Stránka Nastavení pro biofarmacii aplikace Adobe Sign je dostupná v rámci podnikové úrovně služby

Přehled

Stránka Nastavení pro biofarmacii obsahuje kritické prvky podpisu vyžadované společnostmi řídícími se požadavky titulu 21, oddílu 11 sbírky nařízení CFR:

 

Chcete-li tuto stránku zobrazit ve svém účtu podnikové úrovně, obraťte se na manažera pro úspěch zákazníků


Jak se to používá

Stránku Nastavení pro biofarmacii lze nakonfigurovat na úrovni účtu nebo skupiny.

Po nakonfigurování nastavení budou všechny další dohody vynucovat nadefinované požadavky podpisu.

Odesílatelé nemusí svůj proces nijak měnit, protože nastavení začnou platit v průběhu procesu podpisu.


Vynucené ověření identity

Ověření identity vyžaduje, aby se autor podpisu znovu ověřil při každém použití svého podpisu.

Po kliknutí na pole podpisu se zobrazí výzva k ověření.  Existují zde dvě možnosti:

 • Telefonické ověření – Zpráva SMS s textem obsahujícím pětimístný číselný kód, který musí autor podpisu před připojením podpisu zadat
 • Ověřování službou Adobe Sign – Požadavek na zadání hesla do služby Adobe Sign autora podpisu
  • Ověřování službou Adobe Sign musí povolit tým podpory nebo manažer CSM
phone_auth


Důvody podepsání

Pokud je povolená funkce Důvod podepsání, je autor podpisu bezprostředně po napsání, nakreslení nebo odeslání obrázku svého podpisu požádán o zadání důvodu podpisu.

Podpis se zobrazí na novém panelu s jednou z následujících možností:

 • Otevřené textové pole, do kterého může autor podpisu uvést svůj vlastní důvod
 • Rozevírací seznam přijatelných důvodů (definovaný ve službě Adobe Sign)
reason_pick-list

Poznámka:

Jsou-li povoleny obě možnosti, bude seznam s položkami pro výběr obsahovat řádek umožňující zadat vlastní důvod (viz výše)


Možnosti konfigurace

Samotná stránka Nastavení pro biofarmacii neobsahuje žádné konfigurovatelné možnosti. Tato stránka se zobrazí nebo nezobrazí.

Jednotlivé možnosti konfigurace obou sad funkcí jsou podrobně vysvětleny na odpovídajících stránkách:

 

Pro zákazníky, kteří chtějí plnit požadavky titulu 21, oddílu 11 sbírky nařízení CFR, existuje ale několik obecných doporučení:

 

Předpoklady

Aby mohla funkce Vynucené ověření identity fungovat, musí autor podpisu ověřovat svoji identitu jedním z následujících způsobů:

 • Telefonické ověření (SMS)
 • Ověřování službou Adobe Sign

Způsob ověření je definován na stránce Nastavení odeslání v části Způsoby ověření identity.

 

Obecná doporučení

S ohledem na výše uvedené předběžné požadavky doporučujeme následující obecné způsoby ověření identity.

Tato nastavení zajistí, že Vynucené ověření identity bude používáno u všech transakcí a že odesílající agenti nemohou tuto funkci nedopatřením zakázat.

    

Způsoby ověření identity

 • Požadovat po odesílatelích určit jeden z povolených způsobů ověřování příjemců: Povolit
  • Chcete požadovat ověření příjemce
 • Povolit následující způsoby ověření identity pro příjemce: Telefonické ověření
  • U většiny externích příjemců lze předpokládat, že mají telefon podporující ověření pomocí SMS
  • Obecně není známo, jestli má příjemce účet ve službě Adobe Sign, pomocí kterého by mohl provést ověření.
 • Ve výchozím nastavení používat následující způsob ověření: Telefonické ověření
  • Z výše uvedených důvodů
 • Povolit odesílatelům změnit výchozí metodu ověřování: Zakázat
  • Zajistíte tak konzistentní prostředí pro autory podpisů

 

Ověření identity pro interní příjemce

 • Povolit odlišné způsoby ověření identity pro interní příjemce: Povolit (pravděpodobně)
  • Tuto možnost povolte, pokud vaši interní autoři podpisů mají účty Adobe Sign
 • Povolit následující způsoby ověření identity pro příjemce: Ověřování službou Adobe Sign
  • Ověřování přihlášením do služby Adobe Sign je jednodušší než řešení pomocí SMS
 • Následující způsob je výchozí: Ověřování službou Adobe Sign
 • Povolit odesílatelům změnit výchozí metodu ověřování: Zakázat
identity_authenticationrecommendations


Postup povolení nebo zakázání

Přístup k samotné stránce Nastavení pro biofarmacii musí povolit podpora nebo váš manažer pro úspěch zákazníků.

 

Po zobrazení stránky na úrovni účtu může všechna nastavení stránky Nastavení pro biofarmacii povolit na úrovni účtu správce účtu Adobe Sign.

Nastavení na úrovni skupiny jsou povolená a přepíší hodnoty na úrovni účtu.

 

Chcete-li získat přístup k těmto možnostem, přejděte do nabídky: Účet > Nastavení účtu > Nastavení pro biofarmacii

navigate_to_biopharmapage

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online