Fel | Spara som PDF-alternativ stöds inte | Skapa PDF | InDesign, Illustrator | Mac OS 10.6 eller senare

Problem med Spara som PDF-alternativ

När du använder InDesign eller Illustrator på Mac OS 10.6 och senare, visas inte Adobe PDF-skrivaren i listan under tillgängliga skrivare. Eller, om de är tillgänglig, skapas inte en PDF som förväntat. När du väljer Spara som Adobe PDF i dialogrutan Utskrift, visas ett liknande fel som detta:

"Alternativet Spara som PDF i utskriftsdialogrutan stöds inte."

Lösning: Skriv ut som en PostScript-fil och konvertera sedan filen till en PDF

Obs! Om du vill använda Acrobat PPD för den här metoden, måste du först följa anvisningarna i Installera Adobe Acrobat PPD.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Klicka på Utskriftsinställningar
 3. Välj PostScript-fil i listan över skrivare.
 4. Klicka på OK.
 5. Ange övriga inställningar efter behov.
 6. Klicka på Skriv ut.
 7. När du blir ombedd att välja plats för PostScript-filen, sparar du den på ett ställe som är lätt att hitta senare.
 8. Öppna PostScript-filen med Adobe Acrobat Distiller, eller Apples förhandsvisningsprogram, för att konvertera den till en PDF.

Installera Adobe Acrobat PPD

Gör följande om du vill att Acrobat 9 PPD ska visas i PPD-snabbmenyn. Acrobat 9 PPD stöder anpassade sidstorlekar, vilket ofta är nödvändigt när du använder detta arbetsflöde med Skriv ut broschyr i InDesign.

InDesign

InDesign CS5 används i exemplet här. Ändra versionsnumret i mappsökvägarna för andra versioner.

 1. Avsluta InDesign.
 2. Navigera till /Program/Adobe Indesign CS5/Förinställningar/.
 3. Skapa en mapp med namnet PPD-filer i mappen med förinställningar (mappnamnet är skiftlägeskänsligt).

 4. Kontroll-klicka på följande länk och välj Spara länk som för att hämta Acrobat 9 PPD:
  Acrobat 9 PPD

 5. Placera en kopia av den hämtade PPD-filen i mappen som du skapade i steg 3.

Ytterligare information

De flesta program kan dra nytta av den nya funktionen Skapa Adobe-PDF i PDF-menyn i dialogrutan för utskrifter i Mac OS. Men ibland stöds inte den här funktionen i InDesign och Illustrator, beroende på vilken version du använder. I så fall skriver du ut en PostScript-fil och använder Distiller eller Apples förhandsgranskning för att konvertera filen till PDF.

Mer information om stöd av Adobe PDF-skrivare i Mac OS 10.6 finns i Det går inte att skriva ut PDF-filer | Mac OS X 10.6 och senare

 

 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto