Obrázky razítek

Pole pro obrázky razítek jsou k dispozici pro individuální, týmovou, firemní a podnikovou úroveň služby.


Přehled

Obrázky razítek obohacují elektronické podpisy o možnost replikovat „razítkování“ dokumentu oficiálním razítkem společnosti nebo označit dokument vlastním obrázkem razítka, například „Přijato“, „Hotovo“ apod.

Obrázky razítek vyplňují mezeru mezi používáním obrázku jako podpisu a vloženými obrázky určenými ke shromažďování dat obrázků od příjemců.

Příklady použití:

 • Dokument, který potřebuje jako jediný podpis použít razítko Hanko.
 • Dokument, který potřebuje mít vedle sebe podpis a razítko Hanko (japonské razítko). Podepisující osoba již využívá pole pro podpis na psaný podpis a potřebuje další pole pro obrázek na připojení razítka Hanko.
 • Společnosti, které chtějí označit každou dohodu, kterou podepíší, firemním razítkem, v rámci svého právního postupu
 • Vládní úřady, jež mají „razítka“, která potřebují připojit na dokumenty v rámci svého procesu ověření
 • Společnosti, které chtějí k elektronickému podepisování dohod používat pouze své firemní razítko

Jak se to používá

Odesílatelé mohou razítka přidávat do šablon tak, že je umístí pomocí prostředí pro vytváření, použijí textové značky nebo upraví název textového pole při tvorbě formuláře v aplikaci Acrobat.

Obrázky razítek jsou navrženy tak, aby buď podporovaly proces podepisování s razítky požadovanými společností, nebo nahradily pole pro podpis u společností, které preferují podepisování firemním razítkem. V důsledku toho obrázek razítka přebírá mnoho vlastností polí pro podpis:

Jak používat Obrázky razítek
Kliknutím otevřete video

 • Razítka je možné aplikovat jak na stolních počítačích, tak na mobilních zařízeních, podobně jako obrázky podpisů.
 • Na jednu podepisující osobu je povolen jeden obrázek razítka, ačkoli v celém dokumentu může mít razítko více výskytů. Jeden příslušný obrázek razítka se replikuje do všech polí pro razítko
 • Obrázky razítka nelze z dokumentu extrahovat
 • Pokud je zahrnutý obrázek razítka pro příjemce, ale nikoli pole pro podpis, přijímá se obrázek razítka jako pole pro podpis a do dokumentu se nepřidává blok podpisu (pokud je tak nakonfigurován)
 • Obrázky razítek se automaticky neukládají, pokud podepisující osoba zavře prohlížeč
 • Hodnota jména podepisující osoby zůstává zachycena (jako v případě podpisů)
 • Pole pro razítko je nastavitelné v návaznosti na šířku a výšku místa vyhrazeného pro razítko
 • Podepisující osoby mohou obrázek na vyhrazené místo vložit
 • Pole pro razítko umožňuje podepisující osobě nahrát obrázek prostřednictvím funkce zachycení podpisu napříč zařízeními

V současnosti umí objekt razítka přijmout pouze soubor .png nebo .jpg/.jpeg.


Vytváření přetažením

Pole pro razítka se do dokumentu vkládají nejlépe v prostředí pro vytváření, protože zde máte přesnou kontrolu nad stopou pole.

V prostředí pro vytváření najdete v části Pole pro podpis objekt Razítko.

Pole razítka je ukotveno v levém horním rohu a lze jej upravovat „uchopením“ pravého dolního rohu a natažením za pole na požadovanou šířku a výšku.

Konečná velikost obrázku je vyjádřena uvnitř pole razítka.

Při vkládání pole pro razítko pomocí prostředí pro vytváření se pole ve výchozím nastavení označí jako Požadováno.  Změnit to lze otevřením vlastností pole (dvojí kliknutí na pole) a zrušením zaškrtnutí pole Požadováno.


Syntax textových značek

Textová značka razítka není běžně používaná, protože značka musí uvádět výšku zástupného elementu, který je větší než písmo použité k vytvoření značky (podle kterého se normálně stanovuje výška).

Argumentem pro tvorbu pole pro razítko je :stampimage(X)

Kde X je počet řádků, které je třeba přidat k výšce pole.

Výška „řádku“ se stanoví podle velikosti písma použitého k vytvoření značky.

Příklad: {{Stamp1_es_:signer1:stampimage(28)}} : výška pole = 28 řádků

Níže je napravo uveden příklad textové značky a nalevo výsledné pole.

Nezapomeňte, že značka ukotvuje horní část pole a počet přidaných řádků sahá pod řádek, v němž je značka popsána.

Proto není úplně snadné nastavit přesnou velikost pole. Potřebujete-li přesnou velikost pole, bude možná nutné upravit pole v prostředí pro podepisování, než šablonu uložíte nebo dohodu odešlete.

Poznámka:

Pole pro razítko nelze definovat jako „Pouze pro čtení“.

Přidání znaku ! na začátek textu nemá žádný efekt a toto pole je přístupné přiřazenému příjemci.


Vytváření formulářů v aplikaci Acrobat

Abyste mohli přidat pole pro razítko při vytváření formulářů v aplikaci Acrobat, musíte vložit syntax textových značek do vlastnosti názvu textového pole (bez vlnitých závorek z obou stran).

Tento hybridní přístup zajišťuje dvě užitečné věci:

 1. Služba Adobe Acrobat Sign při generování dokumentu respektuje velikost i tvar textového pole umísťovaného do formuláře. To vám pomůže zajistit, aby vaše pole správně odpovídalo přiřazenému prostoru bez toho, abyste museli hádat počet řádků, které je nutné přidat.
 2. Respektují se argumenty přidané do textové značky. To znamená, že můžete použít jak argumenty Showif/Hideif, tak většinu ostatních běžných argumentů textových značek.

Poznámka:

Při umisťování pole v aplikaci Acrobat nemůže žádný argument změnit velikost a tvar pole.  Pokud do syntaxe textových značek zahrnete libovolný počet řádků, ignorují se a velikost pole zůstává taková, jakou jste explicitně umístili.


Jak pracují příjemci s polem

Příjemci nahrávají grafiku razítka kliknutím do pole a výběrem ze dvou způsobů importu:

 • Nahrávání z místního systému pomocí možnosti Obrázek
  • Možnost Obrázek otevře okno pro procházení, do kterého lze přejít a vybrat obrázek v místním systému.
 • Nahrávání z mobilního zařízení pomocí možnosti Mobil (spustí se nahrávání napříč zařízeními)
  • Možnost Mobil poskytne příjemci pokyny k zadání telefonního čísla mobilního zařízení, které může následně připojit obrázek z galerie v zařízení a předat jej zpět do dohody

Jakmile je obrázek na místě, zobrazí se v pravém horním rohu pole velké X.  Kliknete-li na ně, obrázek se z pole odstraní a pole se vrátí do původního stavu.

Ve všech případech si nahraná grafika zachová svůj poměr šířky a výšky. Obrázek se nezkreslí roztahováním ani kompresí za účelem vyplnění stopy pole.

Pokud je obrázek menší než stopa pole. Obrázek se zobrazí se skutečnými rozměry tak, jak byl nahrán, a vycentruje se na stopu pole.

Níže je uveden příklad grafiky menších rozměrů vycentrované do pole.

Pokud je obrázek větší než stopa pole na šířku nebo na výšku, obrázek se zmenší tak, aby celá grafika odpovídala stopě pole. Může to vést k tomu, že bude druhý rozměr menší než povolený prostor pole.

Níže vidíte grafiku, která se zmenšuje, dokud nebude její šířka odpovídat poli. Výška grafiky je relativně menší než pole, takže je grafika vycentrována na pole a nad grafikou a pod ní zůstává volný prostor.


Použití pole pro razítko jako pole pro podpis

Když to povolí správce účtu, lze obrázky razítka používat místo polí pro podpis.

Protokol auditu stále zaznamenává e-mail a jméno osoby, která obrázek vložila, ale obrázek vysázeného nebo psaného podpisu se nahrazuje firemním razítkem nebo jakoukoli grafikou, kterou se společnost rozhodne použít.

Při používání pole pro razítko místo podpisu je třeba vzít na vědomí několik věcí:

 • Pole pro razítko musí mít hodnotu Požadováno
  • Stejně jako u polí pro podpis platí, že pokud se všechna pole pro razítko ponechají jako „volitelná“, vkládá se blok podpisu, aby se zajistilo zachycení podpisu
 • Obrázky razítek nelze uložit jako podpis pro uživatele. Pokud se jako grafika podpisu mají používat razítka, je třeba je pokaždé nahrát
 • Razítka lze používat jako podporu textových podpisů.
  • Pokud se například podepisující osoba potřebuje podepsat textovým podpisem razítkem Hanko
 • Jednomu příjemci je možné přiřadit pouze jedno pole pro razítko. Pokud máte potřebu použít více razítek v podobě obrázků, můžete použít vložené obrázky.

 

Užitečné tipy...


Úprava jednotky měření

Výchozí měrnou jednotkou v aplikaci jsou palce (in), ale uživatel je může pro osobní použití jednoduše změnit na centimetry.

Jednotliví uživatelé mohou tuto změnu provést na stránce svého profilu. Stačí umístit kurzor nad své jméno v pravém horním rohu okna a vybrat možnost Můj Profil a poté kliknout na možnost Upravit, aby se profil otevřel v režimu pro úpravy.

Změňte jednotku na požadovaný standard a klikněte na možnost Uložit

Správci si mohou vyžádat změnu výchozího nastavení na úrovni účtu nebo skupiny prostřednictvím podpory služby Adobe Acrobat Sign nebo manažerů pro úspěch zákazníků.

Poznámka:

Změna měrné jednotky platí pro všechny přírůstky měrné jednotky, které se v aplikaci zobrazují, nejen pro pole obrázků.


Úprava výchozí minimální velikosti

Výchozí minimální velikost pole pro razítko je 1,6 (palců nebo centimetrů) čtverečních.  

Během vytváření lze změnit velikost razítka na větší než je tato velikost, ne však na menší.

Výchozí minimální velikost pole pro razítko je možné změnit na jinou hodnotu poté, co o to požádáte tým podpory služby Acrobat Sign. Tuto absolutní minimální velikost nelze nastavit na méně než 1 centimetr nebo 0,393700787401575 palce.

Pokus o vynucení velikosti pole menší než absolutní minimální velikost má za následek pole o velikosti 1 cm.

Postup povolení/zakázání

Přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Předvolby podpisu > Další nastavení.

Nastavení razítek lze povolit/zakázat na úrovni skupiny prostřednictvím žádosti na tým podpory služby Acrobat Sign.

 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.