Konfigurace nastavení pro biofarmacii

Stránka Nastavení pro biofarmacii služby Adobe Acrobat Sign je dostupná v rámci podnikové nebo firemní úrovně služby

Přehled

Stránka Nastavení pro biofarmacii obsahuje kritické prvky podpisu vyžadované společnostmi řídícími se požadavky titulu 21, oddílu 11 sbírky nařízení CFR:


Jak se to používá

Stránku Nastavení pro biofarmacii lze nakonfigurovat na úrovni účtu nebo skupiny.

Po nakonfigurování nastavení budou všechny další dohody vynucovat nadefinované požadavky podpisu.

Odesílatelé nemusí svůj proces nijak měnit, protože nastavení začnou platit v průběhu procesu podpisu.


Vynucené ověření identity

Nastavení Vynuceného ověření identity rozhoduje o tom, kdy se příjemci zobrazí výzva k zadání ověření.

Máte k dispozici tři možnosti:

 • Výzva při otevření dohody – Při otevření dohody se příjemci zobrazí výzva k ověření (ještě před odhalením obsahu)
 • Výzva pro každý podpis – Při kliknutí na pole pro podpis se příjemci zobrazí výzva k ověření
 • Výzva při dokončení dohody – Při kliknutí na tlačítko Kliknutím podepsat se příjemci zobrazí výzva k ověření

 

Vynucené ověření vyžaduje jeden ze dvou způsobů ověření:

 • Telefonické ověření – Zpráva SMS s textem obsahujícím pětimístný číselný kód, který musí podepisující před připojením podpisu zadat
 • Ověřování službou Acrobat Sign – Požadavek na zadání hesla podepisujícího pro službu Acrobat Sign
  • Ověřování službou Acrobat Sign musí povolit tým podpory nebo manažer CSM
Telefonické ověření


Důvody podepsání

Pokud je povolená funkce Důvod podepsání, je podepisující bezprostředně po napsání, nakreslení nebo odeslání obrázku svého podpisu požádán o zadání důvodu podpisu.

Podpis se zobrazí na novém panelu s jednou z následujících možností:

 • Otevřené textové pole, do kterého může podepisující uvést svůj vlastní důvod
 • Rozevírací seznam přijatelných důvodů (definovaný ve službě Acrobat Sign)

Poznámka:

Jsou-li povoleny obě možnosti, bude seznam s položkami pro výběr obsahovat řádek umožňující zadat vlastní důvod (viz výše)


Možnosti konfigurace

Jednotlivé možnosti konfigurace obou sad funkcí jsou podrobně vysvětleny na odpovídajících stránkách:

 

Pro zákazníky, kteří chtějí plnit požadavky titulu 21, oddílu 11 sbírky nařízení CFR, existuje ale několik obecných doporučení:

 

Předpoklady

Aby mohla funkce Vynucené ověření identity fungovat, musí podepisující ověřovat svoji identitu jedním z následujících způsobů:

 • Telefonické ověření (SMS)
 • Ověřování službou Acrobat Sign

Způsob ověření je definován na stránce Nastavení odeslání v části Způsoby ověření identity.

 

Obecná doporučení

S ohledem na výše uvedené předběžné požadavky doporučujeme následující obecné způsoby ověření identity.

Tato nastavení zajistí, že Vynucené ověření identity bude používáno u všech transakcí a že odesílající agenti nemohou tuto funkci nedopatřením zakázat.

    

Způsoby ověření identity

 • Požadovat po odesílatelích určit jeden z povolených způsobů ověřování příjemců: Povolit
  • Chcete požadovat ověření příjemce
 • Povolit následující způsoby ověření identity pro příjemce: Telefonické ověření
  • U většiny externích příjemců lze předpokládat, že mají telefon podporující ověření pomocí SMS
  • Obecně není známo, jestli má příjemce účet ve službě Acrobat Sign, pomocí kterého by mohl provést ověření.
 • Ve výchozím nastavení používat následující způsob ověření: Telefonické ověření
  • Z výše uvedených důvodů
 • Povolit odesílatelům změnit výchozí metodu ověřování: Zakázat
  • Zajistíte tak konzistentní prostředí pro podepisující

 

Ověření identity pro interní příjemce

 • Povolit odlišné způsoby ověření identity pro interní příjemce: Povolit (pravděpodobně)
  • Tuto možnost povolte, pokud vaši interní podepisující mají účty služby Acrobat Sign
 • Povolit následující způsoby ověření identity pro příjemce: Ověřování službou Acrobat Sign
  • Ověřování přihlášením do služby Acrobat Sign je jednodušší než řešení pomocí SMS
 • Následující způsob je výchozí: Ověřování službou Acrobat Sign
 • Povolit odesílatelům změnit výchozí metodu ověřování: Zakázat
Ověření identity


Postup povolení nebo zakázání

Samotný přístup ke stránce Nastavení pro biofarmacii je povolen pro všechny účty na podnikové a firemní úrovni.

Všechna nastavení na stránce Nastavení pro biofarmacii může na úrovni účtu povolit správce účtu služby Acrobat Sign.

Nastavení na úrovni skupiny jsou povolená a zruší hodnoty na úrovni účtu. 

 

Chcete-li získat přístup k těmto možnostem, přejděte do nabídky: Účet > Nastavení účtu > Nastavení pro biofarmacii

Stránka Nastavení pro biofarmacii


Kontaktujte podporu

Pokud máte nějaké další otázky, následujícím postupem můžete kontaktovat podporu:

 • Přihlaste se k účtu Acrobat Sign prostřednictvím své e-mailové adresy správce účtu
 • Otevřete stránku podpory kliknutím na symbol (?) v pravém horním rohu okna služby Acrobat Sign
 • Vyberte Kontaktovat podporu
Kontaktujte podporu

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.