning med GPU och CPU genom att använda Ctrl + E.
 • Det kan hända att funktionen inte är tillgänglig på datorer med Windows 7 och 8 som har kompatibla NVIDIA-grafikprocessorer. (Om den experimentella funktionen i panelen Inställningar är otillgänglig eller om indikatorn i menyfältet för Illustrator inte är tillgänglig.) Identifiera och lös det här problemet genom att läsa felsökningsinformationen.
 • GPU-prestanda omfattar en ny funktion som heter Animerad zoomning. Du kan stänga av den även om GPU-prestandan är aktiverad.
 • Om tunna linjer i GPU-förhandsgranskningen är svaga eller försvinner väljer du Förbättra tunna linjer. Välj Inställningar > fliken Experimentella funktioner > GPU-prestanda.

Kända problem

Följande lista visar kända problem med GPU-prestanda:

 • Objekt med blandningslägen visas felaktigt i GPU-förhandsgranskningen för CMYK-dokument. [3718123]
 • Bilder med CMYK-dekorfärger återges inte korrekt i GPU-förhandsgranskningen. [3719569]
 • Det kan hända att blandningar som skapats med ett objekt innehållande effekter inte återges korrekt i GPU-förhandsgranskningen. [3719633]
 • Objekt med Photoshop-effekter återges inte GPU-förhandsgranskningen. [3680844]
 • Övertoningar och nätövertoningar med dekorfärg återges felaktigt i GPU-förhandsgranskningen. [3715054]
 • Länkade RGB-bilder kan visa felaktig återgivning i GPU-förhandsgranskningen i CMYK-dokument. [3720539]
 • Återgivning av färger kan visas olika i GPU-förhandsgranskningen. [3705050]
 • Tunna penseldrag vid en låg zoomningsnivå kan visa en tydlig fördröjning när animerad zoomning stoppas. [3736752]
 • Om du har GPU-förhandsgranskningen på när du bläddrar i läget Isolering kan omritningsproblem uppstå. [3732193]
 • Bitmappsbilder (1 bit) kan visas i ett rutmönster vid 100 % zoomning i GPU-förhandsgranskningen. [3684735]
 • Länkade icke-Photoshop EPS DCS-filer återges inte korrekt i GPU-förhandsgranskning. [3718181]
 • När dokumentlinjaler är aktiva kan dokumentens arbetsytor visa en mindre skiftning vid växling mellan GPU och CPU-förhandsgranskning. [3745431]
 • När ett dokument skapas i GPU-förhandsgranskningen kan innehåll från ett stängt CPU-återgivet dokument visas tillfälligt. [3682701]
 • I GPU-förhandsgranskningen däremot kan det hända att linjalens startpunkter inte uppdateras förrän linjalen har flyttats efter att rörelsen klicka och dra släpps. [3745463]
 • I GPU-förhandsgranskningen kan rutnätslinjer visas som kantutjämnade. [3720002]
 • Vid arbete med en Wacom Stylus kan inte startpunkten för rotationen/reflektionen flyttas i GPU-förhandsgranskningen. [3710039]
 • Icke-ursprungliga bilder med avancerad skuggning återges inte i GPU-förhandsgranskningen. [3726430]
 • Widgetar för Live-hörn kan visas med viss fördröjning vid bläddring av dokumentet. [3715316]
 • EPS-filer med övertoningar som skapats i andra program och länkats i Illustrator kan återges felaktigt i GPU-förhandsgranskningen. [3708251]
 • Skuggor (med mörkhet som skuggalternativ) som tillämpats på sammansatta former i lagernivå kan visas som väldigt ljusa i GPU-förhandsgranskningen. [3680708]
 • Funktionen Simulera färgat papper fungerar felaktigt i GPU-förhandsgranskningen. [3715194]
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto