Fel | Spara som PDF-alternativ stöds inte | Skapa PDF | InDesign, Illustrator | Mac OS 10.6 och senare

Problem med Spara som PDF-alternativ

När du använder InDesign eller Illustrator på Mac OS 10.6 och senare, visas inte Adobe PDF-skrivaren i listan under tillgängliga skrivare. Eller, om de är tillgänglig, skapas inte en PDF som förväntat. När du väljer Spara som Adobe PDF i dialogrutan Utskrift, visas ett liknande fel som detta:

Alternativet Spara som PDF i utskriftsdialogrutan stöds inte.

Lösning: Skriv ut som en PostScript-fil och konvertera sedan filen till en PDF

Obs!

Om du vill använda Acrobat PPD för den här metoden, måste du först följa anvisningarna i Installera Adobe Acrobat PPD.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut och välj sedan Utskriftsinställningar.

 2. Välj PostScript-fil i listan över skrivare.

 3. Välj OK.

 4. Ange andra inställningar som du vill ha och välj Skriv ut.

 5. Du kan spara filen på en plats du väljer själv.

 6. Öppna PostScript-filen med Adobe Acrobat Distiller eller Apples förhandsvisningsprogram för att konvertera den till en PDF.

Installera Adobe Acrobat PPD

Gör följande om du vill att Acrobat 9 PPD ska visas i PPD-snabbmenyn. Acrobat 9 PPD stöder anpassade sidstorlekar, vilket ofta är nödvändigt när du använder detta arbetsflöde med Skriv ut broschyr i InDesign.

InDesign

InDesign CS5 används i exemplet här. Ändra versionsnumret i mappsökvägarna för andra versioner.

 1. Avsluta InDesign.
 2. Gå till /Program/Adobe InDesign CS5/Förinställningar/.

 3. Skapa en mapp som heter PPD-filer (mappnamnet är skiftlägeskänsligt).

 4. Kontroll-klicka på följande länk och välj Spara länk som för att hämta Acrobat 9 PPD:
  Acrobat 9 PPD

 5. Placera en kopia av den hämtade PPD-filen i mappen som du skapade i steg 3.

Ytterligare information

De flesta program kan dra nytta av den nya funktionen Skapa Adobe-PDF i PDF-menyn i dialogrutan för utskrifter i Mac OS. Men ibland stöds inte den här funktionen i InDesign och Illustrator, beroende på vilken version du använder. I så fall skriver du ut en PostScript-fil och använder Distiller eller Apples förhandsgranskning för att konvertera filen till PDF.

Mer information om stöd av Adobe PDF-skrivare i Mac OS 10.6 finns i Det går inte att skriva ut PDF-filer | Mac OS X 10.6 och senare

 

 


Kontakta oss

Vi vill gärna att du hör av dig. Dela dina åsikter med Adobe Illustrator-communityn eller Adobe InDesign-communityn.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto