Vytvoření webového formuláře

Přehled

Více osobám lze poskytnout snadný přístup k formuláři nebo dokumentu pro podepsání a vytváření dohod tím, že vytvoříte webový formulář, který umožňuje podepsání, a vložíte jej na web (nebo odešlete ve formě webového odkazu).

Webový formulář lze nakonfigurovat pro jednoho nebo více účastníků, více druhých podepisujících a několik stran uvedených v kopii. Postup pro získávání podpisů u webového formuláře vypadá následovně:

 • Jakmile první účastník dokončí a ověří svůj podpis / svou akci, je vytvořena dohoda
  • Pokud je webový formulář určen pro větší počet účastníků, jednotliví účastníci dokončí své akce týkající se dohody v postupném pořadí, v jakém jsou uvedeni.
 • Jakmile všichni účastníci dokončí své akce, druzí podepisující dostanou upozornění v tom pořadí, v jakém jsou uvedeni.
 • Jakmile je dohoda dokončena, všechny strany (včetně osob uvedených v kopii) dostanou upozornění o dokončení dohody.
Účty, které mají aktivovanou funkci Uživatelé ve více skupinách, mohou chtít definovat jednu nebo více vyhrazených skupin pro řízení možností podpisu a e-mailu webového formuláře při zachování různých možností pro přímo odesílané dohody.

 Po přihlášení vyberte na domovské obrazovce dlaždici Zveřejnit webový formulář.

Vytvoření webového formuláře

 1. Na Domovské stránce klikněte na možnost Zveřejnit webový formulář

  Vytváření webových formulářů  dlaždice na Domovské stránce

 2. Poznámka:

  Pokud pracujete v účtu, který má zapnutou funkci Uživatelé ve více skupinách (UMG), vyberte před začátkem nastavování skupinu, se kterou chcete webový formulář propojit.

  • Při nastavení hodnoty Skupina se načtou nastavení na úrovni skupiny a šablony, z nichž si můžete vybrat.
  • Při změně skupiny dojde k obnovení stránky. Veškerý zadaný obsah se v rámci obnovení smaže.

  Pokud se v horní části stránky nezobrazuje nabídka Odeslat z, znamená to, že ve vašem účtu není funkce UMG zapnutá.

  Vložte Název webového formuláře

  • Pokud přidáte soubor dříve než nastavíte název webového formuláře, webový formulář převezme název souboru.
  • Název webového formuláře lze změnit, pouze dokud je ve stavu Koncept. Po dokončení vytváření webového formuláře je název uzamčen.
 3. Nakonfigurujte prostředí pro prvního účastníka:

  (První účastník je osoba, které se webový formulář dostane do ruky jako první. Pokud je povoleno více účastníků, první účastník poskytuje e-mailové adresy všech následujících účastníků.)

  • Role účastníka:
   • Podepisující – Podepisující musí kromě vyplnění ostatních vyžadovaných polí použít i podpis
   • Schvalovatel – Schvalovatelé mohou vyplnit pole, ale nemusí použít podpis
   • Příjemce – Příjemci, podobně jako schvalovatelé, mohou vyplnit obsah polí, ale nemusí poskytnout podpis
   • Vyplňovatel formulářů – Vyplňovatelé formulářů mohou pouze vyplnit pole formuláře a nemusí jim být přiřazeno pole podpisu
  • Ověření:
   • Žádné – Tato možnost využívá po odeslání webového formuláře pouze ověření e-mailem (pokud je takto formulář nakonfigurován)
   • Heslo – Možnost Heslo vyžaduje, aby příjemce před zobrazením dokumentu zadal heslo
   • Ověření na základě znalostí (KBA) – Metodu KBA lze povolit jako metodu ověřování v případě, že váš účet povoluje neomezené transakce KBA. Pamatujte si, že metoda KBA je platná pouze ve Spojených státech
  Poznámka:

  Metody Ověřování službou Acrobat SignPrůkaz totožnosti nejsou pro ověření webového formuláře podporovány.

  Role a ověření

 4. (Volitelné po zapnutí) Přidat účastníka

  Kliknutím na odkaz Přidat účastníka přidáte do webového formuláře dalšího účastníka.

  • Další účastníky zadává první účastník, který musí poskytnout e-mailové adresy všech následujících účastníků.
   • Pokyny lze poskytnout prvnímu uživateli tak, aby věděl, kdy/jak přidat další účastníky.
  • Možnost přidat další účastníky může být buďto volitelná, nebo povinná.
  Přidat další účastníky

   Vytvoření webového formuláře

  • Přidávání účastníků – Odkaz Přidat účastníka umožňuje prvnímu účastníkovi přidat jednoho nebo více následujících účastníků (účastník 2, účastník 3 atd.)
   • Kliknutím na odkaz přidáte na stránku jeden řádek účastníka (až 25).
   • Možnost přidat další účastníky může být buďto volitelná, nebo povinná:
    • Pokud je možnost volitelná, účastník 1 je vyzván k tomu, aby přiřadil dalšího účastníka. Pokud nedojde k uvedení údajů dalšího účastníka, v postupu podepisování se přejde na druhé podepisující (pokud nějací jsou)
    • Pokud je možnost povinná, účastník 1 je vyzván k tomu, aby uvedl jméno a e-mailovou adresu účastníka 2, aby dohoda postoupila dále. Pokud tak neučiní, postup dohody bude zastaven.
   • Další účastníci mohou být nakonfigurování pouze k využívání e-mailu a metod ověření KBA.
   • Role účastníka 2 se konfiguruje stejně jako role účastníka 1
    • Účastník 2 může zastávat další dvě role, které mu lze přiřadit: Certifikovaný příjemceDelegující osoba.

  Jakmile účastník 1 dokončí své povinné akce a klikne na Odeslat je vyzván k tomu, aby Přiřadil dalšího účastníka:

  • Účastník 1 je vyzván k tomu, aby uvedl jméno a e-mailovou adresu účastníka 2
   • Přidáním účastníka 2 se otevře možnost přidat účastníka 3 a tak dále…
  • Pokud dojde k uvedení údajů na účastníka 2, účastník 1 musí nejprve ověřit svou e-mailovou adresu, až pak systém účastníka 2 upozorní
  Vyžádání údajů o účastníkovi 2

 5. Přidejte druhé podepisující a strany uvedené v kopii.

  Pokud chcete webový formulář podepsat druhou osobou:

  • Do části Druzí podepisující zadejte e-mailové adresy osob, které mají poskytnout druhé podpisy, nebo dohodu schválit:
   • Kliknutím na odkaz Přidat mě vpravo můžete zahrnout sebe (tvůrce webového formuláře).
   • Nakonfigurujte příslušné role pro jednotlivé příjemce. Dostupné budou všechny role povolené správcem.
   • Pro každého druhého podepisujícího definujte správný způsob ověření.
   • Aby byla dohoda dokončena, všechny definované osoby pro druhý podpis budou muset podpis/schválení provést v pořadí, ve kterém je uvedete
   • E-mailové adresy druhých podepisujících lze upravit po odeslání dohody na stránce Správa (pouze služby na podnikové úrovni).
    • U druhých podepisujících lze upravit pouze e-mailové adresy. Naopak nelze druhé podepisující přidávat ani odebírat.

  Strany uvedené v kopii zobrazíte kliknutím na odkaz Zobrazit kopie.

  • Vložte e-mailové adresy, které chcete automaticky zahrnovat do e-mailové zprávy o dokončení dohody.
   • E-mailové adresy uživatelů na kopii lze upravit po odeslání dohody na stránce Správa (pouze služby na podnikové úrovni).
    • U stran uvedených v kopii lze upravit pouze e-mailové adresy. Naopak nelze strany uvedené v kopii přidávat ani odebírat.
  Přidat druhé podepisující

  Poznámka:

  Pamatujte, že druzí podepisující budou vždy konečnými podepisujícími. Proces vždy začíná jednotlivcem, který webový formulář navštíví.

 6. Do části Soubory přetáhněte soubory, které chcete použít jako základ pro webový formulář nebo klikněte na možnost Přidat soubory a přejděte k dokumentu nacházejícímu se v libovolné síťové jednotce nebo v integrovaném úložišti souborů.

  Poznámka:

  Existující šablony knihovny lze také importovat (aniž by došlo k porušení vytvořených polí).

 7. Konfigurace položky Možnosti 

  • Ochrana heslem – Toto pole zaškrtněte, chcete-li vyžadovat heslo pro otevření dokumentu PDF vytvořeného při podepsání webového formuláře.  Budete vyzváni k zadání hesla.
  • Jazyk příjemce (pouze na úrovni služby pro střední a velké podniky) – Toto nastavení bude určovat jazyk zobrazení pokynů na obrazovce i e-mailových upozornění souvisejících s webovým formulářem
 8. Zaškrtněte možnost Pole Náhled a Přidat podpis a klikněte na tlačítko Další.

  Vytvoření stránky s webovým formulářem – schéma

 9. Stránka se aktualizuje a zobrazí se nahrané soubory v prostředí pro vytváření.

  Podle potřeby přetáhněte na stránce z pravé strany potřebná pole do dokumentu.

  Zkontrolujte, zda jste pro každého podepisujícího, včetně těch původních a všech druhých podepisujících, umístili nejméně jeden podpis.

  Pole pro e-mail jsou volitelná, ale pokud na vlastním formuláři takové pole není, služba Adobe Acrobat Sign vyzve účastníka k zadání e-mailu.  Ve všech případech musí být pro každého účastníka uvedena e-mailová adresa.

 10. Po umístění všech polí vyberte tlačítko Uložit v pravém dolním rohu. Pokud v tuto chvíli dokument uložíte, webový formulář se zveřejní jako aktivní a veřejná adresa URL.

  Poznámka:

  Pokud režim úprav ukončíte, aniž byste dokument uložili, webový formulář se uloží jako Koncept na stránce Správa

  Přetáhněte pole na místa

  Upozornění:

  Digitální podpisy nejsou podporovány a neměly by být přidány.

 11. Zobrazí se stránka po vytvoření webového formuláře. Zde můžete zkopírovat adresu URL webového formuláře a kód iframe/JavaScript pro jeho vložení.

  Také můžete svůj webový formulář otestovat jako podepisující příjemce.

  Poznámka:

  Pokud jste povolili možnost ukládat webový formulář, když je otevřený, budete vyzváni k jeho uložení.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.