Používání maskovaných polí k ochraně informací

Maskování polí vám pomůže zachovat důvěrnost soukromých údajů zákazníků.

 

Maskovaná pole se používají, když nechcete, aby někdo při pohledu na dokument mohl zahlédnout citlivé údaje příjemce. Všechny znaky v maskovaném poli se v hotovém souboru PDF zobrazují jako hvězdičky.

Je však důležité podotknout, že maskování dat polí neskrývá skutečnou hodnotu v exportovaných zprávách (poskytovaných jako soubory .csv).


Konfigurace maskovaných polí

  1. Vyberte kartu Datová pole (na levé straně obrazovky v novém prostředí pro vytváření)
  2. Přetáhněte pole Text na místo, kde ho potřebujete
  3. Poklikejte na pole Text a zobrazí se vlastnosti pole
  4. Zaškrtněte políčko Pole s maskovanými daty
  5. (Volitelné) Vyberte typ ověření (tj. datum, číslo sociálního pojištění, telefon atd.)
  6. Kliknutím na tlačítko OK uložte vlastnosti pole

Opakujte pro tolik polí, kolik jich chcete maskovat

Maskovat pole

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.