Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů při ověřování

Přehled

Vzhledem ke způsobu, jakým služba Adobe Acrobat Sign spravuje proměnné v šablonách (například Zpráva o auditu), může být příjemce při vytvoření dohody zastupován zadanou hodnotou Jméno a tuto hodnotu Jméno lze následně změnit, když příjemce oficiálně připojí svůj podpis.

Hodnoty Jméno se obvykle přiřazují příjemcům při vytvoření dohody prostřednictvím:

  • Volání API, které výslovně obsahuje Jméno příjemce
  • E-mailové adresy přidružené k existujícímu ID uživatele služby Acrobat Sign, takže hodnotu Jméno lze importovat z profilu uživatele

Když příjemce zadá do pole Jméno novou hodnotu a dokončí proces podpisu, nahradí tato nová hodnota Jméno předchozí (počáteční) hodnotu a vše se uzamkne na svém místě (jelikož příjemce již dokončil svoji část dohody).

Panel Podpis

 

Pro zákazníky, kteří používají Ověření založené na znalostech a sledují dohody pomocí předběžných zpráv o auditu, může tato potenciální změna v hodnotách Jméno představovat problém.

Aby bylo možné zajistit předvídatelnější zprávu o auditu, mohou správci uzamknout každou hodnotu Jméno použitou na příjemce v okamžiku vytvoření dohody.

Poznámka:

Aby nemohlo dojít k úpravám pole Jméno na panelu podpisu, musí být zakázána možnost podepsání zadáním textu.

Znamená to, že všichni příjemci musí poskytnout nakreslený podpis nebo nahraný obrázek s razítkem nebo podpisem.

 

 

Tuto možnost si můžete zobrazit takto:

  1. Přejděte do nabídky Nastavení účtu > Předvolby podpisu > Povolit příjemcům vkládat podpisy a iniciály
  2. Zkontrolujte, zda není zaškrtnuté políčko Zapsáním svých jmen a iniciál
  3. Zrušte zaškrtnutí políčka Podepisující mohou změnit své jméno nebo iniciály, když svůj podpis nakreslí nebo nahrají
Ovládací prvky funkce

Pokud je tato funkce zakázaná, mohou příjemci nakreslit svůj podpis nebo nahrát podpis s obrázkem či razítkem svého podpisu, ale nemohouupravit řetězec Jméno použitý pro proměnné šablony.

Možnost uzamknout hodnoty jména známých uživatelů je:

  • K dispozici pro všechny úrovně služby
  • Konfigurovatelná na úrovni účtu a skupiny
  • Platí pouze pro příjemce ověřené na základě znalostí
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.