Příručka uživatele Zrušit

Vložené obrázky

 

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

 1. Poznámky před vydáním
 2. Poznámky k vydání
 3. Důležitá oznámení

Začínáme

 1. Stručný návod pro správce
 2. Stručný návod pro uživatele
 3. Pro vývojáře
 4. Knihovna výukových videí
 5. Časté dotazy

Správa

 1. Přehled konzole Admin Console
 2. Správa uživatelů
  1. Přidání uživatele
  2. Hromadné přidání uživatelů
  3. Přidání uživatelů z adresáře
  4. Přidání uživatelů ze služby MS Azure Active Directory
  5. Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
   1. Technické účty – řízené rozhraním API
   2. Účty služeb – řízené ručně
  6. Kontrola uživatelů s chybami zřizování
  7. Změna jména/e-mailové adresy
  8. Úprava členství uživatele ve skupině
  9. Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
  10. Povýšení uživatele do role správce
  11. Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
  12. Přepnutí identity uživatele
  13. Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
  14. Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
  15. Profily produktů
  16. Prostředí pro přihlášení 
 3. Nastavení účtu/skupiny
  1. Přehled nastavení
  2. Globální nastavení
   1. Úroveň a ID účtu
   2. Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
   3. Hromadné odeslání
   4. Webové formuláře
   5. Vlastní pracovní postupy odeslání
   6. Pracovní postupy služby Power Automate
   7. Dokumenty knihovny
   8. Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
   9. Omezená viditelnost dokumentu
   10. Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF 
   11. Přidání odkazu do e-mailu
   12. Přidání obrázku do e-mailu
   13. Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
   14. Připojení sestav auditů k dokumentům
   15. Sloučení více dokumentů do jednoho
   16. Nahrání podepsaného dokumentu
   17. Delegování pro uživatele v mém účtu
   18. Povolení delegování externích příjemců
   19. Oprávnění k podpisu
   20. Oprávnění k odeslání
   21. Oprávnění přidávat elektronické pečeti
   22. Nastavení časového pásma
   23. Nastavení výchozího formátu data
   24. Uživatelé ve více skupinách (UMG)
    1. Upgrade na použití UMG
   25. Oprávnění správce skupiny
   26. Nahrazení příjemce
   27. Sestava auditu
    1. Přehled
    2. Povolení neověřeného přístupu na stránce ověření transakce
    3. Zahrnutí připomenutí
    4. Zahrnutí událostí zobrazení
    5. Zahrnutí stránky dohody / počtu příloh
   28. Zprávy v produktu a nápověda
   29. Přístupné soubory PDF
   30. Nový způsob podepisování
   31. Zákazník ve zdravotnictví
  3. Nastavení účtu
   1. Přidání loga
   2. Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti    
   3. Přidání názvu společnosti
   4. Přesměrování na adresu URL po dokončení dohody
  4. Preference podpisu
   1. Dobře formátované podpisy
   2. Povolení příjemcům podepisovat podle
   3. Podepisující mohou změnit své jméno
   4. Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
   5. Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
   6. Procházení příjemců mezi poli formuláře
   7. Odmítnutí podepsat
   8. Povolení pracovních postupů s razítkem
   9. Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
   10. Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
   11. Zobrazení zpráv při e-podepisování
   12. Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
   13. Vyžádání IP adresy od podepisujících
   14. Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
  5. Digitální podpisy
   1. Přehled
   2. Stažení a podepsání v aplikaci Acrobat
   3. Podepisování cloudovými podpisy
   4. Zahrnutí metadat pro poskytovatele identity
   5. Omezení cloudoví poskytovatelé podpisů
  6. Elektronické pečeti
  7. Digitální identita
   1. Brána k ověření digitální identity
   2. Zásady kontroly identity
  8. Nastavení sestav
   1. Nové prostředí pro sestavy
   2. Nastavení klasické sestavy
  9. Nastavení zabezpečení
   1. Nastavení jednotného přihlašování
   2. Nastavení Zapamatovat si mne
   3. Zásady hesla pro přihlášení
   4. Síla hesla pro přihlášení
   5. Doba trvání webové relace
   6. Typ šifrování PDF
   7. API
   8. Přístup k informacím o uživateli a skupině
   9. Povolení rozsahů IP
   10. Sdílení účtů
   11. Oprávnění ke sdílení účtů
   12. Ovládací prvky sdílení dohod
   13. Ověření identity podepisujícího
   14. Heslo pro podepisování dohody
   15. Síla hesla dokumentu
   16. Blokování podepisujících podle geografického umístění
   17. Telefonické ověření
   18. Ověření na základě znalostí (KBA)
   19. Povolení vyjmutí stránek
   20. Vypršení platnosti odkazu na dokument
   21. Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
   22. Časové razítko
  10. Nastavení odeslání
   1. Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
   2. Vyžádání jména příjemce při odesílání
   3. Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
   4. Povolené role příjemce
   5. Skupiny příjemců
   6. Povinná pole
   7. Připojování dokumentů
   8. Slučování polí
   9. Změny dohod
   10. Název dohody
   11. Jazyky
   12. Soukromé zprávy
   13. Povolené typy podpisů
   14. Připomenutí
   15. Ochrana podepsaného dokumentu heslem
   16. Možnosti identifikace podepisujícího
    1. Přehled
    2. Heslo pro podpis
    3. Jednorázové heslo prostřednictvím e-mailu
    4. Ověřování službou Acrobat Sign
    5. Telefonické ověření
    6. Cloudový digitální podpis
    7. Ověření založené na znalostech
    8. Průkaz totožnosti
    9. Sestavy totožnosti podepisujících
   17. Ochrana obsahu
   18. Povolení notářských transakcí
   19. Ukončení platnosti dokumentu
   20. Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
   21. Pořadí podepisování
   22. Liquid Mode
   23. Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
   24. Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
   25. Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
  11. Šablony zpráv
  12. Nastavení pro biofarmacii
   1. Přehled
   2. Vynucení ověření identity
   3. Důvody podepsání
  13. Integrace pracovních postupů
  14. Nastavení služby Notarize
  15. Integrace plateb
  16. Zprávy podepisujícího
  17. Nastavení protokolu SAML
   1. Konfigurace SAML
   2. Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Instalace aplikace Okta
   4. Instalace aplikace OneLogin
   5. Instalace služby Oracle Identity Federation
  18. Správa dat
  19. Nastavení časového razítka
  20. Externí archiv
  21. Jazyky účtů
  22. Nastavení e-mailů
   1. Obrázky záhlaví/zápatí e-mailů
   2. Povolení jednotlivých zápatí e-mailů uživatele
   3. Přizpůsobení e-mailu Žádost o podpis
   4. Přizpůsobení polí Komu a Kopie
   5. Vlastní e-mailové šablony
   6. Povolení oznámení bez odkazů
  23. Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
  24. Konfigurace možností pro příjemce
 4. Pokyny pro regulační požadavky
  1. Dostupnost
   1. Soulad s předpisy pro usnadnění přístupu
   2. Vytváření formulářů s usnadněním přístupu pomocí aplikace Acrobat pro počítače
   3. Vytváření formulářů AcroForms s usnadněním přístupu
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. Přehled GDPR
   2. Redigování uživatele
   3. Redigování dohod uživatele    
  4. Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
   1. Ověřovací balíček části 11 pro titul 21 CFR
   2. Příručka pro titul 21 CFR a přílohu 11 pravidel EudraLex
   3. Analýza sdílených odpovědností
  5. Zákazníci ve zdravotnictví
  6. Podpora IVES
  7. „Ukládání dohod do úschovny“
  8. Hlediska EU/Spojeného království
   1. Přeshraniční transakce EU/Spojeného království a nařízení eIDAS
   2. Požadavky HMLR na elektronicky podepsané dokumenty
   3. Dopad brexitu na zákony o elektronických podpisech ve Spojeném království
 5. Hromadné stahování dohod
 6. Nárokování domény 

Odesílání, podepisování a správa dohod

 1. Možnosti příjemce
  1. Zrušení e-mailového připomenutí
  2. Možnosti na stránce elektronického podpisu
   1. Přehled stránky elektronického podpisu
   2. Otevření pro čtení dohody bez polí
   3. Odmítnutí podepsání dohody
   4. Delegování podpisového oprávnění
   5. Opětovné zahájení vyplňování dohody
   6. Stažení PDF dohody
   7. Zobrazení historie dohody
   8. Zobrazení zpráv dohody
   9. Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
   10. Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis 
   11. Navigace v polích formuláře
   12. Vymazání dat z polí formuláře
   13. Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
   14. Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
   15. Přehled právních upozornění
   16. Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
 2. Odesílání dohod  
  1. Přehled stránky Odeslat
  2. Odeslání dohody pouze sami sobě
  3. Odeslání dohody ostatním
  4. Vlastnoruční podpisy
  5. Pořadí podepisování příjemců
  6. Hromadné odeslání
   1. Přehled funkce Hromadné odeslání
   2. Hromadné odeslání – ruční zadání příjemců
   3. Hromadné odeslání – nahrávání souborů CSV
   4. Zrušení transakce hromadného odeslání
   5. Přidávání připomenutí k hromadnému odeslání
   6. Sestavy pro hromadné odeslání
 3. Vytváření polí v dokumentech
  1. Prostředí pro vytváření v aplikaci
   1. Automatická detekce pole
   2. Přetahování polí pomocí prostředí pro vytváření
   3. Přiřazení polí formuláře příjemcům
   4. Role Předvyplnění
   5. Použití polí s opakovaně použitelnou šablonou pole
   6. Převedení polí do nové šablony knihovny
   7. Aktualizované tvůrčí prostředí při odesílání dohod
  2. Vytváření formulářů pomocí textových značek
  3. Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
   1. Vytvoření formuláře AcroForm
   2. Vytváření přístupných souborů PDF
  4. Pole
   1. Typy polí
    1. Běžné typy polí
    2. Vložené obrázky
    3. Obrázky razítek
   2. Vzhled obsahu pole
   3. Ověření pole
   4. Hodnoty maskovaných polí
   5. Nastavení podmínek zobrazení/skrytí
   6. Počítaná pole 
  5. Časté dotazy k vytváření
 4. Podepisování dohod
  1. Podepisování dohod, které vám byly odeslány
  2. Vyplnění a podepsání
  3. Podepsání sám sebou
 5. Správa dohod
  1. Přehled stránky Správa
  2. Delegování dohod
  3. Nahrazení příjemců
  4. Omezení viditelnosti dokumentu 
  5. Zrušení dohody 
  6. Vytváření nových připomenutí
  7. Kontrola připomenutí
  8. Zrušení připomenutí
  9. Další akce...
   1. Jak vyhledávání funguje
   2. Zobrazení dohody
   3. Vytvoření šablony z dohody
   4. Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
   5. Nahrání podepsané dohody
   6. Úpravy souborů a polí odeslané dohody
   7. Úprava způsobu ověření příjemce
   8. Přidání nebo změna data vypršení platnosti
   9. Přidání poznámky do dohody
   10. Sdílení jednotlivé dohody
   11. Zrušení sdílení dohody
   12. Stažení jednotlivé dohody
   13. Stažení jednotlivých souborů dohody
   14. Stažení sestavy auditu dohody
   15. Stažení obsahu pole dohody
 6. Sestava auditu
 7. Tvorba sestav a export dat
  1. Přehled
  2. Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
  3. Grafy sestav
   1. Vytvoření nové sestavy
   2. Sestavy dohod
   3. Sestavy transakcí
   4. Sestavy aktivity nastavení
   5. Úprava sestavy
  4. Exporty dat 
   1. Vytvoření nového exportu dat
   2. Úprava exportu dat
   3. Aktualizace obsahu exportu dat
   4. Stažení exportu dat
  5. Přejmenování sestavy/exportu
  6. Duplikování sestavy/exportu
  7. Plánování sestavy/exportu
  8. Odstranění sestavy/exportu
  9. Kontrola použití transakce

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

 1. Webové formuláře 
  1. Tvorba webového formuláře
  2. Úprava webového formuláře
  3. Zakázání/povolení webového formuláře
  4. Skrytí/zobrazení webového formuláře
  5. Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu 
  6. Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
  7. Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
  8. Změna velikosti webového formuláře
 2. Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny) 
  1. Americké vládní formuláře v knihovně Acrobat Sign
  2. Vytvoření šablony knihovny
  3. Změna názvu šablony knihovny
  4. Změna typu šablony knihovny
  5. Změna úrovně oprávnění šablony knihovny
  6. Kopírování, úpravy a uložení sdílené šablony
  7. Stažení agregovaných dat polí pro šablonu knihovny
 3. Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
 4. Pracovní postupy služby Power Automate 
  1. Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
  2. Povolení integrace modulu Power Automate
  3. Sledování využívání modulu Power Automate
  4. Vytvoření nového postupu (příklady)
  5. Aktivační události používané pro postupy
  6. Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
  7. Správa postupů
  8. Úpravy postupů
  9. Sdílení postupů
  10. Zakázání nebo povolení postupů
  11. Odstranění postupů
  12. Užitečné šablony
   1. Pouze správce
    1. Uložení všech dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení všech dokončených dokumentů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení všech dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Box
   2. Archivace dohody
    1. Uložení dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení dokončených dokumentů do služby One Drive for Business
    3. Uložení dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení dokončených dokumentů do služby Box
   3. Archivace dohod webových formulářů
    1. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
    2. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
   4. Extrahování dat dohody
    1. Extrahování dat polí formuláře z podepsaného dokumentu a aktualizace listu aplikace Excel
   5. Oznámení o dohodě
    1. Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
    2. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
    3. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
    4. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
   6. Vygenerování dohody
    1. Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
    2. Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
    3. Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
 5. Vlastní pracovní postupy odeslání
  1. Přehled vlastního pracovního postupu odeslání
  2. Vytvoření nového pracovního postupu odeslání
  3. Úpravy pracovního postupu odeslání
  4. Aktivace nebo deaktivace pracovního postupu odeslání
  5. Odeslání dohody pomocí pracovního postupu odeslání
 6. Sdílení uživatelů a dohod
  1. Sdílení uživatele
  2. Sdílení dohod

Integrace s jinými produkty

 1.  Přehled integrací služby Acrobat Sign 
 2. Služba Adobe Sign pro Salesforce
 3. Služba Acrobat Sign pro Microsoft
  1. Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
  2. Služba Acrobat Sign pro Outlook
  3. Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
  4. Služba Acrobat Sign pro Teams
  5. Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
  6. Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
  7. Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics 
  8. Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint 
 4. Další integrace
  1. Služba Acrobat Sign pro ServiceNow
  2. Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
  3. Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
  4. Služba Acrobat Sign pro Workday
  5. Služba Acrobat Sign pro NetSuite
  6. Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
  7. Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
 5. Integrace spravované partnery
 6. Jak získat integrační klíč

Vývojář služby Acrobat Sign

 1. Rozhraní API REST 
  1. Dokumentace metod
  2. Příručka pro SDK/vývojáře
  3. Časté dotazy k rozhraní API    
 2. Webhooky 
  1. Přehled webhooků
  2. Konfigurace nového webhooku
  3. Zobrazení nebo úpravy webhooku
  4. Aktivace nebo deaktivace webhooku
  5. Odstranění webhooku
  6. Certifikáty obousměrného protokolu SSL
  7. Webhooky v rozhraní API

Podpora a řešení problémů

 1. Zdroje zákaznické podpory 
 2. Materiály pro úspěch podnikových zákazníků

Pole pro vložené obrázky jsou k dispozici pro firemní a podnikovou úroveň služby.


Popis funkce

Služba Adobe Acrobat Sign podporuje nahrání obrázkového souboru do vyhrazeného pole, které definuje odesílatel.  Tento obrázek je zaznamenán do dokumentu jako pole formuláře a existuje jako extrahovatelný soubor, který může odesílatel později využít:

 • Univerzity si mohou vyžádat obrázky studentů, aby je mohly během zaškolování/zkoušení identifikovat/ověřit.
 • Realitní formuláře, které vyžadují připojení jak obrázků kupujícího, tak prodávajícího
 • Náborové procesy, které vyžadují obrázek dokumentů (občanský průkaz, karta sociálního pojištění atd.)

Pole pro vložené obrázky lze přidat do jakéhokoli formuláře přetažením v prostředí pro vytváření pomocí běžných textových značek či PDF formulářů vytvořených v aplikaci Acrobat.

Poznámka:
 • Vložené obrázky podporuje pouze prostředí Nové odeslání. 
 • Pokud odesílatelé, kteří využívají klasickou stránku Odeslat, nahrají dokument pomocí textových značek pro vložený obrázek, budou přesměrování na stránku Nové odeslání. 
 • Šablony, které využívají vložené obrázky, nebudou v seznamu šablon na klasické stránce dostupné

Jak se to používá

Odesílatelé mohou přidávat vložené obrázky do šablon tak, že je umístí pomocí prostředí pro vytváření, použijí textové značky nebo upraví název textového pole při tvorbě formuláře v aplikaci Acrobat.

Pole obrázků fungují stejně jako jiné typy polí:

 • Je dovoleno více jedinečných polí obrázků
 • Pole obrázků lze klonovat a umisťovat na více míst, což umožňuje replikovat obsah polí.
 • Pole obrázků lze přiřadit jakékoli roli příjemce, která může s poli pracovat, včetně předvyplnění
 • Pole obrázků jsou součástí oznámení a vracejí zpět adresu URL, která odkazuje k původně nahranému obrázkovému souboru

V současnosti umí objekt vloženého obrázku přijmout pouze soubor .png nebo .jpg/.jpeg.


Vytváření přetažením

Pole obrázků se do dokumentu vkládají nejlépe v prostředí pro vytváření, protože zde máte přesnou kontrolu nad stopou pole. V případě vysoce regulovaných obrázků, jako je pasová fotografie, to může být velice důležité.

V prostředí pro podepisování najdete v sekci Datová pole objekt Obrázek.

Pole obrázku je ukotveno v levém horním rohu a lze jej upravovat „uchopením“ pravého dolního rohu a natažením za pole na požadovanou šířku a výšku.

Konečná velikost obrázku je vyjádřena uvnitř pole obrázku.


Syntax textových značek

Textová značka vloženého obrázku není běžně používaná, protože značka musí uvádět výšku zástupného elementu, který je větší než písmo použité k vytvoření značky (podle kterého se normálně stanovuje výška).

Argumentem pro tvorbu vloženého obrázku je :inlineimage(X)

Kde X je počet řádků, které je třeba přidat k výšce pole.

Výška „řádku“ se stanoví podle velikosti písma použitého k vytvoření značky.

Příklad: {{inlineImageEx_es_:signer1:inlineimage(4)}} : výška pole = 4 řádky

Níže je napravo uveden příklad textové značky a nalevo výsledné pole.

Nezapomeňte, že značka ukotvuje horní část pole a počet přidaných řádků bude sahat pod řádek, v němž je značka popsána.

Proto není úplně snadné nastavit přesnou velikost pole. Potřebujete-li přesnou velikost pole, bude možná nutné upravit pole v prostředí pro podepisování, než šablonu uložíte nebo dohodu odešlete.


Vytváření formulářů v aplikaci Acrobat

Abyste mohli přidat vložený obrázek při vytváření formulářů v aplikaci Acrobat, musíte vložit syntax textových značek do vlastnosti názvu textového pole (bez vlnitých závorek z obou stran).

Tento hybridní přístup zajišťuje dvě užitečné věci:

 1. Služba Acrobat Sign bude při generování dokumentu respektovat velikost i tvar textového pole umísťovaného do formuláře. To vám pomůže zajistit, aby vaše pole správně odpovídalo přiřazenému prostoru bez toho, abyste museli hádat počet řádků, které je nutné přidat.
 2. Bude respektován argument přidaný do textové značky. To znamená, že můžete použít jak argumenty Showif/Hideif, tak většinu ostatních běžných argumentů textových značek.
Přidávání textové značky vložených obrázků do názvu pole aplikace Acrobat

Poznámka:

Při umisťování pole nezmění žádný argument velikost a tvar pole.  Pokud do syntaxe textových značek zahrnete jakýkoli počet řádků, budou ignorovány a velikost pole zůstane taková, jakou jste explicitně umístili.


Jak pracují příjemci s polem

Příjemci nahrají přetažením své obrázky.  Bude přijata jakákoli velikost obrázku a automaticky natažena nebo komprimována, aby odpovídala okrajům pole. 

Jakmile bude obrázek na místě, zobrazí se v pravém horním rohu pole velké X.  Kliknete-li na něj, obrázek bude z pole odstraněn a pole se vrátí do původního stavu.

Umístěný obrázek

Pole pro vložené obrázky přijmou pouze soubory ve formátu .png, .jpg, a .jpeg.

Pokusíte-li se vložit jiný typ souboru, objeví se chybové hlášení:

Užitečné tipy...

:label()

Argument :label() je zvláště užitečný s polem pro vložené obrázky, protože díky němu můžete příjemci poskytnout mnohem smysluplnější pokyny.

Hodnota přenášená argumentem :label() se zobrazí v poli během vytváření (namísto názvu pole) a připojí se nakonec výchozího pokynu.

Níže najdete příklad pole obrázku v prostředí vytváření včetně

argumentu :label(„Pasová fotografie“)

 

Toto je pohled ze strany příjemce v rozhraní podepisování.

Upozorňujeme, že řetězec Kliknutím/přetažením nahrajte nelze upravovat.


Úprava jednotky měření

Výchozí měrnou jednotkou v aplikaci jsou palce (in), ale uživatel je může pro osobní použití jednoduše změnit na centimetry.

Jednotliví uživatelé mohou tuto změnu provést na stránce svého profilu. Stačí umístit kurzor nad své jméno v pravém horním rohu okna a vybrat možnost Můj profil a poté kliknout na možnost Upravit , aby se profil otevřel v režimu pro úpravy.

Změňte jednotku na požadovaný standard a klikněte na možnost Uložit

Můj profil – Přírůstek měření

Správci si mohou vyžádat změnu výchozího nastavení na úrovni účtu nebo skupiny kontaktováním podpory služby Acrobat Sign.

Poznámka:

Změna měrné jednotky bude platit pro všechny přírůstky měrné jednotky, které se v aplikaci zobrazují, nejen pro pole obrázků.

Extrahování obrázků

Vložené obrázky lze z formuláře „extrahovat“ prostřednictvím funkce Výkaznictví.

Pro odesílatele

 • Přejděte na kartu Správa, vyhledejte dohodu, jejíž obrázek potřebujete, a jedním kliknutím ji vyberte
 • Úplně napravo v okně klikněte na kartu Historie.
 • Klikněte na odkaz Exportovat data
Export dat formuláře

Do vašeho prohlížeče se stáhne soubor CSV.

 • Soubor CSV otevřete (většina uživatelů patrně v aplikaci Excel, ale je možné použít ke zobrazení souborů CSV libovolnou aplikaci)
 • Vyhledejte záhlaví označující pole obrázku. Název pole je použit v záhlaví souboru CSV
  • Obsahem buňky bude adresa URL odkazující ke grafickému souboru. 
 • Zkopírujte a vložte adresu URL do libovolného prohlížeče
 • Grafický soubor se stáhne do vašeho prohlížeče

Pro správce

Přímé adresy URL ke grafickému souboru jsou chráněny na úrovni uživatele a má je k dispozici pouze odesílatel dohody prostřednictvím odkazu Exportovat data.

Správci, kteří mají přístup k obsahu pole prostřednictvím Sestav, adresu URL neuvidí. Místo ní uvidí prvotní documentID souboru a mohou je extrahovat prostřednictvím rozhraní API.

Poznámka:

Stažená grafika bude stejná jako původně nahraná grafika.  

Jakékoli úpravy obrázku provedené při umisťování do stopy pole se odrazí pouze v tomto poli. Vlastní grafický soubor není nikdy upravován.

Postup povolení/zakázání

Vložené obrázky jsou ve výchozím nastavení k dispozici pro firemní a podnikovou úroveň služby. Pro zobrazení tohoto typu pole není třeba žádná další konfigurace.

Chcete-li tuto funkci deaktivovat na úrovni účtu nebo skupiny, obraťte se na podporu služby Acrobat Sign.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online