Příručka uživatele Zrušit

Soulad s nařízením GDPR

 

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

 1. Poznámky před vydáním
 2. Poznámky k vydání
 3. Důležitá oznámení

Začínáme

 1. Stručný návod pro správce
 2. Stručný návod pro uživatele
 3. Pro vývojáře
 4. Knihovna výukových videí
 5. Časté dotazy

Správa

 1. Přehled konzole Admin Console
 2. Správa uživatelů
  1. Přidání uživatele
  2. Hromadné přidání uživatelů
  3. Přidání uživatelů z adresáře
  4. Přidání uživatelů ze služby MS Azure Active Directory
  5. Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
   1. Technické účty – řízené rozhraním API
   2. Účty služeb – řízené ručně
  6. Kontrola uživatelů s chybami zřizování
  7. Změna jména/e-mailové adresy
  8. Úprava členství uživatele ve skupině
  9. Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
  10. Povýšení uživatele do role správce
  11. Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
  12. Přepnutí identity uživatele
  13. Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
  14. Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
  15. Profily produktů
  16. Prostředí pro přihlášení 
 3. Nastavení účtu/skupiny
  1. Přehled nastavení
  2. Globální nastavení
   1. Úroveň a ID účtu
   2. Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
   3. Hromadné odeslání
   4. Webové formuláře
   5. Vlastní pracovní postupy odeslání
   6. Pracovní postupy služby Power Automate
   7. Dokumenty knihovny
   8. Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
   9. Omezená viditelnost dokumentu
   10. Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF 
   11. Přidání odkazu do e-mailu
   12. Přidání obrázku do e-mailu
   13. Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
   14. Připojení sestav auditů k dokumentům
   15. Sloučení více dokumentů do jednoho
   16. Nahrání podepsaného dokumentu
   17. Delegování pro uživatele v mém účtu
   18. Povolení delegování externích příjemců
   19. Oprávnění k podpisu
   20. Oprávnění k odeslání
   21. Oprávnění přidávat elektronické pečeti
   22. Nastavení časového pásma
   23. Nastavení výchozího formátu data
   24. Uživatelé ve více skupinách (UMG)
    1. Upgrade na použití UMG
   25. Oprávnění správce skupiny
   26. Nahrazení příjemce
   27. Sestava auditu
    1. Přehled
    2. Povolení neověřeného přístupu na stránce ověření transakce
    3. Zahrnutí připomenutí
    4. Zahrnutí událostí zobrazení
    5. Zahrnutí stránky dohody / počtu příloh
   28. Zprávy v produktu a nápověda
   29. Přístupné soubory PDF
   30. Nový způsob podepisování
   31. Zákazník ve zdravotnictví
  3. Nastavení účtu
   1. Přidání loga
   2. Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti    
   3. Přidání názvu společnosti
   4. Přesměrování na adresu URL po dokončení dohody
  4. Preference podpisu
   1. Dobře formátované podpisy
   2. Povolení příjemcům podepisovat podle
   3. Podepisující mohou změnit své jméno
   4. Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
   5. Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
   6. Procházení příjemců mezi poli formuláře
   7. Odmítnutí podepsat
   8. Povolení pracovních postupů s razítkem
   9. Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
   10. Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
   11. Zobrazení zpráv při e-podepisování
   12. Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
   13. Vyžádání IP adresy od podepisujících
   14. Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
  5. Digitální podpisy
   1. Přehled
   2. Stažení a podepsání v aplikaci Acrobat
   3. Podepisování cloudovými podpisy
   4. Zahrnutí metadat pro poskytovatele identity
   5. Omezení cloudoví poskytovatelé podpisů
  6. Elektronické pečeti
  7. Digitální identita
   1. Brána k ověření digitální identity
   2. Zásady kontroly identity
  8. Nastavení sestav
   1. Nové prostředí pro sestavy
   2. Nastavení klasické sestavy
  9. Nastavení zabezpečení
   1. Nastavení jednotného přihlašování
   2. Nastavení Zapamatovat si mne
   3. Zásady hesla pro přihlášení
   4. Síla hesla pro přihlášení
   5. Doba trvání webové relace
   6. Typ šifrování PDF
   7. API
   8. Přístup k informacím o uživateli a skupině
   9. Povolení rozsahů IP
   10. Sdílení účtů
   11. Oprávnění ke sdílení účtů
   12. Ovládací prvky sdílení dohod
   13. Ověření identity podepisujícího
   14. Heslo pro podepisování dohody
   15. Síla hesla dokumentu
   16. Blokování podepisujících podle geografického umístění
   17. Telefonické ověření
   18. Ověření na základě znalostí (KBA)
   19. Povolení vyjmutí stránek
   20. Vypršení platnosti odkazu na dokument
   21. Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
   22. Časové razítko
  10. Nastavení odeslání
   1. Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
   2. Vyžádání jména příjemce při odesílání
   3. Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
   4. Povolené role příjemce
   5. Skupiny příjemců
   6. Povinná pole
   7. Připojování dokumentů
   8. Slučování polí
   9. Změny dohod
   10. Název dohody
   11. Jazyky
   12. Soukromé zprávy
   13. Povolené typy podpisů
   14. Připomenutí
   15. Ochrana podepsaného dokumentu heslem
   16. Možnosti identifikace podepisujícího
    1. Přehled
    2. Heslo pro podpis
    3. Jednorázové heslo prostřednictvím e-mailu
    4. Ověřování službou Acrobat Sign
    5. Telefonické ověření
    6. Cloudový digitální podpis
    7. Ověření založené na znalostech
    8. Průkaz totožnosti
    9. Sestavy totožnosti podepisujících
   17. Ochrana obsahu
   18. Povolení notářských transakcí
   19. Ukončení platnosti dokumentu
   20. Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
   21. Pořadí podepisování
   22. Liquid Mode
   23. Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
   24. Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
   25. Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
  11. Šablony zpráv
  12. Nastavení pro biofarmacii
   1. Přehled
   2. Vynucení ověření identity
   3. Důvody podepsání
  13. Integrace pracovních postupů
  14. Nastavení služby Notarize
  15. Integrace plateb
  16. Zprávy podepisujícího
  17. Nastavení protokolu SAML
   1. Konfigurace SAML
   2. Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Instalace aplikace Okta
   4. Instalace aplikace OneLogin
   5. Instalace služby Oracle Identity Federation
  18. Správa dat
  19. Nastavení časového razítka
  20. Externí archiv
  21. Jazyky účtů
  22. Nastavení e-mailů
   1. Obrázky záhlaví/zápatí e-mailů
   2. Povolení jednotlivých zápatí e-mailů uživatele
   3. Přizpůsobení e-mailu Žádost o podpis
   4. Přizpůsobení polí Komu a Kopie
   5. Povolení oznámení bez odkazů
   6. Přizpůsobení e-mailových šablon
  23. Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
  24. Konfigurace možností pro příjemce
 4. Pokyny pro regulační požadavky
  1. Dostupnost
   1. Soulad s předpisy pro usnadnění přístupu
   2. Vytváření formulářů s usnadněním přístupu pomocí aplikace Acrobat pro počítače
   3. Vytváření formulářů AcroForms s usnadněním přístupu
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. Přehled GDPR
   2. Redigování uživatele
   3. Redigování dohod uživatele    
  4. Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
   1. Ověřovací balíček části 11 pro titul 21 CFR
   2. Příručka pro titul 21 CFR a přílohu 11 pravidel EudraLex
   3. Analýza sdílených odpovědností
  5. Zákazníci ve zdravotnictví
  6. Podpora IVES
  7. „Ukládání dohod do úschovny“
  8. Hlediska EU/Spojeného království
   1. Přeshraniční transakce EU/Spojeného království a nařízení eIDAS
   2. Požadavky HMLR na elektronicky podepsané dokumenty
   3. Dopad brexitu na zákony o elektronických podpisech ve Spojeném království
 5. Hromadné stahování dohod
 6. Nárokování domény 
 7. Odkazy na nahlášení zneužití

Odesílání, podepisování a správa dohod

 1. Možnosti příjemce
  1. Zrušení e-mailového připomenutí
  2. Možnosti na stránce elektronického podpisu
   1. Přehled stránky elektronického podpisu
   2. Otevření pro čtení dohody bez polí
   3. Odmítnutí podepsání dohody
   4. Delegování podpisového oprávnění
   5. Opětovné zahájení vyplňování dohody
   6. Stažení PDF dohody
   7. Zobrazení historie dohody
   8. Zobrazení zpráv dohody
   9. Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
   10. Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis 
   11. Navigace v polích formuláře
   12. Vymazání dat z polí formuláře
   13. Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
   14. Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
   15. Přehled právních upozornění
   16. Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
 2. Odesílání dohod  
  1. Přehled stránky Odeslat
  2. Odeslání dohody pouze sami sobě
  3. Odeslání dohody ostatním
  4. Vlastnoruční podpisy
  5. Pořadí podepisování příjemců
  6. Hromadné odeslání
   1. Přehled funkce Hromadné odeslání
   2. Hromadné odeslání – ruční zadání příjemců
   3. Hromadné odeslání – nahrávání souborů CSV
   4. Zrušení transakce hromadného odeslání
   5. Přidávání připomenutí k hromadnému odeslání
   6. Sestavy pro hromadné odeslání
 3. Vytváření polí v dokumentech
  1. Prostředí pro vytváření v aplikaci
   1. Automatická detekce pole
   2. Přetahování polí pomocí prostředí pro vytváření
   3. Přiřazení polí formuláře příjemcům
   4. Role Předvyplnění
   5. Použití polí s opakovaně použitelnou šablonou pole
   6. Převedení polí do nové šablony knihovny
   7. Aktualizované tvůrčí prostředí při odesílání dohod
  2. Vytváření formulářů pomocí textových značek
  3. Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
   1. Vytvoření formuláře AcroForm
   2. Vytváření přístupných souborů PDF
  4. Pole
   1. Typy polí
    1. Běžné typy polí
    2. Vložené obrázky
    3. Obrázky razítek
   2. Vzhled obsahu pole
   3. Ověření pole
   4. Hodnoty maskovaných polí
   5. Nastavení podmínek zobrazení/skrytí
   6. Počítaná pole 
  5. Časté dotazy k vytváření
 4. Podepisování dohod
  1. Podepisování dohod, které vám byly odeslány
  2. Vyplnění a podepsání
  3. Podepsání sám sebou
 5. Správa dohod
  1. Přehled stránky Správa
  2. Delegování dohod
  3. Nahrazení příjemců
  4. Omezení viditelnosti dokumentu 
  5. Zrušení dohody 
  6. Vytváření nových připomenutí
  7. Kontrola připomenutí
  8. Zrušení připomenutí
  9. Další akce...
   1. Jak vyhledávání funguje
   2. Zobrazení dohody
   3. Vytvoření šablony z dohody
   4. Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
   5. Nahrání podepsané dohody
   6. Úpravy souborů a polí odeslané dohody
   7. Úprava způsobu ověření příjemce
   8. Přidání nebo změna data vypršení platnosti
   9. Přidání poznámky do dohody
   10. Sdílení jednotlivé dohody
   11. Zrušení sdílení dohody
   12. Stažení jednotlivé dohody
   13. Stažení jednotlivých souborů dohody
   14. Stažení sestavy auditu dohody
   15. Stažení obsahu pole dohody
 6. Sestava auditu
 7. Tvorba sestav a export dat
  1. Přehled
  2. Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
  3. Grafy sestav
   1. Vytvoření nové sestavy
   2. Sestavy dohod
   3. Sestavy transakcí
   4. Sestavy aktivity nastavení
   5. Úprava sestavy
  4. Exporty dat 
   1. Vytvoření nového exportu dat
   2. Úprava exportu dat
   3. Aktualizace obsahu exportu dat
   4. Stažení exportu dat
  5. Přejmenování sestavy/exportu
  6. Duplikování sestavy/exportu
  7. Plánování sestavy/exportu
  8. Odstranění sestavy/exportu
  9. Kontrola použití transakce

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

 1. Webové formuláře 
  1. Tvorba webového formuláře
  2. Úprava webového formuláře
  3. Zakázání/povolení webového formuláře
  4. Skrytí/zobrazení webového formuláře
  5. Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu 
  6. Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
  7. Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
  8. Změna velikosti webového formuláře
 2. Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny) 
  1. Americké vládní formuláře v knihovně Acrobat Sign
  2. Vytvoření šablony knihovny
  3. Změna názvu šablony knihovny
  4. Změna typu šablony knihovny
  5. Změna úrovně oprávnění šablony knihovny
  6. Kopírování, úpravy a uložení sdílené šablony
  7. Stažení agregovaných dat polí pro šablonu knihovny
 3. Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
 4. Pracovní postupy služby Power Automate 
  1. Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
  2. Povolení integrace modulu Power Automate
  3. Sledování využívání modulu Power Automate
  4. Vytvoření nového postupu (příklady)
  5. Aktivační události používané pro postupy
  6. Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
  7. Správa postupů
  8. Úpravy postupů
  9. Sdílení postupů
  10. Zakázání nebo povolení postupů
  11. Odstranění postupů
  12. Užitečné šablony
   1. Pouze správce
    1. Uložení všech dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení všech dokončených dokumentů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení všech dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Box
   2. Archivace dohody
    1. Uložení dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení dokončených dokumentů do služby One Drive for Business
    3. Uložení dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení dokončených dokumentů do služby Box
   3. Archivace dohod webových formulářů
    1. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
    2. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
   4. Extrahování dat dohody
    1. Extrahování dat polí formuláře z podepsaného dokumentu a aktualizace listu aplikace Excel
   5. Oznámení o dohodě
    1. Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
    2. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
    3. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
    4. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
   6. Vygenerování dohody
    1. Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
    2. Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
    3. Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
 5. Vlastní pracovní postupy odeslání
  1. Přehled vlastního pracovního postupu odeslání
  2. Vytvoření nového pracovního postupu odeslání
  3. Úpravy pracovního postupu odeslání
  4. Aktivace nebo deaktivace pracovního postupu odeslání
  5. Odeslání dohody pomocí pracovního postupu odeslání
 6. Sdílení uživatelů a dohod
  1. Sdílení uživatele
  2. Sdílení dohod

Integrace s jinými produkty

 1.  Přehled integrací služby Acrobat Sign 
 2. Služba Adobe Sign pro Salesforce
 3. Služba Acrobat Sign pro Microsoft
  1. Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
  2. Služba Acrobat Sign pro Outlook
  3. Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
  4. Služba Acrobat Sign pro Teams
  5. Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
  6. Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
  7. Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics 
  8. Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint 
 4. Další integrace
  1. Služba Acrobat Sign pro ServiceNow
  2. Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
  3. Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
  4. Služba Acrobat Sign pro Workday
  5. Služba Acrobat Sign pro NetSuite
  6. Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
  7. Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
 5. Integrace spravované partnery
 6. Jak získat integrační klíč

Vývojář služby Acrobat Sign

 1. Rozhraní API REST 
  1. Dokumentace metod
  2. Příručka pro SDK/vývojáře
  3. Časté dotazy k rozhraní API    
 2. Webhooky 
  1. Přehled webhooků
  2. Konfigurace nového webhooku
  3. Zobrazení nebo úpravy webhooku
  4. Aktivace nebo deaktivace webhooku
  5. Odstranění webhooku
  6. Certifikáty obousměrného protokolu SSL
  7. Webhooky v rozhraní API

Podpora a řešení problémů

 1. Zdroje zákaznické podpory 
 2. Materiály pro úspěch podnikových zákazníků
Poznámka:

V souladu s nařízením GDPR jsme před tím, než začneme ukládat data na zařízení uživatele, povinni získat jeho souhlas. Z tohoto důvodu mohou být někteří uživatelé jednou nebo vícekrát vyzváni k povolení souborů cookies:

 • Uživatelé služby Adobe Acrobat Sign z oblastí, kde je účinné nařízení GDPR, jsou povinni povolit soubory cookie hlavní služby
  • Výkonové soubory cookiesoubory cookie pro personalizovanou reklamu lze povolit nebo zakázat kliknutím na tlačítko Přizpůsobit
  • Soubory cookie lze kdykoli spravovat po kliknutí na odkaz Nastavení souborů cookie, který se nachází ve spodní části každé webové stránky služby Acrobat Sign:

 • U účtů, které migrují na doménu adobesign.com (z domény echosign.com), je potřeba soubory cookies nakonfigurovat dvakrát, pro každou doménu zvlášť
Pozor:

PRÁVNÍ OMEZENÍ: Tato příručka obsahuje obecná pravidla a NEPŘEDSTAVUJE právní radu. Rady týkající se plnění požadavků v oblastech vašeho působení vám poskytne právní oddělení vaší společnosti.

Co je to GDPR?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je nový zákon Evropské Unie, který harmonizuje a modernizuje požadavky na ochranu dat. Přestože existuje mnoho nových nebo rozšířených požadavků, základní principy zůstávají stejné. Nová pravidla zahrnují širokou definici osobních údajů a mají rozsáhlý dopad na způsob, jakým společnosti shromažďují osobní údaje jednotlivců v EU. Část tohoto nařízení požaduje, aby měli jednotlivci právo být srozuměni s tím, jaké osobní údaje jsou shromažďovány, a aby mohli požádat o odstranění svých údajů.

Pro účely tohoto článku označuje výraz Uživatel člena společnosti, který odesílá dohody k podpisu. Výraz „Podepisující“ označuje jednotlivce, který dohodu přijme a buď podepíše, nebo odmítne. Správce soukromí je správce účtu služby Acrobat Sign, který má k dispozici jedinečné ovládací prvky pro odebrání osobních údajů ze služby, a to na základě požadavku odesílatele nebo podepisujícího.

Jedinečnost uživatele je založená na e-mailové adrese použité k identifikaci jednotlivce. Osoba s více e-mailovými adresami může mít v systému několik jednotlivých uživatelských ID. Všechny ovládací prvky služby Acrobat Sign, které souvisejí s nařízením GDPR, používají k vyhledání a správě osobních údajů e-mailové adresy. Mezi jedinečnými e-mailovými adresami neexistuje žádné spojení a správce může vyhledat pouze data související se zadanou e-mailovou adresou.

Funkce, které podporují nařízení GDPR

Služba Acrobat Sign nabízí funkce, které zákazníkům pomáhají dodržovat nařízení GDPR. Další informace o způsobu, jakým společnost Adobe chrání vaše soukromí, naleznete na stránce www.adobe.com/cz/privacy.

V rámci nařízení GDPR mají jednotlivci rozšířená práva požádat o zpřístupnění, opravu a odstranění svých osobních údajů.

 • Přístup – K většině osobních údajů o uživateli nebo podepisujícím lze přistupovat přímo prostřednictvím uživatelského rozhraní služby Acrobat Sign příslušného jednotlivce.  Malé množství informací o aktivitách není v současné době přímo dostupné.  Pokud chce jednotlivý držitel účtu požádat o přístup k těmto informacím, musí se prostřednictvím stránky adobe.com/cz/privacy obrátit na kancelář pro soukromí společnosti Adobe.  Ukázku zprávy naleznete dále v tomto článku.
 • Oprava – Všechny osobní údaje shromážděné o uživatelích nebo podepisujících jsou dostupné prostřednictvím uživatelského rozhraní.  Pokud chce uživatel nebo podepisující provést nějaké změny, může je provést přímo bez nutnosti kontaktování společnosti Adobe nebo správce.
 • Odstranění – K dispozici jsou různé akce, které závisejí na roli v procesu podepisování.  Uživatel, který odesílá dohody, musí odeslat požadavek do společnosti svého zaměstnavatele.  Společnost Adobe se této komunikace nemůže účastnit a nemá žádnou kontrolu nad daty, která zaměstnavatel shromáždil při firemních akcích.  V průběhu procesu podepisování je o podepisujícím shromažďováno pouze minimální množství údajů.  Tyto údaje zahrnují jméno, e-mailovou adresu, IP adresu a volitelně telefonní číslo a kód pro jednorázové heslo.  Tyto údaje se uchovávají společně s jím podepsanou dohodou a jsou řízeny společností, která dohodu odeslala.  Pokud podepisující potřebuje informace o osobních údajích shromážděných společně s takovou dohodou, musí se obrátit na odesílatele dohody.  Společnost Adobe jako zpracovatel údajů nemůže podepisujícímu poskytnout žádné informace o dohodě ani o společnosti, která mu dohodu poslala. Vzhledem k tomu, že jediné informace uložené o podepisujícím jsou v dohodě, dojde odstraněním dohody rovněž k odstranění osobních údajů podepisujícího.  Pokud odesílatel souhlasí s odstraněním údajů podepisujícího, může pomocí nabídky soukromí vyhledat a odstranit dohody, kterých byl podepisující účastníkem.

V rámci sady nástrojů služby Acrobat Sign jsou k dispozici tři funkce:

 • Protokoly na úrovni uživatele – Protokol různých událostí (které zahrnují osobní údaje) spuštěných v prostředí služby Acrobat Sign
 • Odstranění dohodySprávci soukromí mají právo zobrazit a odstranit jakoukoli dohodu vytvořenou kterýmkoli uživatelem v rámci jejich účtu.
 • Odstranění uživatele – Správci soukromí mohou odstranit jakéhokoli uživatele v rámci svého účtu.

 

Správci soukromí mohou spravovat informace a dohody uživatelů přihlášením do konzole Admin Console a úpravou profilu uživatele.

Protokoly na úrovni uživatele

Všichni uživatelé mohou požádat Centrum soukromí společnosti Adobe o poskytnutí protokolu svých aktivit v systému Acrobat Sign, které obsahují jejich osobní údaje.

Tyto informace jsou vráceny ve formě souboru CSV, který obsahuje následující údaje:

 • Datum události
 • Typ události
 • IP adresu, ze které byla událost spuštěna

Odstranění dohody

Vztahuje se pouze na dohody odeslané uživateli spravovanými správcem soukromí.

Když podepisující požádá o odebrání svých údajů ze systému Acrobat Sign, může správce soukromí jeho účtu vyhledat a vrátit pomocí e-mailové adresy uživatele všechny dohody, ve kterých byla použita jeho e-mailová adresa a které byly vytvořeny v rámci organizace správce.

Pokud správce soukromí usoudí, že dohoda již není potřebná, může ji ze služby kompletně a nevratně odstranit.

Příjemci, kteří se obrátí na službu Acrobat Sign, budou požádáni, aby zkontrolovali svou kartu Správa a poté kontaktovali společnost, která transakci původně vytvořila, s žádostí o odstranění dohody.

Služba Acrobat Sign, která je zpracovatelem dat zákazníka, nikdy žádnou dohodu na žádost příjemce neodstraní.

Okno Soukromí se zobrazenými dohodami a zvýrazněným odkazem Stáhnout dohodu

Odstranění uživatele

Vztahuje se pouze na uživatele spravované správcem soukromí

Pokud zaměstnanec požádá o odstranění svých údajů z vašich systémů, provede tento nástroj odstranění všech údajů uživatele ze serverů služby Acrobat Sign. 

Uživatelé musí tento požadavek předat přímo správci soukromí účtu. Oprávnění k odstranění uživatelů má pouze správce soukromí.

Podpora služby Acrobat Sign nemůže odstranit uživatele z účtu, a pokud o to bude požádána, odkáže uživatele na správce účtu.

Karta Uživatelé se zobrazenými možnostmi pro neaktivního uživatele a zvýrazněným odkazem Odstranit informace o uživateli

Poznámka:

Jednotlivci a bezplatné účty

Uživatelé, kteří jsou jedinou osobou v účtu, nebo kteří mají pouze bezplatný účet, se nemohou sami odstranit. V takovém případě se uživatel musí obrátit na Centrum soukromí společnosti Adobe.

Uživatel musí poskytnout svoji e-mailovou adresu a explicitně požádat o odstranění uživatele přidruženého k této e-mailové adrese ze systémů služby Acrobat Sign. Centrum soukromí společnosti Adobe poté podnikne příslušné kroky a zajistí odstranění uživatele.

Jak mohou uživatelé požádat o odebrání dat ze služby Acrobat Sign

Odstranění osobních údajů ze systému služby Acrobat Sign vyžaduje řádné vyřešení datových položek uživatele.  Tento proces se liší v závislosti na typu příslušného uživatele nebo účtu; ty lze rozdělit do tři kategorií:

Podepisující jsou jedineční tím, že všechny jejich dohody vytvořil nějaký jiný uživatel.

Prvním krokem k odstranění svého obsahu ze systému služby Acrobat Sign je zaregistrování své e-mailové adresy a provedení kontroly obsahu, který je přidružen k této e-mailové adrese.

E-mailovou adresu můžete zaregistrovat zde.

 

Po zaregistrování e-mailové adresy:

 • Přihlaste se a v horní části okna vyberte kartu Správa.
 • Projděte jednotlivé filtry na levém panelu (Čeká na vás, Dokončeno, Zrušeno, Platnost vypršela) a vyhledejte své dohody.

Pokud na této stránce žádný obsah uveden není, obraťte se na Centrum soukromí společnosti Adobe a požádejte o odstranění svého uživatele (e-mailové adresy) ze systému služby Acrobat Sign.

Vyhledejte odesilatele dohody

Chcete-li odstranit obsah své dohody, musíte se obrátit na původního odesílatele této dohody.

Dohodu může zkontrolovat a odstranit pouze původní odesílající účet.

Poznámka: Rozhodnutí o tom, kdy může být smlouva odstraněna, musí učinit správce soukromí účtu, ze kterého byla smlouva původně odeslána.

 

Zjištění, kdo je původní odesílatel:

 1. Přejděte na kartu Správa a jedním kliknutím vyberte jeden záznam (dvojitým kliknutím otevřete dohodu).
  • Otevře se pravý panel, na kterém se zobrazí metadata a akce dohody.
 2. Zkopírujte e-mailovou adresu v pravém horním rohu okna (vedle položky Odesilatel: – zvýrazněné na výše uvedeném obrázku).
 3. Pomocí e-mailu původního tvůrce dokumentu pošlete tomuto tvůrci e-mailovou zprávu s žádostí o odebrání svých údajů z jeho účtu ve službě Acrobat Sign.
  • Nezapomeňte tento e-mail odeslat ze stejné adresy, ze které byla odeslána původní dohoda, aby věděl, že máte oprávnění tento požadavek vznést.

Tento postup zopakujte pro všechny dohody uvedené na stránce Správa v kategoriích DokončenoProbíhá.
Kontaktované společnosti, na které se tímto způsobem obrátíte, mají 30 dní na odstranění příslušného obsahu.

Veškeré dohody v části Čeká na vás by měly být zamítnuty:

 1. Otevřete dohodu, kterou chcete podepsat.
 2. Vyberte možnosti v levém horním rohu.
 3. Vyberte možnost Nepodepíšu elektronicky.
 4. Uveďte důvod zamítnutí a vyberte tlačítko Zamítnout.
Odmítn.

Po zamítnutí všech otevřených dohod a kontaktování odesilatelů u dokončených dohod kontaktujte Centrum ochrany soukromí společnosti Adobe a požádejte o odstranění svého uživatele (e-mailové adresy) ze systému služby Acrobat Sign.

Bezplatné a individuální plány služby mají registrovanou e-mailovou adresu a měly by mít možnost přihlásit se ke svému účtu a libovolně si prohlédnout obsah.

Pokud máte problémy s přihlášením, vyberte odkaz Zapomněl(a) jsem heslo, který se nachází pod poli pro přihlášení, a obnovte hodnotu hesla.

Přihlašovací stránka služby Acrobat Sign se zvýrazněným odkazem Zapomněl(a) jsem heslo

Jakmile se můžete přihlásit ke službě:

 1. Přejděte na kartu Soukromí v nabídce správce.
  • Otevře se stránka, na níž můžete pomocí e-mailové adresy vyhledat obsah, který jste pomocí této e-mailové adresy vytvořili.
 2. V horní části zadejte vlastní e-mailovou adresu a stiskněte klávesu Enter.
  • Zobrazí se seznam všech dohod, které jste vytvořili.
 3. Vyberte jednotlivé dohody označené jako Dokončené a stáhněte si soubory PDF ke kontrole.
 4. Výběrem ikony odpadkového koše zcela vpravo odstraňte všechny dohody, které již nejsou platné.
  • Uživatele nelze odstranit, dokud z účtu neodstraníte všechny dohody označené jako Dokončené.
Okno Soukromí se zobrazenými dohodami a zvýrazněným odkazem Stáhnout dohodu

V horní části okna vyberte kartu Správa.

Na této stránce se zobrazí zbývající obsah služby Acrobat Sign, ve kterém byla vaše e-mailová adresa použita.

Stránka Správa z

Chcete-li odstranit dohody odeslané jinými uživateli, musíte se obrátit na původního odesílatele této dohody.

Dohodu může zkontrolovat a odstranit pouze původní odesílající účet.

Poznámka: Smlouvy, které jsou stále právně závazné, nemusí být podle nařízení GDPR odstraněny. O tom rozhoduje správce soukromí účtu, ze kterého byly původně odeslány.

 

Zjištění, kdo je původní odesílatel:

 • Vyberte jeden záznam na kartě Správa (dvojitým kliknutím otevřete dohodu).
  • Zobrazí se pravý panel, který umožňuje přistupovat k metadatům a akcím dohody.
 • Zkopírujte e-mailovou adresu v pravém horním rohu okna (vedle položky Odesilatel: – zvýrazněné na výše uvedeném obrázku).
 • Pomocí e-mailu původního tvůrce dokumentu pošlete tomuto tvůrci e-mailovou zprávu s žádostí o odebrání svých údajů z jeho účtu ve službě Acrobat Sign.
  • Nezapomeňte tento e-mail odeslat ze stejné adresy, ze které byla odeslána původní dohoda, aby věděl, že máte oprávnění tento požadavek vznést.
 • Společnosti, na které se tímto způsobem obrátíte, mají 30 dní na odstranění příslušného obsahu.

Tento postup zopakujte pro všechny dohody uvedené na stránce Správa v kategoriích DokončenoProbíhá.

 • Pokud jste dohodu vytvořili v kategorii Probíhá, zrušte ji.
 • Zamítněte všechny dohody v kategorii Čeká na vás.

Po odstranění všech dohod označených jako Podepsáno se obraťte na Centrum soukromí společnosti Adobe a požádejte o odstranění svého uživatele (e-mailové adresy) ze systému služby Acrobat Sign.

Uživatelé pod pravomocí správce soukromí se pouze musí obrátit na svého správce a požádat o odstranění ze systému.

Správce soukromí může zkontrolovat váš obsah a uživatele a odstranit veškerý příslušný obsah.

Centrum soukromí společnosti Adobe

Všechny požadavky na akce, které nejsou podporovány nástroji v uživatelském rozhraní, nebo dotazy týkající se shody s nařízením GDPR, odesílejte do Centra soukromí společnosti Adobe.

Pracovníci podpory a oddělení pro úspěch zákazníků nemohou přistupovat k nástrojům, které odstraňují obsah ze serverů.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online