Níže jsou uvedeny poznámky k vydání aplikace Adobe Sign, přičemž ty aktuální jsou nahoře a starší zobrazíte při procházení stránkou směrem dolů.

Nejvýznamnější události vydání – leden 2020


Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4238201 Vylepšené reportování pro lepší identifikaci účastníka, který zadal předem vyplněný obsah pole
4238852 Vylepšené metody GET /agreements/{agreementId}/combinedDocument v rozhraní REST v6 nyní zahrnují auditní zprávu a podpůrné dokumenty
4250944 Opraven problém, kdy se při odstraňování dohody mohla zobrazit chyba „Error Marshalling Data“(Chyba seřazování dat)
4255407 Vylepšená správa chyb v případě, kdy odesílatel přidá sám sebe jako příjemce kopie
4256459 Opraven problém, kdy ověřování ve službě Adobe Sign mohlo zobrazit chybu informující, že se uživatelské jméno a heslo neshodují
4257161 Opraven problém, kdy se při odeslání dohody s povolenou Omezenou viditelností dokumentu prostřednictvím rozhraní REST v6 API vyskytla chyba v případě, že odesílatel je zároveň jedinou podepisující osobou
4259180 Opraven problém týkající se webových formulářů, kdy bylo možné v načteném formuláři vynechat pole pro další podepisující osoby
4259524 Vylepšen proces ověřování pro externí příjemce, kteří se ověřují prostřednictvím služby Adobe Sign
4260099 Opraven případ použití, kdy starší zpětná volání v rozhraní REST nebyly řádně vyřešeny
4260329 Vylepšen proces nahrazení současného podepisujícího za účelem lepší správy ID příjemce, pokud je dohoda zaslána prostřednictvím rozhraní API
4260425 Opraven problém, kdy šipka stahování na nové stránce správy nefungovala správně na zařízeních iPad
4260766 Vylepšena správa dalších podepisujících osobách webových formulářů, což umožňuje, aby byl ten samý příjemce obsažen více než jednou
4261153 Opraven problém, kdy nesouhlasil počet (množství) uživatelů ve skupině, pokud byli uživatelé (jeden nebo více) odstraněni na základě pravidel GDPR
4262292 Opraven problém s ověřováním na sociálních sítích, během kterého se mohla vyskytnout chyba „Error accessing Social identity“ (Chyba načtení identity ze sociální sítě)
4263547 Opraven problém, kdy nebylo možné prohlížet dohody na stránce Upozornění
4263612 Opraven grafický problém na některých zařízeních se systémem iOS, kdy se hvězdičky zobrazovaly větší než normálně
4263776 Vylepšena francouzská lokalizace na stránce po podepsání
4263972 Opraven problém, kdy nakreslené podpisy nebyly správně zachyceny na zařízení Surface se spuštěným prohlížečem Chrome nebo Firefox
4264191 Opraven problém, kdy přibližování roztažením prstů v dokumentu s povolenou funkcí Vynuceného posouvání deaktivovalo tlačítko Klepnutím podepište
4264271 Vylepšena francouzská lokalizace nových e-mailových šablon

 


Nejvýznamnější události vydání – listopad 2019

Aktualizace rozhraní domovské stránky

Změny rozvržení stránky: Domovská stránka byla aktualizována a nyní obsahuje další vrstvu funkcí zobrazených v klasickém formátu a lépe zvýrazňuje nejčastější akce, které má uživatel k dispozici.

Kliknutím sem zobrazíte úplný seznam funkcí domovskéstránky.

 • Zahájení dohody z knihovny: Po kliknutí na tlačítko Spustit z knihovny se zobrazí místní okno s kartami, ve kterém může uživatel zahájit novou dohodu výběrem dokumentu knihovny nebo vlastního pracovního postupu.
Odeslat z knihovny
 • Odkazy (filtry) na stránku Správa: V horní části nové domovské stránky se nacházejí dva nové odkazy, které odkazují na nejčastější fronty na stránce Správa:
  • Probíhá – Dohody, ve kterých jste (uživatel) zahrnuti, ale nečekají na vaši akci
  • Čekající na vás – Dohody, které čekají na vaši pozornost
Filtry pro správu
 • Odkaz na události a upozornění – Pomocí odkazu UDÁLOSTI A UPOZORNĚNÍ (umístěného vpravo od odkazů filtru na stránce Správa) můžete přejít do zprávy o událostech a upozorněních
Události a upozornění


Aktualizace rozhraní stránky Správa

Nová stránka Správabyla aktualizována a bylo na ni přidáno několik dalších hlavních funkcí.

Kliknutím sem zobrazíte úplný seznam funkcí dostupných na stránce Správa.

 • Sdílení účtů: Sdílení účtů se nachází na stránce Správa a umožňuje uživatelům pomocí filtrování zobrazit pouze obsah sdíleného účtu.
  • V levé horní části stránky Správa se nachází rozevírací nabídka filtru.  Výchozí hodnotou je možnost Vaše dohody
  • Kliknutím na šipku vedle položky Vaše dohody můžete otevřít volby filtru.  Zobrazit lze následující možnosti:
   • Vaše dohody – Výchozí zobrazení, které obsahuje pouze vámi vytvořený obsah
   • Všechny sdílené dohody – Jedna tabulka vyplněná všemi dohodami, které s vámi byly sdíleny
   • Sdílené uživatelské účty – Zobrazuje pouze obsah sdílený vybraným uživatelem
   • Sdílené skupiny (pokročilé sdílení) – Zobrazuje všechen obsah vlastněný skupinou a uživateli v této skupině
  • V horní části seznamu filtru se nachází pole pro vyhledávání, prostřednictvím kterého můžete pomocí doslovných řetězců prohledávat veškerý sdílený obsah

Všechen vrácený obsah se zařadí do stejných kategorií, které jsou uvedeny ve vašem výchozím zobrazení stránky pro správu (např. Probíhající, Dokončeno, Webové formuláře apod.) a všechny filtry se používají stejným způsobem.

Starší sdílení účtů na nové stránce pro správu
 • Vylepšená funkce hledání – Filtry pro hledání naleznete kliknutím na ikonu filtru
  • Pokud je nějaký filtr nastaven, zobrazí se značka označující použité filtry (Pouze skryté dohody, Posledních 24 hodin apod.)
   • Filtr lze odebrat změnou možnosti filtru nebo kliknutím na možnost X vpravo od značky filtru
  • Skrytý obsah lze vyhledat výběrem filtru Zobrazit pouze skryté dohody
   • Filtr skrytých dohod vrátí pouze skrytý obsah daného uživatele
   • Pokud nezadáte žádný řetězec hledání, vrátí se všechen skrytý obsah
  • Navrácené záznamy se seřadí podle odpovídajícího stavu (dokončeno, zrušeno apod.) dohod nebo podle typu nadřízených/podřízených šablon s vysokým počtem (webové formuláře a Mega Sign)
   • Navrácené „skryté“ objekty lze podle potřeby zobrazit nebo skrýt (viz níže)
Vyhledání skrytých objektů
 • Počty webových formulářů a „podřízených dohod“ Mega Sign: V částech Webové formuláře a Mega Sign stránky Správa je uveden „nadřazený“ objekt, který generuje všechny „podřízené“ dohody.  Výběrem nadřazeného objektu získáte na pravé liště, bezprostředně pod částí Akce, rychlý přehled o průběhu:
Počet objektů Mega Sign
 • Znovu zobrazit skrytý obsah: Skrytý obsah lze znovu zobrazit vyhledáním skrytého objektu (např. pomocí funkce Vyhledat skrytý obsah) a kliknutím na možnost Znovu zobrazit {objekt}
  • Všechny objekty, které lze skrýt, lze rovněž znovu zobrazit (dohody, webové formuláře, objekty Mega Sign)
  • Opětovné zobrazení dohody nemá žádný vliv na cyklus podpisu nebo na stav dohody v systému. 
  • Znovu zobrazený obsah si může uživatel zobrazit jako jakýkoliv jiný, normální obsah

Poznámka:

Každý odkaz, pomocí kterého přejdete ke skrytému obsahu, nabízí možnost opětovného zobrazení (např. odkazy v protokolu Události a upozornění)

Zobrazit webový formulář
 • Výsledky hledání – Jedna tabulka: Hledání často vrací obsah z více kategorií (tj. Probíhá, Dokončeno, Webové formuláře, Šablony apod.).

Všimněte si, že poté, co hledání skončí, se v horní části sloupce Stav zobrazí nová možnost (Vše).  Kliknutím na odkaz Vše si uživatel může v jedné tabulce zobrazit všechny navrácené záznamy:

Hledání – tabulka Vše

Množinu dat můžete dále omezit pomocí jednotlivých filtrů (Stav).


Vylepšený uživatelský zážitek

 • Přepracování e-mailové šablony – Z důvodu zajištění lepší podpory stále vzrůstajícího počtu zařízení, prostřednictvím kterých uživatelé přistupují k obsahu, bylo rozhraní e-mailové komunikace přepracováno tak, aby se elegantně a dynamicky přizpůsobovalo šířce obrazovky.
  • Změny v obsahu:
   • Byla odebrána miniatura dohody
   • Řádek předmětu pro e-maily s požadavky:
  Starší řetězec Nový řetězec
E-mail s požadavkem – Řádek předmětu: Prosím <akce účastníka> <název dohody> <Odesílatel> požaduje <Akce účastníka> dohody <Název dohody>
Příklad: Prosím podepište Dohoda o klientských službách GlobalCorp Casey Jones požaduje podepsání dohody Dohoda o klientských službách GlobalCorp
E-mail s potvrzením – Řádek předmětu: <Název dohody> mezi <Název společnosti> a <Jméno a příjmení autora podpisu>) je podepsána a archivována! Dokončili jste podepsání dohody <Název dohody>
Příklad: Dohoda o klientských službách GlobalCorp mezi Adobe a Jane Doe je podepsána a archivována! Dokončili jste podepsání dohody Dohoda o klientských službách GlobalCorp

Změny v e-mailových šablonách:

E-mail Podepište dokument > Zkontrolovat a podepsat

Zkontrolovat a podepsat

E-mail Podepsáno a archivováno > Dokončili jste podepsání

dokončili jste
 • Bylo přepracováno potvrzení po podepsání – V návaznosti na změnu konfigurace e-mailů byla přepracována i stránka po podepsání, aby odpovídala e-mailům a stránkám podepisování.
Potvrzení

Nový příkaz textové značky

Pro textové značky je k dispozici nový příkaz, pomocí kterého lze definovat velikost pole.

:dimension(width=XXnn, height=YYmm)

 • XX a YY jsou desetinná čísla, ve kterých lze za desetinnou čárkou použít až 5 hodnot
 • nn a mm jsou přírůstkové typy měrných jednotek.  Dostupné přírůstkové typy:
  • pt – „Body“ (jako u písem), kde 1pt=1/72 palce
   • Pokud značka neobsahuje žádný přírůstkový typ, použijí se body
  • mm – milimetry
  • cm – centimetry
  • in – palce

Přírůstkové typy lze vzájemně kombinovat, např.: {{occupation_es_:signer1:dimension(width=3.5in, height=10pt) }}

Příkaz dimension

Poznámka:

V případě zadání nesprávného typu přírůstku nebo nesprávného zápisu příkazu :dimension bude značka tento příkaz ignorovat a vrátí se k určení velikosti pole na základě složených závorek.


Vylepšená kontrola nad poli „Kdokoli“ (nepřiřazenými poli)

Pole, která nemají žádnou roli nebo jsou přiřazena uživateli „Kdokoli“, může v průběhu cyklu podpisu vyplnit libovolný příjemce.

Pole označené jako „Povinné“ musí příjemce vyplnit. Pole označené jako Povinné a přiřazené uživateli Kdokoli je tedy pro prvního podepisujícího povinné pole.

Byl přidán nový ovládací prvek chování této kombinace nastavení, pomocí kterého lze pole zpřístupnit všem příjemcům, ale učinit jej povinným pouze pro posledního z nich.

Toto chování můžete jako správce povolit na úrovni účtu nebo skupiny.

Toto nastavení platí pro všechny dohody vytvořené po provedení změny nastavení. Nebude to mít žádný vliv na aktuálně zpracovávané dohody.

Ovládací prvky pro pole Kdokoli


Důvěryhodná a bezpečná špičková řešení

 • Další partneři CSC – Adobe Sign pokračuje ve zpřístupňování služeb od předních poskytovatelů důvěryhodných služeb a identit pro zabezpečené transakce na základě otevřené specifikace Cloud Signature Consortium. Mezi nové a v blízké budoucnosti přidané dodavatele patří:
  • D-Trust (Bundesdruckerei Group)
  • Digicert + QuoVadis
  • Digidentity
  • iDin
  • Itsme


Mobilní aplikace

 • Přepracováno podepisování a vyplnění formuláře – Zobrazení dohody příjemci na mobilních zařízeních bylo vylepšeno následujícím způsobem:
  • Lepší využití místa při zobrazení na celou obrazovku:
   • Obsah stránky se rozšíří tak, aby vyplnil celou plochu obrazovky
    • Lze provádět otáčení mezi režimy na šířku a na výšku
   • Jakmile začne uživatel s dokumentem pracovat, záhlaví (s logy) se sbalí (směrem nahoru)
    • Logo lze znovu zobrazit posunutím dokumentu zcela nahoru
   • Soukromá zpráva byla přesunuta do nabídky Další volby
   • Ze záhlaví byl odebrán titul dohody
  • Lepší navigace mezi poli
   • Ve středu záhlaví je více zdůrazněn počet zbývajících povinných polí
   • Poté, co uživatel klikne na tlačítko Spustit a začne vyplňovat formulář, se tlačítko Spustit nahradí dvěma tlačítky se šipkami vpřed a zpět.
    •  Pomocí těchto dvou tlačítek lze aktivovat následující a předchozí povinná pole
     • Volitelná pole budou ignorována
  • Zvýraznění vizuálního odlišení povinných polí
  • Byl vylepšen mechanismus dokončení
   • Po vyplnění všech povinných polí se tlačítka se šipkami vpřed a zpět změní na tlačítko Dokončit.
    • Nedochází k zabrání žádného dalšího místa na obrazovce
   • Příjemce může obsah zkontrolovat a v případě potřeby pokračovat v úpravách

Níže je vlevo uvedeno starší rozhraní a vpravo nové rozhraní:

Mobilní rozhraní
 • Vylepšené zvětšování – Zvětšování textu dokumentu bylo následujícími dvěma způsoby výrazně vylepšeno:
  • Plynule proměnné zvětšení – Přímým zvětšením gestem roztažení prstů dosáhnete plynulé změny velikosti obrazovky
  • Zvětšení poklepáním – Poklepáním na obrazovku přepnete mezi plně zvětšeným zobrazením a zobrazením celé šířky dokumentu


Změny prostředí

Změna textu nabídky: Události/upozornění byly změněny na oznámení

Položky nabídky uživatele Moje události/upozornění a Sdílené události/upozornění byly změněny na Moje oznámení a Sdílená oznámení.

Funkce systému událostí a upozornění se nezměnily, změnil se pouze text nabídky.

Změna textu v části Události a upozornění


Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4233360 Byl opraven problém, kdy některé dohody neukládaly odvolání CDS
4243207 Byl opraven problém s chybami sociálního identifikátoru služby Microsoft Live
4244754 Byl opraven problém, při kterém nedocházelo ke kompletnímu zobrazení e-mailové adresy v poli e-mailu v případě, že byla adresa delší než šířka tohoto pole.
4250163 Opraven problém se zarovnáním v e-mailech pro operační systém iOS
4251618 Vylepšena schopnost API hladce vracet velké sady dat
4251965 Byla vylepšena správa chyb viditelnosti dokumentu v případech, kdy neměli schvalovatelé žádná pole.
4252603 Byly vylepšeny změny velikosti dokumentů na mobilních zařízeních
4252794 Byl opraven problém, při kterém mohlo logo společnosti na mobilních zařízeních překrývat tlačítko Přihlásit se
4253971 Byl opraven problém se zobrazováním nové stránky Správa uživateli jazykových variant nn_NO a nb_NO
4254549 Byla vylepšena funkce řazení dokumentů knihovny
4255042 Byl opraven grafický problém s rozbalovací šipkou a kontextovou nabídkou pro podporu na mobilních zařízeních
4255294 Byl vylepšen převod podpisů v japonštině do znaků kanji
4255915 Byl opraven problém na stránce Správa, který způsoboval, že stažené dohody neobsahovaly zprávu o auditu
4255968 Přeindexován soubor dohody pro novou stránku Správy, aby bylo zajištěno správné zobrazení meta dat na této stránce
4256171 Byl vylepšen způsob zobrazení informací o autorských právech na mobilních zařízeních
4256175 Byl opraven problém, při kterém se ikony voleb a automatického ukládání na mobilních zařízeních překrývaly
4256403 Byl opraven stav, kdy navrácené e-maily, které aktivovaly upozornění, mohly do protokolovaných událostí nesprávně zaznamenat odesílatele místo autora podpisu
4256537 Byl opraven problém s archivací, při kterém docházelo k ignorování hodnoty Max_Upload a použila se výchozí hodnota.
4256693 Byl opraven problém, při kterém podmíněná pole nefungovala správně v případě, že bylo použito ověření platnosti měny
4257470 Byl opraven problém, při kterém nebylo možné odstranit skupiny v případě, že byla ke skupině přidružena redigovaná ID uživatelů
4257753 Byl vylepšen způsob přijímání a vykreslování obrázků CMYK
4257789 Byl vylepšen způsob, jakým služba SSO spravuje e-mailové adresy s apostrofem
4257972 Byl opraven problém, při kterém hodnota Max_Supporting_Document_Size nepoužívala zděděnou hodnotu
4258093 Byl opraven problém, při kterém mohl být e-mail s aktualizovanou dobou skončení platnosti odeslán více příjemcům, a nikoli pouze tomu aktuálnímu.
4258199 Opraven problém, při kterém nastavení na úrovni skupiny nepřepisovalo správně nastavení účtu z důvodu podpisu
4258355 Byl opraven problém, při kterém se externím čekajícím podepisujícím s ověřováním Adobe ID mohla zobrazit chyba: Firemní přihlašování není povoleno.
4258399 Byl opraven problém, při kterém se příjemcům bez oprávnění k souboru mohly zobrazit soubory odeslané prostřednictvím rozhraní API REST v5 s povolenou funkcí Omezená viditelnost dokumentu.
4258868 Bylo vylepšeno posílání SMS prostřednictvím určitých operátorů, kteří vynechávali anglické znaky v mobilních zařízeních s jazykovým prostředím v norštině.
4259038 Byl vylepšen způsob správy navrácených e-mailů v případě opakovaného navrácení.
4259141 Byl opraven problém, kdy nedocházelo k připojení OAuth v aplikacích, které nebyly v horizontálním oddílu NA1
4259167 Vylepšen způsob, jakým se ukončené dohody aktualizují na stránce správy
4262428 Opraven problém pro pokročilé sdílení na nové stránce správy, při kterém se při otevření dohody k prohlížení vyskytla chyba
4262435 Opraven problém, při kterém mohly být účty bez názvu hostitele přesměrovány na domovskou stránku při pokusu o podepsání z nové stránky správy

 

Poznámka:

Žádné nové funkce obsažené v této verzi nebudou mít vliv na stávající zákaznické účty, nastavení a přizpůsobení. Většinu funkcí může po jejich zveřejnění v účtu povolit správce účtu. Správci účtů mohou v rámci svého účtu postupně, po příslušném testování a ověření, zveřejňovat nové funkce.


Předchozí vydání


Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4234655 Opraven problém, kdy se podepisující osoby využívající bezplatnou službu Adobe Sign mohli zaseknout v ověřovací smyčce
4249111 Opraven problém, kdy podepisující osoby, které jsou povinni provést ověření prostřednictvím služby Adobe Sign a kteří se ověřují prostřednictvím řešení Federated, nemusí být při podepisováni vyzváni k ověření
4256157 Opraven problém, který při používání pracovního postupu zákazníka v novém uživatelském prostředí znemožnil náhradu stávajícího autora podpisu
4260215 Opraven problém, kdy bylo možné adaptovat limity pokročilého sdílení účtů na počet základního sdílení
4262499 Opraven problém, kdy správci na úrovni skupin nemohli upravit profily uživatelů ve svých skupinách
4263315 Opraven problém, kdy umístění pole s několika řádky a následná změna jeho velikosti vedla ke zvětšení textu
4263699 Opraven problém, kdy se při odesílání šablon prostřednictvím rozhraní REST v6 API mohla vyskytnout chyba MISC SERVER ERROR

 

Aktualizace rozhraní domovské stránky

Změny rozvržení stránky: Domovská stránka byla aktualizována a nyní obsahuje další vrstvu funkcí zobrazených v klasickém formátu a lépe zvýrazňuje nejčastější akce, které má uživatel k dispozici.

Kliknutím sem zobrazíte úplný seznam funkcí domovskéstránky.

 • Zahájení dohody z knihovny: Po kliknutí na tlačítko Spustit z knihovny se zobrazí místní okno s kartami, ve kterém může uživatel zahájit novou dohodu výběrem dokumentu knihovny nebo vlastního pracovního postupu.
Odeslat z knihovny
 • Odkazy (filtry) na stránku Správa: V horní části nové domovské stránky se nacházejí dva nové odkazy, které odkazují na nejčastější fronty na stránce Správa:
  • Probíhá – Dohody, ve kterých jste (uživatel) zahrnuti, ale nečekají na vaši akci
  • Čekající na vás – Dohody, které čekají na vaši pozornost
Filtry pro správu
 • Odkaz na události a upozornění – Pomocí odkazu UDÁLOSTI A UPOZORNĚNÍ (umístěného vpravo od odkazů filtru na stránce Správa) můžete přejít do zprávy o událostech a upozorněních
Události a upozornění


Aktualizace rozhraní stránky Správa

Nová stránka Správabyla aktualizována a bylo na ni přidáno několik dalších hlavních funkcí.

Kliknutím sem zobrazíte úplný seznam funkcí dostupných na stránce Správa.

 • Sdílení účtů: Sdílení účtů se nachází na stránce Správa a umožňuje uživatelům pomocí filtrování zobrazit pouze obsah sdíleného účtu.
  • V levé horní části stránky Správa se nachází rozevírací nabídka filtru.  Výchozí hodnotou je možnost Vaše dohody
  • Kliknutím na šipku vedle položky Vaše dohody můžete otevřít volby filtru.  Zobrazit lze následující možnosti:
   • Vaše dohody – Výchozí zobrazení, které obsahuje pouze vámi vytvořený obsah
   • Všechny sdílené dohody – Jedna tabulka vyplněná všemi dohodami, které s vámi byly sdíleny
   • Sdílené uživatelské účty – Zobrazuje pouze obsah sdílený vybraným uživatelem
   • Sdílené skupiny (pokročilé sdílení) – Zobrazuje všechen obsah vlastněný skupinou a uživateli v této skupině
  • V horní části seznamu filtru se nachází pole pro vyhledávání, prostřednictvím kterého můžete pomocí doslovných řetězců prohledávat veškerý sdílený obsah

Všechen vrácený obsah se zařadí do stejných kategorií, které jsou uvedeny ve vašem výchozím zobrazení stránky pro správu (např. Probíhající, Dokončeno, Webové formuláře apod.) a všechny filtry se používají stejným způsobem.

Starší sdílení účtů na nové stránce pro správu
 • Vylepšená funkce hledání – Filtry pro hledání naleznete kliknutím na ikonu filtru
  • Pokud je nějaký filtr nastaven, zobrazí se značka označující použité filtry (Pouze skryté dohody, Posledních 24 hodin apod.)
   • Filtr lze odebrat změnou možnosti filtru nebo kliknutím na možnost X vpravo od značky filtru
  • Skrytý obsah lze vyhledat výběrem filtru Zobrazit pouze skryté dohody
   • Filtr skrytých dohod vrátí pouze skrytý obsah daného uživatele
   • Pokud nezadáte žádný řetězec hledání, vrátí se všechen skrytý obsah
  • Navrácené záznamy se seřadí podle odpovídajícího stavu (dokončeno, zrušeno apod.) dohod nebo podle typu nadřízených/podřízených šablon s vysokým počtem (webové formuláře a Mega Sign)
   • Navrácené „skryté“ objekty lze podle potřeby zobrazit nebo skrýt (viz níže)
Vyhledání skrytých objektů
 • Počty webových formulářů a „podřízených dohod“ Mega Sign: V částech Webové formuláře a Mega Sign stránky Správa je uveden „nadřazený“ objekt, který generuje všechny „podřízené“ dohody.  Výběrem nadřazeného objektu získáte na pravé liště, bezprostředně pod částí Akce, rychlý přehled o průběhu:
Počet objektů Mega Sign
 • Znovu zobrazit skrytý obsah: Skrytý obsah lze znovu zobrazit vyhledáním skrytého objektu (např. pomocí funkce Vyhledat skrytý obsah) a kliknutím na možnost Znovu zobrazit {objekt}
  • Všechny objekty, které lze skrýt, lze rovněž znovu zobrazit (dohody, webové formuláře, objekty Mega Sign)
  • Opětovné zobrazení dohody nemá žádný vliv na cyklus podpisu nebo na stav dohody v systému. 
  • Znovu zobrazený obsah si může uživatel zobrazit jako jakýkoliv jiný, normální obsah

Poznámka:

Každý odkaz, pomocí kterého přejdete ke skrytému obsahu, nabízí možnost opětovného zobrazení (např. odkazy v protokolu Události a upozornění)

Zobrazit webový formulář
 • Výsledky hledání – Jedna tabulka: Hledání často vrací obsah z více kategorií (tj. Probíhá, Dokončeno, Webové formuláře, Šablony apod.).

Všimněte si, že poté, co hledání skončí, se v horní části sloupce Stav zobrazí nová možnost (Vše).  Kliknutím na odkaz Vše si uživatel může v jedné tabulce zobrazit všechny navrácené záznamy:

Hledání – tabulka Vše

Množinu dat můžete dále omezit pomocí jednotlivých filtrů (Stav).


Vylepšený uživatelský zážitek

 • Přepracování e-mailové šablony – Z důvodu zajištění lepší podpory stále vzrůstajícího počtu zařízení, prostřednictvím kterých uživatelé přistupují k obsahu, bylo rozhraní e-mailové komunikace přepracováno tak, aby se elegantně a dynamicky přizpůsobovalo šířce obrazovky.
  • Změny v obsahu:
   • Byla odebrána miniatura dohody
   • Řádek předmětu pro e-maily s požadavky:
  Starší řetězec Nový řetězec
E-mail s požadavkem – Řádek předmětu: Prosím <akce účastníka> <název dohody> <Odesílatel> požaduje <Akce účastníka> dohody <Název dohody>
Příklad: Prosím podepište Dohoda o klientských službách GlobalCorp Casey Jones požaduje podepsání dohody Dohoda o klientských službách GlobalCorp
E-mail s potvrzením – Řádek předmětu: <Název dohody> mezi <Název společnosti> a <Jméno a příjmení autora podpisu>) je podepsána a archivována! Dokončili jste podepsání dohody <Název dohody>
Příklad: Dohoda o klientských službách GlobalCorp mezi Adobe a Jane Doe je podepsána a archivována! Dokončili jste podepsání dohody Dohoda o klientských službách GlobalCorp
 • Bylo přepracováno potvrzení po podepsání – V návaznosti na změnu konfigurace e-mailů byla přepracována i stránka po podepsání, aby odpovídala e-mailům a stránkám podepisování.
Potvrzení

Nový příkaz textové značky

Pro textové značky je k dispozici nový příkaz, pomocí kterého lze definovat velikost pole.

:dimension(width=XXnn, height=YYmm)

 • XX a YY jsou desetinná čísla, ve kterých lze za desetinnou čárkou použít až 5 hodnot
 • nn a mm jsou přírůstkové typy měrných jednotek.  Dostupné přírůstkové typy:
  • pt – „Body“ (jako u písem), kde 1pt=1/72 palce
   • Pokud značka neobsahuje žádný přírůstkový typ, použijí se body
  • mm – milimetry
  • cm – centimetry
  • in – palce

Přírůstkové typy lze vzájemně kombinovat, např.: {{occupation_es_:signer1:dimension(width=3.5in, height=10pt) }}

Příkaz dimension

Poznámka:

V případě zadání nesprávného typu přírůstku nebo nesprávného zápisu příkazu :dimension bude značka tento příkaz ignorovat a vrátí se k určení velikosti pole na základě složených závorek.


Vylepšená kontrola nad poli „Kdokoli“ (nepřiřazenými poli)

Pole, která nemají žádnou roli nebo jsou přiřazena uživateli „Kdokoli“, může v průběhu cyklu podpisu vyplnit libovolný příjemce.

Pole označené jako „Povinné“ musí příjemce vyplnit. Pole označené jako Povinné a přiřazené uživateli Kdokoli je tedy pro prvního podepisujícího povinné pole.

Byl přidán nový ovládací prvek chování této kombinace nastavení, pomocí kterého lze pole zpřístupnit všem příjemcům, ale učinit jej povinným pouze pro posledního z nich.

Toto chování můžete jako správce povolit na úrovni účtu nebo skupiny.

Toto nastavení platí pro všechny dohody vytvořené po provedení změny nastavení. Nebude to mít žádný vliv na aktuálně zpracovávané dohody.

Ovládací prvky pro pole Kdokoli


Důvěryhodná a bezpečná špičková řešení

 • Další partneři CSC – Adobe Sign pokračuje ve zpřístupňování služeb od předních poskytovatelů důvěryhodných služeb a identit pro zabezpečené transakce na základě otevřené specifikace Cloud Signature Consortium. Mezi nové a v blízké budoucnosti přidané dodavatele patří:
  • D-Trust (Bundesdruckerei Group)
  • Digicert + QuoVadis
  • Digidentity
  • iDin
  • Itsme


Mobilní aplikace

 • Přepracováno podepisování a vyplnění formuláře – Zobrazení dohody příjemci na mobilních zařízeních bylo vylepšeno následujícím způsobem:
  • Lepší využití místa při zobrazení na celou obrazovku:
   • Obsah stránky se rozšíří tak, aby vyplnil celou plochu obrazovky
    • Lze provádět otáčení mezi režimy na šířku a na výšku
   • Jakmile začne uživatel s dokumentem pracovat, záhlaví (s logy) se sbalí (směrem nahoru)
    • Logo lze znovu zobrazit posunutím dokumentu zcela nahoru
   • Soukromá zpráva byla přesunuta do nabídky Další volby
   • Ze záhlaví byl odebrán titul dohody
  • Lepší navigace mezi poli
   • Ve středu záhlaví je více zdůrazněn počet zbývajících povinných polí
   • Poté, co uživatel klikne na tlačítko Spustit a začne vyplňovat formulář, se tlačítko Spustit nahradí dvěma tlačítky se šipkami vpřed a zpět.
    •  Pomocí těchto dvou tlačítek lze aktivovat následující a předchozí povinná pole
     • Volitelná pole budou ignorována
  • Zvýraznění vizuálního odlišení povinných polí
  • Byl vylepšen mechanismus dokončení
   • Po vyplnění všech povinných polí se tlačítka se šipkami vpřed a zpět změní na tlačítko Dokončit.
    • Nedochází k zabrání žádného dalšího místa na obrazovce
   • Příjemce může obsah zkontrolovat a v případě potřeby pokračovat v úpravách

Níže je vlevo uvedeno starší rozhraní a vpravo nové rozhraní:

Mobilní rozhraní
 • Vylepšené zvětšování – Zvětšování textu dokumentu bylo následujícími dvěma způsoby výrazně vylepšeno:
  • Plynule proměnné zvětšení – Přímým zvětšením gestem roztažení prstů dosáhnete plynulé změny velikosti obrazovky
  • Zvětšení poklepáním – Poklepáním na obrazovku přepnete mezi plně zvětšeným zobrazením a zobrazením celé šířky dokumentu


Změny prostředí

Změna textu nabídky: Události/upozornění byly změněny na oznámení

Položky nabídky uživatele Moje události/upozornění a Sdílené události/upozornění byly změněny na Moje oznámení a Sdílená oznámení.

Funkce systému událostí a upozornění se nezměnily, změnil se pouze text nabídky.

Změna textu v části Události a upozornění


Změny prostředí


Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4233360 Byl opraven problém, kdy některé dohody neukládaly odvolání CDS
4243207 Byl opraven problém s chybami sociálního identifikátoru služby Microsoft Live
4244754 Byl opraven problém, při kterém nedocházelo ke kompletnímu zobrazení e-mailové adresy v poli e-mailu v případě, že byla adresa delší než šířka tohoto pole.
4250163 Opraven problém se zarovnáním v e-mailech pro operační systém iOS
4251618 Vylepšena schopnost API hladce vracet velké sady dat
4251965 Byla vylepšena správa chyb viditelnosti dokumentu v případech, kdy neměli schvalovatelé žádná pole.
4252603 Byly vylepšeny změny velikosti dokumentů na mobilních zařízeních
4252794 Byl opraven problém, při kterém mohlo logo společnosti na mobilních zařízeních překrývat tlačítko Přihlásit se
4253971 Byl opraven problém se zobrazováním nové stránky Správa uživateli jazykových variant nn_NO a nb_NO
4254549 Byla vylepšena funkce řazení dokumentů knihovny
4255042 Byl opraven grafický problém s rozbalovací šipkou a kontextovou nabídkou pro podporu na mobilních zařízeních
4255294 Byl vylepšen převod podpisů v japonštině do znaků kanji
4255915 Byl opraven problém na stránce Správa, který způsoboval, že stažené dohody neobsahovaly zprávu o auditu
4255968 Přeindexován soubor dohody pro novou stránku Správy, aby bylo zajištěno správné zobrazení meta dat na této stránce
4256171 Byl vylepšen způsob zobrazení informací o autorských právech na mobilních zařízeních
4256175 Byl opraven problém, při kterém se ikony voleb a automatického ukládání na mobilních zařízeních překrývaly
4256403 Byl opraven stav, kdy navrácené e-maily, které aktivovaly upozornění, mohly do protokolovaných událostí nesprávně zaznamenat odesílatele místo autora podpisu
4256537 Byl opraven problém s archivací, při kterém docházelo k ignorování hodnoty Max_Upload a použila se výchozí hodnota.
4256693 Byl opraven problém, při kterém podmíněná pole nefungovala správně v případě, že bylo použito ověření platnosti měny
4257470 Byl opraven problém, při kterém nebylo možné odstranit skupiny v případě, že byla ke skupině přidružena redigovaná ID uživatelů
4257753 Byl vylepšen způsob přijímání a vykreslování obrázků CMYK
4257789 Byl vylepšen způsob, jakým služba SSO spravuje e-mailové adresy s apostrofem
4257972 Byl opraven problém, při kterém hodnota Max_Supporting_Document_Size nepoužívala zděděnou hodnotu
4258093 Byl opraven problém, při kterém mohl být e-mail s aktualizovanou dobou skončení platnosti odeslán více příjemcům, a nikoli pouze tomu aktuálnímu.
4258199 Opraven problém, při kterém nastavení na úrovni skupiny nepřepisovalo správně nastavení účtu z důvodu podpisu
4258355 Byl opraven problém, při kterém se externím čekajícím podepisujícím s ověřováním Adobe ID mohla zobrazit chyba: Firemní přihlašování není povoleno.
4258399 Byl opraven problém, při kterém se příjemcům bez oprávnění k souboru mohly zobrazit soubory odeslané prostřednictvím rozhraní API REST v5 s povolenou funkcí Omezená viditelnost dokumentu.
4258868 Bylo vylepšeno posílání SMS prostřednictvím určitých operátorů, kteří vynechávali anglické znaky v mobilních zařízeních s jazykovým prostředím v norštině.
4259038 Byl vylepšen způsob správy navrácených e-mailů v případě opakovaného navrácení.
4259141 Byl opraven problém, kdy nedocházelo k připojení OAuth v aplikacích, které nebyly v horizontálním oddílu NA1
4259167 Vylepšen způsob, jakým se ukončené dohody aktualizují na stránce správy
4262428 Opraven problém pro pokročilé sdílení na nové stránce správy, při kterém se při otevření dohody k prohlížení vyskytla chyba
4262435 Opraven problém, při kterém mohly být účty bez názvu hostitele přesměrovány na domovskou stránku při pokusu o podepsání z nové stránky správy

 


Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4203428 Byl vylepšen výpočet data povolením vložení řetězcových literálů uvnitř formátovaného výstupu.
4242619 Byla vylepšena e-mailová komunikace směrem k prvnímu podepisujícímu v případě, kdy odesílatel podepíše dokument jako první a dohoda je vytvořena přes API.
4248221 Byl vyřešen problém, kdy datum vypršení platnosti definované ve vlastním pracovním postupu používalo výchozí nastavení úrovně skupiny místo explicitního nastavení pracovního postupu.
4251201 Byl vyřešen problém, ke kterému může dojít, když uživatel povýšený z funkce Správce skupiny do funkce Správce účtu nevracel plný seznam dat při vytváření sestav.
4251596 Byla vyřešena chyba, která se mohla vyskytnou při používání digitálních podpisů s Mega Sign.
4253608 Byla vylepšena pravidla pro případ, kdy je povoleno vytváření obsahu pro vlastní pracovní postupy, které obsahují šablony knihovny.
4253866  Text na tlačítku „Odeslat“ na stránce vytváření bude aktualizován tak, aby vhodně odrážel roli uživatele. Například, pokud je uživatel schvalovatelem, text na tlačítku bude aktualizován na „Schválit, poté odeslat“.
4255031 Byl opraven stav, při kterém volání API „Get/agreements/id“ vracelo „MISC_SERVER_ERROR“.
4255875 Byl opraven stav, při kterém skrytá šablona knihovny byla stále zobrazována ostatním uživatelům, kteří byli ve stejné skupině jako majitel šablony.
4256016 Bylo vylepšeno pokročilé sdílení účtu na více než 100 sdílení.
4256152 Byl opraven problém, který resetoval vybrané nastavení smluvních podmínek na výchozí hodnoty, když byl účet upraven v backendu.
4256393 Byl opraven problém, kdy správci skupiny neviděli možnost zahrnout pracovní postupy do svých sestav.
4256405 Byl opraven pracovní postup tak, aby adresy URL pro podpis generované v API správně otevíraly dohodu namísto přihlašovací stránky.
4256530 Byl opraven problém, kdy přihlášený správce nemohl nastavit svou e-mailovou adresu jako hodnotu automatického delegování pro své uživatele.
4256892 Bylo vylepšeno zpracování API webhookových žádostí, kdy odpověď GET koncového bodu byla 204 a tělo nemělo žádný obsah.
4257173 Byl opraven problém, kdy uživatelé přihlášení jako jiná strana (přes pokročilé sdílení) neměli přístup k protokolům auditů dohod.
4257455 Bylo vylepšeno protokolování změn skupin, když byly prováděny z backendu aplikace.
4257786 Byl opraven problém, kdy OAuth token bránil načtení seznamu přístupových tokenů.

 

Nová nastavení

Vlastní_nastavení_pro_mobilní_aplikaci_Sign

Součástí nových aktualizací mobilní aplikace Adobe Sign je nové nastavení, které správcům účtů umožňuje zakázat možnosti Stahování, Tisk a Sdílení souborů PDF v mobilní aplikaci pro iOS pro uživatele v jejich organizaci.

 • Správci podnikových účtů, kteří chtějí potlačit stahování, tisk a sdílení souborů PDF z mobilního zařízení, mohou kontaktovat své manažery úspěchu a nechat provést konfiguraci nastavení.

 

POVOLIT_DOKUMENTY_KNIHOVNY_S_NESHODOU_ROZSAHU 

U zákazníků, kteří používají vlastní pracovní postupy a zobrazuje se jim opakovaně varování kvůli neshodě rozsahu dokumentů, lze chybové zprávy pro uživatele potlačit.

Nevyřeší se sice základní problém týkající se zajištění povoleného rozsahu použití dokumentů, ale umožní to uživatelům pokračovat v používání pracovních postupů bez přerušení, zatímco správci pracují na vyrovnání úrovní oprávnění k dokumentu pro skupiny, které tyto dokumenty používají.

Správci, kteří by chtěli oznámení chyb potlačit, mohou kontaktovat své manažery úspěchu a požádat o povolení tohoto nastavení.


Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4205798 Byl vyřešen problém, kdy nebyla použita vlastnost Hřebenové pole u datových polí, která byla ověřena regulárním výrazem
4210348 Byl vylepšen tip nástroje pro možnosti podpisu, když jsou některé možnosti potlačeny
4230234 Byla vylepšena metoda ověřování „Adobe Sign“ pro lepší směrování příjemce po ověření
4230920 Byla vylepšena funkce metody ověřování Adobe Sign pro účty, které se ověřují přímo do aplikace Adobe Sign
4244029 Byl opraven problém, kdy některé paralelní transakce nevyvolaly fázi Předvyplňování při odesílání
4248866 Byl opraven problém, kdy se při použití ověřování služby Adobe Sign mohli zákazníci s identifikátorem Federated ID zachytit ve smyčce
4249719 Byl opraven problém, kdy e-mail označený jako Podepsaný a archivovaný mohl odeslat dvě kopie do automatické kopie, pokud byla možnost Odeslat nastavena na hodnotu Žádné
4249804 Bylo vylepšeno ověřování pro externí podepisující, kteří se obvykle ověřují prostřednictvím identifikátoru Federated ID a jsou vyzváni k použití ověřování „Adobe Sign“
4250273 Byl opraven chybový stav (u webových formulářů), který mohl nastat, pokud je účet nastaven na ověřování interních podepisujících pomocí ověřování Adobe Sign
4251029 Byl opraven problém, který by mohl způsobit vygenerování dvou dohod, pokud je dohoda vytvořena prostřednictvím rozhraní API a příjemce má povoleny tři úrovně (nebo více) automatického delegování
4251621 Byl opraven stav, kdy dohody generované prostřednictvím pracovního postupu s heslem nastaveným jako metoda ověřování mohly způsobit chybu
4251785 Byl opraven problém, kdy se datum v americkém formátu nezobrazuje správně
4251873 Bylo vylepšeno nakládání s nahrazenými podepisujícími, pokud je novým příjemcem také strana, která je příjemcem kopie
4251941 Byl opraven problém, kdy se blok podpisu mohl po odeslání zvětšit
4251964 Byla vylepšena stránka Odeslat v návrháři pracovního postupu tak, aby odpovídala obecné stránce Odeslat, pokud jde o ověření příjemce a způsob řazení metod
4252575 Byla vylepšena konzistence časových razítek pro příjemce používající digitální podpisy
4253218 Byla vylepšena funkce vyhledávání, pokud e-mail obsahuje apostrof
4253339 Byl vyřešen problém, kdy vypočítaná pole nefungovala správně, pokud byla závislá na podmíněných polích přiřazených k roli „Kdokoli“
4253448 Byly objasněny pokyny e-mailem pro delegování dohody
4253459 Byl opraven problém, kdy nebyla správně doručena soukromá zpráva, pokud byla dohoda delegována prostřednictvím rozhraní API
4253913 Byl opraven stav, do kterého se mohly dostat dohody v pracovním postupu a vyvolat chybu, která se pak projevila v již upravené dohodě
4254526 Bylo vylepšeno nastavení zprávy pro lepší přehled o přejmenování/konfiguraci výchozí zprávy a exportu souboru CSV
4254529 Byl opraven problém, kdy se pole formuláře s výchozí hodnotou mohla porušit a načíst prostřednictvím rozhraní API
4254966 Byla vylepšena lokalizace do francouzštiny v pokynech pro písemný podpis
4255051 Byla opravena gramatická chyba v textu připomenutí na stránce Správa pro lokalizaci Norsk:bokmal
4255321 Bylo vylepšeno zasílání zpráv uživatelům při pokusu o přihlášení k aplikaci Adobe Sign prostřednictvím služby SAML pro neaktivní uživatele
4255393 Byl opraven problém, kdy globální delegování a podpisové orgány způsobily změnu hodnot nastavení
4255932 Byl opraven problém, kdy byly některé skryté pracovní postupy vystaveny na klasické kartě Domů
4256316 Byl rozšířen přístup k voláním webhook pro velmi staré podnikové účty
4257009 Byla vylepšena pole hypertextových odkazů, která již neočekávají přiřazení příjemce

 

Aktualizace rozhraní stránky Správa

Nová stránka správy je konfigurovatelná komponenta v nabídce Účet. Toto vydání poskytuje možnost zobrazení a správy funkce Mega Sign, šablon webových formulářů a dohod na nové stránce správy.

 • Souhrnné pohledy funkce Mega Sign: Nová stránka správy umožňuje plnou vizualizaci dohod Mega Sign jako celého (nadřazeného) objektu nebo jako jednotlivých (podřízených) dohod (kliknutím na možnost Zobrazit dohody)
 • Souhrnné pohledy webových formulářů: Stejně jako u objektů Mega Sign umožňuje nová stránka správy plnou vizualizaci dohod v podobě webových formulářů jako celého (nadřazeného) objektu nebo jako jednotlivých (podřízených) dohod (kliknutím na možnost Zobrazit dohody)

 

Výchozí formát data pro vytvořená datová pole

Správci mohou vybrat výchozí formát data pro datová pole, která jsou přidávána do šablon pomocí nástroje pro vytváření integrovaného v aplikaci Adobe Sign.

Výchozí formát se použije, pokud není ve vlastnostech / argumentech tagů pole výslovně nastaven jiný formát.

výchozí formát data

Aktualizovaná oznámení pro zákazníky používající nastavení uchovávání dokumentů

Zákazníci, kteří pro své dohody konfigurovali nastavení uchovávání dokumentů, uvidí v e-mailech novou (rozšířenou) zprávu.

Podepisujícím je doporučeno stáhnout si vlastní kopii dohody před koncem doby uchovávání souborů v účtu.

Zpráva o uchovávání

Hlášení o identitě autora podpisu

Je zaveden nový objekt Dokument, který při použití průkazu totožnosti zachytí informace o identitě podepisujícího.  Tento dokument je bezpečně uložen a zpřístupněn.

Hlášení o identitě autora podpisu v systému Adobe Sign zůstanou spolu s ostatními daty transakce, dokud nebudou odstraněna kvůli zásadám o uchovávání nebo GDPR.

Dokumentaci k rozhraní API najdete zde >

Hlášení o identitě autora podpisu

 

Noví poskytovatelé v organizaci Cloud Signature Consortium

V organizaci Cloud Signature Consortium přibyli noví poskytovatelé:

 • Universign
 • Trans Sped MSign
 • Finnish Trust Network (omezené)


Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4205952 Opraven problém, kdy prohlížeč na zařízeních Samsung správně nepřiblížil / neoddálil obsah
4210358 Přidána funkce posílání zpráv integrovaná v aplikaci za účelem identifikace nepřiřazených polí v paralelních pracovních postupech
4220968 Opraven problém, při kterém více textových polí s ověřováním telefonního čísla ve formuláři aplikace Acrobat nezachovalo formát ověření
4235203 Vylepšená reakce systému při automatickém přidávání stránek podpisu k dohodě, která ji posouvá přes limit počtu stránek
4239582 Opraven stav, kdy se stav dohody neaktualizoval poté, co všechny strany dohodu podepsaly
4242240 Opraven problém s otevíráním widgetů na zařízeních iPhone 4/5 a iPad Mini
4244922 Opraven problém, kdy sdílené účty nemohly správně sdílet individuální dohody
4245080 Opraven problém, kdy se po podepsání neseřazovaly přílohy souborů ve widgetu
4245159 Opravena podmínka „neplatného ID vlastního pracovního postupu“, když se uživatel pokouší přepnout na účet jiného uživatele a odeslat pracovní postup
4245566 Opraven problém, kdy mohlo dojít ke zmizení podmíněného pole, pokud byla podepisující osoba nahrazena podepisující skupinou prostřednictvím rozhraní API
4246638 Opraven stav, který způsobil selhání dohody při delegování digitálního podpisu
4248174 Opraven stav, při kterém docházelo k selhání pracovních postupů, pokud byla transakce zahájena přepnutím na účet jiného uživatele
4248543 Opraven problém, kdy použití obrázku JPEG s barevným kódováním CMYK bránilo dokončení podpisu
4248560 Vylepšena funkce zrušení dohod pro odesílatele, kteří jsou zároveň „certifikovanými příjemci“
4248836 Bylo vylepšeno zpracování apostrofů v e-mailových adresách
4249995 Opraven problém, kdy se při nastavení portugalského jazykového prostředí (pt-PT) zobrazoval nesprávný formát data
4250288 Opraven problém, při kterém se zpráva Nastavení e-mailu vrátila na výchozí řetězec, pokud byla nastavení upravena v back endu
4250448 Opraven problém, při kterém písma polí formuláře nerespektovala hodnoty velikosti jednotlivých polí, pokud měla stejný název pole
4250614 Byla vylepšena pole formuláře za účelem lepšího umístění označení „Vyžadováno“, aby nedocházelo k oříznutí obsahu pole
4250618 Opraven problém, kdy se při nastavení brazilského jazykového prostředí (pt-BR) zobrazoval nesprávný formát data
4250793 Bylo vylepšeno umístění loga aplikace Adobe Sign, aby se zabránilo překrývání s volbou „Přihlásit“ na mobilních zařízeních
4250943 Opraven problém, kdy e-mailová adresa nahrazené podepisující osoby zobrazovala jméno předchozího podepisujícího
4251225 Opraven problém, při kterém nebylo správně uloženo formátování čísel v textových polích, pokud bylo jazykové prostředí nastaveno na japonštinu
4251324 Opraven problém, při kterém docházelo ke zmizení záporného znaménka u textových polí ve formátu čísla, pokud první číslo v řetězci byla 0
4251619 Byla vylepšena funkce SAML, která správcům umožňuje přesouvat uživatele z výchozí skupiny do jejich skupiny
4251626 Opraven problém týkající se toku poskytování licence pro službu Sign ve společné konzole Adobe Admin Console
4251654 Vylepšené uspořádání připomínek u transakcí Mega Sign zajišťuje, že je obsah vždy jasný
4251890 Vylepšené zpracování souborů přiložených z aplikace Google Drive.
4252596 Opraven problém, kdy po změně data ukončení platnosti mohly být znovu odeslány e-maily s připomenutím
4252683 Byl opraven kód země na stránce Správa, když je jazyk nastaven na němčinu
4252873 Opraven problém, kdy byli uživatelé individuálních účtů přidáni k podnikovým účtům se zvýšeným oprávněním
4253151 Opraven problém, kdy se delegovanému podepisujícímu zobrazovala nesprávná zpráva při podepisování
4253187 Opraven problém týkající se zařízení se systémem iOS, která při stahování podepsané dohody mohla zobrazit chybu „Neznámý“ (externí) soubor
4253876 Byly aktualizovány týmové a zkušební účty za účelem správného zpřístupnění všech pokročilých možností polí
4254263 Byla vylepšena stránka Správa a způsob zobrazení dohod

Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4250978 Pokročilé sdílení účtů: Nevyřešená chyba při předvyplňování jménem jiného uživatele.
4247891 Aby bylo možné lépe kontrolovat chyby v obsahu odpovědi, došlo k aktualizování webhooků.
4219151 Nesprávná interpretace apostrofu v šablonách zpráv
4246162 Chyba člena skupiny v pokročilém sdílení účtu
4247842 E-maily odesílatele se zobrazují v pruhovém grafu sestav dvakrát
4244546 Občasný problém se ztrátou připomenutí odeslaných ze služby SalesForce
4229436 Nesprávné přesměrování SAML s deaktivovaným podepisujícím
4245529 Za účelem předcházení útokům hrubou silou byla zesílena pravidla pro resetování hesla.
4246894 Občasné prodlevy vykreslení formulářů při používání vložených prvků iframe na zařízení iPad.
4245453 Byl vyřešen občasný problém s jednotným přihlašováním (SSO).
4232884 Aktualizace, která zachovává formát data předaného ve 2 různých datových polích.
4246478 Oprava kódování znaků z důvodů podepisování
4221319 Při stahování obsahu ze stránky soukromí nebyla k digitálně podepsané dohodě připojena zpráva auditu.

Webové formuláře (dříve Widgety)

Stránka „Widgety“ byla přejmenována na „Webové formuláře“. Veškeré odkazy na stránku Widgety v uživatelském rozhraní byly změněny. Celková struktura a funkce stránky Webové formuláře zůstává beze změny.

Duben 2019 – Webové formuláře

Domovská stránka (dříve Řídicí panel)

Stránka „Řídicí panel“ byla přejmenována na domovskou. Veškeré odkazy na stránku Řídicí panel byly změněny.

Duben 2019 – karta Domovská stránka

Formát domovské stránky

Byla vytvořena nová, volitelně dostupná domovská stránka. Tato nová domovská stránka byla navržena ke zlepšení viditelnosti nejčastěji používaných funkcí a potlačení prvků, které mnozí uživatelé nevyužívají.

 • Změny budou nejprve zavedeny pouze pro individuální a týmovou úroveň služby.
  • Možnost použití nového formátu bude zpřístupněna i pro další úrovně služby po rozvrstvení stránky pro podporu pokročilejších funkcí.
 • Bezplatné, individuální a týmové účty vytvořené před vydáním budou mít zobrazenu možnost přepnutí mezi novým a klasickým formátem.
  • Nové účty budou mít k dispozici pouze nový formát.

Další podrobnosti o formátu nové domovské stránky najdete zde >

Duben 2019 – formát nové domovské stránky

Formát stránky Správa

Byla vytvořena nová, volitelně dostupná stránka Správa. Tato nová stránka pro správu byla navržena za účelem lepšího získávání a filtrování obsahu uživatele.

 • Formát nové stránky Správa bude představován postupně. Toto vydání zavádí základní funkce. Další funkce budou přidány v budoucích vydáních. Mezi prvky, které nejsou momentálně podporovány, patří:
  • Sdílení účtů
  • Podrobné recenze webových formulářů
  • Podrobné recenze funkce Mega Sign
 • Individuální a týmové účty vytvořené před vydáním budou mít začátkem června zobrazenou možnost přepnutí mezi novým a klasickým formátem. 
  • Zákazníci úrovně Business a Enterprise budou mít v uživatelském rozhraní pro správu k dispozici dodatečné ovládací prvky ke zpřístupnění stránky Správa. 
   • Ovládací prvky nové stránky Správa budou pro stávající zákazníky zpřístupněny až začátkem června.
  • Nové účty budou mít k dispozici pouze nový formát.

Další podrobnosti o formátu nové stránky pro správu najdete zde >

Duben 2019 – stránka Správa

Stránka Zobrazit dohodu

„Nová“ stránka Zobrazit dohodu (představená ve vydání z června 2018) se stala pro nové účty výchozí a ovládací prvek v rozhraní pro správu byl odebrán. Účty, které chtějí změnit verzi stránky Zobrazit dohodu, se mohou obrátit na svého manažera pro úspěch pro změnu nastavení v backendu.

 • Nová stránka Zobrazit dohodu je u nové stránky Správa aktivována ve výchozím nastavení.

 

Nastavení Digitální podpis

Nastavení správce, která řídí digitální podpisy, byla v seznamu nastavení Správce vyčleněna na vlastní kartu.

Duben 2019 – karta Digitální podpis

Aktualizována nabídka Správce

Bylo přidáno několik aktualizací zlepšujících schopnost správce provádět správu uživatelů a řídit přístup k funkcím:

 • Zlepšená správa uživatelů – správci mají pod přímou kontrolou prvky profilů uživatelů, kteří pod ně spadají. Mezi tyto prvky patří změna jména, společnosti a titulu nebo zahájení procesu změny e-mailové adresy.

Další podrobnosti o správě uživatelů najdete zde >

Duben 2019
 • Řízení účtů nebo skupin u funkcí Fill & Sign, Mega Sign, webové formuláře a šablony knihovny – v rozhraní byly do ovládacích prvků správce přidány pokročilé metody generování dokumentů, které správcům umožňují povolit přístupové body pro Webové formuláře, Mega Sign, šablony knihovny a Fill & Sign na úrovni účtu nebo skupiny.
  • U stávajících účtů bude automaticky zachována stejná použitelnost (z hlediska přístupu) jako před tímto vydáním.

Prostřednictvím níže uvedených odkazů zjistíte více o:

Duben 2019 – řízení přístupu

Stažení rozdělených dokumentů:

U dohod vytvořených z několika nahraných souborů lze na stránce Správa stáhnout celou dohodu ve formátu PDF nebo jednotlivé soubory dohody.

Duben 2019

Vylepšená detekce pole

Automatická detekce pole byla vylepšena, aby lépe rozuměla polím nacházejících se v blízkosti pole podpisu a lépe předvídala charakter těchto polí. (Např.: Pokud je v blízkosti pole podpisu očekáváno pole, které se nachází za textem naznačujícím, že se bude jednat o datum, místo prostého textového pole se vloží pole data.)

Další podrobnosti o automatické detekci pole >

 

Rozšířená sada funkcí

Do úrovní služeb nižších než Enterprise byly přidány některé rozšířené funkce:

 • Business
  • Bylo zpřístupněno pole Platba.
  • K dostupným rolím příjemce byl přidán Vyplňovatel formulářů.
  • U nových účtů je ve výchozím nastavení povoleno vytváření; u stávajících účtů je zachováno aktuální nastavení.
 • Team
  • U nových účtů je povolen nový formát domovské stránky; stávající účty budou nadále vidět klasický formát. Všechny účty mohou přepínat mezi formáty.
  • Pro všechny účty byla zpřístupněna funkce Mega Sign.
  • Pro všechny účty byla zpřístupněna funkce Webové formuláře.
  • Bylo zpřístupněno pole Platba.
  • Byla zpřístupněna funkce Pokročilá formulářová pole. To zahrnuje přílohy, vypočítaná a podmíněná pole, pokročilé ověřování a razítka/vložené obrázky.
  • K dostupným rolím příjemce byli přidány role Schvalovatel a Vyplňovatel formulářů.
  • Byla zpřístupněna Upozornění.
  • U nových účtů je ve výchozím nastavení povoleno vytváření; u stávajících účtů je zachováno aktuální nastavení.
 • Individual
  • U nových účtů je povolen nový formát domovské stránky; stávající účty budou nadále vidět klasický formát. Všechny účty mohou přepínat mezi formáty.
  • Všichni individuální uživatelé se přihlašují na domovské stránce.
  • U nových účtů je ve výchozím nastavení povoleno vytváření; u stávajících účtů je zachováno aktuální nastavení.
  • Bezplatná
  • U všech účtů je ve výchozím nastavení povoleno vytváření.

 

Vylepšení funkce digitálního podpisu

 • Vylepšené podepisování – proces podepisování byl zjednodušen, aby se snížil počet dialogových oken zobrazovaných uživateli. Zde si můžete prohlédnout konfigurovatelné volby >.
 • Individuální ovládací prvky cloudových a místních podpisů – správci mohou na úrovni účtu nebo skupiny povolit či zakázat použití cloudových nebo místních podpisových certifikátů, když příjemci aplikují digitální podpis.
  • Stávající účty mají obě nastavení povolená pro zajištění konzistence služby po aktualizaci.
Duben 2019 – povolení podpisu s místním certifikátem
 • Preferovaný partner CSC – příjemci v průběhu podpisového procesu uvidí v podpisovém rozhraní odkaz pro vytvoření nového digitálního podpisu. Správci pod tento odkaz mohou vložit svou vlastní adresu URL odkazující na jimi vlastněnou stránku. Tuto stránku lze využít k provázení podepisujících vytvořením digitálního certifikátu za pomoci preferovaného dodavatele (nebo jakýchkoli jiných pokynů či obsahu, který jim poskytnete).
  • Interním příjemcům lze v případě potřeby poskytnout odlišnou adresu URL.
Duben 2019 – vlastní adresa URL poskytovatele digitálního podpisu


Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4182083 Aktualizována událost protokolu auditu při otevření e-mailu, aby v ní bylo zpráva „E-mail byl zobrazen uživatelem [recipient]“.
4208271 Opraven problém, kdy odkaz Přidat mě vkládal nesprávný řetězec.
4215863 Opravena textová chyba, kdy kód země +61 vracel špatný název země:
Při odesílání dohody nebo webového formuláře nebo při delegování dohody pomocí rozhraní API REST se v modelu zobrazí nové pole „countryIsoCode“. Toto pole se nachází pod polem „phoneInfo“ a společně s polem „countryCode“ pomáhá určit, jaká země se nastavuje pro telefonické ověřování (dvě země mohou mít v poli countryCode stejnou hodnotu, například USA a Kanada, a proto je rozlišujeme přidáním pole countryIsoCode s hodnotou US pro USA a CA pro Kanadu).
4224881 Opraven problém, kdy se dohody načítané z domovské stránky vykreslovaly jako prázdné.
4229971 Opraven stav, kdy dohody s vloženým obrázkem spolehlivě nezasílaly odesílateli e-maily Podepsáno a Archivováno.
4232573 Opravena situace, kdy indikátor „Vyžadováno“ u pole nezmizel po vyplnění pole.
4233694 Opraven stav, kdy byla dohoda po dokončení transakce směrována do nesprávné části stránky Správa.
4234320 Opraven problém v rozhraní REST v5, kdy dohody typu „Podepisuji pouze já“ a „Fill & Sign“ nevracely hodnotu parametru agreementID.
4234694 Při úpravě stávající dohody bude nyní dostupná funkce rozpoznávání polí, pokud se uživatel rozhodne přejít na stránku vytváření. Funkce rozpoznávání polí bude fungovat za předpokladu, že ji má uživatel zapnutou nebo je pro něj k dispozici.
4235050 Opravena grafická chyba, kdy jsou okraje polí formuláře na stránce pro podpis zobrazeny odlišně.
4235155 Vylepšena navigace příznaku „Další pole“ pro lepší správu obrazových typů polí.
4235452 Vylepšeno oznamování, aby lépe odráželo stav dohod ve stavu předvyplnění.
4235732 Opraven problém, kdy rozhraní REST v5 za použití metody GET /agreements/{agreementID}/documents nevracelo název dokumentu konzistentně.
4236359 Opraven problém, kdy byly e-maily Podepsáno a Archivováno odeslány, ale nebyly přijaty, pokud byla povolena ochrana heslem.
4236644 Opraven problém, kdy formát data nastavený na US způsobil poškození textu data.
4237182 Vylepšena správa relací u uživatelů verze DC pro zajištění správného otevírání obsahu (oproti prázdným stránkám).
4238264 Při volání metody „GET /agreements/{agreementId}“ v rozhraní REST v5 je do pole popisu vrácena hodnota <jméno příjmení (e-mail)> namísto <jméno příjmení>.
4239679 Opraven problém zobrazení při použití pokročilého sdílení účtů, když má přepnutý uživatel k dispozici obsah sdílený třetí stranou.
4239688 Opraven problém, kdy možnost nahrání podepsané kopie nebyla dostupná u vlastních pracovních postupů obsahujících delegování autora podpisu.
4239704 Opraven problém, kdy uživatelé nemohli exportovat data zprávy.
4239823 Opraven ojedinělý případ, kdy při vyhledávání e-mailové adresy na kartě Soukromí došlo k chybě.
4240803 Opraven problém, kdy se při delegování správně neaktualizoval stav dohody.
4240809 Informace o názvu sady přidružené k sadě Pouze pro odesílatele budou zachovány a vráceny v následných voláních rozhraní API. Pracovní postup již také nebude považován za typ Nejprve podepisují příjemci a nebudou již přiřazována vlastní chování pracovního postupu Nejprve podepisují příjemci, jako je přesměrování na stránku eSign po odeslání, e-maily Bez podpisu atd.
4240919 Lepší dokumentace atributu MODIFYING_IMMUTABLE_FIELDS při aktualizaci uživatele.
4241489 Opraven problém, kdy uživatelé přidaní prostřednictvím konzole správce nedostávali e-maily o konfliktu, když narazili na přesun mezi kartami.
4241493 Opraven problém, kdy u některých digitálních podpisů nebyly jako možnost uvedeny místní podpisy. Počínaje verzí 10.3 mohou zákazníci konfigurovat dohody zaslané ze skupiny k použití digitálního podpisu pouze jejich stažením a podepsáním pomocí aplikace Acrobat a nemohou používat cloudové digitální podpisy.
4242208 Vylepšeno pole Datum, aby jeden příjemce mohl mít k dohodě přiřazeno více různých dat.
4243893 Opraven problém, kdy se uživatelům ve zprávě o auditu nezobrazoval správný e-mail.
4243953 Při vytváření dohody s poli pro digitální podpis jsou nyní bez ohledu na způsobu umístění pole (textová značka nebo přetažení) používány konzistentní výchozí rozměry pole pro digitální podpis (výška a šířka).
4244195 Opraveno posunutí času (v sekundách) v časovém razítku na podepsaném dokumentu a zprávě o auditu, když je povolen důvod podpisu.
4244712 Opraven problém, kdy uživatelé nemohli odesílat dohody za použití služby Google Team Drive.
4244858 Opraven ojedinělý stav, který mohl způsobit doručení vysokého počtu e-mailů Podepsáno a Archivováno jedinému příjemci.
4245053 Opraven problém, kdy se delegovaný podepisující pokusil použít psaný podpis a znemožnil tak podepsání původnímu podepisujícímu.
4245178 Opraven problém, kdy digitální podpisy využívající důvod podpisu zakryly datum podpisu.  
4247378 Opraven problém, kdy aktivní oblast šipky řízené navigace zasahovala mimo ikonu.
4247303 Byl odstraněn problém, při kterém v mobilní aplikaci (Android a IOS) nefungovaly hypertextové odkazy na určité stránky.

Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4227560 Opraven problém s nefunkčním ověřováním adresy URL (pro procesy OAuth), pokud byl režim SAML nastaven jako povinný
4232039 Opraven problém s prodlevou ve vyplňování nových pracovních postupů do seznamu pracovních postupů.
4243078 Opraven problém s podpisy založenými na obrazu, které zobrazují razítko času a data v podpisovém rozhraní
4243910 Opraven problém s rozhraním API v5, kde se nespouštěla připomenutí pro transakce Mega Sign
4243918 Opraven problém s nefunkčním prvkem „přiblížení roztažením prstů“ na tabletových zařízeních Android
4244022 Vylepšen lístkový systém pro jednodušší správu uživatelských změn e-mailu

Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4207768

Opraveno uživatelské rozhraní, které nesprávně zobrazovalo obrazovky kódu PIN a OTP na mobilních zařízeních.

4223649

Vylepšen popis ikon nápovědy Zrušit a Odstranit dohodu

4236140

Opraven formát data pro ověření pole

4236147

Opravena sekce Soubor, aby se správně zobrazovala v novém uživatelském rozhraní vlastních pracovních postupů.

4238650

Opraven problém týkající se některých účtů, kde se nezobrazovala funkce Povolené role příjemce

4238855

Opraven problém, kdy po přidání polí formuláře s rozhraním API v6 k dohodě s 2 souběžnými schvalovateli a 1 podepisující osobou došlo k přidání bloku podpisu pro podepisující osobu

4239831

Opraven problém s odesílanou zprávou při použití korejštiny, kdy nebylo možné podepsat soubor pomocí možnosti Mobil.

4240827

Opraven problém, kdy se u dokumentů ve frontě Zrušeno/odmítnuto zobrazovala chyba „Podrobnosti této dohody nelze nyní zobrazit.“

4240995

Vyřešen problém, kdy příjemci nedostávali SMS, pokud využívali pro podpis možnost Mobil.

4241012

Vyřešen problém, kdy volání PUT /agreements/{agreementId}/formFields s nulovými hodnotami zobrazovalo výzvu obecná chyba (chyba serveru 500)

4241062

Opraven problém, kdy vytváření koncového bodu rozhraní PUT /agreements/{agreementId}/state API občasně generovalo chybu „MISC_SERVER_ERROR“

4241374

Opraven problém, kdy se neukládala šířka a výška polí v šabloně

4241381

Opraven problém, kdy byla osobám podepisujícím widget zasláno nesprávné „E-mailové ověření widgetu“.

4241723

Opraven problém s využitím telefonického ověření z vložené stránky Odeslat v integraci Ariba

4242529

Opraven problém se spouštěním chyb BAD_REQUEST během volání POST/Widgets a POST/Agreements prostřednictvím aplikace REST Swagger

4243026

Opraven stav, který umožňoval automatické vyplňování pole název dohody pomocí e-mailové adresy odesílatele při používání prohlížeče Chrome

4243046

Opravena chyba zobrazující se při kliknutí na dohodu DigSig s více soubory, která byla podepsána s povoleným stahováním více souborů

4243067

Opraven problém s nefunkční adresou postSign redirectUrl v rozhraní POST /megaSigns

4243073

Opraven problém s časovým omezením při volání v rozhraní GET agreements/agreementId/documents API

4243184

Opraven problém, kdy položka „Poslední přihlášení“ v „Uživatelských nastaveních“ zobrazovala čas přihlášení správce namísto uživatele.

4243252

Opraven problém, kdy nebyla spotřeba KBA/PhoneAuth aktualizována v prostředí SOUP.

4243285

Opraven problém, kdy odesílatel zaujímal více pozic příjemce v jedné transakci

4243366

Opraven problém, kdy widgety bez předpony oddílu nebyly správně vykreslovány v prohlížeči

4243589

Opraven problém, kdy dohody generované prostřednictvím funkce Live Sign zobrazovaly prodlevu na tlačítku Přijmout při přístupu pomocí mobilního zařízení

4244192

Pozměněna česká lokalizace ze „Dohoda“ na „Dohoda“ v českých e-mailech

4245162

Opraveny problémy s občasným „zablokováním“ aplikace Acrobat, pokud nebyl k dispozici přístup ke službě časového razítka

Neměnné zprávy o auditu

V této verzi byla do všech verzí služeb zavedena nová neměnná zpráva o auditu.

V rámci této změny je časové razítko pro všechny události nastaveno na formát RRRR-MM-DD s časovým pásmem GMT.

Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4036211 Vylepšena funkce hledání na stránce Správa
4193226 Vyřešen problém, při kterém docházelo k chybě v textových značkách při transakci Mega Sign, protože při odesílání nebyla identifikována pole autora podpisu 2
4194228 Vyřešen problém, při kterém požadavky nápovědy na některé oddíly způsobovaly přesměrování na stránku pro přihlášení
4212732 Opraven problém, při kterém byly v případě splnění podmínky „onlyShowLatestEvent“: true vraceny starší události
4215910 Vyřešen problém, při kterém nahrazení příjemci s telefonickým ověřením generovali po delegování chyby.
4227813 Vylepšen blok podpisu tak, aby v něm bylo dostatek místa pro dlouhé hodnoty e-mailových adres
4231847 Vyřešen konflikt mezi uživateli s nakonfigurovanou funkcí Zobrazit e-mail a poli digitálních podpisů
4232304 Opraven problém, při kterém nebyla pole pouze ke čtení při exportu dat pole zahrnuta v datech formuláře
4233232 Opraven konflikt pole, když byly v jedné transakci odeslány knihovny I-9 a W-9
4235332 Vylepšena mobilní aplikace, aby lépe pracovala se záhlavími a posuvníky
4235631 Opraven problém, který blokoval ověřování SAML při používání sady Google G-Suite jako poskytovatele digitálního ID
4235739 Opraven problém, při kterém docházelo v případě splnění podmínky noChrome = true k zobrazení voleb navigace
4237020 Vyřešena chyba, která se zobrazovala, když se sdílející pokusil v rozšířeném sdílení upravit datum ukončení platnosti
4237283 Vylepšen obsah textu na stránce správy v holandštině
4238201 Opraven problém, při kterém byla data předvyplněných polí ve zprávách nesprávně exportována
4238612 Vyřešen problém, kdy nebyla dodržována adresa URL přesměrování v případě vypršení platnosti stránky dialogu OAuth
4238667 Vyřešena chyba, která se zobrazovala, když byl příjemce třikrát delegován
4239560 Opravena chyba v návrháři pracovního postupu, ke které docházelo, když hodnota e-mailu příjemce obsahovala apostrof
4239632 Opraven problém, kdy se mohla na stránce Spravovat při kontrole historie dohody zobrazit chyba
4239674 Vyřešen problém, který mohl způsobit, že na stránce Spravovat nebyly viditelné podrobnosti widgetu
4239678 Vylepšeno přizpůsobení telefonického ověření
4239823 Rozšířeny nástroje GDPR pro lepší načítání starších dohod
4239868 Vylepšena latence systému při připojování dokumentů v průběhu předvyplňování v pokročilém sdílení účtu
4239872 Zlepšena správa chyb při podepisování widgetů
4240303 Zlepšena rychlost reakce v prostředí mobilního podepisování

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online