Adobe Acrobat Sign – poznámky k verzi

Poznámka:

Tento dokument obsahuje informace o nových funkcích, změnách v prostředí a vyřešených problémech zákazníků v nejnovější verzi.

Aktualizace rozhraní API a webhooků jsou uvedeny v příručce pro vývojáře služby Acrobat Sign.

Není zaručeno, že všechny funkce/změny budou zapnuty v datum vydání.

Nasazení do provozu: 23. května 2023

Nasazení pro prostředí GovCloud: 5. června 2023

Vylepšená funkčnost

  • Vestavěná integrace s nástrojem Microsoft Power Automate – Dostupná pro všechny účty s podnikovou licencí služby Acrobat Sign, které chtějí automatizovat své procesy před podepisováním a po něm. Tuto integraci povoluje správce účtu z karty Nastavení účtu > Integrace pracovních postupů. Po povolení lze k integraci přistupovat prostřednictvím dlaždice na domovské stránce či nové karty Pracovní postup v horním navigačním panelu.
    Díky zabudovanému oprávnění nástroje Power Automate (aktivovanému při povolení) mohou uživatelé přistupovat ke všem standardním i prémiovým konektorům nástroje Power Automate za účelem použití se službou Acrobat Sign. Zákazníci, kteří mají prostřednictvím společnosti Microsoft již existující licence nástroje Power Automate, je mohou využít i s integrací.

Další informace o integraci Power Automate >

  • Podpora jmen a podpisů v hebrejském jazykovém prostředí – V polích podpisu v souborech PDF konečného dokumentu a zprávy o auditu jsou nyní podporovány hodnoty jmen a iniciál v hebrejském jazykovém prostředí (zprava doleva).
Podpora hebrejského podpisu

  • Vyžadování uložení webového formuláře při otevření – Správci mohou odebrat možnost zrušení procesu ukládání, když je povolena možnost Uložit při otevření webového formuláře, což autora podpisu nutí převést proces webového formuláře na normální proces dohody.

Další informace o webových formulářích >

Vynutit uložení při otevření

Funkce

Datum povolení

K dispozici pro (typ služby)

Úroveň konfigurace

Vestavěný nástroj Power Automate

Spolu s vydáním

Podnikové a firemní úrovně

Účet a skupina

Podpora hebrejských podpisů a iniciál

Spolu s vydáním

Všechny úrovně služby

Nelze konfigurovat

Vyžadování uložení webového formuláře po otevření

Spolu s vydáním

Úrovně Enterprise, Business a Team

Účet a skupina

Problém
Popis
4316916 Shrnutí: V případě, že více podepisujících použije svůj podpis v podstatě současně v paralelním postupu podepisování, podpis prvního podepisujícího je v následných verzích dokumentu vynechán.
Oprava: K převodu dokumentu byl přidán proces uzamčení, aby se zabránilo kolizi použití podpisu v oficiální verzi dokumentu. Následným podepisujícím v paralelním postupu podepisování se zobrazí zpráva, že dohoda byla aktualizována a musí ji znovu podepsat, pokud se jejich verze (kvůli použití podpisu) od otevření dohody změnila
4382014 Shrnutí: Zaškrtávací políčka přidaná pomocí automatizovaného umístění polí nejsou správně zarovnána s grafikou zaškrtávacího políčka.
Oprava: Kód umístění byl vylepšen tak, aby pro pole používal posunutí v obrazových bodech. Dále se velikost pole vypočítá před umístěním, když se změní úroveň zvětšení, čímž se zlepší umístění pole.
4415970 Shrnutí: Uživatelé vytvoření v účtu s povolenou funkcí Uživatelé ve více skupinách (UMG), kteří následně nastavili Výchozí skupinu tak, aby blokovala odesílání a zakázala UMG, mohou mít na domovské stránce zakázané tlačítko Spustit z knihovny.
Oprava: Kód byl vylepšen tak, aby zohledňoval zakázání UMG a správné dědění nastavení z uživatelovy skupiny.
4416451 Shrnutí: Odesílatelům, kteří se pokusí odeslat transakci ve formě Hromadného odeslání pomocí digitálního podpisu z cloudového IdP a jsou prvním podepsaným, se zobrazí chyba, že IdP není k dispozici.
Oprava: Kód funkce Hromadné odeslání byl vylepšen tak, aby správně identifikoval, že se odesílatel může podepsat jako první pomocí digitálního podpisu
4418343 Shrnutí: Účastníci podepisující s povolenými Důvody podpisu v lokalizovaném prostředí zjistí, že řetězce „Podepsal(a)“, „Důvod“ a „Datum“ nejsou lokalizovány.
Oprava: U řetězců byla použita lokalizace.
4419664 Shrnutí: Zákazníci, kteří v novém prostředí převádějí mimořádně dlouhé zprávy, se mohou kvůli velikosti sady dat setkat se selháním.
Oprava: Parametry sady dat byly vylepšeny tak, aby vyhovovaly mnohem větším požadavkům.
4420278 Shrnutí: Přiřazení pole se při ukládání šablony a následném kliknutí na tlačítko Zpět může vrátit k prvnímu příjemci.
Oprava: Konstruktor polí formuláře byl aktualizován tak, aby při ukládání šablony správně přiřadil ID účastníka.
4420932 Shrnutí: Soubory PDF vytvořené v některých aplikacích nesplňují standardy souborů PDF, a proto je nelze stáhnout jako jednotlivé dokumenty ze stránky Správa.
Oprava: Zhodnoťte nahrané soubory PDF a znovu je uložte, pokud se zjistí, že jsou nedostatečné.  
4421539 Shrnutí: Nové prostředí pro vytváření sestav neexportuje pole formuláře, pokud jsou všechna pole nastavena pouze pro čtení
Oprava: Příznak pouze pro čtení se při převodu údajů zprávy nebere v úvahu.
4424177 Shrnutí: Možnost „Podepisující“ je dostupná v části Upravit oprávnění na úrovni skupiny, pokud není povoleno nastavení Podepsat jménem ostatních.
Oprava: Pořadí kódu bylo aktualizováno tak, aby před zobrazením oprávnění k podepisování zkontrolovalo nastavení podepisování.
4426708 Shrnutí: Při potvrzení přesměrování na novou adresu URL pomocí pole Hypertextový odkaz přesahuje řetězec hypertextového odkazu hranici zobrazeného pole.
Oprava: Na řetězec se použije zalamování přetečení.
4427788 Shrnutí: V účtech s povolenou funkcí Uživatelé ve více skupinách jsou stávající členství ve skupinách odebrána, když je uživatel povýšen na správce skupiny pomocí vyhledávání členství ve skupině z důvodu filtrování použitého na výsledné ID uživatele.
Oprava: Při ukládání nových uživatelských vztahů se použije nefiltrovaný seznam hodnot.
4427893 Shrnutí: Během zpětného volání se pro účty na webhoocích 2.0 nemusí vygenerovat klíč documentKey
Oprava: Byly přidány kontroly hodnot null k zachycení událostí a opravě problému.
4428561 Shrnutí: V novém prostředí pro vytváření sestav nemusí být při filtrování podle skupiny zobrazeny všechny skupiny.
Oprava: Byl vylepšen kód pro načítání, aby se zajistilo zobrazení všech skupin.
4430423 Shrnutí: Jazyky psané zprava doleva po použití podpis obrátí.
Oprava: Byla přidána podpora jazyků psaných zprava doleva pro zachycení podpisu a jeho správné použití v dokumentaci.
4430515 Shrnutí: Když odesílatel přidá vstupní pole se slovem „直“ jako výchozí hodnota, podepisující při podepisování a v dokončeném dokumentu uvidí staré písmo.
Oprava: Bylo vylepšeno nastavení priority písma, aby byla náhrada opravena.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.