GPU-prestanda | Kända fel

GPU-prestandafunktionen i version 2014 av Illustrator CC aktiverar återgivningen av Illustrator-teckningar på den grafiska processorn. GPU-förhandsgranskningen aktiveras som standard för RGB-dokument på datorer med Windows 7 och 8 med kompatibla NVIDIA-kort. Du kan också markera eller avmarkera kryssrutan GPU-prestanda i Redigera > Inställningar > Prestanda för att manuellt slå på eller av den.

Allmänna överväganden

 • GPU-prestanda är inte tillgängligt för Mac OS.
 • När GPU-prestanda är aktiverad visar Visa-menyn GPU-förhandsgranskning i tillägg till övriga lägen för förhandsgranskning. När GPU-prestandan är inaktiverad visas inte GPU-förhandsgranskning i menyn Visa.
 • I GPU-förhandsgranskning går det att växla mellan vanlig Förhandsgranskning, Konturer, Pixelförhandsgranskning eller Förhandsgranska övertryck i menyn Visa. Du kan också använda specifika kortkommandon för tangentbord.
 • I Förhandsgranska, Konturer, Pixelförhandsgranskning och Förhandsgranska övertryck används alltid CPU för återgivning av Illustrator-teckningar oavsett om GPU-prestanda är aktiverad eller inaktiverad.
 • När du växlar till Konturer (Ctrl + Y) får du alltid tillbaka den senast använda förhandsgranskningen (GPU-förhandsgranskningen eller CPU-förhandsgranskningen).
 • Det går att växla mellan förhandsgranskning med GPU och CPU genom att använda Ctrl + E.
 • Det kan hända att funktionen inte är tillgänglig på datorer med Windows 7 och 8 som har kompatibla NVIDIA-grafikprocessorer. (Om den experimentella funktionen i panelen Inställningar är otillgänglig eller om indikatorn i menyfältet för Illustrator inte är tillgänglig.) Identifiera och lös det här problemet genom att läsa felsökningsinformationen.
 • GPU-prestanda omfattar en ny funktion som heter Animerad zoomning. Du kan stänga av den även om GPU-prestandan är aktiverad.
 • Om tunna linjer i GPU-förhandsgranskningen är svaga eller försvinner väljer du Förbättra tunna linjer. Välj Inställningar > fliken Experimentella funktioner > GPU-prestanda.

Kända problem med GPU-prestanda

Följande lista visar kända fel med GPU-prestanda:

 • Det kan hända att blandningar som skapats med ett objekt innehållande effekter inte återges korrekt i GPU-förhandsgranskningen. [3719633]
 • Övertoningar och nätövertoningar med dekorfärg återges felaktigt i GPU-förhandsgranskningen. [3715054]
 • Återgivning av färger kan visas olika i GPU-förhandsgranskningen. [3705050]
 • Tunna penseldrag vid en låg zoomningsnivå kan visa en tydlig fördröjning när animerad zoomning stoppas. [3736752]
 • Om du har GPU-förhandsgranskningen på när du bläddrar i läget Isolering kan omritningsproblem uppstå. [3732193]
 • När dokumentlinjaler är aktiva kan dokumentets arbetsytor visa en mindre skiftning vid växling mellan GPU- och CPU-förhandsgranskning. [3745431]
 • I GPU-förhandsgranskningen däremot kan det hända att linjalens startpunkter inte uppdateras förrän linjalen har flyttats efter att rörelsen klicka och dra släpps. [3745463]

Relaterade ämnen

Har du en fråga eller en idé?

Fråga användarforumet

Om du har frågor eller förslag är du välkommen att delta i Adobe Illustrator-communityn. Vi vill gärna att du hör av dig och se dina alster.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online