Příručka uživatele Zrušit

Ověření založené na znalostech

 

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

 1. Poznámky před vydáním
 2. Poznámky k vydání
 3. Důležitá oznámení

Začínáme

 1. Stručný návod pro správce
 2. Stručný návod pro uživatele
 3. Pro vývojáře
 4. Knihovna výukových videí
 5. Časté dotazy

Správa

 1. Přehled konzole Admin Console
 2. Správa uživatelů
  1. Přidání uživatele
  2. Hromadné přidání uživatelů
  3. Přidání uživatelů z adresáře
  4. Přidání uživatelů ze služby MS Azure Active Directory
  5. Kontrola uživatelů s chybami zřizování
  6. Změna jména/e-mailové adresy
  7. Úprava uživatelova členství ve skupině
  8. Úprava uživatelova členství ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
  9. Povýšení uživatele do role správce
  10. Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
  11. Přepnutí identity uživatele
  12. Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
  13. Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
  14. Profily produktů
  15. Prostředí pro přihlášení 
 3. Nastavení účtu/skupiny
  1. Přehled nastavení
  2. Globální nastavení
   1. Úroveň a ID účtu
   2. Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
   3. Hromadné odeslání
   4. Webové formuláře
   5. Vlastní pracovní postupy odeslání
   6. Pracovní postupy služby Power Automate
   7. Dokumenty knihovny
   8. Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
   9. Omezená viditelnost dokumentu
   10. Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF 
   11. Přidání odkazu do e-mailu
   12. Přidání obrázku do e-mailu
   13. Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
   14. Připojení sestav auditů k dokumentům
   15. Sloučení více dokumentů do jednoho
   16. Nahrání podepsaného dokumentu
   17. Delegování pro uživatele v mém účtu
   18. Povolení delegování externích příjemců
   19. Oprávnění k podpisu
   20. Oprávnění k odeslání
   21. Oprávnění přidávat elektronické pečeti
   22. Nastavení časového pásma
   23. Nastavení výchozího formátu data
   24. Uživatelé ve více skupinách (UMG)
    1. Upgrade na použití UMG
   25. Oprávnění správce skupiny
   26. Nahrazení příjemce
   27. Sestava auditu
    1. Přehled
    2. Povolení neověřeného přístupu na stránce ověření transakce
    3. Zahrnutí připomenutí
    4. Zahrnutí událostí zobrazení
    5. Zahrnutí stránky dohody / počtu příloh
   28. Zprávy v produktu a nápověda
   29. Přístupné soubory PDF
   30. Nový způsob podepisování
   31. Zákazník ve zdravotnictví
  3. Nastavení účtu
   1. Přidání loga
   2. Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti    
   3. Přidání názvu společnosti
  4. Preference podpisu
   1. Dobře formátované podpisy
   2. Povolení příjemcům podepisovat podle
   3. Podepisující mohou změnit své jméno
   4. Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
   5. Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
   6. Procházení příjemců mezi poli formuláře
   7. Odmítnutí podepsat
   8. Povolení pracovních postupů s razítkem
   9. Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
   10. Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
   11. Zobrazení zpráv při e-podepisování
   12. Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
   13. Vyžádání IP adresy od podepisujících
   14. Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
  5. Digitální podpisy
   1. Přehled
   2. Stažení a podepsání v aplikaci Acrobat
   3. Podepisování cloudovými podpisy
   4. Omezení cloudoví poskytovatelé podpisů
  6. Elektronické pečeti
  7. Digitální identita
  8. Nastavení sestav
   1. Nové prostředí pro sestavy
   2. Nastavení klasické sestavy
  9. Nastavení zabezpečení
   1. Nastavení jednotného přihlašování
   2. Nastavení Zapamatovat si mne
   3. Zásady hesla pro přihlášení
   4. Síla hesla pro přihlášení
   5. Doba trvání webové relace
   6. Typ šifrování PDF
   7. API
   8. Přístup k informacím o uživateli a skupině
   9. Povolení rozsahů IP
   10. Sdílení účtů
   11. Oprávnění ke sdílení účtů
   12. Ovládací prvky sdílení dohod
   13. Ověření identity podepisujícího
   14. Heslo pro podepisování dohody
   15. Síla hesla dokumentu
   16. Blokování podepisujících podle geografického umístění
   17. Telefonické ověření
   18. Ověření na základě znalostí (KBA)
   19. Povolení vyjmutí stránek
   20. Vypršení platnosti odkazu na dokument
   21. Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
   22. Časové razítko
  10. Nastavení odeslání
   1. Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
   2. Vyžádání jména příjemce při odesílání
   3. Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
   4. Povolené role příjemce
   5. Skupiny příjemců
   6. Povinná pole
   7. Připojování dokumentů
   8. Změny dohod
   9. Název dohody
   10. Jazyky
   11. Soukromé zprávy
   12. Povolené typy podpisů
   13. Připomenutí
   14. Ochrana podepsaného dokumentu heslem
   15. Možnosti identifikace podepisujícího
    1. Přehled
    2. Heslo pro podpis
    3. Jednorázové heslo prostřednictvím e-mailu
    4. Ověřování službou Acrobat Sign
    5. Telefonické ověření
    6. Cloudový digitální podpis
    7. Ověření založené na znalostech
    8. Průkaz totožnosti
    9. Sestavy totožnosti podepisujících
   16. Ochrana obsahu
   17. Povolení notářských transakcí
   18. Ukončení platnosti dokumentu
   19. Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
   20. Pořadí podepisování
   21. Liquid Mode
   22. Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
   23. Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
   24. Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
  11. Šablony zpráv
  12. Nastavení pro biofarmacii
   1. Přehled
   2. Vynucení ověření identity
   3. Důvody podepsání
  13. Integrace pracovních postupů
  14. Nastavení služby Notarize
  15. Integrace plateb
  16. Zprávy podepisujícího
  17. Nastavení protokolu SAML
   1. Konfigurace SAML
   2. Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Instalace aplikace Okta
   4. Instalace aplikace OneLogin
   5. Instalace služby Oracle Identity Federation
  18. Správa dat
  19. Nastavení časového razítka
  20. Externí archiv
  21. Jazyky účtů
  22. Nastavení e-mailů
   1. Obrázky záhlaví/zápatí e-mailů
   2. Povolení jednotlivých zápatí e-mailů uživatele
   3. Přizpůsobení e-mailu Žádost o podpis
   4. Přizpůsobení polí Komu a Kopie
   5. Vlastní e-mailové šablony
  23. Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
  24. Konfigurace možností pro příjemce
 4. Pokyny pro regulační požadavky
  1. Dostupnost
   1. Soulad s předpisy pro usnadnění přístupu
   2. Vytváření formulářů s usnadněním přístupu pomocí aplikace Acrobat pro počítače
   3. Vytváření formulářů AcroForms s usnadněním přístupu
  2. GDPR
   1. Přehled GDPR
   2. Redigování uživatele
   3. Redigování dohod uživatele    
  3. Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
   1. Ověřovací balíček části 11 pro titul 21 CFR
   2. Příručka pro titul 21 CFR a přílohu 11 pravidel EudraLex
   3. Analýza sdílených odpovědností
  4. Zákazníci ve zdravotnictví
  5. Podpora IVES
  6. Ukládání do úschovny eOriginal pro doklad osvědčující právo k věci movité
  7. Hlediska EU/Spojeného království
   1. Přeshraniční transakce EU/Spojeného království a nařízení eIDAS
   2. Požadavky HMLR na elektronicky podepsané dokumenty
   3. Dopad brexitu na zákony o elektronických podpisech ve Spojeném království
 5. Hromadné stahování dohod
 6. Nárokování domény 

Odesílání, podepisování a správa dohod

 1. Odesílání dohod  
  1. Přehled stránky Odeslat
  2. Odeslání dohody pouze sami sobě
  3. Odeslání dohody ostatním
  4. Vlastnoruční podpisy
  5. Pořadí podepisování příjemců
  6. Hromadné odeslání
   1. Hromadné odeslání – ruční zadání příjemců
   2. Hromadné odeslání – nahrávání souborů CSV
   3. Zrušení transakce hromadného odeslání
   4. Přidávání připomenutí k hromadnému odeslání
   5. Sestavy pro hromadné odeslání
 2. Vytváření polí v dokumentech
  1. Prostředí pro vytváření v aplikaci
   1. Automatická detekce pole
   2. Přetahování polí pomocí prostředí pro vytváření
   3. Přiřazení polí formuláře příjemcům
   4. Role Předvyplnění
   5. Použití polí s opakovaně použitelnou šablonou pole
   6. Převedení polí do nové šablony knihovny
   7. Aktualizované tvůrčí prostředí při odesílání dohod
  2. Vytváření formulářů pomocí textových značek
  3. Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
   1. Vytvoření formuláře AcroForm
   2. Vytváření přístupných souborů PDF
  4. Pole
   1. Typy polí
    1. Běžné typy polí
    2. Vložené obrázky
    3. Obrázky razítek
   2. Vzhled obsahu pole
   3. Ověření pole
   4. Hodnoty maskovaných polí
   5. Nastavení podmínek zobrazení/skrytí
   6. Počítaná pole 
 1. Časté dotazy k vytváření
 2. Podepisování dohod
  1. Podepisování dohod, které vám byly odeslány
  2. Vyplnění a podepsání
  3. Podepsání sám sebou
 3. Správa dohod 
  1. Přehled stránky Správa
  2. Delegování dohod
  3. Nahrazení příjemců
  4. Omezení viditelnosti dokumentu 
  5. Zrušení dohody 
  6. Vytváření nových připomenutí
  7. Kontrola připomenutí
  8. Zrušení připomenutí
  9. Další akce...
   1. Jak vyhledávání funguje
   2. Zobrazení dohody
   3. Vytvoření šablony z dohody
   4. Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
   5. Nahrání podepsané dohody
   6. Úpravy souborů a polí odeslané dohody
   7. Úprava způsobu ověření příjemce
   8. Přidání nebo změna data vypršení platnosti
   9. Přidání poznámky do dohody
   10. Sdílení jednotlivé dohody
   11. Zrušení sdílení dohody
   12. Stažení jednotlivé dohody
   13. Stažení jednotlivých souborů dohody
   14. Stažení sestavy auditu dohody
   15. Stažení obsahu pole dohody
 4. Sestava auditu
 5. Tvorba sestav a export dat
  1. Přehled
  2. Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
  3. Grafy sestav
   1. Vytvoření nové sestavy
   2. Sestavy dohod
   3. Sestavy transakcí
   4. Sestavy aktivity nastavení
   5. Úprava sestavy
  4. Exporty dat 
   1. Vytvoření nového exportu dat
   2. Úprava exportu dat
   3. Aktualizace obsahu exportu dat
   4. Stažení exportu dat
  5. Přejmenování sestavy/exportu
  6. Duplikování sestavy/exportu
  7. Plánování sestavy/exportu
  8. Odstranění sestavy/exportu
  9. Kontrola použití transakce

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

 1. Webové formuláře 
  1. Tvorba webového formuláře
  2. Úprava webového formuláře
  3. Zakázání/povolení webového formuláře
  4. Skrytí/zobrazení webového formuláře
  5. Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu 
  6. Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
  7. Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
  8. Změna velikosti webového formuláře
 2. Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny) 
  1. Americké vládní formuláře v knihovně Acrobat Sign
  2. Vytvoření šablony knihovny
  3. Změna názvu šablony knihovny
  4. Změna typu šablony knihovny
  5. Změna úrovně oprávnění šablony knihovny
  6. Kopírování, úpravy a uložení sdílené šablony
  7. Stažení agregovaných dat polí pro šablonu knihovny
 3. Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
 4. Pracovní postupy služby Power Automate 
  1. Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
  2. Povolení integrace modulu Power Automate
  3. Sledování využívání modulu Power Automate
  4. Vytvoření nového postupu (příklady)
  5. Aktivační události používané pro postupy
  6. Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
  7. Správa postupů
  8. Úpravy postupů
  9. Sdílení postupů
  10. Zakázání nebo povolení postupů
  11. Odstranění postupů
  12. Užitečné šablony
   1. Pouze správce
    1. Uložení všech dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení všech dokončených dokumentů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení všech dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Box
   2. Archivace dohody
    1. Uložení dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení dokončených dokumentů do služby One Drive for Business
    3. Uložení dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení dokončených dokumentů do služby Box
   3. Archivace dohod webových formulářů
    1. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
    2. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
   4. Extrahování dat dohody
    1. Extrahování dat polí formuláře z podepsaného dokumentu a aktualizace listu aplikace Excel
   5. Oznámení o dohodě
    1. Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
    2. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
    3. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
    4. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
   6. Vygenerování dohody
    1. Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
    2. Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
    3. Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
 5. Vlastní pracovní postupy odeslání
  1. Přehled vlastního pracovního postupu odeslání
  2. Vytvoření nového pracovního postupu odeslání
  3. Úpravy pracovního postupu odeslání
  4. Aktivace nebo deaktivace pracovního postupu odeslání
  5. Odeslání dohody pomocí pracovního postupu odeslání
 6. Sdílení uživatelů a dohod
  1. Sdílení uživatele
  2. Sdílení dohod

Integrace s jinými produkty

 1.  Přehled integrací služby Acrobat Sign 
 2. Služba Adobe Sign pro Salesforce
 3. Služba Acrobat Sign pro Microsoft
  1. Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
  2. Služba Acrobat Sign pro Outlook
  3. Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
  4. Služba Acrobat Sign pro Teams
  5. Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
  6. Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
  7. Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics 
  8. Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint 
 4. Další integrace
  1. Služba Acrobat Sign pro ServiceNow
  2. Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
  3. Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
  4. Služba Acrobat Sign pro Workday
  5. Služba Acrobat Sign pro NetSuite
  6. Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
  7. Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
 5. Integrace spravované partnery
 6. Jak získat integrační klíč

Vývojář služby Acrobat Sign

 1. Rozhraní API REST 
  1. Dokumentace metod
  2. Příručka pro SDK/vývojáře
  3. Časté dotazy k rozhraní API    
 2. Webhooky 
  1. Přehled webhooků
  2. Konfigurace nového webhooku
  3. Zobrazení nebo úpravy webhooku
  4. Aktivace nebo deaktivace webhooku
  5. Odstranění webhooku
  6. Certifikáty obousměrného protokolu SSL
  7. Webhooky v rozhraní API

Přehled

Ověření na základě znalostí (KBA) představuje prémiovou metodu dvoufaktorového ověřování, která zajišťuje vysokoúrovňové ověřování totožnosti. Metoda ověřování KBA slouží k potvrzení totožnosti pouze u osob pocházejících z USA.

Při procesu ověřování je příjemce vyzván k zadání křestního jména, příjmení a adresy bydliště. Příjemce také může zadat poslední čtyři číslice svého čísla sociálního pojištění.

Zadané údaje jsou použity k prohledání veřejně dostupných databází a dojde k vygenerování seznamu tří nebo čtyř netriviálních otázek pro příjemce.

Příklady otázek:

 • Zvolte odpovídající číslo popisné adresy, na které jste bydleli s {jméno osoby}
 • Který z následujících letounů jste vlastnili
 • V kterém z následujících měst jste studovali na vysoké škole
 • Od koho jste odkoupili nemovitost na {adresa nemovitosti}
 • Do které věkové skupiny spadá {jméno osoby}

 

Po úspěšném ověření příjemce získá oprávnění prohlížet dohodu a pracovat s ní.

Pokud příjemce z jakéhokoli důvodu z dohody vystoupí před dokončením své aktivity, bude vyzván k ověření totožnosti znovu.

Aby se zamezilo prolomení ověření, lze KBA nastavit tak, aby po určeném počtu neúspěšných pokusů došlo ke zrušení dohody.

Poznámka:

Metoda ověření na základě znalostí je dostupná pouze pro firemnípodnikové plány služby.

Metoda KBA se řadí mezi prémiové metody ověření, které jsou zpoplatněné na základě počtu využití.

 • Ověření na základě znalosti (KBA) slouží pouze k ověřování příjemců z USA
 • Nové účty získávají 50 transakcí KBA zdarma
 • Ve věci nákupu dalších transakcí se obraťte na svého prodejce nebo obchodního zástupce  


Poznámka k osobním údajům příjemce

Ověření na základě znalostí je služba, kterou poskytujeme na základě partnerství s externí službou. Je založená na technologii InstantID Q&A společnosti LexisNexis.

Výzva k ověření se otevírá v okně iFrame, které je provázané se službou společnosti LexisNexis. Všechny údaje, které příjemce zadá a obdrží během procesu ověřování, existují výhradně v rámci systému společnosti LexisNexis a nejsou převáděny do služby Adobe Acrobat Sign.

Po ověření příjemce společností LexisNexis je do služby Acrobat Sign předán pouze token ověření, který slouží k povolení přístupu. ID tokenu je uchováno ve zprávě o auditu v části záznamu o úspěšném ověření totožnosti.


Jak nastavit metodu ověření na základě znalostí při tvorbě nové dohody

Pokud je funkce ověření KBA zapnutá, odesílatel ji může vybrat v rozbalovací nabídce Ověření která se nachází vpravo od e-mailové adresy příjemce:

Vyberte metodu ověření

Pro úpravu volitelných nastavení ověření KBA odesílatel může být vyzván k zadání jména příjemce.

Toto nastavení zajistí, že jméno příjemce zůstane shodné po celou dobu životnosti transakce.

Ověření KBA s vynucenými hodnotami jmen

Poznámka:

Pokud odesílatel nemá možnost použít ověření KBA, znamená to, že způsob ověření není pro skupinu, ze které uživatel dohodu odesílá, povolený.


Využívání prémiových ověřovacích transakcí

Transakce KBA se řadí mezi prémiové metody ověření, proto je potřeba transakce nejprve zakoupit a zpřístupnit v účtu, aby bylo možné odeslat dohodu s nastavenou metodou KBA.

Počet využitých transakcí KBA se započítává podle počtu příjemců.

Např. dohoda, v niž jsou nastaveni tři příjemci, kteří mají využít ověření KBA, se započítá jako tří ověřovací transakce.

 

Vytvořením dohody s několika příjemci dojde za každého příjemce, u kterého je nastavené ověření metodou KBA, k odečtení jedné transakce z celkového počtu transakcí dostupných v účtu.

 • Pokud zrušíte koncept dohody s nastavenou metodou KBA, dojde k návratu počtu ověřovacích transakcí metodou KBA dostupných v účtu na původní hodnotu
 • Pokud zrušíte probíhající transakci, k návratu počtu ověřovacích transakcí dostupných v účtu na původní hodnotu nedojde
 • Pokud změníte způsob ověření na metodu KBA (z jakékoli jiné metody), započítá se to jako jedna transakce
  • Pokud u jednoho a toho samého příjemce několikrát změníte metodu ověřování z metody KBA na jinou a zase zpátky, započítá se to celkem jako jedna transakce
 • Pokud změníte metodu ověření z metody KBA na jinou metodu ověření, nezapočítá se to jako jedna transakce
 • Každý příjemce, který využije ověření metodou KBA, se započítá jako transakce nezávisle na tom, kolik pokusů o ověření uskuteční

 

Jak zjistit, kolik zbývá transakcí

Pokud chcete zjistit, kolik v účtu zbývá dostupných transakcí KBA:

 • Přejděte do části Nastavení účtu > Nastavení odeslání > Metody ověřování totožnosti
 • Klikněte na odkaz Sledování využití:
Sledování využití

Účty, které službu zakoupily v rámci programu licencí VIP, mají modifikovaný formát kontextové nabídky Sledování využití, který nyní přehledněji uvádí počet transakcí v kontextu jejich licenčního schématu.  

Formát VIP pro spotřebu transakcí

Poznámka:

Transakce KBA jsou čerpány na úrovni účtu.

Všechny skupiny, u nichž je metoda KBA povolená, čerpají transakce ze společného zdroje určitého počtu dostupných transakcí.


Zpráva o auditu

Úspěšná ověření totožnosti metodou KBA se výslovně zapisují do zprávy o auditu včetně tokenu ověření, který vygeneroval systém společnosti LexisNexis.

Zpráva o auditu KBA – potvrzené ID

Pokud dojde ke zrušení dohody v důsledku toho, že příjemce nedokázal ověřit svou totožnost, ve zprávě je důvod výslovně uveden:

Zpráva o auditu KBA – nepotvrzené ID


Nejlepší postupy a důležité faktory

 • Pokud pro interní podpisy není nutné dvoufaktorové ověřování podpisů, zvažte možnost používat metodu ověření službou Acrobat Sign namísto metody KBA, protože podepisování je jednodušší a nemuseli byste vynakládat prostředky za prémiové ověřovací transakce

 


Možnosti konfigurace

Ověření na základě znalostí lze upřesnit pomocí dvou skupin nastavení, které lze upravit na úrovni účtu nebo skupiny:

 • Nastavení odeslání upravuje možnost přístupu odesílatele k metodě KBA a k jejímu nastavení
 • Nastavení zabezpečení upravuje práci z pohledu příjemce


Povolte metodu ověření v části Nastavení odeslání

Možnost používat ověření na základě znalostí lze odesílatelům povolit, když přejdete do části Nastavení odeslání > Metody ověření identity

 • Zaškrtávací políčko Ověření na základě znalostíPokud je zaškrtnuté, pro dohody vytvořené v rámci skupiny se zpřístupní možnost KBA
 • (Volitelné) Vyžadovat jméno podepisujícího na stránce Odeslat – Pokud je zaškrtnuto, odesílatel je vyzván k tomu, aby uvedl jméno příjemce. Zadaná hodnota jména je použita na celý proces podepisování a příjemce nemá oprávnění ji změnit
  • Pokud je tato možnost zapnutá, příjemce nemá právo dohodu delegovat (ani přes automatické delegování)
  • Funkci Nahradit podepisujícího může odesílatel použít v moderním rozhraní stránky Správa
 • (Volitelné) K prohlédnutí dohody po jejím podepsání použít znalostní otázku – Pokud je tato funkce povolena, bude uživatel při jakémkoli pokusu o prohlížení dohody přes odkaz k online verzi uchovávané ve službě Acrobat Sign vyzván k opětovnému ověření metodou KBA (viz níže)
 • (Volitelné) Jakmile dojde k povolení metody KBA, lze ji nastavit jako výchozí metodu ověření u nově vytvořených dohod
 • Uložte změny provedené na stránce
Nastavení ověření totožnosti metodou KBA


Vyžadovat ověření k prohlížení původní online dohody před webový odkaz

Šablony e-mailových zpráv, jako je ověřovací e-mail po podepsání určený pro příjemce, mohou zahrnovat odkaz na původní dohodu uloženou na serverech služby Acrobat Sign:

E-mail po podepsání

Pokud povolíte funkci K prohlédnutí dohody po jejím podepsání použít znalostní otázku, při jakémkoli pokusu prohlížet dohodu přes odkaz bude příjemce vyzván k opětovnému ověření totožnosti metodou KBA.

 • Toto nastavení se stane součástí dohody, jakmile je vytvořena. Změna tohoto nastavení nezmění způsob, jakým se pracuje s dohodami, které se již zpracovávají
 • Pokud u příjemce dojde ke změně metody ověření totožnosti, k prohlížení dohody přes odkaz již nebude vyžadováno ověření totožnosti
 • Každé ověření totožnosti příjemce za účelem prohlížení dohody se započítá jako prémiová ověřovací transakce

Výzva k ověření totožnosti za účelem prohlížení se od obvyklého procesu ověřování totožnosti nijak neliší:

Náhled dohody se neotevře, dokud nedojde k dokončení úspěšnému ověření metodou KBA.

Poté, co příjemce dohodu podepíše nebo uskuteční své kroky, již není možné ověření totožnosti upravit nebo deaktivovat.


Konfigurace Nastavení zabezpečení

Ověření na základě znalostí má tři konfigurovatelné možnosti, které lze najít na stránce Nastavení zabezpečení:

 • Omezit počet pokusů – ve výchozím nastavení povoleno. Toto zaškrtávací políčko povoluje nastavení zabezpečení, které dohodu zruší v případě, že příjemce neúspěšnými pokusy o ověření překročí povolený počet pokusů. Pokud je zakázáno, příjemci se mohou pokusit o ověření bez omezení
  • Umožnit podepisujícímu XX pokusů ověřit svoji totožnost, než bude dohoda zrušena – Správce může zadat libovolné číslo pro omezení počtu pokusů o ověření. Jakmile dojde k překročení nastaveného počtu pokusů, dohoda bude automaticky zrušena
 • Úroveň obtížnosti ověřování na základě znalostí – Definuje složitost procesu ověřování:
  • Výchozí – Podepisujícím budou položeny 3 otázky, na které budou muset správně odpovědět. Pokud správně odpoví jen dvakrát, dostanou další 2 otázky, které budou muset správně zodpovědět
  • Těžké – Podepisujícím budou položeny 4 otázky, na které budou muset správně odpovědět. Pokud správně odpoví jen třikrát, dostanou další 2 otázky, které budou muset správně zodpovědět
Nastavení zabezpečení metodou KBA

Poznámka:

Pokud ve své nabídce nastavení nevidíte, ujistěte se, že tato metoda ověřování je povolena na stránce Nastavení odesílání


Automatické zrušení dohody při selhání ověření příjemce

Pokud je nastavený maximální počet pokusů o ověření metodou KBA a příjemce povolený počet pokusů překročí, dojde k automatickému zrušení dohody.

Autor dohody obdrží e-mailovou zprávu s upozorněním, že došlo ke zrušení dohody a v poznámce bude uveden příjemce, jehož ověření selhalo.

Žádné další strany dohody upozornění neobdrží.

Dohoda, která byla zrušena z důvodu selhání ověření ID

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.