Příručka uživatele Zrušit

Přechod z domény echosign.com na adobesign.com

 

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

 1. Poznámky před vydáním
 2. Poznámky k vydání
 3. Důležitá oznámení

Začínáme

 1. Stručný návod pro správce
 2. Stručný návod pro uživatele
 3. Pro vývojáře
 4. Knihovna výukových videí
 5. Časté dotazy

Správa

 1. Přehled konzole Admin Console
 2. Správa uživatelů
  1. Přidání uživatele
  2. Hromadné přidání uživatelů
  3. Přidání uživatelů z adresáře
  4. Přidání uživatelů ze služby MS Azure Active Directory
  5. Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
   1. Technické účty – řízené rozhraním API
   2. Účty služeb – řízené ručně
  6. Kontrola uživatelů s chybami zřizování
  7. Změna jména/e-mailové adresy
  8. Úprava členství uživatele ve skupině
  9. Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
  10. Povýšení uživatele do role správce
  11. Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
  12. Přepnutí identity uživatele
  13. Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
  14. Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
  15. Profily produktů
  16. Prostředí pro přihlášení 
 3. Nastavení účtu/skupiny
  1. Přehled nastavení
  2. Globální nastavení
   1. Úroveň a ID účtu
   2. Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
   3. Hromadné odeslání
   4. Webové formuláře
   5. Vlastní pracovní postupy odeslání
   6. Pracovní postupy služby Power Automate
   7. Dokumenty knihovny
   8. Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
   9. Omezená viditelnost dokumentu
   10. Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF 
   11. Přidání odkazu do e-mailu
   12. Přidání obrázku do e-mailu
   13. Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
   14. Připojení sestav auditů k dokumentům
   15. Sloučení více dokumentů do jednoho
   16. Nahrání podepsaného dokumentu
   17. Delegování pro uživatele v mém účtu
   18. Povolení delegování externích příjemců
   19. Oprávnění k podpisu
   20. Oprávnění k odeslání
   21. Oprávnění přidávat elektronické pečeti
   22. Nastavení časového pásma
   23. Nastavení výchozího formátu data
   24. Uživatelé ve více skupinách (UMG)
    1. Upgrade na použití UMG
   25. Oprávnění správce skupiny
   26. Nahrazení příjemce
   27. Sestava auditu
    1. Přehled
    2. Povolení neověřeného přístupu na stránce ověření transakce
    3. Zahrnutí připomenutí
    4. Zahrnutí událostí zobrazení
    5. Zahrnutí stránky dohody / počtu příloh
   28. Zprávy v produktu a nápověda
   29. Přístupné soubory PDF
   30. Nový způsob podepisování
   31. Zákazník ve zdravotnictví
  3. Nastavení účtu
   1. Přidání loga
   2. Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti    
   3. Přidání názvu společnosti
  4. Preference podpisu
   1. Dobře formátované podpisy
   2. Povolení příjemcům podepisovat podle
   3. Podepisující mohou změnit své jméno
   4. Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
   5. Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
   6. Procházení příjemců mezi poli formuláře
   7. Odmítnutí podepsat
   8. Povolení pracovních postupů s razítkem
   9. Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
   10. Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
   11. Zobrazení zpráv při e-podepisování
   12. Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
   13. Vyžádání IP adresy od podepisujících
   14. Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
  5. Digitální podpisy
   1. Přehled
   2. Stažení a podepsání v aplikaci Acrobat
   3. Podepisování cloudovými podpisy
   4. Zahrnutí metadat pro poskytovatele identity
   5. Omezení cloudoví poskytovatelé podpisů
  6. Elektronické pečeti
  7. Digitální identita
   1. Brána k ověření digitální identity
   2. Zásady kontroly identity
  8. Nastavení sestav
   1. Nové prostředí pro sestavy
   2. Nastavení klasické sestavy
  9. Nastavení zabezpečení
   1. Nastavení jednotného přihlašování
   2. Nastavení Zapamatovat si mne
   3. Zásady hesla pro přihlášení
   4. Síla hesla pro přihlášení
   5. Doba trvání webové relace
   6. Typ šifrování PDF
   7. API
   8. Přístup k informacím o uživateli a skupině
   9. Povolení rozsahů IP
   10. Sdílení účtů
   11. Oprávnění ke sdílení účtů
   12. Ovládací prvky sdílení dohod
   13. Ověření identity podepisujícího
   14. Heslo pro podepisování dohody
   15. Síla hesla dokumentu
   16. Blokování podepisujících podle geografického umístění
   17. Telefonické ověření
   18. Ověření na základě znalostí (KBA)
   19. Povolení vyjmutí stránek
   20. Vypršení platnosti odkazu na dokument
   21. Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
   22. Časové razítko
  10. Nastavení odeslání
   1. Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
   2. Vyžádání jména příjemce při odesílání
   3. Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
   4. Povolené role příjemce
   5. Skupiny příjemců
   6. Povinná pole
   7. Připojování dokumentů
   8. Slučování polí
   9. Změny dohod
   10. Název dohody
   11. Jazyky
   12. Soukromé zprávy
   13. Povolené typy podpisů
   14. Připomenutí
   15. Ochrana podepsaného dokumentu heslem
   16. Možnosti identifikace podepisujícího
    1. Přehled
    2. Heslo pro podpis
    3. Jednorázové heslo prostřednictvím e-mailu
    4. Ověřování službou Acrobat Sign
    5. Telefonické ověření
    6. Cloudový digitální podpis
    7. Ověření založené na znalostech
    8. Průkaz totožnosti
    9. Sestavy totožnosti podepisujících
   17. Ochrana obsahu
   18. Povolení notářských transakcí
   19. Ukončení platnosti dokumentu
   20. Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
   21. Pořadí podepisování
   22. Liquid Mode
   23. Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
   24. Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
   25. Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
  11. Šablony zpráv
  12. Nastavení pro biofarmacii
   1. Přehled
   2. Vynucení ověření identity
   3. Důvody podepsání
  13. Integrace pracovních postupů
  14. Nastavení služby Notarize
  15. Integrace plateb
  16. Zprávy podepisujícího
  17. Nastavení protokolu SAML
   1. Konfigurace SAML
   2. Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Instalace aplikace Okta
   4. Instalace aplikace OneLogin
   5. Instalace služby Oracle Identity Federation
  18. Správa dat
  19. Nastavení časového razítka
  20. Externí archiv
  21. Jazyky účtů
  22. Nastavení e-mailů
   1. Obrázky záhlaví/zápatí e-mailů
   2. Povolení jednotlivých zápatí e-mailů uživatele
   3. Přizpůsobení e-mailu Žádost o podpis
   4. Přizpůsobení polí Komu a Kopie
   5. Vlastní e-mailové šablony
   6. Povolení oznámení bez odkazů
  23. Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
  24. Konfigurace možností pro příjemce
 4. Pokyny pro regulační požadavky
  1. Dostupnost
   1. Soulad s předpisy pro usnadnění přístupu
   2. Vytváření formulářů s usnadněním přístupu pomocí aplikace Acrobat pro počítače
   3. Vytváření formulářů AcroForms s usnadněním přístupu
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. Přehled GDPR
   2. Redigování uživatele
   3. Redigování dohod uživatele    
  4. Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
   1. Ověřovací balíček části 11 pro titul 21 CFR
   2. Příručka pro titul 21 CFR a přílohu 11 pravidel EudraLex
   3. Analýza sdílených odpovědností
  5. Zákazníci ve zdravotnictví
  6. Podpora IVES
  7. Ukládání do úschovny eOriginal pro doklad osvědčující právo k věci movité
  8. Hlediska EU/Spojeného království
   1. Přeshraniční transakce EU/Spojeného království a nařízení eIDAS
   2. Požadavky HMLR na elektronicky podepsané dokumenty
   3. Dopad brexitu na zákony o elektronických podpisech ve Spojeném království
 5. Hromadné stahování dohod
 6. Nárokování domény 

Odesílání, podepisování a správa dohod

 1. Odesílání dohod  
  1. Přehled stránky Odeslat
  2. Odeslání dohody pouze sami sobě
  3. Odeslání dohody ostatním
  4. Vlastnoruční podpisy
  5. Pořadí podepisování příjemců
  6. Hromadné odeslání
   1. Přehled funkce Hromadné odeslání
   2. Hromadné odeslání – ruční zadání příjemců
   3. Hromadné odeslání – nahrávání souborů CSV
   4. Zrušení transakce hromadného odeslání
   5. Přidávání připomenutí k hromadnému odeslání
   6. Sestavy pro hromadné odeslání
 2. Vytváření polí v dokumentech
  1. Prostředí pro vytváření v aplikaci
   1. Automatická detekce pole
   2. Přetahování polí pomocí prostředí pro vytváření
   3. Přiřazení polí formuláře příjemcům
   4. Role Předvyplnění
   5. Použití polí s opakovaně použitelnou šablonou pole
   6. Převedení polí do nové šablony knihovny
   7. Aktualizované tvůrčí prostředí při odesílání dohod
  2. Vytváření formulářů pomocí textových značek
  3. Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
   1. Vytvoření formuláře AcroForm
   2. Vytváření přístupných souborů PDF
  4. Pole
   1. Typy polí
    1. Běžné typy polí
    2. Vložené obrázky
    3. Obrázky razítek
   2. Vzhled obsahu pole
   3. Ověření pole
   4. Hodnoty maskovaných polí
   5. Nastavení podmínek zobrazení/skrytí
   6. Počítaná pole 
 1. Časté dotazy k vytváření
 2. Podepisování dohod
  1. Podepisování dohod, které vám byly odeslány
  2. Vyplnění a podepsání
  3. Podepsání sám sebou
 3. Správa dohod 
  1. Přehled stránky Správa
  2. Delegování dohod
  3. Nahrazení příjemců
  4. Omezení viditelnosti dokumentu 
  5. Zrušení dohody 
  6. Vytváření nových připomenutí
  7. Kontrola připomenutí
  8. Zrušení připomenutí
  9. Další akce...
   1. Jak vyhledávání funguje
   2. Zobrazení dohody
   3. Vytvoření šablony z dohody
   4. Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
   5. Nahrání podepsané dohody
   6. Úpravy souborů a polí odeslané dohody
   7. Úprava způsobu ověření příjemce
   8. Přidání nebo změna data vypršení platnosti
   9. Přidání poznámky do dohody
   10. Sdílení jednotlivé dohody
   11. Zrušení sdílení dohody
   12. Stažení jednotlivé dohody
   13. Stažení jednotlivých souborů dohody
   14. Stažení sestavy auditu dohody
   15. Stažení obsahu pole dohody
 4. Sestava auditu
 5. Tvorba sestav a export dat
  1. Přehled
  2. Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
  3. Grafy sestav
   1. Vytvoření nové sestavy
   2. Sestavy dohod
   3. Sestavy transakcí
   4. Sestavy aktivity nastavení
   5. Úprava sestavy
  4. Exporty dat 
   1. Vytvoření nového exportu dat
   2. Úprava exportu dat
   3. Aktualizace obsahu exportu dat
   4. Stažení exportu dat
  5. Přejmenování sestavy/exportu
  6. Duplikování sestavy/exportu
  7. Plánování sestavy/exportu
  8. Odstranění sestavy/exportu
  9. Kontrola použití transakce

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

 1. Webové formuláře 
  1. Tvorba webového formuláře
  2. Úprava webového formuláře
  3. Zakázání/povolení webového formuláře
  4. Skrytí/zobrazení webového formuláře
  5. Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu 
  6. Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
  7. Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
  8. Změna velikosti webového formuláře
 2. Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny) 
  1. Americké vládní formuláře v knihovně Acrobat Sign
  2. Vytvoření šablony knihovny
  3. Změna názvu šablony knihovny
  4. Změna typu šablony knihovny
  5. Změna úrovně oprávnění šablony knihovny
  6. Kopírování, úpravy a uložení sdílené šablony
  7. Stažení agregovaných dat polí pro šablonu knihovny
 3. Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
 4. Pracovní postupy služby Power Automate 
  1. Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
  2. Povolení integrace modulu Power Automate
  3. Sledování využívání modulu Power Automate
  4. Vytvoření nového postupu (příklady)
  5. Aktivační události používané pro postupy
  6. Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
  7. Správa postupů
  8. Úpravy postupů
  9. Sdílení postupů
  10. Zakázání nebo povolení postupů
  11. Odstranění postupů
  12. Užitečné šablony
   1. Pouze správce
    1. Uložení všech dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení všech dokončených dokumentů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení všech dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Box
   2. Archivace dohody
    1. Uložení dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení dokončených dokumentů do služby One Drive for Business
    3. Uložení dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení dokončených dokumentů do služby Box
   3. Archivace dohod webových formulářů
    1. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
    2. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
   4. Extrahování dat dohody
    1. Extrahování dat polí formuláře z podepsaného dokumentu a aktualizace listu aplikace Excel
   5. Oznámení o dohodě
    1. Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
    2. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
    3. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
    4. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
   6. Vygenerování dohody
    1. Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
    2. Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
    3. Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
 5. Vlastní pracovní postupy odeslání
  1. Přehled vlastního pracovního postupu odeslání
  2. Vytvoření nového pracovního postupu odeslání
  3. Úpravy pracovního postupu odeslání
  4. Aktivace nebo deaktivace pracovního postupu odeslání
  5. Odeslání dohody pomocí pracovního postupu odeslání
 6. Sdílení uživatelů a dohod
  1. Sdílení uživatele
  2. Sdílení dohod

Integrace s jinými produkty

 1.  Přehled integrací služby Acrobat Sign 
 2. Služba Adobe Sign pro Salesforce
 3. Služba Acrobat Sign pro Microsoft
  1. Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
  2. Služba Acrobat Sign pro Outlook
  3. Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
  4. Služba Acrobat Sign pro Teams
  5. Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
  6. Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
  7. Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics 
  8. Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint 
 4. Další integrace
  1. Služba Acrobat Sign pro ServiceNow
  2. Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
  3. Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
  4. Služba Acrobat Sign pro Workday
  5. Služba Acrobat Sign pro NetSuite
  6. Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
  7. Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
 5. Integrace spravované partnery
 6. Jak získat integrační klíč

Vývojář služby Acrobat Sign

 1. Rozhraní API REST 
  1. Dokumentace metod
  2. Příručka pro SDK/vývojáře
  3. Časté dotazy k rozhraní API    
 2. Webhooky 
  1. Přehled webhooků
  2. Konfigurace nového webhooku
  3. Zobrazení nebo úpravy webhooku
  4. Aktivace nebo deaktivace webhooku
  5. Odstranění webhooku
  6. Certifikáty obousměrného protokolu SSL
  7. Webhooky v rozhraní API

Podpora a řešení problémů

 1. Zdroje zákaznické podpory 
 2. Materiály pro úspěch podnikových zákazníků

Přehled toho, co se děje

Služba Adobe Acrobat Sign nasadila novou doménu: adobesign.com.

Zákazníci mohou zjistit svou doménu tak, že se přihlásí do služby Acrobat Sign a zkontrolují aktuální adresu URL:

 • Jestliže je v adrese URL uvedeno adobesign.com, váš účet se již nachází v nové doméně.
 • Jestliže je v adrese URL uvedeno echosign.com, musí být váš účet převeden.
Upozornění:

Pokud je vaše adresa URL documents.adobe.com, nedochází ke změně vaší domény. Zákazníci ale budou muset e-mail z adresy adobesign@adobesign.com výslovně povolit

URL Echosign


Kroky, které by měly být podniknuty nebo ověřeny

Aby bylo zachováno poskytování služby, zákazníci by se měli připravit k přechodu na jinou doménu pročtením níže uvedeného seznamu akcí a odstraněním problémových bodů, které jsou pro jejich účet relevantní.

Všechny ovlivněné účty budou mít možnost přepnout se na novou doménu, jakmile budou u jejich účtu úspěšně vyřešeny všechny problémové body a dokončeny všechny úlohy z níže uvedeného seznamu.

Pozor:

Změna konfigurace SAML vyžaduje, abyste si zaregistrovali novou doménu okamžitě po uložení nového nastavení digitálního ID ve službě Acrobat Sign.

Jednotné přihlášení SSO k účtu nebude fungovat, dokud nebude přechod na jinou doménu dokončen.

Pokud používáte službu SAML, upravte nastavení Režim SAML ve službě Acrobat Sign na hodnotu Služba SAML povolena

 • Ověřte si, že znáte své nativní heslo pro službu Acrobat Sign
  • Jedná se o preventivní opatření, aby při změně IdP nedošlo k uzamčení vašeho účtu

Správci, jejichž uživatelé využívají mobilní aplikaci Acrobat Sign pro iOS, vyzvou tyto uživatele, aby aktualizovali verzi své aplikace na 3.22 nebo novější.

Aplikace Acrobat Sign pro Android není změnou domény nijak ovlivněna.

Poznámka:

Aktualizace vlastních e-mailových šablon musí provést manažer úspěchu nebo tým podpory.

Protože šablony lze aktualizovat v libovolné době před změnou domény, je doporučeno, abyste si vyžádali tuto aktualizaci co nejdříve.

Pokud váš účet používá jakékoli vlastní e-mailové šablony, musejí být aktualizovány, aby umožnili odkazovat na adresu adobesign@adobesign.com jako na e-mailový alias který si uživatelé přidají do svého seznamu bezpečných adres.

 • Kvůli tomu je pevně daný řetězec echosign@echosign.com změněn na proměnnou $!from@$!active_domain
  • Adresa se tak může dynamicky měnit, když je účet převeden na jinou doménu

Zákazníci, kteří aktivně omezují e-mail, by měli výslovně povolit zprávy z adresy adobesign@adobesign.com

 • Máte-li existující pravidlo, které povolí adresu echosign@echosign.com, přidejte také toto nové pravidlo
  • NEODEBÍREJTE nyní pravidlo echosign@echosign.com

Když ho odeberete, může to skončit přesunem příchozích (e-mailových) oznámení týkajících se dohod do složek nevyžádané pošty.

Zákazníci s restriktivním nastavením zabezpečení sítě by měli výslovně povolit provoz z produkčních koncových bodů nové domény.

Pokud vaše aktuální síťová oprávnění povolují průchod provozu pro doménu echosign.com, měli byste přidat také koncové body pro doménu adobesign.com.

 • NEODEBÍREJTE nyní koncové body domény echosign.com
 • Přidejte doménu adobesignforsalesforce.com, pouze pokud váš účet zahrnuje integraci služby Adobe Acrobat Sign for Salesforce
 • Zákazníci, kteří mají účty v ukázkovém prostředí, by měli přidat také koncové body ukázkové domény adobesign
Prostředí Doména „echosign" ekvivalent domény 'adobesign'
Produkce echosign.com adobesign.com
echocdn.com adobesigncdn.com
echosignforsalesforce.com adobesignforsalesforce.com
-- documentcloud.adobe.com
Ukázky echosigndemo.com adobesigndemo.com
echocdndemo.com adobesigncdndemo.com
echosignforsalesforcedemo.com adobesignforsalesforcedemo.com
Poznámka:

Kompletní seznam koncových bodů služby Adobe Acrobat Sign najdete zde, ale pro migraci domény jsou podstatné jen ty, které jsou uvedeny výše.

Nejsou nutné žádné úpravy rozsahů IP adres.

Účty, které využívají službu API, by měly zkontrolovat a upravit kód tak, aby podporoval také doménu adobesign.com.

Poznámka:

Obnovovací tokeny (používané k získání nových přístupových tokenů) NEJSOU vázány na doménu, proto nejsou změnou domény ovlivněny.

Zákazníci/partneři/integrátoři mohou mít kód, ve kterém je napevno zapsána vrácená adresa URI. Tato pevně daná adresa může být součástí zabezpečení jako ochrana proti zneužití, kdy se útočník pokusí o nesprávné přesměrování domény.

 • Obraťte se na vlastníka integrace služby třetí strany, zda je tato záležitost aktuální
 • Ve věci vlastních integrací vybudovaných interně se obraťte na vlastní interní účastníky procesu
Pozor:

Změna konfigurace SAML vyžaduje, abyste si zaregistrovali novou doménu okamžitě po uložení nového nastavení digitálního ID ve službě Acrobat Sign.

Jednotné přihlášení SSO k účtu nebude fungovat, dokud nebude přechod na jinou doménu dokončen.

 1. Upravte nastavení Režim SAML ve službě Acrobat Sign na hodnotu Služba SAML povolena

  • Ověřte si, že znáte své nativní heslo pro službu Acrobat Sign
   • Jedná se o preventivní opatření, aby při změně IdP nedošlo k uzamčení vašeho účtu
  Režim SAML

 2. Vytvořte nového klienta se svým digitálním ID (MSADFS, Okta apod.)

  • Sestavte nového klienta pomocí Informací o poskytovateli služeb SAML pro službu Acrobat Sign určených pro novou doménu (viz upozornění níže)
  • Doporučujeme, abyste si starého klienta ponechali v záloze, dokud si nebudete jisti, že jednotné přihlášení SSO funguje na nové doméně podle očekávání
  Pozor:

  Při migraci na novou doménu zobrazí obsah Poskytovatele služby Acrobat Sign na stránce Acrobat Sign SAML konfiguraci existující domény.

  Při přechodu na novou doménu musíte ručně upravit tři adresy URL.

  • Příklad: Když migrujete na doménu adobesign.com, vaše stávající adresy URL budou obsahovat echosign.com; ručně je při konfiguraci nového klienta upravte na adobesign.com

  NEUPRAVUJTE:

  • ID entity/SAML publikum
  • Certifikát SP

  Ručně upravte tyto údaje:

  • Adresa URL pro aserci zákazníka
  • Adresa URL pro odhlášení SLO
  • Adresa URL pro přihlášení Single Sign-On


 3. Aktualizujte konfigurace poskytovatele identity pomocí hodnot převzatých z nově vytvořeného klienta digitálního ID

 4. Přihlaste se do služby Acrobat Sign jako správce na úrovni účtu a přejděte do nabídky Účet > Nastavení účtu > Nastavení účtu

  • Klikněte na tlačítko Aktualizovat nyní
   • Budete automaticky odhlášeni a budete se muset přihlásit do nové domény
   • Pokud máte pro přihlášení vytvořenou záložku, upravte její adresu URL tak, aby v ní byla doména adobesign.com namísto echosign.com
  Aktualizace domény

  Poznámka:

  Záložky odkazující na starou doménu (echosign.com) mohou zobrazit několik požadavků na povolení souborů cookie, když přihlašovací proces přesměruje uživatele na novou doménu (adobesign.com). 

  Uživatelé mohou tyto výzvy potlačit aktualizací svých záložek.

 5. Otestujte své připojení SSO

Zákazníci služby Adobe Acrobat Sign for Salesforce musí obnovit propojení OAuth mezi službami Acrobat Sign a Salesforce (co nejdříve) po změně domény.

Změna domény přeruší důvěryhodné připojení mezi službami Acrobat SignSalesforce. Dokud není spojení OAuth znovu připojeno:

 • Uživatelé nebudou moci odesílat dohody ze služby Salesforce
  • Pokusy o odeslání skončí chybou a dohoda bude uložena jako koncept   
 • Aktualizace nebudou odesílány zpět do služby Salesforce
  • Až do opětovného připojení lze dohody aktualizovat a znovu synchronizovat ve službě Acrobat Sign

Zkontrolujte nebo aktualizujte nastavení vzdáleného webu

Organizace, které ve službě Acrobat Sign mají nakonfigurované nastavení vzdáleného webu, musí aktualizovat adresu URL vzdáleného webu tak, aby odpovídala doméně adobesign.com (namísto echosign.com).

 1. Přejděte do nabídky Nastavení > Nastavení > Zabezpečení > Nastavení vzdáleného webu

 2. Zkontrolujte adresy URL vzdáleného webu u nakonfigurovaných vzdálených webů.

  Najděte všechny weby, které ve své adrese URL používají jako doménu echosign.com:

  Aktualizujte adresu URL vzdáleného webu

 3. U vzdáleného webu, který používá doménu echosign.com, klikněte na odkaz Upravit

 4. Upravte adresu URL vzdáleného webu a změňte doménu echosign.com na adobesign.com

  Aktualizujte adresu URL vzdáleného webu

  Pozor:

  Ostatní prvky adresy URL neměňte.

 5. Kliknutím na tlačítko Uložit uložte novou konfiguraci

Opakujte kroky 3–5 u všech vzdálených webů, které v adrese URL mají doménu echosign.com.

Všimněte si, že adresa URL webu může obsahovat řetězec „echosign“ v jiné části řetězce než doméně. Tyto hodnoty NEUPRAVUJTE:

Nejedná se o doménu echosign.com

Stávající webové formuláře budou po změně domény nadále fungovat podle očekávání.

Když je webový formulář vytvořen, je identifikován pomocí jedinečného webformId (wid).

Změna domény změní adresu URL webového formuláře, ale NE údaj webformId.

Příklad:

Adresa URL webového formuláře echosign.com:

 • https://caseyjonez.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBFi_MHTdBzgM82U*

Stejný webový formulář po změně domény:

 • https://caseyjonez.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBFi_MHTdBzgM82U*

Vzhledem k tomu, že služba Acrobat Sign nadále přijímá příchozí síťový provoz na doméně echosign.com, je adresa URL správně přeložena a je předán správný webformId.

Poznámka:

Doporučujeme, aby zákazníci aktualizovali svůj obsah, jakmile to půjde, a používali adresu URL s novou doménou.

Poznámka:

Všem účtům důrazně doporučujeme zaregistrovat si novou doménu co nejdříve, aby měli dost času pro vyřešení případných problémů.

Účty se mohou přepnout zpět na starší doménu, pokud se objeví potíže. 


Jak změnit doménu

Až budete mít jistotu, že váš účet je připraven k migraci:

 1. Přihlaste se do služby Acrobat Sign jako správce na úrovni účtu

 2. Přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Nastavení účtu

 3. Klikněte na tlačítko Aktualizovat nyní

  Aktualizace domény

 4. V překryvném oknu se zobrazí kontrolní seznam důležitých akcí.

  Zkontrolujte každý bod a zaškrtněte ho, když budete mít jistotu, že daná akce je u vašeho účtu správně provedena.

  Ověřte kontrolní seznam

 5. Až budou všechna pole zaškrtnuta, klikněte na tlačítko OK a poté klikněte na tlačítko Uložit:

  • Budete automaticky odhlášeni a budete se muset přihlásit do nové domény
  • Pokud máte pro přihlášení vytvořenou záložku, upravte její adresu URL tak, aby v ní byla doména adobesign.com namísto echosign.com
  Poznámka:

  Záložky odkazující na starou doménu (echosign.com) mohou zobrazit několik požadavků na povolení souborů cookie, když přihlašovací proces přesměruje uživatele na novou doménu (adobesign.com).

  Doporučujeme, abyste uživatele informovali o nutnosti aktualizovat své záložky tak, aby odkazovaly na novou přihlašovací doménu.


Návrat zpět ke starší doméně

Pokud se musíte z libovolného důvodu vrátit zpět na starší doménu, je postup stejný jako u původního přechodu.

 • Účty, které mají povolenu službu SAML, budou muset změnit nastavení digitálního ID SAML a použít starého klienta
 • Účty, které používají integraci Adobe Acrobat Sign for Salesforce, budou muset po přechodu znovu připojit své aplikace
 1. Přihlaste se do služby Acrobat Sign jako správce na úrovni účtu

 2. Přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Nastavení účtu

 3. Klikněte na tlačítko Aktualizovat nyní a poté klikněte na tlačítko Uložit

  • Budete automaticky odhlášeni
  Aktualizace domény


Běžné dotazy

Následuje seznam často kladených otázek na téma migrace domény.

Pokud jste zde nenašli odpověď na svou otázku, obraťte se na svého manažera úspěchu nebo na zákaznickou podporu.

Případ: Účet je migrován na doménu adobesign.com – volání API je provedeno s použitím domény echosign.com

 • Adresa URL vzorového požadavku: https://api.na2.echosign.com/api/rest/v6/baseUris
 • Vzorová odpověď:

{

  "apiAccessPoint": "https://api.na2.adobesign.com/",

  "webAccessPoint": "https://secure.na2.adobesign.com/"

}

Poznámka:

Doména ve vzorové odpovědi odkazuje na doménu adobesign.com, přestože byl požadavek učiněn z domény echosign.com.

 • Když budete v odpovědi hledat doménu echosign.com, nenajdete ji
  • U pevně zakódovaných případů změňte název hostitele echosign.com na adobesign.com

Případ: Účet je migrován na doménu adobesign.com – volání API je provedeno s použitím domény adobesign.com

 • Adresa URL vzorového požadavku: https://api.na2.adobesign.com:443/api/rest/v6/baseUris
 • Vzorová odpověď:

1

2

3

4

{

  "apiAccessPoint": "https://api.na2.adobesign.com/",

  "webAccessPoint": "https://secure.na2.adobesign.com/"

}

Ne.

Účty na jakékoli adrese URL *.documents.adobe.com nejsou migrovány.

Pouze účty na doméně *.echosign.com jsou migrovány na doménu adobesign.com

Ne.

U domény adobesign.com jsou používány stejné rozsahy adres IP (uvedené na stránce Systémové požadavky).

Nic nového se nepřidává, nic se neodebírá.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?