Přizpůsobte si Možnosti pro příjemce na stránce elektronického podpisu

Přehled

Stránka elektronického podpisu přináší příjemcům řadu možností.

Několik těchto možností lze ovládat nastavením povoleným na úrovni účtu nebo skupiny (nastavení na úrovni skupiny jsou nadřazena nastavením na úrovni účtu).

Několik z nich vyžaduje, abyste kontaktovali svého manažera úspěchu, který vám funkci upraví.

Možnosti na stránce elektronického podpisu

Používané rozhraní má jistý vliv na to, kdy jsou nastavení k dispozici a kde jsou umístěna.

 • Níže uvedený obsah je určen především pro webové rozhraní.
 • Mobilní rozhraní (nebo při poměru stran úzké obrazovky) obvykle přesune některé možnosti v záhlaví nebo zápatí do nabídky Možnosti
 • Odstraníte-li ze stránky „chrome“, přesune se obvykle nějaký obsah ze záhlaví/zápatí do nabídky Možnosti a odstraní jiný
  • noChrome naznačuje, že ze stránky byla odstraněna značka služby Adobe Acrobat Sign.  Tato značka se používá u aplikací, které začleňují stránky služby Acrobat Sign do jiného rozhraní.   

Možnosti, které ovládají správci zákazníka prostřednictvím nastavení uživatelského rozhraní

Příjemci mají k dispozici tyto konfigurovatelné možnosti:

Možnost příjemce delegovat svoji akci je dostupná prostřednictvím možnosti „Podepisovat bude někdo jiný“:

Delegovat

 

Tuto možnost můžete zakázat deaktivací delegování.

Delegování má dva ovládací prvky, jeden slouží interním příjemcům, druhý je určen příjemcům externím.

Oba lze konfigurovat na úrovni Účtu i Skupiny

Ovládací prvky uživatelského rozhraní najdete v nabídce Účet > Nastavení účtu > Globální nastavení > Delegování pro uživatele na mém účtu

Ovládací prvky pro delegování

Jako výchozí je nastavena možnost „Nebudu elektronicky podepisovat“.

Odmítnout

 

Možnost odmítnout dohodu ze strany příjemce lze zakázat, přejdete-li do nabídky Účet > Nastavení účtu > Předvolby podepisování > Další nastavení

 • Zrušte zatržení možnosti Dovolit příjemcům odmítnout a klikněte na Uložit
Ovládací prvky odmítnutí

Ve výchozím nastavení je možnost převádět transakci s elektronickým podpisem na proces psaného podpisu zakázána.

Převést na psaný podpis

 

Možnost dovolit příjemcům převádět proces elektronického podpisu na proces psaného podpisu lze aktivovat v nabídce Účet > Nastavení účtu > Předvolby podepisování > Další nastavení

 • Zaškrtněte pole Dovolit podepisujícím vytisknout, vlastnoručně podepsat a nahrát
 • Klikněte na možnost Uložit
Ovládací prvky pro převedení na psaný podpis

V případě mobilního rozhraní jsou zprávy součásti nabídky Možnosti.

Uživatelé webu najdou tuto zprávu v horní liště napravo a aktivují ji kliknutím na bublinu s textem.

Zprávu nelze přemístit, ale můžete tuto možnost odstranit.

Osobní zpráva

 

Chcete-li odstranit možnost zasílání zprávy v aplikaci, přejděte do nabídky Účet > Nastavení účtu > Předvolby podpisu > Další nastavení

 • Zrušte zaškrtnutí pole Zobrazit zprávu příjemcům při elektronickém podepisování
 • Klikněte na možnost Uložit
Ovládací prvky osobních zpráv

Níže uvedené možnosti nyní nemají ovládací prvky ve správcovském rozhraní. 

Účty podnikové úrovně se však mohou obrátit na podporu a požádat o úpravu nastavení v backendu.

Pomocí této možnosti můžete otevřít zobrazení dohody ve formátu PDF v aktuálním stavu.

 • Možnost Přečíst dohodu není dostupná v úzkém rozložení,mobilním rozhraní a noChrome rozhraní
Přečíst dohodu

Tato možnost smaže veškerý obsah polí přidaný příjemcem, obnoví původní stav dohody ve chvíli, kdy ji stávající příjemce otevřel.

Vymazat data

Umožňuje příjemci stáhnout si PDF verzi dohody tak, jak se jim zobrazuje.

Stáhnout PDF

Značka copyrightu (jakož i některé užitečné odkazy na podporu produktu Acrobat Sign) se nachází v dolní liště okna webového prohlížeče.

Copyright – web

 

Okno v úzkém rozložení má tento obsah umístěn v nabídce
Možnosti

Copyright – úzké rozložení

 

Mobilní rozhraní a noChrome rozhraní zahrnují pouze informace o copyrightu v nabídce Možnosti .

Copyright – mobilní rozhraní

Nekonfigurovatelné možnosti

Některé možnosti není možné konfigurovat:

Tato možnost zobrazí historii hlavních událostí týkajících se dohody.

 • Možnost Zobrazit historii není dostupná v rozhraních úzkého rozloženínoChrome
 • Mobilní aplikace nabízí možnost zobrazit historii dohody před otevřením stránky elektronického podpisu
Zobrazit historii

Položka nabídky s názvem Právní upozornění obsahuje všechna právní upozornění aplikace Acrobat Sign, včetně:

 • Podmínky použití
 • Zásady zachování soukromí
 • Předvolby souborů cookie
 • Informace o autorských právech a ochranných známkách
 • Upozornění třetích stran
Výběr položky Právní upozornění

Výběrem položky Právní upozornění v nabídce zobrazíte překryvnou obrazovku s některými podrobnými informacemi a odkazy na externí stránky s podrobnějšími informacemi.

Překryvná obrazovka Právní upozornění

Poznámka:

Zákazníci, kteří používají vloženou (noChrome) verzi stránky elektronického podepisování, využívají verzi panelu Právní upozornění odkazující na stránky, které neobsahují žádné další aktivní odkazy.

Umožňuje příjemci změnit jazyk používaný pro rozhraní služby Acrobat Sign.

Weboví uživatelé naleznou volič jazyka v zápatí okna

Jazyk – web

 

Mobilní rozhraní, úzké rozložení noChrome rozhraní vkládají volič jazyka do nabídky Možnosti

Jazyk – úzké rozložení

Možnost Podepsat elektronicky se objevuje v nabídce Možnosti pouze tehdy, když:

 • Byla dohoda původně zaslána k elektronickému podpisu
 • Příjemce zvolil možnost Tisknout, podepsat a nahrát z nabídky Možnosti

Pokud se příjemce, který zvolil možnost Tisknout dokument, vrátí do nabídky Možnosti , umožní mu možnost Podepsat elektronicky vrátit se k procesu elektronického podpisu.

Podepsat elektronicky

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.