Příručka uživatele Zrušit

Vytvoření webového formuláře

 

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

 1. Poznámky před vydáním
 2. Poznámky k vydání
 3. Důležitá oznámení

Začínáme

 1. Stručný návod pro správce
 2. Stručný návod pro uživatele
 3. Pro vývojáře
 4. Knihovna výukových videí
 5. Časté dotazy

Správa

 1. Přehled konzole Admin Console
 2. Správa uživatelů
  1. Přidání uživatele
  2. Hromadné přidání uživatelů
  3. Přidání uživatelů z adresáře
  4. Přidání uživatelů ze služby MS Azure Active Directory
  5. Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
   1. Technické účty – řízené rozhraním API
   2. Účty služeb – řízené ručně
  6. Kontrola uživatelů s chybami zřizování
  7. Změna jména/e-mailové adresy
  8. Úprava členství uživatele ve skupině
  9. Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
  10. Povýšení uživatele do role správce
  11. Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
  12. Přepnutí identity uživatele
  13. Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
  14. Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
  15. Profily produktů
  16. Prostředí pro přihlášení 
 3. Nastavení účtu/skupiny
  1. Přehled nastavení
  2. Globální nastavení
   1. Úroveň a ID účtu
   2. Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
   3. Hromadné odeslání
   4. Webové formuláře
   5. Vlastní pracovní postupy odeslání
   6. Pracovní postupy služby Power Automate
   7. Dokumenty knihovny
   8. Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
   9. Omezená viditelnost dokumentu
   10. Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF 
   11. Přidání odkazu do e-mailu
   12. Přidání obrázku do e-mailu
   13. Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
   14. Připojení sestav auditů k dokumentům
   15. Sloučení více dokumentů do jednoho
   16. Nahrání podepsaného dokumentu
   17. Delegování pro uživatele v mém účtu
   18. Povolení delegování externích příjemců
   19. Oprávnění k podpisu
   20. Oprávnění k odeslání
   21. Oprávnění přidávat elektronické pečeti
   22. Nastavení časového pásma
   23. Nastavení výchozího formátu data
   24. Uživatelé ve více skupinách (UMG)
    1. Upgrade na použití UMG
   25. Oprávnění správce skupiny
   26. Nahrazení příjemce
   27. Sestava auditu
    1. Přehled
    2. Povolení neověřeného přístupu na stránce ověření transakce
    3. Zahrnutí připomenutí
    4. Zahrnutí událostí zobrazení
    5. Zahrnutí stránky dohody / počtu příloh
   28. Zprávy v produktu a nápověda
   29. Přístupné soubory PDF
   30. Nový způsob podepisování
   31. Zákazník ve zdravotnictví
  3. Nastavení účtu
   1. Přidání loga
   2. Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti    
   3. Přidání názvu společnosti
   4. Přesměrování na adresu URL po dokončení dohody
  4. Preference podpisu
   1. Dobře formátované podpisy
   2. Povolení příjemcům podepisovat podle
   3. Podepisující mohou změnit své jméno
   4. Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
   5. Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
   6. Procházení příjemců mezi poli formuláře
   7. Odmítnutí podepsat
   8. Povolení pracovních postupů s razítkem
   9. Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
   10. Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
   11. Zobrazení zpráv při e-podepisování
   12. Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
   13. Vyžádání IP adresy od podepisujících
   14. Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
  5. Digitální podpisy
   1. Přehled
   2. Stažení a podepsání v aplikaci Acrobat
   3. Podepisování cloudovými podpisy
   4. Zahrnutí metadat pro poskytovatele identity
   5. Omezení cloudoví poskytovatelé podpisů
  6. Elektronické pečeti
  7. Digitální identita
   1. Brána k ověření digitální identity
   2. Zásady kontroly identity
  8. Nastavení sestav
   1. Nové prostředí pro sestavy
   2. Nastavení klasické sestavy
  9. Nastavení zabezpečení
   1. Nastavení jednotného přihlašování
   2. Nastavení Zapamatovat si mne
   3. Zásady hesla pro přihlášení
   4. Síla hesla pro přihlášení
   5. Doba trvání webové relace
   6. Typ šifrování PDF
   7. API
   8. Přístup k informacím o uživateli a skupině
   9. Povolení rozsahů IP
   10. Sdílení účtů
   11. Oprávnění ke sdílení účtů
   12. Ovládací prvky sdílení dohod
   13. Ověření identity podepisujícího
   14. Heslo pro podepisování dohody
   15. Síla hesla dokumentu
   16. Blokování podepisujících podle geografického umístění
   17. Telefonické ověření
   18. Ověření na základě znalostí (KBA)
   19. Povolení vyjmutí stránek
   20. Vypršení platnosti odkazu na dokument
   21. Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
   22. Časové razítko
  10. Nastavení odeslání
   1. Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
   2. Vyžádání jména příjemce při odesílání
   3. Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
   4. Povolené role příjemce
   5. Skupiny příjemců
   6. Povinná pole
   7. Připojování dokumentů
   8. Slučování polí
   9. Změny dohod
   10. Název dohody
   11. Jazyky
   12. Soukromé zprávy
   13. Povolené typy podpisů
   14. Připomenutí
   15. Ochrana podepsaného dokumentu heslem
   16. Možnosti identifikace podepisujícího
    1. Přehled
    2. Heslo pro podpis
    3. Jednorázové heslo prostřednictvím e-mailu
    4. Ověřování službou Acrobat Sign
    5. Telefonické ověření
    6. Cloudový digitální podpis
    7. Ověření založené na znalostech
    8. Průkaz totožnosti
    9. Sestavy totožnosti podepisujících
   17. Ochrana obsahu
   18. Povolení notářských transakcí
   19. Ukončení platnosti dokumentu
   20. Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
   21. Pořadí podepisování
   22. Liquid Mode
   23. Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
   24. Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
   25. Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
  11. Šablony zpráv
  12. Nastavení pro biofarmacii
   1. Přehled
   2. Vynucení ověření identity
   3. Důvody podepsání
  13. Integrace pracovních postupů
  14. Nastavení služby Notarize
  15. Integrace plateb
  16. Zprávy podepisujícího
  17. Nastavení protokolu SAML
   1. Konfigurace SAML
   2. Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Instalace aplikace Okta
   4. Instalace aplikace OneLogin
   5. Instalace služby Oracle Identity Federation
  18. Správa dat
  19. Nastavení časového razítka
  20. Externí archiv
  21. Jazyky účtů
  22. Nastavení e-mailů
   1. Obrázky záhlaví/zápatí e-mailů
   2. Povolení jednotlivých zápatí e-mailů uživatele
   3. Přizpůsobení e-mailu Žádost o podpis
   4. Přizpůsobení polí Komu a Kopie
   5. Povolení oznámení bez odkazů
   6. Přizpůsobení e-mailových šablon
  23. Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
  24. Konfigurace možností pro příjemce
 4. Pokyny pro regulační požadavky
  1. Dostupnost
   1. Soulad s předpisy pro usnadnění přístupu
   2. Vytváření formulářů s usnadněním přístupu pomocí aplikace Acrobat pro počítače
   3. Vytváření formulářů AcroForms s usnadněním přístupu
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. Přehled GDPR
   2. Redigování uživatele
   3. Redigování dohod uživatele    
  4. Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
   1. Ověřovací balíček části 11 pro titul 21 CFR
   2. Příručka pro titul 21 CFR a přílohu 11 pravidel EudraLex
   3. Analýza sdílených odpovědností
  5. Zákazníci ve zdravotnictví
  6. Podpora IVES
  7. „Ukládání dohod do úschovny“
  8. Hlediska EU/Spojeného království
   1. Přeshraniční transakce EU/Spojeného království a nařízení eIDAS
   2. Požadavky HMLR na elektronicky podepsané dokumenty
   3. Dopad brexitu na zákony o elektronických podpisech ve Spojeném království
 5. Hromadné stahování dohod
 6. Nárokování domény 
 7. Odkazy na nahlášení zneužití

Odesílání, podepisování a správa dohod

 1. Možnosti příjemce
  1. Zrušení e-mailového připomenutí
  2. Možnosti na stránce elektronického podpisu
   1. Přehled stránky elektronického podpisu
   2. Otevření pro čtení dohody bez polí
   3. Odmítnutí podepsání dohody
   4. Delegování podpisového oprávnění
   5. Opětovné zahájení vyplňování dohody
   6. Stažení PDF dohody
   7. Zobrazení historie dohody
   8. Zobrazení zpráv dohody
   9. Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
   10. Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis 
   11. Navigace v polích formuláře
   12. Vymazání dat z polí formuláře
   13. Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
   14. Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
   15. Přehled právních upozornění
   16. Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
 2. Odesílání dohod  
  1. Přehled stránky Odeslat
  2. Odeslání dohody pouze sami sobě
  3. Odeslání dohody ostatním
  4. Vlastnoruční podpisy
  5. Pořadí podepisování příjemců
  6. Hromadné odeslání
   1. Přehled funkce Hromadné odeslání
   2. Hromadné odeslání – ruční zadání příjemců
   3. Hromadné odeslání – nahrávání souborů CSV
   4. Zrušení transakce hromadného odeslání
   5. Přidávání připomenutí k hromadnému odeslání
   6. Sestavy pro hromadné odeslání
 3. Vytváření polí v dokumentech
  1. Prostředí pro vytváření v aplikaci
   1. Automatická detekce pole
   2. Přetahování polí pomocí prostředí pro vytváření
   3. Přiřazení polí formuláře příjemcům
   4. Role Předvyplnění
   5. Použití polí s opakovaně použitelnou šablonou pole
   6. Převedení polí do nové šablony knihovny
   7. Aktualizované tvůrčí prostředí při odesílání dohod
  2. Vytváření formulářů pomocí textových značek
  3. Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
   1. Vytvoření formuláře AcroForm
   2. Vytváření přístupných souborů PDF
  4. Pole
   1. Typy polí
    1. Běžné typy polí
    2. Vložené obrázky
    3. Obrázky razítek
   2. Vzhled obsahu pole
   3. Ověření pole
   4. Hodnoty maskovaných polí
   5. Nastavení podmínek zobrazení/skrytí
   6. Počítaná pole 
  5. Časté dotazy k vytváření
 4. Podepisování dohod
  1. Podepisování dohod, které vám byly odeslány
  2. Vyplnění a podepsání
  3. Podepsání sám sebou
 5. Správa dohod
  1. Přehled stránky Správa
  2. Delegování dohod
  3. Nahrazení příjemců
  4. Omezení viditelnosti dokumentu 
  5. Zrušení dohody 
  6. Vytváření nových připomenutí
  7. Kontrola připomenutí
  8. Zrušení připomenutí
  9. Další akce...
   1. Jak vyhledávání funguje
   2. Zobrazení dohody
   3. Vytvoření šablony z dohody
   4. Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
   5. Nahrání podepsané dohody
   6. Úpravy souborů a polí odeslané dohody
   7. Úprava způsobu ověření příjemce
   8. Přidání nebo změna data vypršení platnosti
   9. Přidání poznámky do dohody
   10. Sdílení jednotlivé dohody
   11. Zrušení sdílení dohody
   12. Stažení jednotlivé dohody
   13. Stažení jednotlivých souborů dohody
   14. Stažení sestavy auditu dohody
   15. Stažení obsahu pole dohody
 6. Sestava auditu
 7. Tvorba sestav a export dat
  1. Přehled
  2. Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
  3. Grafy sestav
   1. Vytvoření nové sestavy
   2. Sestavy dohod
   3. Sestavy transakcí
   4. Sestavy aktivity nastavení
   5. Úprava sestavy
  4. Exporty dat 
   1. Vytvoření nového exportu dat
   2. Úprava exportu dat
   3. Aktualizace obsahu exportu dat
   4. Stažení exportu dat
  5. Přejmenování sestavy/exportu
  6. Duplikování sestavy/exportu
  7. Plánování sestavy/exportu
  8. Odstranění sestavy/exportu
  9. Kontrola použití transakce

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

 1. Webové formuláře 
  1. Tvorba webového formuláře
  2. Úprava webového formuláře
  3. Zakázání/povolení webového formuláře
  4. Skrytí/zobrazení webového formuláře
  5. Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu 
  6. Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
  7. Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
  8. Změna velikosti webového formuláře
 2. Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny) 
  1. Americké vládní formuláře v knihovně Acrobat Sign
  2. Vytvoření šablony knihovny
  3. Změna názvu šablony knihovny
  4. Změna typu šablony knihovny
  5. Změna úrovně oprávnění šablony knihovny
  6. Kopírování, úpravy a uložení sdílené šablony
  7. Stažení agregovaných dat polí pro šablonu knihovny
 3. Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
 4. Pracovní postupy služby Power Automate 
  1. Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
  2. Povolení integrace modulu Power Automate
  3. Sledování využívání modulu Power Automate
  4. Vytvoření nového postupu (příklady)
  5. Aktivační události používané pro postupy
  6. Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
  7. Správa postupů
  8. Úpravy postupů
  9. Sdílení postupů
  10. Zakázání nebo povolení postupů
  11. Odstranění postupů
  12. Užitečné šablony
   1. Pouze správce
    1. Uložení všech dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení všech dokončených dokumentů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení všech dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Box
   2. Archivace dohody
    1. Uložení dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení dokončených dokumentů do služby One Drive for Business
    3. Uložení dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení dokončených dokumentů do služby Box
   3. Archivace dohod webových formulářů
    1. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
    2. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
   4. Extrahování dat dohody
    1. Extrahování dat polí formuláře z podepsaného dokumentu a aktualizace listu aplikace Excel
   5. Oznámení o dohodě
    1. Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
    2. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
    3. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
    4. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
   6. Vygenerování dohody
    1. Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
    2. Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
    3. Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
 5. Vlastní pracovní postupy odeslání
  1. Přehled vlastního pracovního postupu odeslání
  2. Vytvoření nového pracovního postupu odeslání
  3. Úpravy pracovního postupu odeslání
  4. Aktivace nebo deaktivace pracovního postupu odeslání
  5. Odeslání dohody pomocí pracovního postupu odeslání
 6. Sdílení uživatelů a dohod
  1. Sdílení uživatele
  2. Sdílení dohod

Integrace s jinými produkty

 1.  Přehled integrací služby Acrobat Sign 
 2. Služba Adobe Sign pro Salesforce
 3. Služba Acrobat Sign pro Microsoft
  1. Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
  2. Služba Acrobat Sign pro Outlook
  3. Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
  4. Služba Acrobat Sign pro Teams
  5. Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
  6. Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
  7. Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics 
  8. Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint 
 4. Další integrace
  1. Služba Acrobat Sign pro ServiceNow
  2. Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
  3. Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
  4. Služba Acrobat Sign pro Workday
  5. Služba Acrobat Sign pro NetSuite
  6. Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
  7. Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
 5. Integrace spravované partnery
 6. Jak získat integrační klíč

Vývojář služby Acrobat Sign

 1. Rozhraní API REST 
  1. Dokumentace metod
  2. Příručka pro SDK/vývojáře
  3. Časté dotazy k rozhraní API    
 2. Webhooky 
  1. Přehled webhooků
  2. Konfigurace nového webhooku
  3. Zobrazení nebo úpravy webhooku
  4. Aktivace nebo deaktivace webhooku
  5. Odstranění webhooku
  6. Certifikáty obousměrného protokolu SSL
  7. Webhooky v rozhraní API

Podpora a řešení problémů

 1. Zdroje zákaznické podpory 
 2. Materiály pro úspěch podnikových zákazníků

Přehled

Více osobám lze poskytnout snadný přístup k formuláři nebo dokumentu pro podepsání a vytváření dohod tím, že vytvoříte webový formulář, který umožňuje podepsání, a vložíte jej na web (nebo odešlete ve formě webového odkazu).

Webový formulář lze nakonfigurovat pro jednoho nebo více účastníků, více druhých podepisujících a několik stran uvedených v kopii. Postup pro získávání podpisů u webového formuláře vypadá následovně:

 • Jakmile první účastník dokončí a ověří svůj podpis / svou akci, je vytvořena dohoda.
  • Pokud je webový formulář určen pro větší počet účastníků, jednotliví účastníci dokončí své akce týkající se dohody v postupném pořadí, v jakém jsou uvedeni.
 • Jakmile všichni účastníci dokončí své akce, druzí podepisující dostanou upozornění v tom pořadí, v jakém jsou uvedeni.
 • Jakmile je dohoda dokončena, všechny strany (včetně osob uvedených v kopii) dostanou upozornění o dokončení dohody.

 Po přihlášení vyberte na domovské obrazovce dlaždici Zveřejnit webový formulář.

Poznámka:

K webovému formuláři může přirozeně přistupovat neomezený počet uživatelů, protože se jedná o veřejnou adresu URL. Pokud chcete omezit přístup, musíte použít některá opatření, jako je například ověřování podepisujícího.

Vytvoření webového formuláře

 1. Na Domovské stránce klikněte na možnost Zveřejnit webový formulář

  Vytvoření dlaždice Webové formuláře na domovské stránce

 2. Poznámka:

  Pokud pracujete v účtu, který má zapnutou funkci Uživatelé ve více skupinách (UMG), vyberte před začátkem nastavování skupinu, se kterou chcete webový formulář propojit.

  • Při nastavení hodnoty Skupina se načtou nastavení na úrovni skupiny a šablony, z nichž si můžete vybrat.
  • Při změně skupiny dojde k obnovení stránky. Veškerý zadaný obsah se v rámci obnovení smaže.

  Pokud se v horní části stránky nezobrazuje nabídka Odeslat z, znamená to, že ve vašem účtu není funkce UMG zapnutá.


   

  Vložte Název webového formuláře

  • Pokud přidáte soubor dříve než nastavíte název webového formuláře, webový formulář převezme název souboru.
  • Název webového formuláře lze změnit, pouze dokud je ve stavu Koncept. Po dokončení vytváření webového formuláře je název uzamčen.
 3. Nakonfigurujte prostředí pro prvního účastníka:

  (První účastník je osoba, která vstoupí do interakce s webovým formulářem jako první. Pokud je povoleno více účastníků, poskytuje první účastník e-mailové adresy všech následujících účastníků.)

  • Role účastníka:
   • Podepisující – Podepisující musí kromě vyplnění ostatních vyžadovaných polí použít i podpis.
   • Schvalovatel – Schvalovatelé mohou vyplnit pole, ale nemusí použít podpis.
   • Příjemce – Příjemci, podobně jako schvalovatelé, mohou vyplnit obsah polí, ale nemusí poskytnout podpis.
   • Vyplňovatel formulářů – Vyplňovatelé formulářů mohou pouze vyplnit pole formuláře a nemusí jim být přiřazeno pole podpisu.
  • Ověření:
   • Žádné – Tato možnost využívá po odeslání webového formuláře pouze ověření e-mailem (pokud je takto formulář nakonfigurován).
   • Heslo – Možnost Heslo vyžaduje, aby příjemce před zobrazením dokumentu zadal heslo.
   • Acrobat Sign – Použití metody ověření službou Acrobat Sign vyžaduje, aby podepisující provedl ověření u společnosti Adobe pomocí Adobe ID. Pokud víte, že podepisující bude mít Adobe ID, jedná se o bezproblémový způsob ověření.
   • Ověření na základě znalostí (KBA) – Metodu KBA lze povolit jako metodu ověření v případě, že váš účet povoluje neomezené transakce KBA. Pamatujte si, že metoda KBA je platná pouze ve Spojených státech.
   • Telefon – Telefonické ověřování vyžaduje, aby první podepisující uvedl své telefonní číslo a toto číslo ověřil prostřednictvím zprávy SMS nebo hlasem předtím, než získá přístup k dohodě.
  Poznámka:

  Metody Ověřování službou Acrobat SignPrůkaz totožnosti nejsou pro ověření webového formuláře podporovány.

  Záznam prvního příjemce s uvedenými rolemi a ověřeními

 4. (Volitelné po zapnutí) Přidat účastníka

  Kliknutím na odkaz Přidat účastníka přidáte do webového formuláře dalšího účastníka.

  • Další účastníky zadává první účastník, který musí poskytnout e-mailové adresy všech následujících účastníků.
   • Prvnímu uživateli lze poskytnout pokyny tak, aby věděl, kdy/jak přidat další účastníky.
  • Další účastníci mohou být volitelní nebo mohou být vyžadováni pro konfiguraci prvního příjemce.
  Přidat další účastníky

   Vytvoření webového formuláře

  • Přidávání účastníků – Odkaz Přidat účastníka umožňuje prvnímu účastníkovi přidat jednoho nebo více následujících účastníků (účastník 2, účastník 3 atd.).
   • Kliknutím na odkaz přidáte na stránku jeden řádek účastníka (až 25).
   • Možnost přidat další účastníky může být buďto volitelná, nebo povinná:
    • Pokud je možnost volitelná, účastník 1 je vyzván k tomu, aby přiřadil dalšího účastníka. Pokud není identifikován žádný nový účastník, postup podepisování přejde na (případné) druhé podepisující.
    • Pokud je možnost povinná, účastník 1 je vyzván k tomu, aby uvedl jméno a e-mailovou adresu účastníka 2, aby dohoda postoupila dále. Pokud tak neučiní, postup dohody bude zastaven.
   • Další účastníci jsou konfigurováni stejně jako účastník 1 s několika změnami v nastaveních možností:
    • Dalším účastníkům mohou být přiřazeny další dvě role: Certifikovaný příjemceDelegující osoba
     .
    • Dalším účastníkům nelze přiřadit metodu ověření Heslo, ale může jim být přiřazena metoda Jednorázové heslo na e-mail.
    • Dalším účastníkům lze přiřadit ověření Digitální identita, pokud je pro skupinu nakonfigurována alespoň jedna.

  Jakmile účastník 1 dokončí své povinné akce a klikne na Odeslat je vyzván k tomu, aby Přiřadil dalšího účastníka:

  • Účastník 1 je vyzván k tomu, aby uvedl jméno a e-mailovou adresu účastníka 2
   • Přidáním účastníka 2 se otevře možnost přidat účastníka 3 a tak dále…
  • Pokud dojde k uvedení údajů na účastníka 2, účastník 1 musí nejprve ověřit svou e-mailovou adresu, až pak systém účastníka 2 upozorní
  Vyžádání údajů o účastníkovi 2

 5. Přidejte druhé podepisující a strany uvedené v kopii.

  Pokud chcete webový formulář podepsat druhou osobou:

  • Do části Druzí podepisující zadejte e-mailové adresy osob, které mají poskytnout druhé podpisy, nebo dohodu schválit:
   • Výběrem odkazu Přidat mě nad záznamem druhého podepisujícího můžete zahrnout sebe (tvůrce webového formuláře).
   • Výběrem odkazu Přidat skupinu příjemců nad záznamem druhého podepisujícího můžete přidat skupinu příjemců. Webové formuláře podporují ad hoc skupiny příjemců i opakovaně použitelné skupiny příjemců.
   • Výběrem odkazu Přidat elektronickou pečeť nad záznamem druhého podepisujícího můžete přidat elektronickou pečeť. Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že je nakonfigurována elektronická pečeť ve skupině, v které je vytvořen webový formulář.
   • Nakonfigurujte příslušné role pro jednotlivé příjemce. Všechny role povolené správcem budou dostupné, kromě elektronické pečeti, která je vždy podepisující osobou.
   • Pro každého druhého podepisujícího definujte správný způsob ověření. Druhému podepisujícímu lze přiřadit libovolnou z metod ověření, včetně metody Digitální identita (za předpokladu, že je pro skupinu alespoň jedna nakonfigurována).
   • Aby byla dohoda dokončena, všechny definované osoby pro druhý podpis budou muset podpis/schválení provést v pořadí, ve kterém je uvedete
   • E-mailové adresy druhých podepisujících lze upravit po odeslání dohody na stránce Správa (pouze služby na podnikové úrovni).
    • U druhých podepisujících lze upravit pouze e-mailové adresy. Naopak nelze druhé podepisující přidávat ani odebírat.

  Strany uvedené v kopii zobrazíte kliknutím na odkaz Zobrazit kopie.

  • Vložte e-mailové adresy, které chcete automaticky zahrnovat do e-mailové zprávy o dokončení dohody.
   • E-mailové adresy uživatelů na kopii lze upravit po odeslání dohody na stránce Správa (pouze služby na podnikové úrovni).
    • U stran uvedených v kopii lze upravit pouze e-mailové adresy. Naopak nelze strany uvedené v kopii přidávat ani odebírat.
  Sekce druhého podepisujícího na stránce webových formulářů se zobrazenými metodami ověření

  Druzí podepisující a příjemci kopie mohou mít nakonfigurovány soukromé zprávy. Soukromá zpráva je obsažena v těle e-mailového upozornění a volitelně bude k dispozici na stránce elektronického podepisování (v závislosti na konfiguraci skupiny odesílání).

  Výběrem ikony Přidat soukromou zprávu aktivujete překryvné zobrazení soukromé zprávy. Zadejte zprávu a vyberte tlačítko Uložit.

  • Druzí podepisující mají nakonfigurované jedinečné soukromé zprávy pro každého příjemce. 
  • Příjemci kopie dostanou stejnou soukromou zprávu.
  Záznam druhého podepisujícího se zobrazenou soukromou zprávou

  Poznámka:

  Pamatujte, že druzí podepisující budou vždy konečnými podepisujícími. Proces vždy začíná jednotlivcem, který webový formulář navštíví.

 6. Do části Soubory přetáhněte soubory, které chcete použít jako základ pro webový formulář nebo klikněte na možnost Přidat soubory a přejděte k dokumentu nacházejícímu se v libovolné síťové jednotce nebo v integrovaném úložišti souborů.

  Poznámka:

  Existující šablony knihovny lze také importovat (aniž by došlo k porušení vytvořených polí).

 7. Konfigurace položky Možnosti 

  • Ochrana heslem – Toto pole zaškrtněte, chcete-li vyžadovat heslo pro otevření dokumentu PDF vytvořeného při podepsání webového formuláře.  Budete vyzváni k zadání hesla.
  • Jazyk příjemce (pouze na úrovni služby pro střední a velké podniky) – Toto nastavení bude určovat jazyk zobrazení pokynů na obrazovce i e-mailových upozornění souvisejících s webovým formulářem.
 8. Zaškrtněte možnost Pole Náhled a Přidat podpis a klikněte na tlačítko Další.

  Vytvoření stránky s webovým formulářem – schéma

 9. Stránka se aktualizuje a zobrazí se nahrané soubory v prostředí pro vytváření.

  Podle potřeby přetáhněte na stránce z pravé strany potřebná pole do dokumentu.

  Zkontrolujte, zda jste pro každého podepisujícího, včetně těch původních a všech druhých podepisujících, umístili nejméně jeden podpis.

  Pole pro e-mail jsou volitelná, ale pokud na vlastním formuláři takové pole není, služba Adobe Acrobat Sign vyzve účastníka k zadání e-mailu.  Ve všech případech musí být pro každého účastníka uvedena e-mailová adresa.

 10. Po umístění všech polí vyberte tlačítko Uložit v pravém dolním rohu. Pokud v tuto chvíli dokument uložíte, webový formulář se zveřejní jako aktivní a veřejná adresa URL.

  Poznámka:

  Pokud okno pro vytváření opustíte bez uložení dokumentu, webový formulář se uloží jako Koncept na stránce Správa.

  Přetáhněte pole na místa

  Upozornění:

  Digitální podpisy nejsou podporovány a neměly by být přidány.

 11. Zobrazí se stránka po vytvoření webového formuláře. Zde můžete zkopírovat adresu URL webového formuláře a kód iframe/JavaScript pro jeho vložení.

  Také můžete svůj webový formulář otestovat jako podepisující příjemce.

  Poznámka:

  Pokud jste povolili možnost ukládat webový formulář, když je otevřený, budete vyzváni k jeho uložení.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online