Příručka uživatele Zrušit

Sestavy a export dat

 

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

 1. Poznámky před vydáním
 2. Poznámky k vydání
 3. Důležitá oznámení

Začínáme

 1. Stručný návod pro správce
 2. Stručný návod pro uživatele
 3. Pro vývojáře
 4. Knihovna výukových videí
 5. Časté dotazy

Správa

 1. Přehled konzole Admin Console
 2. Správa uživatelů
  1. Přidání uživatele
  2. Hromadné přidání uživatelů
  3. Přidání uživatelů z adresáře
  4. Přidání uživatelů ze služby MS Azure Active Directory
  5. Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
   1. Technické účty – řízené rozhraním API
   2. Účty služeb – řízené ručně
  6. Kontrola uživatelů s chybami zřizování
  7. Změna jména/e-mailové adresy
  8. Úprava členství uživatele ve skupině
  9. Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
  10. Povýšení uživatele do role správce
  11. Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
  12. Přepnutí identity uživatele
  13. Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
  14. Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
  15. Profily produktů
  16. Prostředí pro přihlášení 
 3. Nastavení účtu/skupiny
  1. Přehled nastavení
  2. Globální nastavení
   1. Úroveň a ID účtu
   2. Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
   3. Hromadné odeslání
   4. Webové formuláře
   5. Vlastní pracovní postupy odeslání
   6. Pracovní postupy služby Power Automate
   7. Dokumenty knihovny
   8. Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
   9. Omezená viditelnost dokumentu
   10. Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF 
   11. Přidání odkazu do e-mailu
   12. Přidání obrázku do e-mailu
   13. Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
   14. Připojení sestav auditů k dokumentům
   15. Sloučení více dokumentů do jednoho
   16. Nahrání podepsaného dokumentu
   17. Delegování pro uživatele v mém účtu
   18. Povolení delegování externích příjemců
   19. Oprávnění k podpisu
   20. Oprávnění k odeslání
   21. Oprávnění přidávat elektronické pečeti
   22. Nastavení časového pásma
   23. Nastavení výchozího formátu data
   24. Uživatelé ve více skupinách (UMG)
    1. Upgrade na použití UMG
   25. Oprávnění správce skupiny
   26. Nahrazení příjemce
   27. Sestava auditu
    1. Přehled
    2. Povolení neověřeného přístupu na stránce ověření transakce
    3. Zahrnutí připomenutí
    4. Zahrnutí událostí zobrazení
    5. Zahrnutí stránky dohody / počtu příloh
   28. Zprávy v produktu a nápověda
   29. Přístupné soubory PDF
   30. Nový způsob podepisování
   31. Zákazník ve zdravotnictví
  3. Nastavení účtu
   1. Přidání loga
   2. Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti    
   3. Přidání názvu společnosti
   4. Přesměrování na adresu URL po dokončení dohody
  4. Preference podpisu
   1. Dobře formátované podpisy
   2. Povolení příjemcům podepisovat podle
   3. Podepisující mohou změnit své jméno
   4. Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
   5. Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
   6. Procházení příjemců mezi poli formuláře
   7. Odmítnutí podepsat
   8. Povolení pracovních postupů s razítkem
   9. Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
   10. Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
   11. Zobrazení zpráv při e-podepisování
   12. Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
   13. Vyžádání IP adresy od podepisujících
   14. Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
  5. Digitální podpisy
   1. Přehled
   2. Stažení a podepsání v aplikaci Acrobat
   3. Podepisování cloudovými podpisy
   4. Zahrnutí metadat pro poskytovatele identity
   5. Omezení cloudoví poskytovatelé podpisů
  6. Elektronické pečeti
  7. Digitální identita
   1. Brána k ověření digitální identity
   2. Zásady kontroly identity
  8. Nastavení sestav
   1. Nové prostředí pro sestavy
   2. Nastavení klasické sestavy
  9. Nastavení zabezpečení
   1. Nastavení jednotného přihlašování
   2. Nastavení Zapamatovat si mne
   3. Zásady hesla pro přihlášení
   4. Síla hesla pro přihlášení
   5. Doba trvání webové relace
   6. Typ šifrování PDF
   7. API
   8. Přístup k informacím o uživateli a skupině
   9. Povolení rozsahů IP
   10. Sdílení účtů
   11. Oprávnění ke sdílení účtů
   12. Ovládací prvky sdílení dohod
   13. Ověření identity podepisujícího
   14. Heslo pro podepisování dohody
   15. Síla hesla dokumentu
   16. Blokování podepisujících podle geografického umístění
   17. Telefonické ověření
   18. Ověření na základě znalostí (KBA)
   19. Povolení vyjmutí stránek
   20. Vypršení platnosti odkazu na dokument
   21. Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
   22. Časové razítko
  10. Nastavení odeslání
   1. Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
   2. Vyžádání jména příjemce při odesílání
   3. Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
   4. Povolené role příjemce
   5. Skupiny příjemců
   6. Povinná pole
   7. Připojování dokumentů
   8. Slučování polí
   9. Změny dohod
   10. Název dohody
   11. Jazyky
   12. Soukromé zprávy
   13. Povolené typy podpisů
   14. Připomenutí
   15. Ochrana podepsaného dokumentu heslem
   16. Možnosti identifikace podepisujícího
    1. Přehled
    2. Heslo pro podpis
    3. Jednorázové heslo prostřednictvím e-mailu
    4. Ověřování službou Acrobat Sign
    5. Telefonické ověření
    6. Cloudový digitální podpis
    7. Ověření založené na znalostech
    8. Průkaz totožnosti
    9. Sestavy totožnosti podepisujících
   17. Ochrana obsahu
   18. Povolení notářských transakcí
   19. Ukončení platnosti dokumentu
   20. Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
   21. Pořadí podepisování
   22. Liquid Mode
   23. Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
   24. Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
   25. Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
  11. Šablony zpráv
  12. Nastavení pro biofarmacii
   1. Přehled
   2. Vynucení ověření identity
   3. Důvody podepsání
  13. Integrace pracovních postupů
  14. Nastavení služby Notarize
  15. Integrace plateb
  16. Zprávy podepisujícího
  17. Nastavení protokolu SAML
   1. Konfigurace SAML
   2. Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Instalace aplikace Okta
   4. Instalace aplikace OneLogin
   5. Instalace služby Oracle Identity Federation
  18. Správa dat
  19. Nastavení časového razítka
  20. Externí archiv
  21. Jazyky účtů
  22. Nastavení e-mailů
   1. Obrázky záhlaví/zápatí e-mailů
   2. Povolení jednotlivých zápatí e-mailů uživatele
   3. Přizpůsobení e-mailu Žádost o podpis
   4. Přizpůsobení polí Komu a Kopie
   5. Vlastní e-mailové šablony
   6. Povolení oznámení bez odkazů
  23. Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
  24. Konfigurace možností pro příjemce
 4. Pokyny pro regulační požadavky
  1. Dostupnost
   1. Soulad s předpisy pro usnadnění přístupu
   2. Vytváření formulářů s usnadněním přístupu pomocí aplikace Acrobat pro počítače
   3. Vytváření formulářů AcroForms s usnadněním přístupu
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. Přehled GDPR
   2. Redigování uživatele
   3. Redigování dohod uživatele    
  4. Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
   1. Ověřovací balíček části 11 pro titul 21 CFR
   2. Příručka pro titul 21 CFR a přílohu 11 pravidel EudraLex
   3. Analýza sdílených odpovědností
  5. Zákazníci ve zdravotnictví
  6. Podpora IVES
  7. „Ukládání dohod do úschovny“
  8. Hlediska EU/Spojeného království
   1. Přeshraniční transakce EU/Spojeného království a nařízení eIDAS
   2. Požadavky HMLR na elektronicky podepsané dokumenty
   3. Dopad brexitu na zákony o elektronických podpisech ve Spojeném království
 5. Hromadné stahování dohod
 6. Nárokování domény 

Odesílání, podepisování a správa dohod

 1. Možnosti příjemce
  1. Zrušení e-mailového připomenutí
  2. Možnosti na stránce elektronického podpisu
   1. Přehled stránky elektronického podpisu
   2. Otevření pro čtení dohody bez polí
   3. Odmítnutí podepsání dohody
   4. Delegování podpisového oprávnění
   5. Opětovné zahájení vyplňování dohody
   6. Stažení PDF dohody
   7. Zobrazení historie dohody
   8. Zobrazení zpráv dohody
   9. Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
   10. Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis 
   11. Navigace v polích formuláře
   12. Vymazání dat z polí formuláře
   13. Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
   14. Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
   15. Přehled právních upozornění
   16. Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
 2. Odesílání dohod  
  1. Přehled stránky Odeslat
  2. Odeslání dohody pouze sami sobě
  3. Odeslání dohody ostatním
  4. Vlastnoruční podpisy
  5. Pořadí podepisování příjemců
  6. Hromadné odeslání
   1. Přehled funkce Hromadné odeslání
   2. Hromadné odeslání – ruční zadání příjemců
   3. Hromadné odeslání – nahrávání souborů CSV
   4. Zrušení transakce hromadného odeslání
   5. Přidávání připomenutí k hromadnému odeslání
   6. Sestavy pro hromadné odeslání
 3. Vytváření polí v dokumentech
  1. Prostředí pro vytváření v aplikaci
   1. Automatická detekce pole
   2. Přetahování polí pomocí prostředí pro vytváření
   3. Přiřazení polí formuláře příjemcům
   4. Role Předvyplnění
   5. Použití polí s opakovaně použitelnou šablonou pole
   6. Převedení polí do nové šablony knihovny
   7. Aktualizované tvůrčí prostředí při odesílání dohod
  2. Vytváření formulářů pomocí textových značek
  3. Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
   1. Vytvoření formuláře AcroForm
   2. Vytváření přístupných souborů PDF
  4. Pole
   1. Typy polí
    1. Běžné typy polí
    2. Vložené obrázky
    3. Obrázky razítek
   2. Vzhled obsahu pole
   3. Ověření pole
   4. Hodnoty maskovaných polí
   5. Nastavení podmínek zobrazení/skrytí
   6. Počítaná pole 
  5. Časté dotazy k vytváření
 4. Podepisování dohod
  1. Podepisování dohod, které vám byly odeslány
  2. Vyplnění a podepsání
  3. Podepsání sám sebou
 5. Správa dohod
  1. Přehled stránky Správa
  2. Delegování dohod
  3. Nahrazení příjemců
  4. Omezení viditelnosti dokumentu 
  5. Zrušení dohody 
  6. Vytváření nových připomenutí
  7. Kontrola připomenutí
  8. Zrušení připomenutí
  9. Další akce...
   1. Jak vyhledávání funguje
   2. Zobrazení dohody
   3. Vytvoření šablony z dohody
   4. Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
   5. Nahrání podepsané dohody
   6. Úpravy souborů a polí odeslané dohody
   7. Úprava způsobu ověření příjemce
   8. Přidání nebo změna data vypršení platnosti
   9. Přidání poznámky do dohody
   10. Sdílení jednotlivé dohody
   11. Zrušení sdílení dohody
   12. Stažení jednotlivé dohody
   13. Stažení jednotlivých souborů dohody
   14. Stažení sestavy auditu dohody
   15. Stažení obsahu pole dohody
 6. Sestava auditu
 7. Tvorba sestav a export dat
  1. Přehled
  2. Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
  3. Grafy sestav
   1. Vytvoření nové sestavy
   2. Sestavy dohod
   3. Sestavy transakcí
   4. Sestavy aktivity nastavení
   5. Úprava sestavy
  4. Exporty dat 
   1. Vytvoření nového exportu dat
   2. Úprava exportu dat
   3. Aktualizace obsahu exportu dat
   4. Stažení exportu dat
  5. Přejmenování sestavy/exportu
  6. Duplikování sestavy/exportu
  7. Plánování sestavy/exportu
  8. Odstranění sestavy/exportu
  9. Kontrola použití transakce

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

 1. Webové formuláře 
  1. Tvorba webového formuláře
  2. Úprava webového formuláře
  3. Zakázání/povolení webového formuláře
  4. Skrytí/zobrazení webového formuláře
  5. Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu 
  6. Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
  7. Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
  8. Změna velikosti webového formuláře
 2. Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny) 
  1. Americké vládní formuláře v knihovně Acrobat Sign
  2. Vytvoření šablony knihovny
  3. Změna názvu šablony knihovny
  4. Změna typu šablony knihovny
  5. Změna úrovně oprávnění šablony knihovny
  6. Kopírování, úpravy a uložení sdílené šablony
  7. Stažení agregovaných dat polí pro šablonu knihovny
 3. Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
 4. Pracovní postupy služby Power Automate 
  1. Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
  2. Povolení integrace modulu Power Automate
  3. Sledování využívání modulu Power Automate
  4. Vytvoření nového postupu (příklady)
  5. Aktivační události používané pro postupy
  6. Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
  7. Správa postupů
  8. Úpravy postupů
  9. Sdílení postupů
  10. Zakázání nebo povolení postupů
  11. Odstranění postupů
  12. Užitečné šablony
   1. Pouze správce
    1. Uložení všech dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení všech dokončených dokumentů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení všech dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Box
   2. Archivace dohody
    1. Uložení dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení dokončených dokumentů do služby One Drive for Business
    3. Uložení dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení dokončených dokumentů do služby Box
   3. Archivace dohod webových formulářů
    1. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
    2. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
   4. Extrahování dat dohody
    1. Extrahování dat polí formuláře z podepsaného dokumentu a aktualizace listu aplikace Excel
   5. Oznámení o dohodě
    1. Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
    2. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
    3. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
    4. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
   6. Vygenerování dohody
    1. Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
    2. Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
    3. Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
 5. Vlastní pracovní postupy odeslání
  1. Přehled vlastního pracovního postupu odeslání
  2. Vytvoření nového pracovního postupu odeslání
  3. Úpravy pracovního postupu odeslání
  4. Aktivace nebo deaktivace pracovního postupu odeslání
  5. Odeslání dohody pomocí pracovního postupu odeslání
 6. Sdílení uživatelů a dohod
  1. Sdílení uživatele
  2. Sdílení dohod

Integrace s jinými produkty

 1.  Přehled integrací služby Acrobat Sign 
 2. Služba Adobe Sign pro Salesforce
 3. Služba Acrobat Sign pro Microsoft
  1. Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
  2. Služba Acrobat Sign pro Outlook
  3. Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
  4. Služba Acrobat Sign pro Teams
  5. Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
  6. Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
  7. Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics 
  8. Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint 
 4. Další integrace
  1. Služba Acrobat Sign pro ServiceNow
  2. Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
  3. Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
  4. Služba Acrobat Sign pro Workday
  5. Služba Acrobat Sign pro NetSuite
  6. Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
  7. Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
 5. Integrace spravované partnery
 6. Jak získat integrační klíč

Vývojář služby Acrobat Sign

 1. Rozhraní API REST 
  1. Dokumentace metod
  2. Příručka pro SDK/vývojáře
  3. Časté dotazy k rozhraní API    
 2. Webhooky 
  1. Přehled webhooků
  2. Konfigurace nového webhooku
  3. Zobrazení nebo úpravy webhooku
  4. Aktivace nebo deaktivace webhooku
  5. Odstranění webhooku
  6. Certifikáty obousměrného protokolu SSL
  7. Webhooky v rozhraní API

Podpora a řešení problémů

 1. Zdroje zákaznické podpory 
 2. Materiály pro úspěch podnikových zákazníků

Přehled exportů dat a grafů zpráv

Nové prostředí Zprávy umožňuje uživatelům na podnikové a firemní úrovni služeb vytvářet a ukládat vlastní zprávy a exporty dat s individuálně přizpůsobeným vzhledem a provádět jejich správu.

Zprávy jsou šablony, které vracejí jeden nebo více grafů se souhrnem dat dohody podle definice uživatele. Počet a typ zpráv, které má uživatel k dispozici, je dán úrovní oprávnění uživatele v rámci systému a rozsahem oprávnění platným pro jeho ID uživatele.

Exporty dat poskytují uživatelům metodu, jak z dohod v rámci jejich rozsahu oprávnění získat data konkrétních polí. Uživatelé mohou použít filtry k upřesnění sady vracených dat podle uživatele, skupiny, pracovního postupu nebo názvu dohody.

V rámci filtrované sady dohod může uživatel definovat jednotlivá pole, která budou exportována do souboru CSV, a vyloučit tak z exportu všechny transakční údaje, které nepotřebuje.

Příklad exportu dat

Mezi dostupné typy zpráv patří:

 • Dohody (všichni uživatelé) – Zprávy o dohodách vracejí metriky pro aktivity dohody, jako jsou míry dokončení, doba do dokončení, využití pracovního postupu, trendy objemu a trendy odesílatele/skupiny. K dispozici je jedenáct grafů typu Dohoda.
 • Spotřeba transakcí – Vrací objem transakcí prostřednictvím systému podle uživatele, skupiny či pracovního postupu nebo trendu celkového objemu. K dispozici jsou čtyři grafy typu Spotřeba transakcí.
 • Uživatelé (ve vývoji) – Zprávy o uživatelích se zaměřují na metriky uživatelů, jako jsou vytvoření uživatelé/skupiny, trendy růstu uživatelů/skupin a aktivity uživatelů. Je plánováno šest grafů typu Uživatel.
 • Audit aktivity nastavení (pouze správci) – Správci mají přístup ke speciální zprávě, která vrací aktivity na úrovni nastavení pro jejich uživatele, skupinu nebo celý účet, v závislosti na úrovni oprávnění správce.
Poznámka:

Zpráva typu Uživatelé je v tomto dokumentu uvedena pro vaši informaci, momentálně je ale ve vývoji a není dostupná v aktuální verzi.

Po přihlášení vyberte v horní nabídce domovské obrazovky možnost Zprávy.

Výchozí řídicí panel (Přehled)

Při prvním otevření nového prostředí Zprávy je načten výchozí řídicí panel.

Řídicí panel automaticky načte přehled o vývoji situace ohledně dohod z předchozích sedmi dnů, který obsahuje shrnutí u horního okraje a tři grafy zobrazující procento dokončených dohod, trend celkového objemu dohod a průměrnou dobu do dokončení dohody.

Výchozí cílová stránka   se čtyřmi očíslovanými oblastmi zájmu

Uživatel má k dispozici dvě tlačítka pro vytvoření nového obsahu zprávy či exportu:

Tlačítka pro vytváření nových zpráv nebo exportů dat

 • Nový export – nový požadavek na export umožňuje uživateli definovat rozsah dohod a poté exportovat hodnoty na úrovni polí z těchto dohod.
  • Např. formulář RSVP připojený k události, ve kterém si respondenti mohou vybrat jídlo a uvést zvláštní nároky
  • Tvůrce webového formuláře pak může vybrat dohody (filtrované podle názvu webového formuláře) a extrahovat pole z formuláře (jméno, preference ohledně jídla, poznámky atd.) do souboru CSV
 • Nová zpráva – nová zpráva umožňuje uživateli vytvořit řídicí panel dat dohody, který obsahuje jeden nebo více grafů. V závislosti na kontextu jsou používány různé typy grafů:
  • Dokončené dohody je číselníkový graf
  • Trend doby do dokončení je čárový graf
  • Dohody podle odesílatele nebo skupiny je pruhový graf
  • Dokončení dohody odesílatelem je bodový graf

Exporty i zprávy umožňují uživateli uložit šablonu pro budoucí použití do osobního seznamu exportů a zpráv.

Pouze exporty však umožňují uživateli stáhnout soubor CSV s požadovanými daty.

Levý panel obrazovky poskytuje odkazy pro zobrazení obsahu zpráv uživatelů a exportů dat. Panel obsahuje až pět odkazů, na které lze kliknout:

Souhrnný seznam všech zpráv dostupných uživateli podle typu zprávy

Přehled – umožňuje uživateli zobrazit údaje o jeho dohodě za posledních sedm kalendářních dnů. V podstatě znovu načte výchozí řídicí panel na cílové stránce.

Typy zpráv – všechny tři typy zpráv (Dohody, Spotřeba transakcíUživatelé) mají svůj vlastní odkaz, na který lze kliknout, k otevření úplného seznamu zpráv daného typu. Všimněte si, že zprávy při otevření k zobrazení vždy shromažďují aktuální data podle nastavení filtru (např. za posledních 30 dnů).

 • Číslo za typem zprávy označuje celkový počet zpráv dostupných pro daný typ.
 • Zprávy jsou seřazeny podle data poslední úpravy, přičemž naposledy upravená zpráva je uvedena v horní části.
 • Každý typ zpráv má dvě výchozí zprávy, které jsou vždy uvedeny na začátku seznamu a nelze je odstranit:
  • {Type} pro týden – zobrazuje kompilaci všech dostupných grafů pro daný typ za předchozích sedm dnů.
  • {Type} pro měsíc – zobrazuje kompilaci všech dostupných grafů pro daný typ za předchozích 30 dnů.

Všechny seznamy typů zpráv mají stejný formát stránky se čtyřmi sloupci:

 • Název zprávy – název zadaný tvůrcem zprávy.
 • Aktivní ikony – Pokud má zpráva nakonfigurovaný plán, je viditelná ikona modrého kalendáře.
 • Datum vytvoření – časové/datumové razítko, kdy byla zpráva vytvořena. Posun časového pásma závisí na nastaveném časovém pásmu pro primární skupinu uživatele.
 • Naposledy zobrazeno – udává časové/datumové razítko pro poslední zobrazení zprávy.
Všimněte si, že při přejetí ukazatelem myši přes libovolný záznam zprávy se zobrazí tlačítko Otevřít, které lze použít jako rychlou akci k zobrazení zprávy.
Navíc je k dispozici několik možností správy zpráv, které jsou přístupné výběrem tří teček zcela vpravo od záznamu. Mezi tyto možnosti patří:
 • Duplikovat – vytvoří kopii zprávy, kterou lze poté upravit a uložit pod novým názvem (podle potřeby).
 • Přejmenovat – otevře editační pole pro změnu názvu zprávy.
 • Odstranit – odstraní zprávu. Tato akce je nevratná.
 • Otevřít – otevře zprávu k prohlížení.
  • Jedná se o stejnou funkci, jakou má tlačítko rychlé akce Otevřít.
  • Je také možné upravit konfiguraci otevřené zprávy a uložit ji pod stávajícím názvem.
   • Pokud je požadován nový název, je nutné zprávu nejprve duplikovat.
 • (Upravit) plán – Otevře rozhraní k vytvoření nového plánu nebo k úpravě stávajícího plánu.
 • Odeslat – Otevře rozhraní pro okamžité odeslání kopie zprávy.
Seznam zpráv se zvýrazněným jedním záznamem a zobrazením tlačítka rychlé akce Otevřít

Exporty (N) – poskytuje seznam všech exportů dat vytvořených a uložených uživatelem. Upozorňujeme, že export dat je po vytvoření statická zpráva, kterou je nutné explicitně aktualizovat, pokud má obsahovat aktuální data.

Rozvržení stránky Exporty obsahuje šest sloupců:

 • Název exportu – název exportu definovaný uživatelem při vytvoření.
 • Aktivní ikony – Mohou být zobrazené dvě ikony:
  • Upravit plán  – Pokud má export nakonfigurovaný plán, je viditelná ikona modrého kalendáře.
  • Stáhnout  – Pokud jsou data připravená pro export, je viditelná ikona stahování.
 • Stav – aktuální stav exportu. Při prvním vytvoření exportu může sestavení dat určitou dobu trvat.
  • Připraveno – po úplném vytvoření exportu se zobrazí stav Připraveno. Stáhnout lze pouze exporty, které jsou ve stavu Připraveno.
  • V době vytváření exportu je zobrazen ukazatel průběhu zpracování, dokud nebude export ve stavu Připraveno.
 • Typ dat – udává typ dat, která export obsahuje (Dohoda, Spotřeba transakcí nebo Uživatel)
 • Datum vytvoření – časové/datumové razítko, kdy byla zpráva vytvořena. Posun časového pásma závisí na nastaveném časovém pásmu pro primární skupinu uživatele.
 • Naposledy zobrazeno – udává časové/datumové razítko posledního otevření zprávy. Toto časové razítko nevyžaduje změnu exportu ani jeho opětovné uložení k provedení aktualizace.

Poznámka: Podržení ukazatele myši na libovolném záznamu exportu zobrazí tlačítko Otevřít jako rychlou akci. 

Navíc je k dispozici několik možností správy zpráv, které jsou přístupné výběrem tří teček zcela vpravo od záznamu. Mezi tyto možnosti patří:

 • Aktualizovat – aktualizuje obsah zahrnutý v exportu na nejaktuálnější data. Pokud zpráva nebyla aktualizována, zobrazí se předchozí data.
 • Duplikovat – vytvoří kopii zprávy, kterou lze poté podle potřeby upravit a uložit.
 • Přejmenovat – otevře editační pole pro změnu názvu zprávy.
 • Odstranit – odstraní data exportu. Tato akce je nevratná.
 • Otevřít – Otevře export pro změnu konfigurace hodnot polí, které mají být zahrnuty do souboru CSV.
  • Jedná se o stejnou funkci, jakou má tlačítko rychlé akce Otevřít.
 • (Upravit) plán – Otevře rozhraní k vytvoření nového plánu nebo k úpravě stávajícího plánu.
 • Stáhnout stáhne soubor CSV s exportovaným obsahem. Uživateli se před stažením zobrazí výzva k zadání názvu souboru.
  • Jedná se o stejnou funkci, jakou má tlačítko rychlé akce Stáhnout.
 • Odeslat – Otevře rozhraní pro okamžité odeslání kopie zprávy nebo exportu.
Záznam exportu s rozbalenou nabídkou možností a zvýrazněným tlačítkem Otevřít

Fáze zobrazení obsahuje souhrn a graf(y) zprávy:

Fáze zobrazení

Ve spodní části stránky se nachází posuvný seznam naposledy použitých či vytvořených zpráv, přičemž nejnovější zprávy se vyskytují téměř u horního okraje seznamu.  

Dvě výchozí zprávy (pro každý typ zprávy) jsou trvale umístěny na začátku seznamu a nelze je upravit, přejmenovat ani odstranit. Jedná se o následující nástroje:

 • {Report Type} pro měsíc – vytvoří úplné zobrazení řídicího panelu s údaji o dohodách přihlášeného uživatele za předchozích 30 kalendářních dnů.
 • {Report Type} pro týden – shodné s výše uvedenou zprávou s výjimkou časového rozpětí, které pokrývá pouze posledních sedm kalendářních dnů.
Část Poslední zprávy se zobrazenou nabídkou možností a zvýrazněnými ikonami rychlých akcí

Při přejetí ukazatelem myši přes libovolný záznam zprávy nebo exportu se zobrazí tlačítka rychlé akce:

 • Otevřít – závisí na typu záznamu (Zpráva nebo Export):
  • V případě typu Zpráva se otevře zobrazení zprávy. Můžete změnit graf a filtry zprávy a uložit port s novou konfigurací.
  • V případě typu Export se otevře konfigurace polí pro export, kterou můžete změnit a následně uložit.
 • Stáhnout (pouze pro exporty) – zařadí soubor CSV ke stažení do fronty.

Navíc je k dispozici několik společných možností správy nejnovějších exportů či zpráv, které jsou přístupné výběrem tří teček zcela vpravo od záznamu. Mezi tyto možnosti patří:

 • Aktualizovat (pouze pro exporty) aktualizuje obsah zahrnutý v exportu na nejaktuálnější data. Pokud není zpráva aktualizována, zobrazí se předchozí data.
 • Duplikovat – vytvoří kopii zprávy, kterou lze poté podle potřeby upravit a uložit.
 • Přejmenovat – otevře editační pole pro změnu názvu zprávy.
 • Odstranit – odstraní data exportu. Tato akce je nevratná.
 • Stáhnout (pouze pro exporty) stáhne soubor CSV s exportovaným obsahem. Uživateli se před stažením zobrazí výzva k zadání názvu souboru.
  • Jedná se o stejnou funkci, jakou má tlačítko rychlé akce Stáhnout.
 • Otevřít – funkce jsou stejné jako u tlačítek rychlé akce. Závisí na typu záznamu (Zpráva nebo Export):
  • V případě typu Zpráva se otevře zobrazení zprávy umožňující provádět úpravy.
  • V případě typu Export se otevře konfigurace polí pro export, kterou lze upravit.

Filtrování exportů a zpráv

Většina účtů generuje tak velký objem dat, že je nutné omezit sadu dat dohod, aby vracela pouze hodnoty pro vybraný časový rámec, událost nebo pracovní aktivity.

Jak exporty, tak zprávy používají stejný primární systém filtrování k omezení počtu dohod, které jsou zahrnuty do vracené sady dat.

K omezení sady dat můžete použít:

 • Rozsah dat – omezuje vracenou sadu dat na časové pole založené na údaji Datum vytvoření dohody
 • Filtry pracovní aktivity – omezuje vracenou sadu dat na základě známých hodnot pracovních aktivit vzhledem k dohodě.
  • Pokud není vybrán žádný filtr, budou vráceny všechny dohody v rámci zvoleného rozsahu kalendářních dat.
  • Filtry pracovních aktivit jsou aditivní. Všechny dohody, které odpovídají jednomu nebo více filtrům, jsou zahrnuty do vracené sady dat.
  • Mezi dostupné kategorie filtrování patří:
   • Odesílatel – filtrování podle odesílajících uživatelů ve vašem účtu
   • Pracovní postup – filtry založené na pracovním postupu použitém k odeslání dohody
   • Název dohody – filtrování na základě názvu dohod. Vhodné pro dohody z webových formulářů a jiných zdrojů, které používají společný název dohody
   • Skupina – filtrování dohod založené na skupinách, ze kterých byly odeslány
Konfigurace exportu dat zobrazující rozšířené filtry dat a pracovních aktivit

Při výběru filtrů pracovních aktivit se zobrazí dílčí filtr, který uživateli umožní explicitně vybrat z hodnot v rámci daného typu filtru známých uživateli (pomocí rozevíracího seznamu s možností vícenásobného výběru).

Uživatel může do pole zadat řetězec, a vytvořit tak seznam odpovídajících hodnot.

Lze vybrat více hodnot.

Dílčí filtry objektů

Exporty dat

Exporty dat jsou dostupné všem uživatelům a umožňují exportovat data dohod na úrovni polí.

Každý export je statickým stažením dat dostupných v době vytvoření exportu. Chcete-li exportovat aktuální data, musíte je nejprve aktualizovat.

Exporty lze vytvářet za účelem načtení dat v kontextu dohod, spotřeby transakcí a uživatele.

Exportovaná data polí jsou vybrána explicitně v době vytvoření exportu a lze je kdykoli upravit.

Grafy sestav

Dostupnost grafů zpráv závisí na úrovni oprávnění uživatelů v systému Acrobat Sign.

Aktuálně dostupné grafy:

 • Jedenáct grafů typu Dohoda
 • Jeden Audit aktivit nastavení (k dispozici pouze správcům)
 • Čtyři grafy typu Spotřeba transakcí
Ve vývoji:
 • Šest grafů typu Uživatel
Typ zpráv Graf
Uživatelé Správci skupiny Správci účtu
Dohoda Dokončené dohody Ano Ano Ano
Dohoda Průměrná doba dokončení Ano Ano Ano
Dohoda Dohody podle pracovního postupu Ano Ano Ano
Dohoda Dokončení dohody podle pracovního postupu Ano Ano Ano
Dohoda Čas do dokončení trendu Ano Ano Ano
Dohoda Trend objemu dohod Ano Ano Ano
Dohoda Čas dokončení dohody Ano Ano Ano
Dohoda Dohody podle odesílatele Ne* Ano Ano
Dohoda Dokončení dohody odesílatelem Ne* Ano Ano
Dohoda Dohody podle skupiny Ne** Ne** Ano
Dohoda Dokončení dohody podle skupiny Ne** Ne** Ano
Audity aktivit nastavení Protokol auditu aktivit nastavení
Ne Ano Ano
Spotřeba transakcí Trend objemu transakcí Ne** Ne** Ano
Spotřeba transakcí Transakce podle odesílatele Ne** Ne** Ano
Spotřeba transakcí Transakce podle skupiny Ne** Ne** Ano
Spotřeba transakcí Transakce podle pracovního postupu Ne** Ne** Ano

Tyto zprávy jsou povoleny, pokud je uživateli udělen přístup k datům ze skupin, kterých je členem.

** Tyto zprávy jsou povoleny, pokud je uživateli udělen přístup k datům pro celý účet.

Formát grafu

Grafy Dohoda Transakce mají stejné rozvržení a funkce:

 1. Název uloženého grafu se zobrazuje v horní části
 2. Filtry, které jsou aktuálně použity k vytvoření grafu, jak ukazuje obrázek. Všechny filtry lze upravovat:
  • Všechny grafy – určuje zobrazené grafy. Lze přidat jeden nebo více grafů a původní graf lze odebrat.
  • Rozsah dat – rozsah dat pro dohody použité ke generování grafu lze aktualizovat.
  • Filtry – můžete přidat nebo změnit filtr pro Pracovní postup, Odesílatele, Název dohody nebo Skupinu.
 3. Číselné shrnutí dohod na základě stavu.
 4. Graf.
 5. Nabídka Tabulková data – poskytuje přístup k možnostem:
  • Zobrazit detaily grafu – větší zobrazení zahrnující pouze samotný graf.
  • Zobrazit tabulku dat – tabulkové zobrazení grafu.
  • Zobrazit nezpracovaná data – tabulka obsahující seznam jednotlivých dohod použitých k vytvoření grafu.
Poznámka:

Úprava a uložení stávající zprávy neumožňují přejmenovat zprávu v nové konfiguraci.

Chcete-li vytvořit novou variantu zprávy, nejprve zprávu duplikujte a poté duplikátu přiřaďte název podle povahy nové zprávy.

Rozvržení grafu

Pruhové, čárové a bodové grafy poskytují detailní informace při přesunutí ukazatele myši na datový prvek grafu.

Datové prvky grafu

Příklady grafů typu Dohoda

Zpráva: Dohody dokončeny

Zpráva: Průměrná doba do dokončení

Zpráva: Dohody podle pracovního postupu

Zpráva: Dokončení dohody podle pracovního postupu

Zpráva: Trend doby do dokončení

Zpráva: Trend objemu dohod

Zpráva: Čas dokončení dohod

Zpráva: Dohody podle odesílatele

Zpráva: Dokončení dohod podle odesílatele

Zpráva: Dohody podle skupiny

Zpráva: Dokončení dohod podle skupiny

Příklady grafů typu Spotřeba transakcí

Zpráva: Trend objemu transakcí

Zpráva: Transakce podle odesílatele

Zpráva: Transakce podle skupiny

Zpráva: Transakce podle pracovního postupu

Audity aktivit nastavení

Zpráva Audity aktivit nastavení je určitý typ zprávy, který správcům umožňuje zobrazit (a zaznamenat) změny nastavení aplikovaných na uživatele, skupinu nebo účet jako celek.

 • Uživatelé nemají ke zprávě přístup.
 • Správci na úrovni skupiny mohou generovat zprávy pro všechny skupiny, ve kterých mají oprávnění správce, a pro všechny uživatele s primární skupinou pod kontrolou správce.
 • Správci na úrovni účtu mohou kromě všech nastavení na úrovni skupiny a uživatele v účtu zkontrolovat i nastavení na úrovni účtu.

K dispozici je pouze jeden typ zprávy, Protokol auditu aktivit nastavení, který předkládá zprávu obsahující následující údaje:

 • Datum provedení změny
 • Změněné nastavení
 • Stará hodnota nastavení
 • Nová hodnota nastavení
 • Cíl změny (Uživatel, Skupina, Účet)
 • Název cíle; cílová e-mailová adresa se vytiskne pod názvem
 • Aktér, který provedl změnu
 • IP adresa, kterou aktér použil při provedení změny
Poznámka:

Audit aktivity nastavení může vrátit zapisovatelné změny až po 19. červenci 2023. Jedná se o datum, kdy byl zahájen sběr zpráv. Předchozí modifikace nelze do zprávy zahrnout.

Protokol auditu aktivit nastavení s několika zobrazenými položkami

Všechny aktualizace systémových nastavení na úrovni účtu a skupiny jsou hlášeny.

Aktualizace pro uživatele jsou částečně hlášeny:

Hlášené události

Nehlášené události

Přidejte nebo odeberte oprávnění k odesílání dohod

Zvýšení nebo snížení úrovně správce účtu nebo skupiny

Přidejte nebo odeberte oprávnění k podepisování dohod

Přidání nebo odebrání členství ve skupině

Přidejte nebo odeberte oprávnění k používání elektronických pečetí

Přesunutí uživatele do skupiny nebo z ní

Konfigurujte automaticky delegovaného podepisujícího

Označení uživatele jako neaktivní

Aktualizujte uživatele a přidejte mu nebo odeberte oprávnění správce soukromí

Odstranění uživatele pomocí nástrojů GDPR

Přidání aplikace API

Všechny aktivity sdílení

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online