Nastavení podmínek pro zobrazení nebo skrytí polí formuláře


Podmínky polí

Podmínky lze nastavit tak, aby umožňovaly vzájemnou interakci různých polí.

Podmínka umožňuje Zobrazit nebo Skrýt dané pole, pokud jsou splněny hodnoty podmínky. Tato podmínka může být jednotlivou akcí (například zaškrtnutí jedno políčka). Nebo může jít o řetězec událostí, které se (případně) musí stát, aby byla podmínka splněna. (Například zaškrtnutí políčka, přidání podpisu a výběr konkrétního přepínacího tlačítka.)

Chcete-li nastavit podmínku pole v prostředí, které umožňuje přetažení, klikněte pravým tlačítkem myši na dané pole a vyberte možnost Upravit, nebo na pole klikněte dvakrát. Otevře se okno vlastností daného pole. Kliknutím na možnost Podmínky tuto část rozbalíte.

Podmínky

Poznámka:

Nastavení Podmínky může být k dispozici, pouze pokud jsou v dokumentu nejméně dvě pole.

Nastavení funkce pole

První možnosti nastaví, jakou akci pole podmínka určuje.

Akce

Touto možností nastavíte, zda se splnění podmínky pole zobrazí, skryje nebo zakáže.

Zobrazit: Pole je ve výchozím nastavení skryto, a zobrazí se po splnění podmínek.

Skrýt: Pole je ve výchozím nastavení zobrazeno, a skryje se po splnění podmínek.

Zapnout: Pole je skryto, dokud podmínka nezobrazí pole jako upravitelné ze strany příjemce

Vypnout: Pole je k dispozici, dokud podmínka nevypne pole od příjemce, a nezabrání tak interakci. Pole je nadále viditelné i ve vypnutém stavu.

Podmínka

Tato možnost nastavuje, které podmínky je nutné ke spuštění akce splnit.

Jakékoli: Akci mohou spustit jakékoli vytvořené podmínky.

Vše: Ke spuštění akce je nutné splnit všechny vytvořené podmínky.

Spouštěče

Po kliknutí na možnost Přidat podmínku se zobrazí seznam možností pro nastavení spuštění.

První možností je pole, které chcete ke spuštění použít. Každý typ pole má jiný soubor stavů, které spouštěč akce kontroluje.

Následující vyskakující nabídka je operátor spouštěče. Je to operátor matematické rovnice. Pokud například nastavujete spuštění pro zaškrtávací políčko, možnosti jsou je a není, protože zaškrtávací pole má jen dva stavy (výběr a zrušení výběru). Textová pole umožňují větší rozsah operátorů pro hodnocení ekvivalence, relativních hodnot a oddílů textu.

Poslední pole umožňuje nastavení hodnoty pro spuštění podmínky. U zaškrtávacích políček dojde k zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí.

Textová pole umožňují ověření hodnoty pomocí výrazu.

Nastavení více spouštěčů

U jednoho pole lze nastavit více spouštěčů, a umožnit tak možnosti Jakékoli nebo Vše pro danou Podmínku. Jakmile je na místě jedna podmínka, přidá se další prázdná podmínka.

Odstranění a kopírování podmínek

K odstranění všech podmínek použijte možnost Smazat vše.

Možností Kopírovat vše zkopírujete všechny podmínky pole. Zkopírované podmínky lze vložit do stejných či jiných polí v dané dohodě.

 

Vložení všech podmínek

Po zkopírování podmínek se u všech polí, která podmínky podporují, zobrazí tlačítko Vložit. Nejsou-li u pole nastaveny žádné podmínky, vloží se do něj všechny podmínky.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.