Bezpečný režim

V této předběžné verzi představujeme novou funkci, která umožňuje provést opravu chyb, které by jinak zabránily spuštění aplikace Illustrator.

Představte si, že existuje stav způsobující selhání aplikace Illustrator při spuštění. Může se jednat například o poškozené písmo, špatný modul plug-in nebo poškozený soubor s předvolbami. Při pokusu o spuštění následujícím po neúspěšném spuštění můžete zvolit spuštění aplikace Illustrator v bezpečném režimu. Při spuštění provede aplikace Illustrator kontrolu všech souborů způsobujících chyby.

Dialog, který se zobrazí po spuštění aplikace Illustrator v bezpečném režimu.

Po spuštění aplikace Illustrator v bezpečném režimu si můžete kliknutím na možnost Nápověda > Bezpečný režim zobrazit seznam všech problémů způsobujících selhání aplikace Illustrator. Na základě tohoto seznamu můžete opravit existující chyby a zjistit, jestli se vám podařilo vyřešit příčinu problému.

Diagnostika problémů v bezpečném režimu

 1. Pokud dojde k selhání aplikace Illustrator při spuštění, zkuste ji spustit znovu. Zobrazí se dialog s žádostí o povolení provedení diagnostické kontroly.

  Klikněte na možnost Spustit diagnostiku.

  Následující výzvy, které se zobrazí poté, co aplikace Illustrator zjistí příčinu prvního selhání.
 2. Aplikace Illustrator provede kontrolu všech zdrojů a souborů vyžadovaných k jejímu normálnímu spuštění. Pokud je nalezen soubor, který by mohl potenciálně způsobit selhání, aplikace Illustrator si jej zapamatuje a ukončí se. Pamatujte si, že toto je očekávané chování.

  Znovu spusťte aplikaci Illustrator.

  Poznámka: Kroky 1 a 2 se budou opakovat, dokud aplikace Illustrator nenajde všechny soubory způsobující selhání.

  Aplikace Illustrator vyhledá problémy, které by mohly způsobovat selhání, ve všech zdrojových souborech.
  Aplikace Illustrator vás může informovat o souborech způsobujících selhání.
 3. Až diagnostika vyhledá všechny chyby způsobující soubory, aplikace Illustrator se spustí a zobrazí se dialog s oznámením, že aplikace je spuštěná v bezpečném režimu.

  Aplikace Illustrator se spustí a zobrazí se zpráva s oznámením o tom, že aplikace je spuštěna v bezpečném režimu.
 4. Klikněte na možnost Nápověda > Bezpečný režim.

  V dialogu Bezpečný režim jsou vypsány všechny soubory, které způsobují selhání.
 5. V dialogu Bezpečný režim si můžete zobrazit jednotlivé položky seznamu a opravit příslušné problémy. Po opravení problému, například po odstranění poškozeného modulu plug-in ze složky modulů plug-in, zaškrtněte příslušné políčko, aby aplikace Illustrator věděla, že příslušný problém byl vyřešen.

  Opakujte tento postup, dokud nebudou zaškrtnuta všechna políčka.

  Poznámka:

   

  1. V bezpečném režimu můžete pracovat i bez napravení všech chyb. Nicméně funkce zajišťované položkami uvedenými v dialogu Bezpečný režim nebudou dostupné až do vyřešení příslušných problémů.
  2. Kliknete-li na možnost Resetovat bezpečný režim, bude aplikace Illustrator předpokládat, že všechny problémy byly vyřešeny a pokusí se o normální spuštění. Na možnost Resetovat bezpečný režim klikněte pouze v případě, že si jste jisti, že všechny problémy jsou již opraveny. Pokud by nebyly všechny vypsané problémy opraveny, mohlo by dojít k opětovnému selhání aplikace Illustrator při spuštění a vy byste museli znovu zahájit tento proces od kroku 1.