Nastavení vzhledu pole při vytváření

Prostředí pro podepisování formulářů služby Adobe Acrobat Sign vám umožňuje určovat vzhled zobrazovaného písma v polích formulářů. K nastavitelným prvkům patří rodina písma, velikost, barva a zarovnání.

Vzhled pole

Rodina písem

Můžete upravovat vzhled údajů zadaných příjemci do textových polí.

Pro přístup k nastavení vzhledu klikněte na sbalitelnou možnost Vzhled v nabídce vlastností pole.

Dvojitým kliknutím na jakékoli pole můžete otevřít nabídku vlastností pole.

 

Pro nastavení rodiny písem pro dané pole použijte první rozevírací seznam napravo od nadpisu Písmo.

 

Dostupná písma:


Velikost písma

Pomocí rozevírací nabídky napravo od rodiny písem lze nastavit velikost písma pro dané pole.

Zvolíte-li pevnou velikost písma, tato velikost bude vynucena na dané pole bez ohledu na množství zadaného obsahu.

Nastavením velikosti písma na hodnotu Automaticky se písmo nastaví automaticky podle velikosti pole.

  • Automatická velikost písma zajistí maximální využití pole na výšku a zobrazí celý obsah pole
  • Jakmile zadaný obsah přesáhne velikost pole na šířku, písmo se automaticky zmenší, aby se zobrazoval celý obsah pole.
Vlastnosti velikosti písma textového pole


Barva písma

Barva umožňuje definovat barvu písma pro dané pole. Barva se zobrazí pouze v kopii PDF. Při vyplňování pole zůstává písmo černé.


Zarovnání písma

Nástroje Zarovnání písma umožňují nastavit zarovnání textu doleva, na střed nebo doprava.

Vlastnosti zarovnání písma textového pole

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.