Příručka uživatele Zrušit

Vynucení ověření identity

 

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

 1. Poznámky před vydáním
 2. Poznámky k vydání
 3. Důležitá oznámení

Začínáme

 1. Stručný návod pro správce
 2. Stručný návod pro uživatele
 3. Pro vývojáře
 4. Knihovna výukových videí
 5. Časté dotazy

Správa

 1. Přehled konzole Admin Console
 2. Správa uživatelů
  1. Přidání uživatele
  2. Hromadné přidání uživatelů
  3. Přidání uživatelů z adresáře
  4. Přidání uživatelů ze služby MS Azure Active Directory
  5. Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
   1. Technické účty – řízené rozhraním API
   2. Účty služeb – řízené ručně
  6. Kontrola uživatelů s chybami zřizování
  7. Změna jména/e-mailové adresy
  8. Úprava členství uživatele ve skupině
  9. Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
  10. Povýšení uživatele do role správce
  11. Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
  12. Přepnutí identity uživatele
  13. Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
  14. Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
  15. Profily produktů
  16. Prostředí pro přihlášení 
 3. Nastavení účtu/skupiny
  1. Přehled nastavení
  2. Globální nastavení
   1. Úroveň a ID účtu
   2. Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
   3. Hromadné odeslání
   4. Webové formuláře
   5. Vlastní pracovní postupy odeslání
   6. Pracovní postupy služby Power Automate
   7. Dokumenty knihovny
   8. Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
   9. Omezená viditelnost dokumentu
   10. Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF 
   11. Přidání odkazu do e-mailu
   12. Přidání obrázku do e-mailu
   13. Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
   14. Připojení sestav auditů k dokumentům
   15. Sloučení více dokumentů do jednoho
   16. Nahrání podepsaného dokumentu
   17. Delegování pro uživatele v mém účtu
   18. Povolení delegování externích příjemců
   19. Oprávnění k podpisu
   20. Oprávnění k odeslání
   21. Oprávnění přidávat elektronické pečeti
   22. Nastavení časového pásma
   23. Nastavení výchozího formátu data
   24. Uživatelé ve více skupinách (UMG)
    1. Upgrade na použití UMG
   25. Oprávnění správce skupiny
   26. Nahrazení příjemce
   27. Sestava auditu
    1. Přehled
    2. Povolení neověřeného přístupu na stránce ověření transakce
    3. Zahrnutí připomenutí
    4. Zahrnutí událostí zobrazení
    5. Zahrnutí stránky dohody / počtu příloh
   28. Zprávy v produktu a nápověda
   29. Přístupné soubory PDF
   30. Nový způsob podepisování
   31. Zákazník ve zdravotnictví
  3. Nastavení účtu
   1. Přidání loga
   2. Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti    
   3. Přidání názvu společnosti
  4. Preference podpisu
   1. Dobře formátované podpisy
   2. Povolení příjemcům podepisovat podle
   3. Podepisující mohou změnit své jméno
   4. Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
   5. Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
   6. Procházení příjemců mezi poli formuláře
   7. Odmítnutí podepsat
   8. Povolení pracovních postupů s razítkem
   9. Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
   10. Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
   11. Zobrazení zpráv při e-podepisování
   12. Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
   13. Vyžádání IP adresy od podepisujících
   14. Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
  5. Digitální podpisy
   1. Přehled
   2. Stažení a podepsání v aplikaci Acrobat
   3. Podepisování cloudovými podpisy
   4. Zahrnutí metadat pro poskytovatele identity
   5. Omezení cloudoví poskytovatelé podpisů
  6. Elektronické pečeti
  7. Digitální identita
   1. Brána k ověření digitální identity
   2. Zásady kontroly identity
  8. Nastavení sestav
   1. Nové prostředí pro sestavy
   2. Nastavení klasické sestavy
  9. Nastavení zabezpečení
   1. Nastavení jednotného přihlašování
   2. Nastavení Zapamatovat si mne
   3. Zásady hesla pro přihlášení
   4. Síla hesla pro přihlášení
   5. Doba trvání webové relace
   6. Typ šifrování PDF
   7. API
   8. Přístup k informacím o uživateli a skupině
   9. Povolení rozsahů IP
   10. Sdílení účtů
   11. Oprávnění ke sdílení účtů
   12. Ovládací prvky sdílení dohod
   13. Ověření identity podepisujícího
   14. Heslo pro podepisování dohody
   15. Síla hesla dokumentu
   16. Blokování podepisujících podle geografického umístění
   17. Telefonické ověření
   18. Ověření na základě znalostí (KBA)
   19. Povolení vyjmutí stránek
   20. Vypršení platnosti odkazu na dokument
   21. Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
   22. Časové razítko
  10. Nastavení odeslání
   1. Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
   2. Vyžádání jména příjemce při odesílání
   3. Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
   4. Povolené role příjemce
   5. Skupiny příjemců
   6. Povinná pole
   7. Připojování dokumentů
   8. Slučování polí
   9. Změny dohod
   10. Název dohody
   11. Jazyky
   12. Soukromé zprávy
   13. Povolené typy podpisů
   14. Připomenutí
   15. Ochrana podepsaného dokumentu heslem
   16. Možnosti identifikace podepisujícího
    1. Přehled
    2. Heslo pro podpis
    3. Jednorázové heslo prostřednictvím e-mailu
    4. Ověřování službou Acrobat Sign
    5. Telefonické ověření
    6. Cloudový digitální podpis
    7. Ověření založené na znalostech
    8. Průkaz totožnosti
    9. Sestavy totožnosti podepisujících
   17. Ochrana obsahu
   18. Povolení notářských transakcí
   19. Ukončení platnosti dokumentu
   20. Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
   21. Pořadí podepisování
   22. Liquid Mode
   23. Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
   24. Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
   25. Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
  11. Šablony zpráv
  12. Nastavení pro biofarmacii
   1. Přehled
   2. Vynucení ověření identity
   3. Důvody podepsání
  13. Integrace pracovních postupů
  14. Nastavení služby Notarize
  15. Integrace plateb
  16. Zprávy podepisujícího
  17. Nastavení protokolu SAML
   1. Konfigurace SAML
   2. Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Instalace aplikace Okta
   4. Instalace aplikace OneLogin
   5. Instalace služby Oracle Identity Federation
  18. Správa dat
  19. Nastavení časového razítka
  20. Externí archiv
  21. Jazyky účtů
  22. Nastavení e-mailů
   1. Obrázky záhlaví/zápatí e-mailů
   2. Povolení jednotlivých zápatí e-mailů uživatele
   3. Přizpůsobení e-mailu Žádost o podpis
   4. Přizpůsobení polí Komu a Kopie
   5. Vlastní e-mailové šablony
   6. Povolení oznámení bez odkazů
  23. Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
  24. Konfigurace možností pro příjemce
 4. Pokyny pro regulační požadavky
  1. Dostupnost
   1. Soulad s předpisy pro usnadnění přístupu
   2. Vytváření formulářů s usnadněním přístupu pomocí aplikace Acrobat pro počítače
   3. Vytváření formulářů AcroForms s usnadněním přístupu
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. Přehled GDPR
   2. Redigování uživatele
   3. Redigování dohod uživatele    
  4. Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
   1. Ověřovací balíček části 11 pro titul 21 CFR
   2. Příručka pro titul 21 CFR a přílohu 11 pravidel EudraLex
   3. Analýza sdílených odpovědností
  5. Zákazníci ve zdravotnictví
  6. Podpora IVES
  7. Ukládání do úschovny eOriginal pro doklad osvědčující právo k věci movité
  8. Hlediska EU/Spojeného království
   1. Přeshraniční transakce EU/Spojeného království a nařízení eIDAS
   2. Požadavky HMLR na elektronicky podepsané dokumenty
   3. Dopad brexitu na zákony o elektronických podpisech ve Spojeném království
 5. Hromadné stahování dohod
 6. Nárokování domény 

Odesílání, podepisování a správa dohod

 1. Odesílání dohod  
  1. Přehled stránky Odeslat
  2. Odeslání dohody pouze sami sobě
  3. Odeslání dohody ostatním
  4. Vlastnoruční podpisy
  5. Pořadí podepisování příjemců
  6. Hromadné odeslání
   1. Přehled funkce Hromadné odeslání
   2. Hromadné odeslání – ruční zadání příjemců
   3. Hromadné odeslání – nahrávání souborů CSV
   4. Zrušení transakce hromadného odeslání
   5. Přidávání připomenutí k hromadnému odeslání
   6. Sestavy pro hromadné odeslání
 2. Vytváření polí v dokumentech
  1. Prostředí pro vytváření v aplikaci
   1. Automatická detekce pole
   2. Přetahování polí pomocí prostředí pro vytváření
   3. Přiřazení polí formuláře příjemcům
   4. Role Předvyplnění
   5. Použití polí s opakovaně použitelnou šablonou pole
   6. Převedení polí do nové šablony knihovny
   7. Aktualizované tvůrčí prostředí při odesílání dohod
  2. Vytváření formulářů pomocí textových značek
  3. Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
   1. Vytvoření formuláře AcroForm
   2. Vytváření přístupných souborů PDF
  4. Pole
   1. Typy polí
    1. Běžné typy polí
    2. Vložené obrázky
    3. Obrázky razítek
   2. Vzhled obsahu pole
   3. Ověření pole
   4. Hodnoty maskovaných polí
   5. Nastavení podmínek zobrazení/skrytí
   6. Počítaná pole 
 1. Časté dotazy k vytváření
 2. Podepisování dohod
  1. Podepisování dohod, které vám byly odeslány
  2. Vyplnění a podepsání
  3. Podepsání sám sebou
 3. Správa dohod 
  1. Přehled stránky Správa
  2. Delegování dohod
  3. Nahrazení příjemců
  4. Omezení viditelnosti dokumentu 
  5. Zrušení dohody 
  6. Vytváření nových připomenutí
  7. Kontrola připomenutí
  8. Zrušení připomenutí
  9. Další akce...
   1. Jak vyhledávání funguje
   2. Zobrazení dohody
   3. Vytvoření šablony z dohody
   4. Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
   5. Nahrání podepsané dohody
   6. Úpravy souborů a polí odeslané dohody
   7. Úprava způsobu ověření příjemce
   8. Přidání nebo změna data vypršení platnosti
   9. Přidání poznámky do dohody
   10. Sdílení jednotlivé dohody
   11. Zrušení sdílení dohody
   12. Stažení jednotlivé dohody
   13. Stažení jednotlivých souborů dohody
   14. Stažení sestavy auditu dohody
   15. Stažení obsahu pole dohody
 4. Sestava auditu
 5. Tvorba sestav a export dat
  1. Přehled
  2. Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
  3. Grafy sestav
   1. Vytvoření nové sestavy
   2. Sestavy dohod
   3. Sestavy transakcí
   4. Sestavy aktivity nastavení
   5. Úprava sestavy
  4. Exporty dat 
   1. Vytvoření nového exportu dat
   2. Úprava exportu dat
   3. Aktualizace obsahu exportu dat
   4. Stažení exportu dat
  5. Přejmenování sestavy/exportu
  6. Duplikování sestavy/exportu
  7. Plánování sestavy/exportu
  8. Odstranění sestavy/exportu
  9. Kontrola použití transakce

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

 1. Webové formuláře 
  1. Tvorba webového formuláře
  2. Úprava webového formuláře
  3. Zakázání/povolení webového formuláře
  4. Skrytí/zobrazení webového formuláře
  5. Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu 
  6. Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
  7. Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
  8. Změna velikosti webového formuláře
 2. Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny) 
  1. Americké vládní formuláře v knihovně Acrobat Sign
  2. Vytvoření šablony knihovny
  3. Změna názvu šablony knihovny
  4. Změna typu šablony knihovny
  5. Změna úrovně oprávnění šablony knihovny
  6. Kopírování, úpravy a uložení sdílené šablony
  7. Stažení agregovaných dat polí pro šablonu knihovny
 3. Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
 4. Pracovní postupy služby Power Automate 
  1. Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
  2. Povolení integrace modulu Power Automate
  3. Sledování využívání modulu Power Automate
  4. Vytvoření nového postupu (příklady)
  5. Aktivační události používané pro postupy
  6. Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
  7. Správa postupů
  8. Úpravy postupů
  9. Sdílení postupů
  10. Zakázání nebo povolení postupů
  11. Odstranění postupů
  12. Užitečné šablony
   1. Pouze správce
    1. Uložení všech dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení všech dokončených dokumentů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení všech dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Box
   2. Archivace dohody
    1. Uložení dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení dokončených dokumentů do služby One Drive for Business
    3. Uložení dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení dokončených dokumentů do služby Box
   3. Archivace dohod webových formulářů
    1. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
    2. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
   4. Extrahování dat dohody
    1. Extrahování dat polí formuláře z podepsaného dokumentu a aktualizace listu aplikace Excel
   5. Oznámení o dohodě
    1. Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
    2. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
    3. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
    4. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
   6. Vygenerování dohody
    1. Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
    2. Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
    3. Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
 5. Vlastní pracovní postupy odeslání
  1. Přehled vlastního pracovního postupu odeslání
  2. Vytvoření nového pracovního postupu odeslání
  3. Úpravy pracovního postupu odeslání
  4. Aktivace nebo deaktivace pracovního postupu odeslání
  5. Odeslání dohody pomocí pracovního postupu odeslání
 6. Sdílení uživatelů a dohod
  1. Sdílení uživatele
  2. Sdílení dohod

Integrace s jinými produkty

 1.  Přehled integrací služby Acrobat Sign 
 2. Služba Adobe Sign pro Salesforce
 3. Služba Acrobat Sign pro Microsoft
  1. Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
  2. Služba Acrobat Sign pro Outlook
  3. Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
  4. Služba Acrobat Sign pro Teams
  5. Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
  6. Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
  7. Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics 
  8. Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint 
 4. Další integrace
  1. Služba Acrobat Sign pro ServiceNow
  2. Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
  3. Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
  4. Služba Acrobat Sign pro Workday
  5. Služba Acrobat Sign pro NetSuite
  6. Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
  7. Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
 5. Integrace spravované partnery
 6. Jak získat integrační klíč

Vývojář služby Acrobat Sign

 1. Rozhraní API REST 
  1. Dokumentace metod
  2. Příručka pro SDK/vývojáře
  3. Časté dotazy k rozhraní API    
 2. Webhooky 
  1. Přehled webhooků
  2. Konfigurace nového webhooku
  3. Zobrazení nebo úpravy webhooku
  4. Aktivace nebo deaktivace webhooku
  5. Odstranění webhooku
  6. Certifikáty obousměrného protokolu SSL
  7. Webhooky v rozhraní API

Podpora a řešení problémů

 1. Zdroje zákaznické podpory 
 2. Materiály pro úspěch podnikových zákazníků
Poznámka:

Tento článek popisuje nové prostředí funkce Vynutit ověření identity, které lze zpřístupnit z karty Nastavení pro biofarmacii v nabídce správce. (Vydáno v listopadu 2023.) 

Toto nové prostředí je pro nové účty vytvořené po vydání z listopadu 2023 aktivováno již ve výchozím nastavení, zatímco pro účty, které existovaly před vydáním z listopadu 2023 je aktivuje správce.

Dokument pro klasický proces Vynutit ověření identity je stále k dispozici a zůstane dostupný až do vyřazení tohoto prostředí.

Přehled

Funkce Vynutit ověření identity definuje spouštěcí události, které vyzvou příjemce k opakovanému ověření při interakci s dohodou. Existují tři samostatně volitelné možnosti:

 • Ověření při otevření dohody.
 • Ověření při použití podpisu.
 • Ověření při dokončení dohody.

Povolené spouštěcí události se vztahují na všechny podepisující v dohodě (interní i externí).

Dostupnost:

Funkce Vynutit ověření identity je omezena na podnikové licenční plány.

Rozsah konfigurace:

Funkce lze aktivovat na úrovni účtu a skupiny.

Poznámka:

 

Ve verzi z listopadu 2023 došlo k oddělení ovládacích prvků pro rozšířené ověření identity a k následnému odstranění závislosti mezi nimi.

Účty vytvořené před verzí z listopadu 2023 se musí přihlásit k odděleným ovládacím prvkům výběrem tlačítka Povolit nyní na stránce Nastavení pro biofarmacii.

Účty vytvořené po verzi z listopadu 2023 automaticky přebírají moderní prostředí.

Poznámka:

Moderní prostředí lze aktivovat pouze na úrovni účtu. To znamená, že:

 • Všechny skupiny, které nemají explicitně nakonfigurovanou stránku Nastavení pro biofarmacii budou i nadále přebírat stejnou konfiguraci jako ovládací prvky na úrovni účtu.
 • Explicitně nakonfigurované skupiny budou používat nové prostředí s oddělenými ovládacími prvky, ale zachovají si i stávající konfigurace ovládacích prvků.

Všimněte si, že povolení nového prostředí nemá žádný vliv na efekty aktuálně pozorované při podepisování dohody bez ohledu na skupinu, ze které je dohoda odeslána. 
Praktické důsledky povolení nového rozhraní jsou takové, že můžete každý z těchto tří ovládacích prvků povolit nebo zakázat samostatně.

Povolení nového prostředí Vynucení ověření identity má dva důsledky:

 • Klasické prostředí vyžaduje, aby před povolením některého z podřízených ovládacích prvků byla povolena možnost Vyzvat uživatele, aby při otevření dohody ověřil svou totožnost.
Klasické ovládací prvky EIA se zvýrazněným nadřazeným ovládacím prvkem

Moderní prostředí tento požadavek odstraňuje a umožňuje tyto tři ovládací prvky aktivovat individuálně.
Uživatelské rozhraní bylo aktualizováno tak, aby zobrazovalo všechny tři ovládací prvky na stejné „úrovni“, což znamená, že jsou všechny tři k dispozici stejně.

Moderní ovládací prvky EIA se zvýrazněnými všemi ovládacími prvky

 • Klasické rozhraní může zobrazit zaškrtnutá políčka v podřízených ovládacích prvcích, když je nadřazený ovládací prvek deaktivován.
  Protože je nadřazený ovládací prvek deaktivován, nejsou podřízené ovládací prvky aktivní, ale šedá zaškrtávací políčka se zobrazují i nadále a mohou vyvolat nesprávný dojem, že jsou aktivní.
f

Když je povoleno moderní rozhraní:

• Pokud je ovládací prvek Vyzvat uživatele, aby při otevření dohody ověřil svou totožnost deaktivován, budou podřízené ovládací prvky vymazány a správně zobrazeny jako nezaškrtnuté.

• Pokud je ovládací prvek Vyzvat uživatele, aby při otevření dohody ověřil svou totožnost aktivován, zachovají si (dřívější) podřízené ovládací prvky svoje hodnoty.

f

Upozornění:

Povolení moderního prostředí nelze vrátit zpět.

Po uložení tohoto povolení se účet aktualizuje a banner Povolit nyní bude z rozhraní odebrán.

Jak se používá

Předpoklady

Aby mohla funkce Vynutit ověření identity fungovat, musí podepisující ověřovat svoji identitu jedním z následujících způsobů:

Dohoda se zpracovává normálně, pokud je definována jiná metoda ověření, ale Vynucené ověření identity se u daného příjemce nepoužije. Je přípustné nakonfigurovat některé příjemce tak, aby u nich bylo použito Vynucené ověření identity, zatímco ostatní jej obejdou využitím různých způsobů ověření v rámci stejné transakce.

Způsob ověření je definován na stránce Nastavení odeslání v části Způsoby ověření identity.

Prostředí příjemce

Po spuštění výzvy k ověření se příjemci zobrazí uživatelské rozhraní ověřování.
Dvě možnosti ověření jsou:

 • Telefonické ověření – Zpráva SMS s textem obsahujícím pětimístný číselný kód, který musí podepisující před připojením podpisu zadat
Výzva příjemce k ověření pomocí telefonu

 

 • Ověřování službou Acrobat Sign – Žádost o ověření pro službu Acrobat Sign pomocí systému správy identit Adobe. Protože je nutné provést ověření přístupu do Adobe, doporučujeme tuto metodu především pro interní příjemce, u nichž může odesílatel důvodně očekávat existenci takového účtu.
Poznámka:

Příjemci, kteří se ověřují pomocí metody Ověření službou Acrobat Sign, musí provést ověření prostřednictvím systému správy identit aplikace Acrobat. Všechny možnosti ověření pomocí sociálních sítí (Google, Facebook a Apple) jsou během procesu ověření odstraněny.

Účty, které konfigurují svou organizaci konzole Admin Console tak, aby povolovala ověření prostřednictvím jednotného přihlášení, se budou ověřovat pomocí nakonfigurovaného poskytovatele identity, čímž se odstraní požadavek, aby jejich interní příjemci získali licenci ke službě Acrobat Sign.

Výzva k ověření službou Acrobat Sign

Po předání ověření může příjemce pokračovat v procesu vyplňování nebo podepisování formuláře.

Konfigurace

Pokud chcete povolit možnosti funkce Vynutit ověření identity, přejděte na položku Nastavení pro biofarmacii > Vynutit ověření identity.

Funkce Vynutit ověření identity obsahuje tři samostatně volitelné možnosti:

 • Vyzvat uživatele, aby při otevření dohody ověřil svou totožnost – Pokud je tato možnost povolena, musí se každý příjemce před otevřením dohody k zobrazení ověřit.
 • Vyzvat uživatele, aby se ověřil, když podepisující klikne na pole podpisu v dohodě – Pokud je tato možnost povolena, musí se všichni příjemci ověřit při každém výběru pole podpisu (než je možné použít podpis).
  • Znovu ověřována jsou pouze pole podpisů a pole bloků podpisů, u polí s iniciály se opětovné ověření neprovádí.
  • Toto nastavení se vztahuje na vyžadovaná i volitelná pole podpisů a pole bloků podpisů.
 • Vyzvat uživatele, aby ověřil svou totožnost poté, co je po ukončení procesu podepisování stisknuto tlačítko Kliknutím podepsat – Pokud je povolena tato možnost, musí se příjemce po vybrání tlačítka Kliknutím podepsat znovu ověřit (když dokončili svou interakci s dohodou).
Přechod na ovládací prvky vynuceného ověřování identity na kartě Biofarmacie

Související nastavení

Možnost Vyzvat uživatele, aby při otevření dohody ověřil svou totožnost může být pozastavena u příjemců v účtu, pokud jsou přihlášeni do služby Acrobat Sign, když je dohoda otevřena. Může to eliminovat některé problémy pro interní podepisující.

Pokud chcete uživatelům povolit, aby v případě přihlášení přeskočili ověření při otevření smlouvy:

 1. Přejděte do části Nastavení účtu > Nastavení odeslání > Možnosti identifikace podepisujícího.
 2. Povolte možnost Nevyzývat podepisující osobu k opětovnému ověření, pokud je již do služby Adobe Acrobat Sign přihlášená.
 3. Uložte konfiguraci stránky.
Povolte možnost potlačit ověření, pokud je uživatel přihlášen ve službě Acrobat Sign.

Změny zpráv o auditu

Pokud je povolena jakákoli z možností funkce Vynutit ověření identity, zpráva o auditu přímo protokoluje každé ověření ve zprávě o auditu a v menší míře i na panelu aktivity dohody.

Další protokolování ověřování v protokolu auditu a panelu Aktivita

Na co pamatovat...

 • Vynucení identity spolupracuje s funkcí ověřeného podepsání sám sebou.
 • Vynucené ověření identity se používá u polí digitálního a elektronického podpisu.
 • Vynucené ověření identity nelze použít, pokud se jako podpis použije pouze razítko.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?