Konfigurace poskytovatelů cloudových podpisů

Přehled

Pokud jsou váš účet nebo skupina nakonfigurovány pro přijímání cloudových podpisů (digitální podpis, kde je digitální certifikát podepisujícího bezpečně uložen v cloudu), správce účtu nebo skupiny služby Adobe Acrobat Sign může předem vybrat jednoho nebo více poskytovatelů cloudových podpisů, aby se proces podepisování zjednodušil. Pro použití s cloudovými podpisy lze předem vybrat poskytovatele identit (IdP) a poskytovatele důvěryhodných služeb (TSP) s integrací standardů organizace Cloud Signature Consortium pro službu Acrobat Sign.

Předběžný výběr jednoho nebo více poskytovatelů cloudových podpisů umožňuje správcům:

  • Definovat různé poskytovatele nebo nastavení řešení identity pro interní nebo externí podepisující
  • Zobrazit předem vybrané, upřednostňované řešení identity
  • Umožňuje podepisujícím vynechat obrazovku výběru řešení identity (je-li předem vybrán pouze jeden poskytovatel)

Jakákoli omezení týkající se řešení identity, která lze využívat k podpisu dohody, jsou trvale vložena do dohody v okamžiku jejího odeslání.

Postup konfigurace

Nastavení předběžného výběru poskytovatelů cloudových podpisů povoluje správce účtu služby Acrobat Sign na úrovni účtu. Jsou-li povolena skupinová nastavení, upozorňujeme, že přepíší veškeré hodnoty na úrovni účtu.

Jakmile jsou nastavení uložena v uživatelském rozhraní správce služby Acrobat Sign, jakýkoli povolený poskytovatel (jak je vidět podle zaškrtnutí políčka níže) bude podepisujícímu k dispozici, až bude připojovat svůj podpis. Odesílatelé nemusí pro aktivaci tohoto nastavení udělat vůbec nic, a změna nastavení poskytovatele cloudových podpisů nemá vliv na již probíhající dohody.

Nastavení poskytovatelů cloudových podpisů se nacházejí v uživatelském rozhraní: přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Digitální podpisy

Přejděte do nabídky Digitální podpisy

Následně se v okamžiku podepsání podepisujícímu zobrazí rozevírací seznam řešení identit, z nichž si může vybrat pro ověření své identity a dokončit proces podpisu.

Výběr příjemce

Nebyl-li podepisující již dříve ověřen nebo má existující digitální identitu u některého z přijatelných poskytovatelů řešení identity, je na této obrazovce k dispozici konfigurovatelný odkaz.

Upozorňujeme, že výchozí odkaz je nakonfigurován na webovou stránku Adobe.com.

Konfigurace podle typu podepisujícího

Správci služby Acrobat Sign mohou nakonfigurovat různé poskytovatele cloudových podpisů pro potřeby interních i externích podepisujících.

Žlutě zvýrazněná část níže stanovuje výchozí nastavení poskytovatele cloudových podpisů pro všechny podepisující. Správci mají možnost zapnout různé sady ovládacích prvků pro externí příjemce zaškrtnutím možnosti Použít jiné nastavení digitálního podpisu pro externí podepisující (níže znázorněno tmavě modře).

Povolení poskytovatelé cloudových podpisů

Konfigurace preferovaného poskytovatele cloudových podpisů

Když podepisující používají podpis, zobrazí se jim předem vybraná možnost preferovaného poskytovatele cloudových podpisů. Je-li povolen více než jeden poskytovatel cloudových podpisů, může podepisující změnit výběr na jiného schváleného poskytovatele cloudových podpisů.

Preferovaný poskytovatel cloudových podpisů

Omezení poskytovatelé identity

Existují poskytovatelé identity (IdP), kteří omezují přístup ke svým komerčním službám pouze na předem oprávněné zákazníky. To znamená, že daná služba bude dostupná až poté, co poskytovatel účet oprávní k jejímu používání. Aktivace omezeného poskytovatele identity vyžaduje, aby účet odběratele poskytoval své „ID účtu“ (žlutě zvýrazněné níže) poskytovateli identity, a umožňoval konfiguraci příslušné služby cloudového podpisu.

ID omezeného přístupu

Při pokusu použít omezeného poskytovatele cloudových podpisů se podepisujícím až do oprávnění ze strany omezeného poskytovatele identity obvykle zobrazí chybová zpráva od poskytovatele. Mezi omezené poskytovatele identity patří například BankID SwedenNEM ID. Vlastní podnikoví poskytovatelé cloudových podpisů jsou rovněž omezeni na oprávněné účty.

Poznámka:

ID účtu je vlastnictví na úrovni účtu. Všechny skupiny z daného účtu sdílí stejné ID účtu, jakmile tedy omezený poskytovatel identity získá oprávnění, bude autorizován pro všechny skupiny účtu.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.