Funktionen Kun jeg underskriver udskiftes mere en mere elegant og fokuseret grænseflade kaldet Udfyld og underskriv. Alle serviceniveauer har adgang til Udfyld og underskriv.

Funktionsbeskrivelse

Udfyld og underskriv er designet til at være en hurtig og nem metode for en bruger at uploade et dokument, udfylde indhold og derefter valgfrit sætte deres signatur.

Tekstskrives via en direkte "klik og skriv"-grænseflade, så der ikke er behov for at placere felter med flere detaljer.

Flueben og udfyldte prikker er tilgængelige ved afkrydsningsfelter og alternativknapper.

Signatur- og initialfelter er begge tilgængelig efter behov.

Når alt det nødvendige indhold er angivet, har brugeren mulighed for at sende en kopi af det underskrevne dokument til én eller flere modtagere.

Alt inputindhold registreres og kan udtrækkes via rapporter, og hele transaktionen logges i en revisionsrapport lige som enhver anden aftale.

Se Udfyld og underskriv-videoen her

Sådan bruges den

På siden Dashboard i Adobe Sign skal du klikke på linket Udfyld og underskriv i sektionen Yderligere funktioner (nederst til venstre). Dette åbner uploadsiden for Udfyld og underskriv.

Nav to FaS

 

De to tilgængelige felter på uploadsiden for Udfyld og underskriv er:

○ Sektionen Filer, hvor du kan trække og slippe de filer, du vil underskrive

◘ Filer kan også tilføjes fra biblioteket eller en anden integreret kilde lige som at vedhæfte filer på Send-siden.

○ Feltet Aftalenavn, som du bruger til at navngive aftalen 

◘ Feltet Aftalenavn tager som standard navneværdien for den første fil, der slippes i sektionen Filer

◘ Denne værdi kan redigeres.

Bemærk:

Ingen formularfelter er tilgængelige under Udfyld og underskriv-processen, uanset, hvor filerne kommer fra, eller den anvendte type felter (oprettelse, teksttag eller Acroforms).

Agreement Name adoption

 

Flere filer kan tilføjes.

Ved input vises filer i den rækkefølge, de er vist i sektionen Filer.

Filers rækkefølge kan ændres med træk og slip-metoden.

Move Files

 

Hvis blot rækkefølgen af dokumenterne på listen Filer ændres, ændrer dette ikke værdien i feltet Aftalenavn.

Reordered files

 

Hvis det originale dokument, der importerede værdien Aftalenavn fjernes, bevirker det, at feltet Aftalenavn tager en ny værdi baseret på den øverste fil på listen Filer.

Renamed Agreement

Bemærk:

Hvis aftalenavnet redigeres på nogen måde, bliver det permanent og ændrer sig ikke, uanset hvordan du manipulerer filerne.

Når alle filerne er inkluderet, og aftalenavnet er acceptabelt, skal du klikke på Næste.

 

Udfyld og underskriv-grænsefladen indlæses og viser de dokumentfiler, du uploadede, i den rækkefølge, de blev vist i.

Inputværktøjerne er placeret øverst på Udfyld og underskriv-siden.

Tool Bar

Inputtyper vises fra venstre til højre:

A. Tekstinput – klik på denne mulighed, og klik derefter et sted på dokumentet, hvor du vil tilføje tekst. Hvis du vil flytte til en anden del af dokumentet, skal du eksplicit klikke på det nye område og starte med at skrive. Tekstinput respekterer linjeskift, så det er nemt at skrive i notefelter med flere linjer.

B. Angivelse me flueben – denne mulighed placerer et flueben.  Ideel til afkrydsningsfelter.

C. Angivelse med udfyldt prik – udfyldte prikker er simpel grafik, der traditionelt bruges med sæt af alternativknapper, men kan også anvendes i afkrydsningsfelter.

D. Signaturfelt – med signaturfeltet kan brugere placere en signatur. Hvis du har en signatur gemt på din konto, bruges den som standard. Ellers får du vist de almindelige signaturmuligheder, der er tilladt af kontoindstillingerne.

E. Felt til initialer – initialer, der spejler signaturfeltet, anvender et gemt billede og tillader de almindelige inputmuligheder, hvis der ikke er et gemt billede.

 


Ændring af skriftstørrelsen

Størrelsen på alle inputtyper kan ændres, og alle inputtyper bevarer deres størrelsesindstillinger, der er forskellige fra de andre inputtyper.

Det er muligt at have flere størrelseseksempler i én aftale for enhver given inputtype.

 

Tekst, flueben og udfyldte prikker understøtter en "trindelt" størrelsesmekanisme, der justerer skrifttypen i forhold til den næste prædefinerede størrelse, enten mindre eller større.

Øverst på hver af disse felter er der en grænseflade, der indeholder et Slet-ikon (papirkurven i højre side) og to eksempler på bogstavet "A".

Det venstre "A" er mindre og reducerer skriftstørrelsen med én grad.

Det højre "A" er større og gør skriften én grad større.

Stepped Size

Bemærk:

Ændring af skriftstørrelsen for enhver inputtype er permanent for efterfølgende felter af samme type. 

De bedste resultater opnås ved at skrive noget tekst i det første felt og derefter gøre teksten større eller mindre, så den passer til skriften på det underliggende dokument. Når du har en god størrelse, behøver du ikke at ændre skriftstørrelsen igen.

 

Felter med flueben, udfyldte prikker, signaturer og initialer har mulighed for at få deres størrelse tilpasset dynamisk ved at klikke på og trække i det blå "håndtag" på inputfeltet.

Drag Sizing

Ændring af størrelsen på denne måde er permanent, indtil inputtypens størrelse ændres igen (uanset metode).


Flytning af inputfelter

Alle inputfelter kan flyttes, efter de er placeret. Afhængigt af hvordan formularen er konstrueret, er det måske nemmere at angive dit input i et separat område i formularren og derefter flytte det på plads.

Sådan flytter du et felt:

    ○ Klik én gang på feltet for at flytte det. Du vil se feltets kanter vise sig.

    ○ Når markøren er over feltet, skifter det til fire pile.  Hold museknappen nede for at trække feltet til dets ønskede placering.

Move Input


Fuldfør dokumentet

Arbejd dig gennem dokumentet ved at placere input, hvor det kræves.

Et signaturfelt er ikke påkrævet.

Complete form

Når dokumentet er udfyldt, skal du klikke på Udført øverst til højre i vinduet.


Fuldført!

Når du har klikket på knappen Udfør, genindlæses siden til siden "Underskrevet".

Denne side indeholder en miniature af det dokument, du lige underskrev, til venstre og fire "næste trin", som du kan klikke på:

○ Send en kopi – denne mulighed starter et nyt arbejdsforløb, der leverer det underskrevne dokument til en eller flere mailadresser.

○ Download en kopi – dette link åbner en kopi af den underskrevne PDF på dit lokale system.

○ Administrer dette dokument – dette åbner fanen Administrer.

○ Underskriv et andet dokument – dette link åbner Udfyld og underskriv-uploadsiden.

Pose Send page


Afsendelse af en kopi

Ved at klikke på Send en kopi åbnes et nyt vindue, hvor du kan angive de mailadresser, du vil sende dokumentet til.

Send a Copy to another

Feltet Modtagere er der, hvor du skriver mailadresserne.  Hvis du skal sende til mere end én mailadresse, skal du adskille dem med et komma.

○ Hvis du klikker på linket Tilføj mig øverst til højre i modtagerfeltet, føjes din mailadresse til feltet.

Feltet Meddelelse er der, hvor du kan skrive en tekst, som skal ledsage dokumentet.

 

Modtageren får en mail med et link til dokumentet og din besked.

Modtagere med en aktiv Adobe Sign-konto vil også se dokumentet vist på deres Administrer-side i sektionen Underskrevet.

 

Når processen Send en kopi er fuldført, indlæses en ny side for at indikere, at processen er gennemført.

Der er to muligheder tilgængelige:

○ Administrer dette dokument

○ Underskriv et andet dokument

Post Share

Bemærk:

Afsenderen kan til enhver tid dele en kopi af dokumentet med enhver modtagers mailadresse på fanen Administrer.

Dette fungerer på præcis samme måde, som Send en kopi virker på siden "Underskrevet". Du bruger blot værktøjet Del på siden Administrer til at angive modtagerens mailadresse.

Udfyld og underskriv dokumentet på siden Administrer

Dokumentets opretter ser sit Udfyld og underskriv-dokument sorteret på siden Administrer lige som enhver anden aftale.

Hvis Udfyld og underskriv-processen afbrydes, før signaturen sættes, vil dokumentet være placeret i sektionen Kladde.

Udfyld og underskriv dokumenter, der har en signatur korrekt placeret, vil være at finde i sektionen Underskrevet.

Sender - Manage page

 

Hvis der ikke sættes nogen signatur på formularen, kan dokumentet findes i sektionen Udfyldt. 

filled_form_on_themanagetab

 

Modtagerne får tilsendt dokumentet til deres mail, men dokumentet tilknyttes også deres Adobe Sign-konto som et delt dokument.

Enhver modtager, der aktiverer sin Adobe Sign-konto, kan se dokumentet vist i sektionen Underskrevet.

Lysegrå tekst under værdien Navn indikerer, at dokumentet er delt af en anden bruger.

Sharee Manage


Historik/revisionsrapport

Fanen Historik på siden Administrer indeholder en oversigt over alle foretagne handlinger vedr. dokumentet.

Linjepunktet "Dokument delt med" viser, hvem dokumentet er sendt til.

Hiostory tab

 

Revisionsrapporten angiver alle de samme hændelse som en almindelig aftale i det samme format.

Audit Report


Eksport af inputdata

Udfyld og underskriv-dokumenter, der har tekstinput, kan generere en CSV-fil med alle feltdata inkluderet.

 

Brugere

Den oprindelige bruger, der oprettede Udfyld og underskriv-dokumentet, har mulighed for at eksportere dokumentets detaljer og indhold på feltniveau via fanen Administrer.

Klik blot på den pågældende aftale for at vælge den, og klik derefter på ikonet "Har formulardata".

CSV Icon

CSV-filen downloades til dit system og kan åbnes med ethvert CSV-kompatibelt program (Excel er det mest almindelige).

CSV-filen viser inputdataene i en række kolonner med overskriften "MULTILINEDATA".

CSV from Manage

 

Administratorer

Administratorer kan se Udfyld og underskriv-dokumenter på deres eksporterede rapporter.

Hvis kontoen er konfigureret til at eksportere data på feltniveau, vil de også se "MULTILINEDATA"-overskrifterne og det relaterede feltindhold.

Report Data

Bemærk:

Administratorer skal have Dataeksport aktiveret på deres konto for at se data på feltniveau på den eksporterede rapport.  For at få Dataeksport aktiveret på din konto skal du kontakte Adobe Sign Support.

Aktivering/deaktivering

Funktionen Udfyld og underskriv / Kun jeg underskriver er tilgængelig for alle brugere på alle serviceniveauer.

Administratorer, som vil fjerne funktionen Udfyld og underskriv / Kun jeg underskriver fra siden Dashboard, kan gøre det ved at sende en anmodning til Adobe Sign Support-teamet.

Funktionen kan aktiveres eller fjernes på bruger-, gruppe- og kontoniveau.

 

Individual- og Team-konti

Individual- og Team-konti har Udfyld og underskriv aktiveret som standard. 


Business- og Enterprise-konti

Selvom arbejdsforløbene for Udfyld og underskriv og Kun jeg underskriver findes samtidig, har administratorer mulighed for at vise ét af arbejdsforløbene som standarden, og brugere vil også kunne skifte mellem dem.

Du kan justere disse indstillinger ved at gå til: Konto > Kontoindstillinger > Afsendelsesindstillinger > Nyt Udfyld og underskriv

Nav to Settings

Der er to muligheder, du kan indstille, for at vise den mulighed, du foretrækker:

○ Gør nyt Udfyld og underskriv-system til standard

◘ Denne indstilling vælger Udfyld og underskriv som dashboardets standardforløb.

◘ Hvis dette felt ikke markeres, vil dashboardets standardforløb være Kun jeg underskriver.

○ Giv brugere mulighed for at skifte...

◘ Dette felt aktiverer et link, som brugeren kan bruge til frit at skifte mellem de to arbejdsforløb.

 

Konfigurationsmuligheder

Business- og Enterprise-kontoadministratorer kan have digitale signaturer tilføjet som som en signaturmulighed ved at:

 • Kontakte dine Success Managers med en anmodning om at aktivere muligheden.
 • Sørg for, at digitale signaturer er aktiveret på din konto.
  • Gå til Konto > Kontoindstillinger > Signaturindstillinger > Arbejdsforløb for digitale signaturer.
  • Aktivér som minimum
   • Tillad arbejdsforløb for digitale signaturer.
   • Tillad cloudbaserede digitale signaturer til interne underskrivere på denne konto .
   • Vælg mindst én leverandør af cloudsignaturer.
  • Klik på Gem.
fill_and_sign_options

 

Muligheden Digital signatur findes som den tredje mulighed i menuen Underskriv.

add_digital_signature

Tilføjelse af en digital signatur markerer starten på den digitale signaturproces ved at føre underskriveren direkte til muligheden for at vælge signaturleverandør.

Når signaturen er fuldført, og der er klikket på Udført, gemmes signaturen i sektionen Underskrevet på fanen Administrer.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online