Převedení polí do nové šablony knihovny

Možnost převádět obsah polí do nového dokumentu v knihovně vyžaduje přístup k pokročilým funkcím formuláře, které jsou dostupné pro úrovně služby Team, Business a Enterprise.


Převedení polí do nové verze dokumentu

Občas se můžete dostat do situace, kdy potřebujete změnit text v dokumentu, ale chcete zachovat pole, která se nacházejí v aktuální šabloně.

Služba Adobe Acrobat Sign vám umožní uložit existující dokument v knihovně jako šablonu pro překrytí formulářových polí. Toto překrytí polí pak můžete použít na nově nahraný dokument.

Pokud má obsah souboru stejnou nebo přibližně stejnou strukturu, mělo by po použití šablony stačit poupravit umístění polí tak, aby vše odpovídalo vašim představám. Vyhnete se tak nutnosti všechna pole vytvářet ručně znovu.

Tento proces nijak nepoškodí existující dokument v knihovně, a pokud je umístění polí stejné jako u předchozí šablony, překrytí polí by mělo velmi přesně odpovídat.


Upravte starou šablonu a uložte vrstvu polí.

Abyste mohli tuto akci provést, musíte být vlastníkem původního dokumentu.  Pokud ano, pak na kartě Správa najdete v možnostech pravé lišty odkaz Upravit šablonu

Kliknutím na odkaz Upravit šablonu dokument otevřete v prostředí pro vytváření.

Úprava šablony

 

1. Klepněte na rozevírací nabídku Vlastnosti šablony v pravé liště.

2. Nastavte Typ šablony na Obojí (cílem je vrstva s poli formuláře).

◘ Může být praktické změnit jméno šablony, aby se „stará“ verze dala jasně identifikovat.

◘ Pokud je verze dokumentu kritická a aktuální šablona by se již nadále neměla používat, můžete nastavit položku KDO SMÍ POUŽÍVAT na hodnotu Pouze já.

3. Uložte změny v dolní části stránky a zapamatujte si název šablony.


Vytvořte novou šablonu.

1. Nahrajte nový soubor jako novou šablonu. Pojmenujte ho jedinečným názvem, aby se verze nepopletly.

2. Až se dokument nahraje do prostředí pro vytváření, vyhledejte v něm již existující pole a vymažte je.

◘ Předpokladem je, že vaše předchozí pole byla naformátována dle vašich potřeb, zatímco importovaná pole nikoli.

3. Otevřete položku Šablony polí v levém horním rohu okna.

4. Vyberte svou šablonu vrstvy formulářového pole z rozevírací nabídky Šablony polí a klikněte na položku Použít.

Vrstva polí bude použita na nový dokument.

5. Upravte zarovnání všech polí, u nichž je to třeba.

6. Uložte novou šablonu.

Poznámka:

Nové šablony se doporučuje ukládat s hodnotou Pouze já u položky KDO SMÍ POUŽÍVAT do té doby, než dokument důkladně otestujete.


Testování a zavedení

Nová šablona bude okamžitě dostupná ve vaší knihovně.

Doporučuje se dokument otestovat tak, že ho na zkoušku odešlete e-mailem, abyste mohli sledovat chování polí při vyplňování.

Pokud je třeba upravit umístění pole nebo jeho ověření/chování, klikněte na odkaz Upravit šablonu na stránce Správa.

Úprava šablony

Jakmile nová šablona projde testováním, proveďte následující:

1. Klikněte na odkaz Upravit šablonu na stránce Správa

2. Otevřete nabídku Vlastnosti šablony.

3. Změňte hodnotu položky KDO SMÍ POUŽÍVAT na jednu z následujících možností:

○  Všichni uživatelé v mé skupině – Dokument ve svých knihovnách uvidí pouze ti uživatelé služby Acrobat Sign, kteří jsou ve stejné skupině jako tvůrce šablony

►Účty na úrovni týmu mají pouze jednu skupinu, takže tuto možnost nemají k dispozici

Všichni uživatelé v mé organizaci – Dokument ve svých knihovnách uvidí všichni uživatelé služby Acrobat Sign v rámci celého účtu

4. Uložte šablonu.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.