Gör något av följande om du vill visa det vanliga perspektivstödrastret med två punkter i ett dokument:

 • Klicka på Visa > Perspektivstödraster > Visa stödraster.

 • Tryck på Ctrl+Skift+I (i Windows) eller på Kommando+Skift+I (på Mac) för att visa perspektivstödrastret. Du använder samma kortkommando när du vill dölja det stödraster som visas.

 • Klicka på verktyget Perspektivstödraster i verktygspanelen.

Perspektivstödraster
Perspektivstödraster

A. Widget för att byta plan B. Vänster gränspunkt C. Lodrätt omfång för stödraster D. Linjal för perspektivstödraster E. Höger gränspunkt F. Horisontlinje G. Horisonthöjd H. Marknivå I. Horisontnivå J. Omfång för stödraster K. Cellstorlek i stödrastret L. Marknivå M. Omfång för stödraster N. Kontroll för höger stödrasterplan O. Kontroll för vågrätt stödrasterplan P. Kontroll för vänster stödrasterplan Q. Nollpunkt 

Verktygsgruppen Perspektivstödraster består av verktyget Perspektivstödraster och verktyget Perspektivmarkering .

Du kan välja verktyget Perspektivstödraster i verktygspanelen eller trycka på Skift+P. När verktyget Perspektivstödraster är markerat visas:

 • Vänster och höger stödrasterkontroller som används för att justera plan

 • Horisonthöjd

 • Vänster och höger lodrät planposition

 • En stödrastercells synlighet och omfång

 • Stödrastercellens storlek

 • Nollpunkt

 • Vänster och höger marknivå som används för att flytta stödrastret

När du markerar perspektivstödrastret visas dessutom en widget för att byta plan. Du kan använda denna widget för att markera det aktiva stödrasterplanet. I perspektivstödrastret är det aktiva planet det plan där du ritar ett objekt för att projicera betraktarens vy av den delen av motivet.

Widget för att byta plan
Widget för att byta plan

A. Vänster stödrasterplan B. Inget aktivt stödrasterplan C. Höger stödrasterplan D. Vågrätt stödrasterplan 

Titta på videon Definiera perspektivstödraster.

Du kan ange alternativ som placerar widgeten vid något av de fyra skärmhörnen och välja att visa den när perspektivstödrastret visas. Du anger dessa alternativ genom att dubbelklicka på ikonen Perspektivstödraster i verktygspanelen. I dialogrutan Alternativ för perspektivstödraster kan du välja följande:

Visa widget för aktivt plan

Alternativet är som standard markerat. Om du avmarkerar kryssrutan visas inte widgeten i perspektivstödrastret.

Widget-position

Du kan välja om du vill visa widgeten uppe till vänster, uppe till höger, nere till vänster eller nere till höger i dokumentfönstret.

När du väljer verktyget Perspektivmarkering visas den vänstra, högra och vågräta stödrasterkontrollen. Du kan växla till verktyget Perspektivmarkering genom att trycka på Skift+V eller markera det i verktygspanelen. Med verktyget Perspektivmarkering kan du:

 • Sätta objekt, text och symboler i perspektiv

 • Byta aktivt plan med hjälp av kortkommandon

 • Flytta, skalförändra och duplicera objekt i perspektivområdet

 • Flytta och duplicera objekt vinkelrätt mot den aktuella placeringen i perspektivplanet

Med verktyget Perspektivmarkering anges de aktiva planen i perspektivstödrastret med följande pekare.

Aktivt plan

Pekare

Vänster stödrasterplan

Höger stödrasterplan

Vågrätt stödrasterplan

Med verktyget Perspektivmarkering fästs objekten mot det aktiva planets stödraster när du flyttar, skalförändrar, duplicerar och sätter objekt i perspektiv. Ett objekt som finns inom en fjärdedels cellavstånd från en stödrasterlinje, fästs mot linjen.

Du kan aktivera eller inaktivera funktionen genom att välja Visa > Perspektivstödraster > Fäst mot stödraster.

Alternativet är aktiverat som standard.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy