Příručka uživatele Zrušit

Telefonické ověření

 

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

 1. Poznámky před vydáním
 2. Poznámky k vydání
 3. Důležitá oznámení

Začínáme

 1. Stručný návod pro správce
 2. Stručný návod pro uživatele
 3. Pro vývojáře
 4. Knihovna výukových videí
 5. Časté dotazy

Správa

 1. Přehled konzole Admin Console
 2. Správa uživatelů
  1. Přidání uživatele
  2. Hromadné přidání uživatelů
  3. Přidání uživatelů z adresáře
  4. Přidání uživatelů ze služby MS Azure Active Directory
  5. Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
   1. Technické účty – řízené rozhraním API
   2. Účty služeb – řízené ručně
  6. Kontrola uživatelů s chybami zřizování
  7. Změna jména/e-mailové adresy
  8. Úprava členství uživatele ve skupině
  9. Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
  10. Povýšení uživatele do role správce
  11. Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
  12. Přepnutí identity uživatele
  13. Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
  14. Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
  15. Profily produktů
  16. Prostředí pro přihlášení 
 3. Nastavení účtu/skupiny
  1. Přehled nastavení
  2. Globální nastavení
   1. Úroveň a ID účtu
   2. Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
   3. Hromadné odeslání
   4. Webové formuláře
   5. Vlastní pracovní postupy odeslání
   6. Pracovní postupy služby Power Automate
   7. Dokumenty knihovny
   8. Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
   9. Omezená viditelnost dokumentu
   10. Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF 
   11. Přidání odkazu do e-mailu
   12. Přidání obrázku do e-mailu
   13. Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
   14. Připojení sestav auditů k dokumentům
   15. Sloučení více dokumentů do jednoho
   16. Nahrání podepsaného dokumentu
   17. Delegování pro uživatele v mém účtu
   18. Povolení delegování externích příjemců
   19. Oprávnění k podpisu
   20. Oprávnění k odeslání
   21. Oprávnění přidávat elektronické pečeti
   22. Nastavení časového pásma
   23. Nastavení výchozího formátu data
   24. Uživatelé ve více skupinách (UMG)
    1. Upgrade na použití UMG
   25. Oprávnění správce skupiny
   26. Nahrazení příjemce
   27. Sestava auditu
    1. Přehled
    2. Povolení neověřeného přístupu na stránce ověření transakce
    3. Zahrnutí připomenutí
    4. Zahrnutí událostí zobrazení
    5. Zahrnutí stránky dohody / počtu příloh
   28. Zprávy v produktu a nápověda
   29. Přístupné soubory PDF
   30. Nový způsob podepisování
   31. Zákazník ve zdravotnictví
  3. Nastavení účtu
   1. Přidání loga
   2. Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti    
   3. Přidání názvu společnosti
   4. Přesměrování na adresu URL po dokončení dohody
  4. Preference podpisu
   1. Dobře formátované podpisy
   2. Povolení příjemcům podepisovat podle
   3. Podepisující mohou změnit své jméno
   4. Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
   5. Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
   6. Procházení příjemců mezi poli formuláře
   7. Odmítnutí podepsat
   8. Povolení pracovních postupů s razítkem
   9. Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
   10. Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
   11. Zobrazení zpráv při e-podepisování
   12. Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
   13. Vyžádání IP adresy od podepisujících
   14. Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
  5. Digitální podpisy
   1. Přehled
   2. Stažení a podepsání v aplikaci Acrobat
   3. Podepisování cloudovými podpisy
   4. Zahrnutí metadat pro poskytovatele identity
   5. Omezení cloudoví poskytovatelé podpisů
  6. Elektronické pečeti
  7. Digitální identita
   1. Brána k ověření digitální identity
   2. Zásady kontroly identity
  8. Nastavení sestav
   1. Nové prostředí pro sestavy
   2. Nastavení klasické sestavy
  9. Nastavení zabezpečení
   1. Nastavení jednotného přihlašování
   2. Nastavení Zapamatovat si mne
   3. Zásady hesla pro přihlášení
   4. Síla hesla pro přihlášení
   5. Doba trvání webové relace
   6. Typ šifrování PDF
   7. API
   8. Přístup k informacím o uživateli a skupině
   9. Povolení rozsahů IP
   10. Sdílení účtů
   11. Oprávnění ke sdílení účtů
   12. Ovládací prvky sdílení dohod
   13. Ověření identity podepisujícího
   14. Heslo pro podepisování dohody
   15. Síla hesla dokumentu
   16. Blokování podepisujících podle geografického umístění
   17. Telefonické ověření
   18. Ověření na základě znalostí (KBA)
   19. Povolení vyjmutí stránek
   20. Vypršení platnosti odkazu na dokument
   21. Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
   22. Časové razítko
  10. Nastavení odeslání
   1. Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
   2. Vyžádání jména příjemce při odesílání
   3. Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
   4. Povolené role příjemce
   5. Skupiny příjemců
   6. Povinná pole
   7. Připojování dokumentů
   8. Slučování polí
   9. Změny dohod
   10. Název dohody
   11. Jazyky
   12. Soukromé zprávy
   13. Povolené typy podpisů
   14. Připomenutí
   15. Ochrana podepsaného dokumentu heslem
   16. Možnosti identifikace podepisujícího
    1. Přehled
    2. Heslo pro podpis
    3. Jednorázové heslo prostřednictvím e-mailu
    4. Ověřování službou Acrobat Sign
    5. Telefonické ověření
    6. Cloudový digitální podpis
    7. Ověření založené na znalostech
    8. Průkaz totožnosti
    9. Sestavy totožnosti podepisujících
   17. Ochrana obsahu
   18. Povolení notářských transakcí
   19. Ukončení platnosti dokumentu
   20. Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
   21. Pořadí podepisování
   22. Liquid Mode
   23. Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
   24. Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
   25. Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
  11. Šablony zpráv
  12. Nastavení pro biofarmacii
   1. Přehled
   2. Vynucení ověření identity
   3. Důvody podepsání
  13. Integrace pracovních postupů
  14. Nastavení služby Notarize
  15. Integrace plateb
  16. Zprávy podepisujícího
  17. Nastavení protokolu SAML
   1. Konfigurace SAML
   2. Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Instalace aplikace Okta
   4. Instalace aplikace OneLogin
   5. Instalace služby Oracle Identity Federation
  18. Správa dat
  19. Nastavení časového razítka
  20. Externí archiv
  21. Jazyky účtů
  22. Nastavení e-mailů
   1. Obrázky záhlaví/zápatí e-mailů
   2. Povolení jednotlivých zápatí e-mailů uživatele
   3. Přizpůsobení e-mailu Žádost o podpis
   4. Přizpůsobení polí Komu a Kopie
   5. Povolení oznámení bez odkazů
   6. Přizpůsobení e-mailových šablon
  23. Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
  24. Konfigurace možností pro příjemce
 4. Pokyny pro regulační požadavky
  1. Dostupnost
   1. Soulad s předpisy pro usnadnění přístupu
   2. Vytváření formulářů s usnadněním přístupu pomocí aplikace Acrobat pro počítače
   3. Vytváření formulářů AcroForms s usnadněním přístupu
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. Přehled GDPR
   2. Redigování uživatele
   3. Redigování dohod uživatele    
  4. Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
   1. Ověřovací balíček části 11 pro titul 21 CFR
   2. Příručka pro titul 21 CFR a přílohu 11 pravidel EudraLex
   3. Analýza sdílených odpovědností
  5. Zákazníci ve zdravotnictví
  6. Podpora IVES
  7. „Ukládání dohod do úschovny“
  8. Hlediska EU/Spojeného království
   1. Přeshraniční transakce EU/Spojeného království a nařízení eIDAS
   2. Požadavky HMLR na elektronicky podepsané dokumenty
   3. Dopad brexitu na zákony o elektronických podpisech ve Spojeném království
 5. Hromadné stahování dohod
 6. Nárokování domény 
 7. Odkazy na nahlášení zneužití

Odesílání, podepisování a správa dohod

 1. Možnosti příjemce
  1. Zrušení e-mailového připomenutí
  2. Možnosti na stránce elektronického podpisu
   1. Přehled stránky elektronického podpisu
   2. Otevření pro čtení dohody bez polí
   3. Odmítnutí podepsání dohody
   4. Delegování podpisového oprávnění
   5. Opětovné zahájení vyplňování dohody
   6. Stažení PDF dohody
   7. Zobrazení historie dohody
   8. Zobrazení zpráv dohody
   9. Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
   10. Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis 
   11. Navigace v polích formuláře
   12. Vymazání dat z polí formuláře
   13. Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
   14. Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
   15. Přehled právních upozornění
   16. Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
 2. Odesílání dohod  
  1. Přehled stránky Odeslat
  2. Odeslání dohody pouze sami sobě
  3. Odeslání dohody ostatním
  4. Vlastnoruční podpisy
  5. Pořadí podepisování příjemců
  6. Hromadné odeslání
   1. Přehled funkce Hromadné odeslání
   2. Hromadné odeslání – ruční zadání příjemců
   3. Hromadné odeslání – nahrávání souborů CSV
   4. Zrušení transakce hromadného odeslání
   5. Přidávání připomenutí k hromadnému odeslání
   6. Sestavy pro hromadné odeslání
 3. Vytváření polí v dokumentech
  1. Prostředí pro vytváření v aplikaci
   1. Automatická detekce pole
   2. Přetahování polí pomocí prostředí pro vytváření
   3. Přiřazení polí formuláře příjemcům
   4. Role Předvyplnění
   5. Použití polí s opakovaně použitelnou šablonou pole
   6. Převedení polí do nové šablony knihovny
   7. Aktualizované tvůrčí prostředí při odesílání dohod
  2. Vytváření formulářů pomocí textových značek
  3. Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
   1. Vytvoření formuláře AcroForm
   2. Vytváření přístupných souborů PDF
  4. Pole
   1. Typy polí
    1. Běžné typy polí
    2. Vložené obrázky
    3. Obrázky razítek
   2. Vzhled obsahu pole
   3. Ověření pole
   4. Hodnoty maskovaných polí
   5. Nastavení podmínek zobrazení/skrytí
   6. Počítaná pole 
  5. Časté dotazy k vytváření
 4. Podepisování dohod
  1. Podepisování dohod, které vám byly odeslány
  2. Vyplnění a podepsání
  3. Podepsání sám sebou
 5. Správa dohod
  1. Přehled stránky Správa
  2. Delegování dohod
  3. Nahrazení příjemců
  4. Omezení viditelnosti dokumentu 
  5. Zrušení dohody 
  6. Vytváření nových připomenutí
  7. Kontrola připomenutí
  8. Zrušení připomenutí
  9. Další akce...
   1. Jak vyhledávání funguje
   2. Zobrazení dohody
   3. Vytvoření šablony z dohody
   4. Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
   5. Nahrání podepsané dohody
   6. Úpravy souborů a polí odeslané dohody
   7. Úprava způsobu ověření příjemce
   8. Přidání nebo změna data vypršení platnosti
   9. Přidání poznámky do dohody
   10. Sdílení jednotlivé dohody
   11. Zrušení sdílení dohody
   12. Stažení jednotlivé dohody
   13. Stažení jednotlivých souborů dohody
   14. Stažení sestavy auditu dohody
   15. Stažení obsahu pole dohody
 6. Sestava auditu
 7. Tvorba sestav a export dat
  1. Přehled
  2. Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
  3. Grafy sestav
   1. Vytvoření nové sestavy
   2. Sestavy dohod
   3. Sestavy transakcí
   4. Sestavy aktivity nastavení
   5. Úprava sestavy
  4. Exporty dat 
   1. Vytvoření nového exportu dat
   2. Úprava exportu dat
   3. Aktualizace obsahu exportu dat
   4. Stažení exportu dat
  5. Přejmenování sestavy/exportu
  6. Duplikování sestavy/exportu
  7. Plánování sestavy/exportu
  8. Odstranění sestavy/exportu
  9. Kontrola použití transakce

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

 1. Webové formuláře 
  1. Tvorba webového formuláře
  2. Úprava webového formuláře
  3. Zakázání/povolení webového formuláře
  4. Skrytí/zobrazení webového formuláře
  5. Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu 
  6. Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
  7. Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
  8. Změna velikosti webového formuláře
 2. Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny) 
  1. Americké vládní formuláře v knihovně Acrobat Sign
  2. Vytvoření šablony knihovny
  3. Změna názvu šablony knihovny
  4. Změna typu šablony knihovny
  5. Změna úrovně oprávnění šablony knihovny
  6. Kopírování, úpravy a uložení sdílené šablony
  7. Stažení agregovaných dat polí pro šablonu knihovny
 3. Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
 4. Pracovní postupy služby Power Automate 
  1. Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
  2. Povolení integrace modulu Power Automate
  3. Sledování využívání modulu Power Automate
  4. Vytvoření nového postupu (příklady)
  5. Aktivační události používané pro postupy
  6. Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
  7. Správa postupů
  8. Úpravy postupů
  9. Sdílení postupů
  10. Zakázání nebo povolení postupů
  11. Odstranění postupů
  12. Užitečné šablony
   1. Pouze správce
    1. Uložení všech dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení všech dokončených dokumentů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení všech dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Box
   2. Archivace dohody
    1. Uložení dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení dokončených dokumentů do služby One Drive for Business
    3. Uložení dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení dokončených dokumentů do služby Box
   3. Archivace dohod webových formulářů
    1. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
    2. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
   4. Extrahování dat dohody
    1. Extrahování dat polí formuláře z podepsaného dokumentu a aktualizace listu aplikace Excel
   5. Oznámení o dohodě
    1. Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
    2. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
    3. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
    4. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
   6. Vygenerování dohody
    1. Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
    2. Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
    3. Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
 5. Vlastní pracovní postupy odeslání
  1. Přehled vlastního pracovního postupu odeslání
  2. Vytvoření nového pracovního postupu odeslání
  3. Úpravy pracovního postupu odeslání
  4. Aktivace nebo deaktivace pracovního postupu odeslání
  5. Odeslání dohody pomocí pracovního postupu odeslání
 6. Sdílení uživatelů a dohod
  1. Sdílení uživatele
  2. Sdílení dohod

Integrace s jinými produkty

 1.  Přehled integrací služby Acrobat Sign 
 2. Služba Adobe Sign pro Salesforce
 3. Služba Acrobat Sign pro Microsoft
  1. Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
  2. Služba Acrobat Sign pro Outlook
  3. Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
  4. Služba Acrobat Sign pro Teams
  5. Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
  6. Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
  7. Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics 
  8. Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint 
 4. Další integrace
  1. Služba Acrobat Sign pro ServiceNow
  2. Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
  3. Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
  4. Služba Acrobat Sign pro Workday
  5. Služba Acrobat Sign pro NetSuite
  6. Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
  7. Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
 5. Integrace spravované partnery
 6. Jak získat integrační klíč

Vývojář služby Acrobat Sign

 1. Rozhraní API REST 
  1. Dokumentace metod
  2. Příručka pro SDK/vývojáře
  3. Časté dotazy k rozhraní API    
 2. Webhooky 
  1. Přehled webhooků
  2. Konfigurace nového webhooku
  3. Zobrazení nebo úpravy webhooku
  4. Aktivace nebo deaktivace webhooku
  5. Odstranění webhooku
  6. Certifikáty obousměrného protokolu SSL
  7. Webhooky v rozhraní API

Podpora a řešení problémů

 1. Zdroje zákaznické podpory 
 2. Materiály pro úspěch podnikových zákazníků

Povolte metodu ověření příjemce pomocí jeho chytrého telefonu. V takovém případě obdrží textovou nebo hlasovou zprávu obsahující heslo.

Přehled

Ověření pomocí telefonu představuje prémiovou metodu dvoufaktorového ověření, která zajišťuje robustní ověření totožnosti, neboť k ověření příjemce slouží kód doručený na jeho telefonní číslo, ať už prostřednictvím textové zprávy, nebo telefonního hovoru (jakmile o něj požádá).

Dostupnost:

Metoda Ověření pomocí telefonu je k dispozici pouze pro podnikové licenční plány.

Ověření pomocí telefonu patří mezi prémiové metody ověření, které jsou zpoplatněné na základě počtu použití.

 • Transakce je nutné zakoupit prostřednictvím obchodního zástupce společnosti Adobe.
 • Transakce jsou zdrojem na úrovni účtu. Všechny skupiny čerpají ze stejného globálního fondu.

Rozsah konfigurace:

Funkce lze aktivovat na úrovni účtu a skupiny.

Jak se používá

V rámci ověřování je nejdřív příjemci oznámeno, že k přístupu k dohodě potřebuje zadat ověřovací kód. Toto oznámení obsahuje následující informace:

 1. Poslední čtyři číslice telefonní čísla příjemce (jak bylo zadáno při tvorbě dohody), aby příjemce věděl, na jaké zařízení mu bude kód odeslán.
 2. Jméno autora dohody (včetně odkazu), pro případ, že by se na něj příjemce potřeboval z jakéhokoli důvodu obrátit (např. aby změnil telefonní číslo). Tento odkaz otevře e-mail odesílateli dohody.
  • Tento odkaz lze upravit tak, aby příjemce navedl na určitou adresu, například na adresu našeho týmu podpory.
 3. Možnost doručení kódu přes telefonní hovor nebo textovou zprávu.

Jakmile je uživatel připraven přijmout ověřovací kód, může vybrat tlačítko Odeslat kód:

Výzva k ověření pomocí telefonu

 

Po výběru tlačítka Odeslat kód:

 • Stránka se aktualizuje, aby umožnila zadat přístupový kód.
 • Na uvedené telefonní číslo je směřován automatický hovor nebo textová zpráva s pětimístným ověřovacím kódem.
  • Kód je platný po dobu 10 minut. Po uplynutí doby platnosti se příjemce musí vrátit k e-mailové zprávě a nechat si zaslat nový kód.
  • Příjemce má na zadání správného kódu omezený počet pokusů. Pokud ve všech těchto pokusech neuspěje, dohoda se automaticky zruší a odesílatel bude o této skutečnosti informován.
Zadejte ověřovací kód

Po úspěšném ověření může příjemce s dohodou pracovat.

Pokud příjemce z jakéhokoli důvodu zavře dohodu před dokončením akce, bude muset před případným pokračováním znovu podstoupit ověření.

Poznámka:

Acrobat Sign používá službu se sídlem v USA, která využívá více operátorů k doručování textových a hlasových zpráv po celém světě. Operátor použitý pro jakýkoli individuální kontakt je založen na nejlepším poměru ceny a výkonu v okamžiku, kdy je kontakt požadován.

Na základě celkového objemu transakcí se může stát, že operátoři nejsou místními poskytovateli podle datového centra odesílatele nebo čísla příjemce.

Nastavení metody ověření pomocí telefonu při tvorbě nové dohody

Pokud je metoda ověření pomocí telefonu zapnutá, odesílatel může vybrat možnost pomocí telefonu v rozbalovací nabídce Ověření, která se nachází vpravo od e-mailové adresy příjemce:

Vyberte metodu ověření

Po zvolení metody ověření Telefon je nutné zadat telefonní číslo, které bude použito při procesu ověření příjemce.

Poznámka:

 • Pokud příjemce deleguje svou úlohu v dohodě, musí zadat telefonní číslo nového příjemce.
 • Telefonní číslo spojené s procesem ověření lze změnit pouze u dohod, které se zpracovávají, a to úpravou metody ověření na stránce správy odesílatele.

Pokud při tvorbě dohody dojde k rozpoznání „nesprávného“ tvaru telefonního čísla, proces se zastaví a v horní části stránky se zobrazí chybová zpráva:

Varování: nesprávný tvar telefonního čísla

Využívání prémiových ověřovacích transakcí

Vzhledem k tomu, že se jedná o prémiovou metodu ověřování, musí být před odesláním dohod s touto nakonfigurovanou metodou zakoupeny a zpřístupněny transakce Ověření pomocí telefonu.

Počet využitých transakcí pomocí telefonu se započítává podle počtu příjemců.

Např. dohoda, v niž jsou nastaveni tři příjemci, kteří mají využít ověření pomocí telefonu se započítá jako tří ověřovací transakce.

 

Vytvořením dohody s několika příjemci dojde za každého příjemce, pro kterého je nastavena metoda ověřování Telefon, k odečtení jedné transakce z celkového počtu transakcí dostupných pro účet.

 • Při zrušení předběžné verze dohody budou všechny transakce Ověření pomocí telefonu vráceny do celkového objemu, který je pro účet k dispozici.
 • Pokud zrušíte probíhající transakci, k návratu počtu ověřovacích transakcí dostupných v účtu na původní hodnotu nedojde.
 • Pokud změníte způsob ověření na metodu pomocí telefonu (z jakékoli jiné metody), započítá se to jako jedna transakce.
  • Pokud u jednoho a toho samého příjemce několikrát změníte metodu ověřování z metody ověření pomocí telefonu na jinou a zase zpátky, započítá se to celkem jako jedna transakce.
 • Pokud změníte metodu ověření z metody ověření pomocí telefonu na jinou metodu nezapočítává se to jako jedna transakce.
 • Každý příjemce, který použije metodu Ověření pomocí telefonu, spotřebuje pouze jednu transakci bez ohledu na to, kolik pokusů o ověření uskuteční.

 

Jak zjistit, kolik zbývá transakcí

Pokud chcete zjistit, kolik v účtu zbývá dostupných ověření pomocí telefonu:

 • Přejděte do části Nastavení účtu > Nastavení odeslání > Metody ověřování totožnosti
 • Vyberte odkaz Sledování využití:
Stránka Nastavení odesílání se zvýrazněním odkazu Sledování využití s odkrytým vyskakovacím oknem s informacemi.

Poznámka:

Telefonické ověření a doručení SMS s odkazem sdílejí stejný fond transakcí. Využití transakcí je rozděleno do jednotlivých přehledů, které ukazují objem spotřebovaný na transakce doručování SMS a telefonického ověřování.

Účty, které službu zakoupily v rámci programu licencí VIP, mají modifikovaný formát kontextové nabídky Sledování využití, který nyní přehledněji uvádí počet transakcí v kontextu jejich licenčního schématu. 

Sledovat využití ve VIP

Zpráva o auditu

Ve zprávě o auditu je výslovně uvedeno, že k ověření totožnosti bylo použito telefonní číslo. 

 • Zobrazeny jsou pouze poslední čtyři číslice telefonního čísla.

Pokud dojde ke zrušení dohody v důsledku toho, že příjemce nedokázal ověřit svou totožnost, ve zprávě je důvod výslovně uveden:

Ověření selhalo – záznam auditu

Nejlepší postupy a důležité faktory

 • Pokud pro interní podpisy není nutné dvoufaktorové ověřování podpisů, zvažte možnost používat metodu ověření službou Acrobat Sign místo metody ověření pomocí telefonu, protože podepisování je jednodušší a nemusíte vynakládat prostředky za prémiové ověřovací transakce.
 • Telefonní číslo spojené s procesem ověření lze změnit pouze u dohod, které se zpracovávají, a to úpravou metody ověření na stránce správy odesílatele.
 • Personalizujte své zprávy k ověření pomocí telefonu, abyste posílili důvěru příjemců v textové zprávy a zefektivnili kontakty se zákazníky.
 • Textové nebo hlasové zprávy služby Acrobat Sign nejsou nikdy nevyžádané. Vždy jsou založeny na tom, že podepisující definuje typ kontaktu na úvodní stránce Výzva k ověření pomocí telefonu (výběrem preferované možnosti Textová nebo Hlasová) a následným výběrem tlačítka Odeslat spustí kontakt. Obavy příjemce ze spamu nebo z nekalých úmyslů lze zmírnit především proto, že komunikace (hlasová nebo textová) probíhá téměř v reálném čase.
 • Hlasové a textové kontakty služby Acrobat Sign nikdy nevyzývají příjemce k provedení akce (např. navštivte web nebo poskytněte osobní informace). Sděluje se pouze číselný kód.  

Konfigurace

Metodu Ověření pomocí telefonu lze upřesnit pomocí dvou skupin nastavení, které lze upravit na úrovni účtu nebo skupiny:

 • Nastavení odeslání řídí přístup odesílatele k metodě Telefon a umožňují konfigurovat možnosti zpráv SMS.
 • Nastavení zabezpečení omezují pokusy příjemce o zadání správného tokenu.

Povolte metodu ověření v části Nastavení odeslání

Možnost používat ověření pomocí telefonu lze odesílatelům povolit, když přejdete do části Nastavení odeslání > Metody ověření totožnosti

 • Zaškrtávací políčko Ověření pomocí telefonuPokud je zaškrtnuté, metoda Ověření pomocí telefonu je při tvorbě nové dohody dostupná.
 • Ve výchozím nastavení použijte následující kód země – Tato funkce vyzve správce k tomu, aby pro dohody odeslané v rámci skupiny vybral výchozí kód země.
 • Přizpůsobení zprávy k ověření pomocí telefonu – Nahradí odkaz vložený autorem dohody jiný textovým prvkem, jako například e-mailovou adresou na váš tým podpory.
Nastavení ověření totožnosti pomocí SMS

Konfigurace Nastavení zabezpečení

ověření pomocí telefonu je vyžadováno, aby správce nakonfiguroval počet povolených neúspěšných pokusů (větší než nula), než bude dohoda zrušena. Ve výchozím nastavení se jedná o pět pokusů.

Toto nastavení se dá konfigurovat na stránce Nastavení zabezpečení:

Nastavení zabezpečení telefonu

Automatické zrušení dohody při selhání ověření příjemce

Při vyčerpání omezeného počtu pokusů o ověření metodou Ověření pomocí telefonu je dohoda automaticky zrušena.

Autor dohody obdrží e-mailovou zprávu s upozorněním, že došlo ke zrušení dohody, a v poznámce bude uveden příjemce, jehož ověření selhalo.

Žádné další strany dohody upozornění neobdrží.

Dohoda, která byla zrušena z důvodu selhání ověření ID

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online