Nastavení podpory více jazyků


Nastavení odesílání a podepisování ve více jazycích

Všechny plány služby Adobe Sign umožňují odesílatelům i podepisujícím provést výběr z 34 dostupných jazyků, mezi které patří angličtina, němčina, čínština, japonština, korejština, francouzština, španělština, italština, holandština a další. Podnikový plán služby rovněž umožňuje odesílatelům vyžadovat podpisy v libovolném z těchto jazyků.

  1. Jako správce účtu přejděte na stránku Účet a klikněte na možnost Jazyky účtu.

  2. Chcete-li pro uživatele ve svém účtu změnit výchozí jazyk webové aplikace, vyberte jazyk z rozbalovacího seznamu pod položkou Preferovaný jazyk účtu. Výběrem této volby můžete také uživatelům povolit či zakázat přístup ke změně jazyka.

  3. Chcete-li změnit jazyk prostředí podepisování pro podepisující, vyberte požadovaný jazyk z rozevíracího seznamu pod položkou Jazyk podepisování. Výběrem této volby můžete podepisujícím povolit či zakázat možnost změnit jazyk prostředí podepisování.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.