Vložené obrázky

Pole pro vložené obrázky jsou k dispozici pro firemní a podnikovou úroveň služby.


Popis funkce

Služba Adobe Acrobat Sign podporuje nahrání obrázkového souboru do vyhrazeného pole, které definuje odesílatel.  Tento obrázek je zaznamenán do dokumentu jako pole formuláře a existuje jako extrahovatelný soubor, který může odesílatel později využít:

 • Univerzity si mohou vyžádat obrázky studentů, aby je mohly během zaškolování/zkoušení identifikovat/ověřit.
 • Realitní formuláře, které vyžadují připojení jak obrázků kupujícího, tak prodávajícího
 • Náborové procesy, které vyžadují obrázek dokumentů (občanský průkaz, karta sociálního pojištění atd.)

Pole pro vložené obrázky lze přidat do jakéhokoli formuláře přetažením v prostředí pro vytváření pomocí běžných textových značek či PDF formulářů vytvořených v aplikaci Acrobat.

Poznámka:
 • Vložené obrázky podporuje pouze prostředí Nové odeslání. 
 • Pokud odesílatelé, kteří využívají klasickou stránku Odeslat, nahrají dokument pomocí textových značek pro vložený obrázek, budou přesměrování na stránku Nové odeslání. 
 • Šablony, které využívají vložené obrázky, nebudou v seznamu šablon na klasické stránce dostupné

Jak se to používá

Odesílatelé mohou přidávat vložené obrázky do šablon tak, že je umístí pomocí prostředí pro vytváření, použijí textové značky nebo upraví název textového pole při tvorbě formuláře v aplikaci Acrobat.

Pole obrázků fungují stejně jako jiné typy polí:

 • Je dovoleno více jedinečných polí obrázků
 • Pole obrázků lze klonovat a umisťovat na více míst, což umožňuje replikovat obsah polí.
 • Pole obrázků lze přiřadit jakékoli roli příjemce, která může s poli pracovat, včetně předvyplnění
 • Pole obrázků jsou součástí oznámení a vracejí zpět adresu URL, která odkazuje k původně nahranému obrázkovému souboru

V současnosti umí objekt vloženého obrázku přijmout pouze soubor .png nebo .jpg/.jpeg.


Vytváření přetažením

Pole obrázků se do dokumentu vkládají nejlépe v prostředí pro vytváření, protože zde máte přesnou kontrolu nad stopou pole. V případě vysoce regulovaných obrázků, jako je pasová fotografie, to může být velice důležité.

V prostředí pro podepisování najdete v sekci Datová pole objekt Obrázek.

Pole obrázku je ukotveno v levém horním rohu a lze jej upravovat „uchopením“ pravého dolního rohu a natažením za pole na požadovanou šířku a výšku.

Konečná velikost obrázku je vyjádřena uvnitř pole obrázku.


Syntax textových značek

Textová značka vloženého obrázku není běžně používaná, protože značka musí uvádět výšku zástupného elementu, který je větší než písmo použité k vytvoření značky (podle kterého se normálně stanovuje výška).

Argumentem pro tvorbu vloženého obrázku je :inlineimage(X)

Kde X je počet řádků, které je třeba přidat k výšce pole.

Výška „řádku“ se stanoví podle velikosti písma použitého k vytvoření značky.

Příklad: {{inlineImageEx_es_:signer1:inlineimage(4)}} : výška pole = 4 řádky

Níže je napravo uveden příklad textové značky a nalevo výsledné pole.

Nezapomeňte, že značka ukotvuje horní část pole a počet přidaných řádků bude sahat pod řádek, v němž je značka popsána.

Proto není úplně snadné nastavit přesnou velikost pole. Potřebujete-li přesnou velikost pole, bude možná nutné upravit pole v prostředí pro podepisování, než šablonu uložíte nebo dohodu odešlete.


Vytváření formulářů v aplikaci Acrobat

Abyste mohli přidat vložený obrázek při vytváření formulářů v aplikaci Acrobat, musíte vložit syntax textových značek do vlastnosti názvu textového pole (bez vlnitých závorek z obou stran).

Tento hybridní přístup zajišťuje dvě užitečné věci:

 1. Služba Acrobat Sign bude při generování dokumentu respektovat velikost i tvar textového pole umísťovaného do formuláře. To vám pomůže zajistit, aby vaše pole správně odpovídalo přiřazenému prostoru bez toho, abyste museli hádat počet řádků, které je nutné přidat.
 2. Bude respektován argument přidaný do textové značky. To znamená, že můžete použít jak argumenty Showif/Hideif, tak většinu ostatních běžných argumentů textových značek.
Přidávání textové značky vložených obrázků do názvu pole aplikace Acrobat

Poznámka:

Při umisťování pole nezmění žádný argument velikost a tvar pole.  Pokud do syntaxe textových značek zahrnete jakýkoli počet řádků, budou ignorovány a velikost pole zůstane taková, jakou jste explicitně umístili.


Jak pracují příjemci s polem

Příjemci nahrají přetažením své obrázky.  Bude přijata jakákoli velikost obrázku a automaticky natažena nebo komprimována, aby odpovídala okrajům pole. 

Jakmile bude obrázek na místě, zobrazí se v pravém horním rohu pole velké X.  Kliknete-li na něj, obrázek bude z pole odstraněn a pole se vrátí do původního stavu.

Umístěný obrázek

Pole pro vložené obrázky přijmou pouze soubory ve formátu .png, .jpg, a .jpeg.

Pokusíte-li se vložit jiný typ souboru, objeví se chybové hlášení:

Užitečné tipy...

:label()

Argument :label() je zvláště užitečný s polem pro vložené obrázky, protože díky němu můžete příjemci poskytnout mnohem smysluplnější pokyny.

Hodnota přenášená argumentem :label() se zobrazí v poli během vytváření (namísto názvu pole) a připojí se nakonec výchozího pokynu.

Níže najdete příklad pole obrázku v prostředí vytváření včetně

argumentu :label(„Pasová fotografie“)

 

Toto je pohled ze strany příjemce v rozhraní podepisování.

Upozorňujeme, že řetězec Kliknutím/přetažením nahrajte nelze upravovat.


Úprava jednotky měření

Výchozí měrnou jednotkou v aplikaci jsou palce (in), ale uživatel je může pro osobní použití jednoduše změnit na centimetry.

Jednotliví uživatelé mohou tuto změnu provést na stránce svého profilu. Stačí umístit kurzor nad své jméno v pravém horním rohu okna a vybrat možnost Můj profil a poté kliknout na možnost Upravit , aby se profil otevřel v režimu pro úpravy.

Změňte jednotku na požadovaný standard a klikněte na možnost Uložit

Můj profil – Přírůstek měření

Správci si mohou vyžádat změnu výchozího nastavení na úrovni účtu nebo skupiny kontaktováním podpory služby Acrobat Sign.

Poznámka:

Změna měrné jednotky bude platit pro všechny přírůstky měrné jednotky, které se v aplikaci zobrazují, nejen pro pole obrázků.

Extrahování obrázků

Vložené obrázky lze z formuláře „extrahovat“ prostřednictvím funkce Výkaznictví.

Pro odesílatele

 • Přejděte na kartu Správa, vyhledejte dohodu, jejíž obrázek potřebujete, a jedním kliknutím ji vyberte
 • Úplně napravo v okně klikněte na kartu Historie.
 • Klikněte na odkaz Exportovat data
Export dat formuláře

Do vašeho prohlížeče se stáhne soubor CSV.

 • Soubor CSV otevřete (většina uživatelů patrně v aplikaci Excel, ale je možné použít ke zobrazení souborů CSV libovolnou aplikaci)
 • Vyhledejte záhlaví označující pole obrázku. Název pole je použit v záhlaví souboru CSV
  • Obsahem buňky bude adresa URL odkazující ke grafickému souboru. 
 • Zkopírujte a vložte adresu URL do libovolného prohlížeče
 • Grafický soubor se stáhne do vašeho prohlížeče

Pro správce

Přímé adresy URL ke grafickému souboru jsou chráněny na úrovni uživatele a má je k dispozici pouze odesílatel dohody prostřednictvím odkazu Exportovat data.

Správci, kteří mají přístup k obsahu pole prostřednictvím Sestav, adresu URL neuvidí. Místo ní uvidí prvotní documentID souboru a mohou je extrahovat prostřednictvím rozhraní API.

Poznámka:

Stažená grafika bude stejná jako původně nahraná grafika.  

Jakékoli úpravy obrázku provedené při umisťování do stopy pole se odrazí pouze v tomto poli. Vlastní grafický soubor není nikdy upravován.

Postup povolení/zakázání

Vložené obrázky jsou ve výchozím nastavení k dispozici pro firemní a podnikovou úroveň služby. Pro zobrazení tohoto typu pole není třeba žádná další konfigurace.

Chcete-li tuto funkci deaktivovat na úrovni účtu nebo skupiny, obraťte se na podporu služby Acrobat Sign.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.