Du behöver inte skapa en teckning från grunden i Adobe Illustrator. Du kan importera både vektorbilder och bitmappsbilder från filer som har skapats i andra program. Illustrator känner igen alla vanliga grafiska filformat. Den täta integrationen mellan Adobe-produkterna och stödet för en mängd olika filformat gör det enkelt att flytta grafik från ett program till ett annat genom att importera, exportera eller kopiera och klistra in.

Om länkade och inbäddade teckningar

När du monterar grafik visas en skärmupplösningsversion av filen i layouten, så att du kan visa och placera den. Men den faktiska grafikfilen kan vara antingen länkad eller inbäddad.

 • Länkade teckningar är anslutna till dokumentet, men är fortfarande oberoende av det. Det innebär att dokumentet blir mindre. Du kan ändra länkade teckningar med hjälp av omformningsverktyg och effekter, men du kan inte markera och redigera enskilda komponenter i teckningen. Du kan använda den länkade grafiken många gånger utan att storleken på dokumentet ökar nämnvärt, och du kan även uppdatera alla länkar samtidigt. När du exporterar eller skriver ut hämtas den ursprungliga grafiken, och det färdiga resultatet skapas i samma fullständiga upplösning som originalgrafiken.

 • Inbäddad grafik kopieras till dokumentet med full upplösning, vilket gör dokumentet större. Du kan när som helst uppdatera dokumentet. Så länge teckningen är inbäddad är dokumentet självständigt.

Du tar reda på om teckningen är länkad eller inbäddad, eller ändrar status från det ena till det andra, på panelen Länkar.

Om den inbäddade teckningen innehåller flera komponenter kan du redigera dem var för sig. Om teckningen innehåller t.ex. vektordata konverteras de till banor, som du sedan kan ändra med verktygen och kommandona i Illustrator. Objekthierarkin (t.ex. grupper och lager) bevaras i inbäddade teckningar från särskilda filformat.

Montera (importera) teckningsfiler

Det bästa sättet att importera är att använda kommandot Montera eftersom det har stöd för flest filformat, monteringsalternativ och färger. När du har monterat en fil kan du identifiera, markera, övervaka och uppdatera den på panelen Länkar.

 1. Öppna det Illustrator-dokument som du vill montera teckningen i.

 2. Välj Arkiv > Montera och markera den textfil som du vill montera.

 3. Välj Länka om du vill skapa en länk till filen, eller avmarkera alternativet om du vill bädda in teckningen i Illustrator-dokumentet.

 4. Klicka på Montera.

 5. Gör något av följande (om det passar):

  • Om du monterar en PDF-fil med flera sidor kan du välja vilken sida du vill montera och hur du vill beskära teckningen.

  • Om du bäddar in en Adobe® Photoshop®-fil kan du välja hur du vill konvertera lager. Om filen innehåller lagerkompositioner kan du också välja vilken version av bilden som du vill importera.

Importera text till en bana/form

Introducerat i Illustrator CC 2017 års utgåva

Montera text från en fil som stöds direkt i ett objekt, till exempel en form. Du kan montera text från filer i formaten .txt och .rtf och filer från ordbehandlingsprogram. Du kan till exempel montera text från en .rtf-fil i en flersidig form.

 1. Skapa en bana/form med valfritt ritverktyg, till exempel Rektangel, Shaper eller Ritstift. Du monterar textfilen i den här formen.

 2. Välj Arkiv > Montera och markera den fil som du vill montera.

 3. Klicka på Montera.

 4. Klicka på formens bana när textfilen har lästs in i monteringsverktyget.

  Texten monteras i formen. Du kan nu använda olika format och effekter på den.

  Montera texten från en textfil i en flersidig bana/behållare.

På panelen Länkar kan du visa och hantera alla länkade och inbäddade teckningar. En miniatyrbild av teckningen visas och teckningens status anges med ikoner.

Panelen Länkar
Panelen Länkar

A. Genomskinlighetsinteraktion B. Saknad teckning C. Inbäddad teckning D. Ändrad teckning E. Länkad teckning 

En länkad fil kan visas på panelen Länkar på något av följande sätt:

Aktuell fil

För en uppdaterad fil visas bara filens namn och (i Adobe® InDesign®) sidan i dokumentet.

Ändrad

En ändrad fil är en fil där versionen av filen på disken är senare än den version som finns i dokumentet. Så är till exempel fallet när någon ändrar Photoshop-grafik som du redan har monterat i Illustrator.

Saknas

En saknad fil är en fil där grafiken inte längre finns på den plats från vilken den importerades, även om den kanske finns någon annanstans. Det kan hända om någon flyttar t.ex. originalfilen till en annan mapp eller server efter att den har importerats till ett dokument. Du kan inte veta om en saknad fil är uppdaterad utan att veta var originalet finns. Om du exporterar eller skriver ut ett dokument där den här symbolen visas, kan det hända att filen inte exporteras med full upplösning.

Inbäddad

Om du bäddar in innehållet i en länkad fil avaktiveras hanteringsåtgärderna för länken.

 • Du visar panelen genom att välja Fönster > Länkar. Alla länkade och inbäddade filer identifieras med sitt namn.

 • Du markerar och visar länkad grafik genom att välja en länk och sedan klicka på knappen Gå till länk , eller välja Gå till länk på menyn på panelen Länkar. Visningen centreras runt den markerade grafiken.

 • Om du vill ändra storlek på miniatyrbilderna väljer du Panelalternativ på menyn på panelen Länkar och väljer hur miniatyrbilderna ska visas.

 • Om du vill sortera länkar i en annan ordning väljer du önskat sorteringskommando på panelmenyn.

 • Om du vill dölja miniatyrbilderna väljer du Panelalternativ på menyn på panelen Länkar och väljer Ingen.

 • Om du vill visa DCS-genomskinlighetsinformation väljer du Panelalternativ på menyn på panelen Länkar och väljer Visa genomskinlighetsinteraktioner för DCS.

Om en länkad eller inbäddad fil innehåller metadata kan du visa dessa med hjälp av panelen Länkar. Du kan inte redigera eller ersätta metadata som associeras med en länkad fil, däremot kan du spara en kopia av dem i en mall som du kan använda för andra filer.

 1. Klicka på en fil på panelen Länkar och välj Filinformation på panelmenyn.

 2. Om du vill spara metadata som en mall väljer du Spara metadatamall på snabbmenyn längst upp i dialogrutan som innehåller metadata.

Visa filinformation om länkad eller inbäddad grafik

 1. Gör något av följande:

  • Dubbelklicka på länken på panelen Länkar. Du kan också markera länken och välja Länkinformation på panelmenyn.

   Obs! Förväxla inte ”Länkinformation” med ”Filinformation” på panelmenyn på panelen Länkar. ”Filinformation” syftar på metadata.

  • Markera den länkade teckningen i bildfönstret. Klicka på filnamnet på kontrollpanelen och välj Länkinformation.

Obs!

Om du vill gå till länkad eller inbäddad grafik i dokumentfönstret markerar du en länk och klickar på knappen Gå till länk. Du kan också klicka på Gå till länk på panelmenyn.

 • Om du vill uppdatera särskilda länkar markerar du en eller flera modifierade länkar på panelen Länkar och klickar på knappen Uppdatera länk , eller väljer Uppdatera länk på panelmenyn på panelen Länkar.

 • Om du vill uppdatera särskilda länkar markerar du den länkade grafiken i bildfönstret. Klicka på filnamnet på kontrollpanelen och välj Uppdatera länk.

Obs!

Du uppmanas som standard att uppdatera en länk om källfilen ändras. Om du vill ange att länkarna ska uppdateras automatiskt eller manuellt väljer du Redigera > Inställningar > Filhantering och Urklipp (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Filhantering och Urklipp (Mac OS) och anger önskad inställning för alternativet Uppdatera länkar.

Du kan återställa eller ersätta en länk som saknas (en länk med ikonen för saknad länk på länkpanelen) eller en länkad fil med en annan källfil.

 1. Markera den länkade grafiken på sidan eller klicka på ett länknamn på panelen Länkar.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på knappen Länka om på panelen Länkar eller välj Länka om på panelmenyn.

  • Klicka på den länkade filens namn på kontrollpanelen och välj Länka om. (För att kunna välja det här alternativet måste du markera bilden i grafiken.)

 3. Gör något av följande i dialogrutan som visas:

  • Leta upp och markera en ersättningsfil.

  • Skriv den eller de första bokstäverna i namnet på ersättningsfilen för att leta upp filen.

 4. Klicka på Montera.

Obs!

Om alla länkar som saknas för ett dokument finns i samma mapp kan du återställa alla samtidigt. Markera alla länkar som saknas på panelen Länkar och återställ en av dem. Dialogrutan Montera stängs inte så att du kan markera om var och en.

Ange monteringsalternativ för länkade teckningar

 1. Gör något av följande:

  • Markera den länkade teckningen i bildfönstret. Gå till kontrollpanelen, klicka på filnamnet och välj Monteringsalternativ.

  • Markera länken på panelen Länkar och välj Monteringsalternativ på panelmenyn.

 2. Välj vad som ska bevaras.

  Om du väljer något annat alternativ än Omformningar eller Gränser kan du markera en punkt på justeringsikonen varifrån teckningen ska justeras i förhållande till markeringsramen. Välj Beskär till markeringsram om du inte vill att teckningen ska överlappa markeringsramen.

Bädda in en länkad fil

I stället för att länka till en fil som du har placerat i ett dokument kan du bädda in (eller lagra) filen i dokumentet. När du bäddar in en fil bryter du kopplingen (länken) till originalet. Utan länken visas inget varningsmeddelande från panelen Länkar om originalet har ändrats, och du kan inte heller uppdatera filen automatiskt.

Om du bäddar in en fil i stället för att länka den till originalet, ökar dokumentfilens storlek.

 1. Klicka på en fil på panelen Länkar och välj Inbädda bild på panelmenyn.

 2. Markera den länkade teckningen i bildfönstret. Klicka på knappen Bädda in på kontrollpanelen.

Filen finns kvar på panelen Länkar och visas med symbolen för inbäddad länk .

 1. Markera en eller flera inbäddade filer på panelen Länkar.

 2. Klicka på knappen Länka om  eller välj Länka om på menyn på panelen Länkar, leta reda på och markera den ursprungliga filen och klicka på Montera.

Redigera originalet

Med kommandot Redigera originalet kan du öppna de flesta bilder i programmet som du skapade dem i och redigera dem. När du sparar originalfilen uppdateras det dokument som du länkade den i med en ny version.

 1. Gör något av följande:

  • Markera länken på panelen Länkar och klicka på knappen Redigera originalet . Du kan också välja Redigera originalet på panelmenyn.

  • Markera den länkade grafiken på sidan och välj Redigera > Redigera originalet.

  • Markera den länkade grafiken på sidan och klicka på knappen Redigera originalet på kontrollpanelen.

 2. När du har gjort ändringarna sparar du filen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy