Příručka uživatele Zrušit

Technical notifications

 

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

 1. Poznámky před vydáním
 2. Poznámky k vydání
 3. Důležitá oznámení

Začínáme

 1. Stručný návod pro správce
 2. Stručný návod pro uživatele
 3. Pro vývojáře
 4. Knihovna výukových videí
 5. Časté dotazy

Správa

 1. Přehled konzole Admin Console
 2. Správa uživatelů
  1. Přidání uživatele
  2. Hromadné přidání uživatelů
  3. Přidání uživatelů z adresáře
  4. Přidání uživatelů ze služby MS Azure Active Directory
  5. Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
   1. Technické účty – řízené rozhraním API
   2. Účty služeb – řízené ručně
  6. Kontrola uživatelů s chybami zřizování
  7. Změna jména/e-mailové adresy
  8. Úprava členství uživatele ve skupině
  9. Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
  10. Povýšení uživatele do role správce
  11. Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
  12. Přepnutí identity uživatele
  13. Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
  14. Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
  15. Profily produktů
  16. Prostředí pro přihlášení 
 3. Nastavení účtu/skupiny
  1. Přehled nastavení
  2. Globální nastavení
   1. Úroveň a ID účtu
   2. Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
   3. Hromadné odeslání
   4. Webové formuláře
   5. Vlastní pracovní postupy odeslání
   6. Pracovní postupy služby Power Automate
   7. Dokumenty knihovny
   8. Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
   9. Omezená viditelnost dokumentu
   10. Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF 
   11. Přidání odkazu do e-mailu
   12. Přidání obrázku do e-mailu
   13. Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
   14. Připojení sestav auditů k dokumentům
   15. Sloučení více dokumentů do jednoho
   16. Nahrání podepsaného dokumentu
   17. Delegování pro uživatele v mém účtu
   18. Povolení delegování externích příjemců
   19. Oprávnění k podpisu
   20. Oprávnění k odeslání
   21. Oprávnění přidávat elektronické pečeti
   22. Nastavení časového pásma
   23. Nastavení výchozího formátu data
   24. Uživatelé ve více skupinách (UMG)
    1. Upgrade na použití UMG
   25. Oprávnění správce skupiny
   26. Nahrazení příjemce
   27. Sestava auditu
    1. Přehled
    2. Povolení neověřeného přístupu na stránce ověření transakce
    3. Zahrnutí připomenutí
    4. Zahrnutí událostí zobrazení
    5. Zahrnutí stránky dohody / počtu příloh
   28. Zprávy v produktu a nápověda
   29. Přístupné soubory PDF
   30. Nový způsob podepisování
   31. Zákazník ve zdravotnictví
  3. Nastavení účtu
   1. Přidání loga
   2. Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti    
   3. Přidání názvu společnosti
   4. Přesměrování na adresu URL po dokončení dohody
  4. Preference podpisu
   1. Dobře formátované podpisy
   2. Povolení příjemcům podepisovat podle
   3. Podepisující mohou změnit své jméno
   4. Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
   5. Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
   6. Procházení příjemců mezi poli formuláře
   7. Odmítnutí podepsat
   8. Povolení pracovních postupů s razítkem
   9. Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
   10. Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
   11. Zobrazení zpráv při e-podepisování
   12. Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
   13. Vyžádání IP adresy od podepisujících
   14. Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
  5. Digitální podpisy
   1. Přehled
   2. Stažení a podepsání v aplikaci Acrobat
   3. Podepisování cloudovými podpisy
   4. Zahrnutí metadat pro poskytovatele identity
   5. Omezení cloudoví poskytovatelé podpisů
  6. Elektronické pečeti
  7. Digitální identita
   1. Brána k ověření digitální identity
   2. Zásady kontroly identity
  8. Nastavení sestav
   1. Nové prostředí pro sestavy
   2. Nastavení klasické sestavy
  9. Nastavení zabezpečení
   1. Nastavení jednotného přihlašování
   2. Nastavení Zapamatovat si mne
   3. Zásady hesla pro přihlášení
   4. Síla hesla pro přihlášení
   5. Doba trvání webové relace
   6. Typ šifrování PDF
   7. API
   8. Přístup k informacím o uživateli a skupině
   9. Povolení rozsahů IP
   10. Sdílení účtů
   11. Oprávnění ke sdílení účtů
   12. Ovládací prvky sdílení dohod
   13. Ověření identity podepisujícího
   14. Heslo pro podepisování dohody
   15. Síla hesla dokumentu
   16. Blokování podepisujících podle geografického umístění
   17. Telefonické ověření
   18. Ověření na základě znalostí (KBA)
   19. Povolení vyjmutí stránek
   20. Vypršení platnosti odkazu na dokument
   21. Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
   22. Časové razítko
  10. Nastavení odeslání
   1. Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
   2. Vyžádání jména příjemce při odesílání
   3. Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
   4. Povolené role příjemce
   5. Skupiny příjemců
   6. Povinná pole
   7. Připojování dokumentů
   8. Slučování polí
   9. Změny dohod
   10. Název dohody
   11. Jazyky
   12. Soukromé zprávy
   13. Povolené typy podpisů
   14. Připomenutí
   15. Ochrana podepsaného dokumentu heslem
   16. Možnosti identifikace podepisujícího
    1. Přehled
    2. Heslo pro podpis
    3. Jednorázové heslo prostřednictvím e-mailu
    4. Ověřování službou Acrobat Sign
    5. Telefonické ověření
    6. Cloudový digitální podpis
    7. Ověření založené na znalostech
    8. Průkaz totožnosti
    9. Sestavy totožnosti podepisujících
   17. Ochrana obsahu
   18. Povolení notářských transakcí
   19. Ukončení platnosti dokumentu
   20. Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
   21. Pořadí podepisování
   22. Liquid Mode
   23. Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
   24. Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
   25. Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
  11. Šablony zpráv
  12. Nastavení pro biofarmacii
   1. Přehled
   2. Vynucení ověření identity
   3. Důvody podepsání
  13. Integrace pracovních postupů
  14. Nastavení služby Notarize
  15. Integrace plateb
  16. Zprávy podepisujícího
  17. Nastavení protokolu SAML
   1. Konfigurace SAML
   2. Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Instalace aplikace Okta
   4. Instalace aplikace OneLogin
   5. Instalace služby Oracle Identity Federation
  18. Správa dat
  19. Nastavení časového razítka
  20. Externí archiv
  21. Jazyky účtů
  22. Nastavení e-mailů
   1. Obrázky záhlaví/zápatí e-mailů
   2. Povolení jednotlivých zápatí e-mailů uživatele
   3. Přizpůsobení e-mailu Žádost o podpis
   4. Přizpůsobení polí Komu a Kopie
   5. Povolení oznámení bez odkazů
   6. Přizpůsobení e-mailových šablon
  23. Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
  24. Konfigurace možností pro příjemce
 4. Pokyny pro regulační požadavky
  1. Dostupnost
   1. Soulad s předpisy pro usnadnění přístupu
   2. Vytváření formulářů s usnadněním přístupu pomocí aplikace Acrobat pro počítače
   3. Vytváření formulářů AcroForms s usnadněním přístupu
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. Přehled GDPR
   2. Redigování uživatele
   3. Redigování dohod uživatele    
  4. Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
   1. Ověřovací balíček části 11 pro titul 21 CFR
   2. Příručka pro titul 21 CFR a přílohu 11 pravidel EudraLex
   3. Analýza sdílených odpovědností
  5. Zákazníci ve zdravotnictví
  6. Podpora IVES
  7. „Ukládání dohod do úschovny“
  8. Hlediska EU/Spojeného království
   1. Přeshraniční transakce EU/Spojeného království a nařízení eIDAS
   2. Požadavky HMLR na elektronicky podepsané dokumenty
   3. Dopad brexitu na zákony o elektronických podpisech ve Spojeném království
 5. Hromadné stahování dohod
 6. Nárokování domény 
 7. Odkazy na nahlášení zneužití

Odesílání, podepisování a správa dohod

 1. Možnosti příjemce
  1. Zrušení e-mailového připomenutí
  2. Možnosti na stránce elektronického podpisu
   1. Přehled stránky elektronického podpisu
   2. Otevření pro čtení dohody bez polí
   3. Odmítnutí podepsání dohody
   4. Delegování podpisového oprávnění
   5. Opětovné zahájení vyplňování dohody
   6. Stažení PDF dohody
   7. Zobrazení historie dohody
   8. Zobrazení zpráv dohody
   9. Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
   10. Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis 
   11. Navigace v polích formuláře
   12. Vymazání dat z polí formuláře
   13. Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
   14. Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
   15. Přehled právních upozornění
   16. Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
 2. Odesílání dohod  
  1. Přehled stránky Odeslat
  2. Odeslání dohody pouze sami sobě
  3. Odeslání dohody ostatním
  4. Vlastnoruční podpisy
  5. Pořadí podepisování příjemců
  6. Hromadné odeslání
   1. Přehled funkce Hromadné odeslání
   2. Hromadné odeslání – ruční zadání příjemců
   3. Hromadné odeslání – nahrávání souborů CSV
   4. Zrušení transakce hromadného odeslání
   5. Přidávání připomenutí k hromadnému odeslání
   6. Sestavy pro hromadné odeslání
 3. Vytváření polí v dokumentech
  1. Prostředí pro vytváření v aplikaci
   1. Automatická detekce pole
   2. Přetahování polí pomocí prostředí pro vytváření
   3. Přiřazení polí formuláře příjemcům
   4. Role Předvyplnění
   5. Použití polí s opakovaně použitelnou šablonou pole
   6. Převedení polí do nové šablony knihovny
   7. Aktualizované tvůrčí prostředí při odesílání dohod
  2. Vytváření formulářů pomocí textových značek
  3. Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
   1. Vytvoření formuláře AcroForm
   2. Vytváření přístupných souborů PDF
  4. Pole
   1. Typy polí
    1. Běžné typy polí
    2. Vložené obrázky
    3. Obrázky razítek
   2. Vzhled obsahu pole
   3. Ověření pole
   4. Hodnoty maskovaných polí
   5. Nastavení podmínek zobrazení/skrytí
   6. Počítaná pole 
  5. Časté dotazy k vytváření
 4. Podepisování dohod
  1. Podepisování dohod, které vám byly odeslány
  2. Vyplnění a podepsání
  3. Podepsání sám sebou
 5. Správa dohod
  1. Přehled stránky Správa
  2. Delegování dohod
  3. Nahrazení příjemců
  4. Omezení viditelnosti dokumentu 
  5. Zrušení dohody 
  6. Vytváření nových připomenutí
  7. Kontrola připomenutí
  8. Zrušení připomenutí
  9. Další akce...
   1. Jak vyhledávání funguje
   2. Zobrazení dohody
   3. Vytvoření šablony z dohody
   4. Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
   5. Nahrání podepsané dohody
   6. Úpravy souborů a polí odeslané dohody
   7. Úprava způsobu ověření příjemce
   8. Přidání nebo změna data vypršení platnosti
   9. Přidání poznámky do dohody
   10. Sdílení jednotlivé dohody
   11. Zrušení sdílení dohody
   12. Stažení jednotlivé dohody
   13. Stažení jednotlivých souborů dohody
   14. Stažení sestavy auditu dohody
   15. Stažení obsahu pole dohody
 6. Sestava auditu
 7. Tvorba sestav a export dat
  1. Přehled
  2. Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
  3. Grafy sestav
   1. Vytvoření nové sestavy
   2. Sestavy dohod
   3. Sestavy transakcí
   4. Sestavy aktivity nastavení
   5. Úprava sestavy
  4. Exporty dat 
   1. Vytvoření nového exportu dat
   2. Úprava exportu dat
   3. Aktualizace obsahu exportu dat
   4. Stažení exportu dat
  5. Přejmenování sestavy/exportu
  6. Duplikování sestavy/exportu
  7. Plánování sestavy/exportu
  8. Odstranění sestavy/exportu
  9. Kontrola použití transakce

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

 1. Webové formuláře 
  1. Tvorba webového formuláře
  2. Úprava webového formuláře
  3. Zakázání/povolení webového formuláře
  4. Skrytí/zobrazení webového formuláře
  5. Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu 
  6. Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
  7. Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
  8. Změna velikosti webového formuláře
 2. Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny) 
  1. Americké vládní formuláře v knihovně Acrobat Sign
  2. Vytvoření šablony knihovny
  3. Změna názvu šablony knihovny
  4. Změna typu šablony knihovny
  5. Změna úrovně oprávnění šablony knihovny
  6. Kopírování, úpravy a uložení sdílené šablony
  7. Stažení agregovaných dat polí pro šablonu knihovny
 3. Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
 4. Pracovní postupy služby Power Automate 
  1. Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
  2. Povolení integrace modulu Power Automate
  3. Sledování využívání modulu Power Automate
  4. Vytvoření nového postupu (příklady)
  5. Aktivační události používané pro postupy
  6. Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
  7. Správa postupů
  8. Úpravy postupů
  9. Sdílení postupů
  10. Zakázání nebo povolení postupů
  11. Odstranění postupů
  12. Užitečné šablony
   1. Pouze správce
    1. Uložení všech dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení všech dokončených dokumentů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení všech dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Box
   2. Archivace dohody
    1. Uložení dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení dokončených dokumentů do služby One Drive for Business
    3. Uložení dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení dokončených dokumentů do služby Box
   3. Archivace dohod webových formulářů
    1. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
    2. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
   4. Extrahování dat dohody
    1. Extrahování dat polí formuláře z podepsaného dokumentu a aktualizace listu aplikace Excel
   5. Oznámení o dohodě
    1. Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
    2. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
    3. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
    4. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
   6. Vygenerování dohody
    1. Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
    2. Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
    3. Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
 5. Vlastní pracovní postupy odeslání
  1. Přehled vlastního pracovního postupu odeslání
  2. Vytvoření nového pracovního postupu odeslání
  3. Úpravy pracovního postupu odeslání
  4. Aktivace nebo deaktivace pracovního postupu odeslání
  5. Odeslání dohody pomocí pracovního postupu odeslání
 6. Sdílení uživatelů a dohod
  1. Sdílení uživatele
  2. Sdílení dohod

Integrace s jinými produkty

 1.  Přehled integrací služby Acrobat Sign 
 2. Služba Adobe Sign pro Salesforce
 3. Služba Acrobat Sign pro Microsoft
  1. Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
  2. Služba Acrobat Sign pro Outlook
  3. Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
  4. Služba Acrobat Sign pro Teams
  5. Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
  6. Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
  7. Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics 
  8. Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint 
 4. Další integrace
  1. Služba Acrobat Sign pro ServiceNow
  2. Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
  3. Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
  4. Služba Acrobat Sign pro Workday
  5. Služba Acrobat Sign pro NetSuite
  6. Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
  7. Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
 5. Integrace spravované partnery
 6. Jak získat integrační klíč

Vývojář služby Acrobat Sign

 1. Rozhraní API REST 
  1. Dokumentace metod
  2. Příručka pro SDK/vývojáře
  3. Časté dotazy k rozhraní API    
 2. Webhooky 
  1. Přehled webhooků
  2. Konfigurace nového webhooku
  3. Zobrazení nebo úpravy webhooku
  4. Aktivace nebo deaktivace webhooku
  5. Odstranění webhooku
  6. Certifikáty obousměrného protokolu SSL
  7. Webhooky v rozhraní API

Podpora a řešení problémů

 1. Zdroje zákaznické podpory 
 2. Materiály pro úspěch podnikových zákazníků

The Adobe Acrobat Sign Technical Notifications are ordered below, with the current update at the top, and rolling back in time as you scroll down the page. 

 

[Important] The next Adobe Acrobat Sign release is scheduled for September 17, 2024

This will be a major release, including feature improvements for users and administrators, as well as resolutions to customer-reported issues.  

Customers with a Sandbox entitlement will have access to the new features four weeks prior to launch. Prerelease documentation for the release content will also be available at that time.

Feature Release: Adobe Acrobat Sign – June 18th Release Completed

The release was completed to all shards with no downtime to any services.


[Important]
 Disablement of the SOAP API from Adobe Acrobat Sign accounts is scheduled to start in February 2024

First Reported: June 2018 - Updated May 2024

Current

Action Required

All integrations and applications using the Adobe Acrobat Sign SOAP API must be migrated to the latest REST API V6 before the disablement date to ensure continued function.

Initially announced in June 2018, the effort to sunset the Acrobat Sign SOAP API will be completed in 2024.

Customer use of the SOAP API is scheduled to be disabled through a rolling process starting in February 2024. All customers and partners using the SOAP API must migrate to REST v6 API or risk a disruption in their service.

Please review the REST v6 and migration documentation:

Access to the SOAP API will be removed per the following schedule:

Account type

SOAP API Disablement Date

 • Free
 • Trial
 • Developer

February 1, 2024 (Completed)

 • Enterprise
 • Business

April 1, 2024 (Completed)

 • Integration Only Partners

The scheduled date has been moved up to July 1, 2024, replacing the previous date of December 1, 2024.

 • Embedded Partners

March 1, 2025


[Important]
 Disablement of the SOAP API for Adobe Acrobat Sign Integration Partners has been moved up to July 1, 2024

First Reported: June 2018 - Updated March 2024

Current

Action Required

All integrations and applications using the Adobe Acrobat Sign SOAP API must be migrated to the latest REST API V6 before the disablement date to ensure continued function.

The Acrobat Sign deprecation of the SOAP API has been moved up to July 1, 2024, for all integration partners.

All partners using the SOAP API must migrate to REST v6 API or risk a disruption in their service.

Please review the REST v6 and migration documentation:

Access to the SOAP API will be removed from access for integration partners on July 1, 2024.


[Important]
 Disablement of the SOAP API for Adobe Acrobat Sign Embedded Partners has been scheduled for March 1, 2025

First Reported: June 2018 - Updated May 2024

Current

Action Required

All integrations and applications using the Adobe Acrobat Sign SOAP API must be migrated to the latest REST API V6 before the disablement date to ensure continued function.

Access to the SOAP API will be removed for all embed partners starting March 1, 2025.
To ensure continued function, all embed partners using the Adobe Acrobat Sign SOAP API must migrate to the latest REST API V6 before March 1, 2025.  

Please review the REST v6 and migration documentation for reference:

For any queries, please contact your designated Adobe Acrobat Sign PSM.
 


[Updated]
 The new Request Signature environment will be promoted to be the default experience in the September 2024 release.
Switch links between Classic and New environments will be removed in the  November 2024 release.

Poznámka:

This update only applies to the Commercial version of the Acrobat Sign service. Government Cloud accounts are not impacted.

First Reported: March 2024 - Updated June 2024

Current 

The new and improved Request Signature environment will be the default experience for all accounts to create a new agreement starting with the September 17, 2024, release.

Links will remain available for users to switch between the new and classic environments, and administrators will continue to have the option to reset the default to the classic experience through their admin menu.

The classic environment will be entirely removed from the user experience by March 2025.

Poznámka:

The new in-application Authoring experience is only available as part of the new Request Signature experience.
Customers who are using new Authoring with classic Request Signature will default to the new Request Signature experience after the September 17 release, and the setting for new authoring will be removed from the admin menu.

As part of the November 2024 release, all accounts will have their default sending environment set to the new Request Signature experience.

The option to enable the switch links for users to switch between the environments will also be disabled.

Poznámka:

Administrators will continue to have the option to enable the switch links in the admin menu.


[New]
The classic Compose page will be retired and removed from the interface in the March 2025 release.

Poznámka:

This update only applies to the Commercial version of the Acrobat Sign service. Government Cloud accounts are not impacted.

First Reported: June 2024

Current 

In the March 2025 release, the classic Compose interface will be removed entirely from the Acrobat Sign interface, completing the promotion of the new Request Signature experience.

All commercial accounts that have not configured the new Request Signature service as their default experience will have the Request Signature environment enabled as the only environment for configuring new agreements.

The option to configure the experience, including the switch links between environments, will be removed from the admin menus.


[New]
External source drives to be removed from support in the new Request Signature experience

First Reported: May 2024

Current 

The option to use an external drive for uploading files will be limited to OneDrive only in the new Request Signature experience.

It's recommended that customers who use other options for file upload use the vendor-specific application to provide a networked drive that can be accessed through the native file picker on the user's local system.


[New]
 An update has been applied to the legacy code that determines whether IP addresses are to be included in audit reports, correcting inconsistent behavior in accounts created before June 17, 2021.

First Reported: May 2024

Current 

On June 21, 2021, an administrative setting, "Request IP addresses from signers," was added to the Signature Preferences tab on the Account and Group pages to specify whether signer IP addresses should be collected and included in audit reports.  For compatibility with previous behavior, the setting defaulted to True (checked) for existing accounts as of that date and False (unchecked) for accounts created after that date.

However, we discovered that for some users subsequently added to existing accounts, the default was not respected, causing audit reports to lack signer IP addresses.

With this update to the legacy code, the product behavior now correctly follows the setting.

 


[New]
Adobe Acrobat Sign database update impacting the Digital Identity Gateway service August 1, 2024.

First Reported: June 2024

Current 

Acrobat Sign recipients will not be able to verify their identity using Identity Providers available via the Digital Identity Gateway during a system database migration on August 1, 2024 (the exact time window to be determined). The total downtime is expected to be roughly 20 minutes.

Impacted users can try again at the end of the maintenance activity.


[New]
Adobe Acrobat Sign maintenance impacting the Sandbox service August 6, 2024.

First Reported: June 2024

Current 

The Acrobat Sign Sandbox will be temporarily unavailable on August 6, 2024 (the exact time window to be determined) while Acrobat Sign performs system maintenance. During that time, OEM Partners with an Acrobat Sign Sandbox account will be unable to perform routine Sandbox tasks like provisioning accounts and users via API, onboarding users, etc. Full Sandbox functionality will be restored on the same day. The total downtime is expected to be roughly 20 minutes.


[New]
Adobe Acrobat Sign database update impacting the integrated Power Automate service August 8, 2024.

First Reported: June 2024

Current 

Acrobat Sign customers will not be able to create or modify Power Automate flows from the Acrobat Sign website during a system database migration occurring on August 8, 2024 (the exact time window to be determined). The total downtime is expected to be roughly 20 minutes.


[New]
Adobe Acrobat Sign database update impacting the Data Governance retention service August 12, 2024.

First Reported: June 2024

Current 

Acrobat Sign customers will not be able to create or modify Data Governance retention policies during a system database migration occurring on August 12, 2024 (the exact time window to be determined). The total downtime is expected to be roughly 20 minutes.

Additionally, the service will fail to schedule or process agreements subject to existing Retention Policies during this time. These jobs will be resumed at the end of the maintenance activity.


[New]
Adobe Acrobat Sign maintenance impacting the Send in Bulk service - August 16, 2024.

First Reported: June 2024

Current 

Acrobat Sign will be making updates to the Bulk Agreement Processor, which manages the processing of the Send in Bulk feature. The upgrade will occur on August 16, 2024 (the exact time window to be determined). The total downtime is expected to be roughly 20 minutes.

During the upgrade, users can still create new Send in Bulk transactions through the user interface or API.

 • Newly created Send in Bulk transactions will be accepted, but the generation of the child agreements will not commence until the update is completed.
 • Send in Bulk transactions that are started, but have not completed the child agreement generation process, will be suspended until the update is completed.
 • Existing transactions will not be affected, and customers will be able to complete their actions on existing agreements without issue.


[New]
Adobe Acrobat Sign database update impacting the Webhook service September 5, 2024.

First Reported: June 2024

Current 

Acrobat Sign customers will not be able to create or modify Webhooks, and Webhook notifications will be delayed during a system database migration occurring on September 5, 2024 (the exact time window to be determined). The total downtime is expected to be roughly 20 minutes.

Delayed notifications will be delivered after the update is completed.


Adobe Acrobat Sign's new
Send in Bulk environment became the default experience for all accounts on April 9, 2024.
The classic Send in Bulk environment will be retired in March 2025.

First Reported: March 2024

Current 

The new and improved Send in Bulk environment became the default environment for all accounts as of the April 9, 2024, release.

Links will remain available for users to switch between the new and classic environments, and administrators will continue to have the option to reset the default to the classic experience through their admin menu.

The classic environment will be entirely removed from the user experience by March 2025.
 


Bio-Pharma accounts - Enable improved authentication challenges for your account before September 17, 2024

First Reported: January 2024

Current 

ACTION REQUIRED

Customers who have configured their Bio-Pharma controls (at the account level or for any group within the account) should manually enable the new experience in the application through their admin menu before September 17, 2024.

All groups will automatically update and properly retain all the expected authentications as configured before the update.

The Bio-Pharma settings to enforce identity authentication were updated in the November 2023 Acrobat Sign system update and placed behind an Enable Now button to permit admins the time to review the update and elevate their account once they were comfortable with the changes. The Enable Now button is only available on the Bio-Pharma subsection of the admin menu.

The change to the enforced identity authentication settings removes the dependency between the controls, allowing admins to select any one (or more) settings as needed. Additionally, in the case of dependent controls that are checked but disabled, the checkbox is cleared to correctly reflect that the setting isn't in effect. 

f

f

Controls that are enabled will remain enabled. All agreements will continue to work as before.

Enabling the new experience through the Enable Now button updates all groups in the account and removes the callout to apply the update. The update cannot be reversed.

Starting in February 2024, accounts that have enabled the first control (Enable authentication challenges and Signing reasons) but have not enabled the improved experience will receive two in-application engagements:

 • A dialog box appears on the Home screen after logging in. This dialog box only shows to a user one time.
 • A "hotspot" graphic on the Bio-Pharma admin menu that opens a dialog box when selected. The hotspot will show up to three times until the user selects it, with a 24-hour delay between displays.

After September 16, 2024, all accounts in the Acrobat Sign service will automatically be updated to use this new interface.

Pozor:

Customer accounts that have not manually updated their accounts will be automatically updated by the system.

System-updated accounts will not automatically clear the checked but disabled dependent controls, resulting in those controls being enabled after the update.

This will impact new agreements, prompting recipients to authenticate for the enabled control conditions.

To prevent this, manually enable the new experience and take advantage of the automated process that converts disabled settings into unchecked settings.


Adobe Acrobat Sign for SharePoint Online: Ended service as of June 28, 2024

First Reported: January 2024

Current 

Support for the Acrobat Sign for SharePoint Online integration is set to end on June 28, 2024. 

After June 28, agreements sent for signature from this integration will remain available for recipients to sign. However, the final completed documents will not be saved back into SharePoint. The final executed agreement must be downloaded manually (or through some other automation) and uploaded to your SharePoint site if you wish to save a copy in SharePoint Online.

Advanced workflow features, such as data mapping between SharePoint lists and Acrobat Sign workflow templates, will no longer be available, but the underlying data will not be affected. Completed agreements and other data previously stored on your SharePoint site or with Acrobat Sign will not be affected. 

Poznámka:

This end-of-service notification only applies to the SharePoint Online integration.

Other integrations that can access SharePoint Online (e.g., Microsoft Power Automate and Microsoft Teams) are not impacted.


Improved Request Signature page for embedded applications 

First Reported: November 2023

Current 

Acrobat Sign has developed a version of the new Request Signature page as a  Single Page Application (SPA) for customers that have built their own custom integrations and applications. Instead of using browser cookies for the user session, this new solution uses session access tokens to access the Acrobat Sign workflows and pages.

The SPA solution overcomes a problem where browser cookies stored in an iFrame are viewed as third-party cookies, and the trend for browsers is to disable third-party cookies by default.

Customers with embedded solutions and want to take advantage of the SPA-built Request Signature page should contact support to enable the feature.

 


Classic reporting to be removed from service in the first half of 2025

First Reported: September 2022 - Updated March 2024

Current 

Classic reporting will be completely removed from the Acrobat Sign interface in the first half of 2025. This includes the switch link that allows changing between environments. Once removed, customers will not be able to return to the classic environment to review classic reports, and scheduled reports will stop executing.

The modern reporting environment will remain as the only reporting solution.

All customers are strongly encouraged to recreate all of their existing reports in the new environment as soon as possible.


Additional Resources


Past Notifications

Acrobat Sign Technical Notice and Release-related notifications to end after the March 2024 release

First Reported: February 2024

Removed From Current List: May 2024

Adobe Acrobat Sign will no longer be sending technical updates or release communications.  Instead, please visit the Acrobat Sign User Guide, where you can find Pre-Release Notes, Release Notes, and additional resources.  We also recommend becoming a part of the Adobe Sign community to ask questions and discuss new features and topics.
 


Unsanctioned page modifications may be disabled

First Reported: February 2023

Removed From Current List: July 2024

Modifications to HTML pages delivered by Adobe, except for those enabled by published APIs and features, are unsupported. Such modifications may interfere with the functionality of Acrobat Sign. Adobe may, at any time, make technical changes that disable the function of any non-Adobe-sanctioned HTML page modifications.

If your use of Acrobat Sign currently relies on modifying HTML from Acrobat Sign using browser extensions,  HTTP proxies, or any other means not enabled by Adobe published APIs and features, you should migrate away from these as soon as possible to avoid disruption.

This statement applies to any mechanism by which such modifications may be made, such as browser extensions and browser configurations that allow HTTP proxies to modify page content.


Notice to Acrobat Sign API users regarding HTTP header case insensitivity

First Reported: January 2024

Removed From Current List: July 2024

Please note that HTTP headers are case-insensitive, as specified in RFC 2616 and RFC 7230. This means the header names can be written in any combination of upper and lower case letters. However, some applications or libraries may expect a certain case for the header names, such as Pascal-Case (e.g., Content-Type) or lowercase (e.g., content-type).

Due to upcoming infrastructure updates, Adobe Sign will be changing the case of some HTTP headers. This should not affect the service's functionality, but it may require some adjustments in your code or configuration if you rely on a specific case for the header names. We recommend reviewing your code and configuration to ensure they are compatible with case-insensitive headers.

For more information about HTTP headers, refer to the following resources:


Adobe Acrobat Sign end of development for the GigaSign application 

First Reported: March 2024

Removed From Current List: July 2024

Customers using the GigaSign application are advised that there will be no further development of the application.

All customers are advised to move their existing GigaSign processes to utilize the new Send in Bulk feature, which has been improved to cover the functional differences that classic Send in Bulk did not provide. 

Archived Notifications

Listed by the date when the notice was removed from the current notice list, most recent to oldest.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online