Příručka uživatele Zrušit

Ověření průkazu totožnosti

 

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

 1. Poznámky před vydáním
 2. Poznámky k vydání
 3. Důležitá oznámení

Začínáme

 1. Stručný návod pro správce
 2. Stručný návod pro uživatele
 3. Pro vývojáře
 4. Knihovna výukových videí
 5. Časté dotazy

Správa

 1. Přehled konzole Admin Console
 2. Správa uživatelů
  1. Přidání uživatele
  2. Hromadné přidání uživatelů
  3. Přidání uživatelů z adresáře
  4. Přidání uživatelů ze služby MS Azure Active Directory
  5. Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
   1. Technické účty – řízené rozhraním API
   2. Účty služeb – řízené ručně
  6. Kontrola uživatelů s chybami zřizování
  7. Změna jména/e-mailové adresy
  8. Úprava členství uživatele ve skupině
  9. Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
  10. Povýšení uživatele do role správce
  11. Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
  12. Přepnutí identity uživatele
  13. Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
  14. Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
  15. Profily produktů
  16. Prostředí pro přihlášení 
 3. Nastavení účtu/skupiny
  1. Přehled nastavení
  2. Globální nastavení
   1. Úroveň a ID účtu
   2. Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
   3. Hromadné odeslání
   4. Webové formuláře
   5. Vlastní pracovní postupy odeslání
   6. Pracovní postupy služby Power Automate
   7. Dokumenty knihovny
   8. Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
   9. Omezená viditelnost dokumentu
   10. Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF 
   11. Přidání odkazu do e-mailu
   12. Přidání obrázku do e-mailu
   13. Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
   14. Připojení sestav auditů k dokumentům
   15. Sloučení více dokumentů do jednoho
   16. Nahrání podepsaného dokumentu
   17. Delegování pro uživatele v mém účtu
   18. Povolení delegování externích příjemců
   19. Oprávnění k podpisu
   20. Oprávnění k odeslání
   21. Oprávnění přidávat elektronické pečeti
   22. Nastavení časového pásma
   23. Nastavení výchozího formátu data
   24. Uživatelé ve více skupinách (UMG)
    1. Upgrade na použití UMG
   25. Oprávnění správce skupiny
   26. Nahrazení příjemce
   27. Sestava auditu
    1. Přehled
    2. Povolení neověřeného přístupu na stránce ověření transakce
    3. Zahrnutí připomenutí
    4. Zahrnutí událostí zobrazení
    5. Zahrnutí stránky dohody / počtu příloh
   28. Zprávy v produktu a nápověda
   29. Přístupné soubory PDF
   30. Nový způsob podepisování
   31. Zákazník ve zdravotnictví
  3. Nastavení účtu
   1. Přidání loga
   2. Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti    
   3. Přidání názvu společnosti
   4. Přesměrování na adresu URL po dokončení dohody
  4. Preference podpisu
   1. Dobře formátované podpisy
   2. Povolení příjemcům podepisovat podle
   3. Podepisující mohou změnit své jméno
   4. Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
   5. Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
   6. Procházení příjemců mezi poli formuláře
   7. Odmítnutí podepsat
   8. Povolení pracovních postupů s razítkem
   9. Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
   10. Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
   11. Zobrazení zpráv při e-podepisování
   12. Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
   13. Vyžádání IP adresy od podepisujících
   14. Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
  5. Digitální podpisy
   1. Přehled
   2. Stažení a podepsání v aplikaci Acrobat
   3. Podepisování cloudovými podpisy
   4. Zahrnutí metadat pro poskytovatele identity
   5. Omezení cloudoví poskytovatelé podpisů
  6. Elektronické pečeti
  7. Digitální identita
   1. Brána k ověření digitální identity
   2. Zásady kontroly identity
  8. Nastavení sestav
   1. Nové prostředí pro sestavy
   2. Nastavení klasické sestavy
  9. Nastavení zabezpečení
   1. Nastavení jednotného přihlašování
   2. Nastavení Zapamatovat si mne
   3. Zásady hesla pro přihlášení
   4. Síla hesla pro přihlášení
   5. Doba trvání webové relace
   6. Typ šifrování PDF
   7. API
   8. Přístup k informacím o uživateli a skupině
   9. Povolení rozsahů IP
   10. Sdílení účtů
   11. Oprávnění ke sdílení účtů
   12. Ovládací prvky sdílení dohod
   13. Ověření identity podepisujícího
   14. Heslo pro podepisování dohody
   15. Síla hesla dokumentu
   16. Blokování podepisujících podle geografického umístění
   17. Telefonické ověření
   18. Ověření na základě znalostí (KBA)
   19. Povolení vyjmutí stránek
   20. Vypršení platnosti odkazu na dokument
   21. Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
   22. Časové razítko
  10. Nastavení odeslání
   1. Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
   2. Vyžádání jména příjemce při odesílání
   3. Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
   4. Povolené role příjemce
   5. Skupiny příjemců
   6. Povinná pole
   7. Připojování dokumentů
   8. Slučování polí
   9. Změny dohod
   10. Název dohody
   11. Jazyky
   12. Soukromé zprávy
   13. Povolené typy podpisů
   14. Připomenutí
   15. Ochrana podepsaného dokumentu heslem
   16. Možnosti identifikace podepisujícího
    1. Přehled
    2. Heslo pro podpis
    3. Jednorázové heslo prostřednictvím e-mailu
    4. Ověřování službou Acrobat Sign
    5. Telefonické ověření
    6. Cloudový digitální podpis
    7. Ověření založené na znalostech
    8. Průkaz totožnosti
    9. Sestavy totožnosti podepisujících
   17. Ochrana obsahu
   18. Povolení notářských transakcí
   19. Ukončení platnosti dokumentu
   20. Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
   21. Pořadí podepisování
   22. Liquid Mode
   23. Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
   24. Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
   25. Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
  11. Šablony zpráv
  12. Nastavení pro biofarmacii
   1. Přehled
   2. Vynucení ověření identity
   3. Důvody podepsání
  13. Integrace pracovních postupů
  14. Nastavení služby Notarize
  15. Integrace plateb
  16. Zprávy podepisujícího
  17. Nastavení protokolu SAML
   1. Konfigurace SAML
   2. Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Instalace aplikace Okta
   4. Instalace aplikace OneLogin
   5. Instalace služby Oracle Identity Federation
  18. Správa dat
  19. Nastavení časového razítka
  20. Externí archiv
  21. Jazyky účtů
  22. Nastavení e-mailů
   1. Obrázky záhlaví/zápatí e-mailů
   2. Povolení jednotlivých zápatí e-mailů uživatele
   3. Přizpůsobení e-mailu Žádost o podpis
   4. Přizpůsobení polí Komu a Kopie
   5. Vlastní e-mailové šablony
   6. Povolení oznámení bez odkazů
  23. Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
  24. Konfigurace možností pro příjemce
 4. Pokyny pro regulační požadavky
  1. Dostupnost
   1. Soulad s předpisy pro usnadnění přístupu
   2. Vytváření formulářů s usnadněním přístupu pomocí aplikace Acrobat pro počítače
   3. Vytváření formulářů AcroForms s usnadněním přístupu
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. Přehled GDPR
   2. Redigování uživatele
   3. Redigování dohod uživatele    
  4. Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
   1. Ověřovací balíček části 11 pro titul 21 CFR
   2. Příručka pro titul 21 CFR a přílohu 11 pravidel EudraLex
   3. Analýza sdílených odpovědností
  5. Zákazníci ve zdravotnictví
  6. Podpora IVES
  7. „Ukládání dohod do úschovny“
  8. Hlediska EU/Spojeného království
   1. Přeshraniční transakce EU/Spojeného království a nařízení eIDAS
   2. Požadavky HMLR na elektronicky podepsané dokumenty
   3. Dopad brexitu na zákony o elektronických podpisech ve Spojeném království
 5. Hromadné stahování dohod
 6. Nárokování domény 

Odesílání, podepisování a správa dohod

 1. Možnosti příjemce
  1. Zrušení e-mailového připomenutí
  2. Možnosti na stránce elektronického podpisu
   1. Přehled stránky elektronického podpisu
   2. Otevření pro čtení dohody bez polí
   3. Odmítnutí podepsání dohody
   4. Delegování podpisového oprávnění
   5. Opětovné zahájení vyplňování dohody
   6. Stažení PDF dohody
   7. Zobrazení historie dohody
   8. Zobrazení zpráv dohody
   9. Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
   10. Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis 
   11. Navigace v polích formuláře
   12. Vymazání dat z polí formuláře
   13. Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
   14. Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
   15. Přehled právních upozornění
   16. Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
 2. Odesílání dohod  
  1. Přehled stránky Odeslat
  2. Odeslání dohody pouze sami sobě
  3. Odeslání dohody ostatním
  4. Vlastnoruční podpisy
  5. Pořadí podepisování příjemců
  6. Hromadné odeslání
   1. Přehled funkce Hromadné odeslání
   2. Hromadné odeslání – ruční zadání příjemců
   3. Hromadné odeslání – nahrávání souborů CSV
   4. Zrušení transakce hromadného odeslání
   5. Přidávání připomenutí k hromadnému odeslání
   6. Sestavy pro hromadné odeslání
 3. Vytváření polí v dokumentech
  1. Prostředí pro vytváření v aplikaci
   1. Automatická detekce pole
   2. Přetahování polí pomocí prostředí pro vytváření
   3. Přiřazení polí formuláře příjemcům
   4. Role Předvyplnění
   5. Použití polí s opakovaně použitelnou šablonou pole
   6. Převedení polí do nové šablony knihovny
   7. Aktualizované tvůrčí prostředí při odesílání dohod
  2. Vytváření formulářů pomocí textových značek
  3. Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
   1. Vytvoření formuláře AcroForm
   2. Vytváření přístupných souborů PDF
  4. Pole
   1. Typy polí
    1. Běžné typy polí
    2. Vložené obrázky
    3. Obrázky razítek
   2. Vzhled obsahu pole
   3. Ověření pole
   4. Hodnoty maskovaných polí
   5. Nastavení podmínek zobrazení/skrytí
   6. Počítaná pole 
  5. Časté dotazy k vytváření
 4. Podepisování dohod
  1. Podepisování dohod, které vám byly odeslány
  2. Vyplnění a podepsání
  3. Podepsání sám sebou
 5. Správa dohod
  1. Přehled stránky Správa
  2. Delegování dohod
  3. Nahrazení příjemců
  4. Omezení viditelnosti dokumentu 
  5. Zrušení dohody 
  6. Vytváření nových připomenutí
  7. Kontrola připomenutí
  8. Zrušení připomenutí
  9. Další akce...
   1. Jak vyhledávání funguje
   2. Zobrazení dohody
   3. Vytvoření šablony z dohody
   4. Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
   5. Nahrání podepsané dohody
   6. Úpravy souborů a polí odeslané dohody
   7. Úprava způsobu ověření příjemce
   8. Přidání nebo změna data vypršení platnosti
   9. Přidání poznámky do dohody
   10. Sdílení jednotlivé dohody
   11. Zrušení sdílení dohody
   12. Stažení jednotlivé dohody
   13. Stažení jednotlivých souborů dohody
   14. Stažení sestavy auditu dohody
   15. Stažení obsahu pole dohody
 6. Sestava auditu
 7. Tvorba sestav a export dat
  1. Přehled
  2. Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
  3. Grafy sestav
   1. Vytvoření nové sestavy
   2. Sestavy dohod
   3. Sestavy transakcí
   4. Sestavy aktivity nastavení
   5. Úprava sestavy
  4. Exporty dat 
   1. Vytvoření nového exportu dat
   2. Úprava exportu dat
   3. Aktualizace obsahu exportu dat
   4. Stažení exportu dat
  5. Přejmenování sestavy/exportu
  6. Duplikování sestavy/exportu
  7. Plánování sestavy/exportu
  8. Odstranění sestavy/exportu
  9. Kontrola použití transakce

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

 1. Webové formuláře 
  1. Tvorba webového formuláře
  2. Úprava webového formuláře
  3. Zakázání/povolení webového formuláře
  4. Skrytí/zobrazení webového formuláře
  5. Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu 
  6. Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
  7. Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
  8. Změna velikosti webového formuláře
 2. Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny) 
  1. Americké vládní formuláře v knihovně Acrobat Sign
  2. Vytvoření šablony knihovny
  3. Změna názvu šablony knihovny
  4. Změna typu šablony knihovny
  5. Změna úrovně oprávnění šablony knihovny
  6. Kopírování, úpravy a uložení sdílené šablony
  7. Stažení agregovaných dat polí pro šablonu knihovny
 3. Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
 4. Pracovní postupy služby Power Automate 
  1. Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
  2. Povolení integrace modulu Power Automate
  3. Sledování využívání modulu Power Automate
  4. Vytvoření nového postupu (příklady)
  5. Aktivační události používané pro postupy
  6. Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
  7. Správa postupů
  8. Úpravy postupů
  9. Sdílení postupů
  10. Zakázání nebo povolení postupů
  11. Odstranění postupů
  12. Užitečné šablony
   1. Pouze správce
    1. Uložení všech dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení všech dokončených dokumentů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení všech dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Box
   2. Archivace dohody
    1. Uložení dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení dokončených dokumentů do služby One Drive for Business
    3. Uložení dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení dokončených dokumentů do služby Box
   3. Archivace dohod webových formulářů
    1. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
    2. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
   4. Extrahování dat dohody
    1. Extrahování dat polí formuláře z podepsaného dokumentu a aktualizace listu aplikace Excel
   5. Oznámení o dohodě
    1. Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
    2. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
    3. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
    4. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
   6. Vygenerování dohody
    1. Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
    2. Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
    3. Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
 5. Vlastní pracovní postupy odeslání
  1. Přehled vlastního pracovního postupu odeslání
  2. Vytvoření nového pracovního postupu odeslání
  3. Úpravy pracovního postupu odeslání
  4. Aktivace nebo deaktivace pracovního postupu odeslání
  5. Odeslání dohody pomocí pracovního postupu odeslání
 6. Sdílení uživatelů a dohod
  1. Sdílení uživatele
  2. Sdílení dohod

Integrace s jinými produkty

 1.  Přehled integrací služby Acrobat Sign 
 2. Služba Adobe Sign pro Salesforce
 3. Služba Acrobat Sign pro Microsoft
  1. Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
  2. Služba Acrobat Sign pro Outlook
  3. Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
  4. Služba Acrobat Sign pro Teams
  5. Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
  6. Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
  7. Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics 
  8. Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint 
 4. Další integrace
  1. Služba Acrobat Sign pro ServiceNow
  2. Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
  3. Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
  4. Služba Acrobat Sign pro Workday
  5. Služba Acrobat Sign pro NetSuite
  6. Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
  7. Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
 5. Integrace spravované partnery
 6. Jak získat integrační klíč

Vývojář služby Acrobat Sign

 1. Rozhraní API REST 
  1. Dokumentace metod
  2. Příručka pro SDK/vývojáře
  3. Časté dotazy k rozhraní API    
 2. Webhooky 
  1. Přehled webhooků
  2. Konfigurace nového webhooku
  3. Zobrazení nebo úpravy webhooku
  4. Aktivace nebo deaktivace webhooku
  5. Odstranění webhooku
  6. Certifikáty obousměrného protokolu SSL
  7. Webhooky v rozhraní API

Podpora a řešení problémů

 1. Zdroje zákaznické podpory 
 2. Materiály pro úspěch podnikových zákazníků

Povolte metodu ověřování příjemců pomocí dokumentů vydaných státní správou.

Přehled

Metoda ověření Průkaz totožnosti služby Adobe Acrobat Sign je založena na pokročilých algoritmech strojového učení a umožňuje společnostem po celém světě spolehlivě ověřit identitu příjemců.  

Metoda Průkaz totožnosti představuje prémiovou metodu ověřování totožnosti, která dá příjemci pokyn nahrát snímek průkazu totožnosti (řidičský průkaz, občanský průkaz, cestovní pas) a následně vyhodnotí jeho pravost. 

K podporovaným průkazům se řadí:

 • Celosvětový pas
  • Všechny pasy vyhovující ICAO
 • Řidičský průkaz / občanský průkaz / povolení k pobytu

 

Země Řidičský průkaz Průkaz totožnosti Povolení k pobytu
Austrálie Podporováno    
Rakousko Podporováno Podporováno  
Belgie Podporováno Podporováno Podporováno
Bulharsko   Podporováno  
Kanada Podporováno Podporováno  
Chorvatsko   Podporováno  
Česká republika   Podporováno  
Francie Podporováno Podporováno Podporováno
Německo Podporováno Podporováno Podporováno
Maďarsko   Podporováno  
Irsko Podporováno    
Itálie Podporováno Podporováno  
Lotyšsko   Podporováno  
Litva   Podporováno  
Malta   Podporováno  
Mexiko   Podporováno  
Nizozemsko Podporováno Podporováno Podporováno
Nový Zéland Podporováno    
Polsko Podporováno Podporováno  
Portugalsko Podporováno Podporováno  
Rumunsko Podporováno Podporováno  
Slovensko   Podporováno  
Španělsko Podporováno Podporováno Podporováno
Švédsko Podporováno    
Švýcarsko Podporováno Podporováno  
Velká Británie Podporováno   Podporováno
USA Podporováno Podporováno  

 


Služba vyhodnotí snímek dokladu z hlediska pravosti ověřením desítek prvků obsažených v dokladu, včetně:

 • Struktury dokumentu
 • Biografických údajů
 • Čárového kódu PDF417 (je-li k dispozici)
 • Zóny strojového čtení (je-li k dispozici)
 • Bezpečnostních prvků
 • Oblasti fotografie
 • Podpisu

Dostupnost:

Metoda ověření Průkaz totožnosti je k dispozici pouze pro podnikové licenční plány ETLA. Licenční plány VIP přístup nemají.

Metoda Průkaz totožnosti patří mezi prémiové metody ověření, které jsou zpoplatněné na základě počtu použití:

 • Transakce je nutné zakoupit prostřednictvím obchodního zástupce společnosti Adobe.
 • Transakce jsou zdrojem na úrovni účtu. Všechny skupiny čerpají ze stejného globálního fondu.

Rozsah konfigurace:

Funkce lze aktivovat na úrovni účtu a skupiny.

Poznámka:

Srovnání biometrických údajů: Kromě ověření průkazu, lze na vyžádání zapnout i srovnání biometrických údajů. Při srovnání biometrických údajů je příjemce vyzván k pořízení fotografie v reálném čase (tzv. „selfie“) a tu potom systém srovná s fotografií na nahraném průkazu. Při srovnání biometrických údajů je od příjemce vyžadována reakce na výzvy zobrazované na obrazovce s cílem ověřit, že se nejedná o pokus použít dříve pořízené „neživé“ fotografie.

Jak se používá

 1. Příjemce je nejprve o dohodě spraven e-mailovým oznámením, v němž se nachází tlačítko Zkontrolovat a podepsat, které slouží k přístupu k obsahu dohody:

  E-mail Zkontrolovat a podepsat

  Výzva k ověření je aktivována po výběru tlačítka Zkontrolovat a podepsat.

 2. Příjemce je vyzván k zadání telefonního čísla chytrého telefonu, na nějž bude odeslána textová zpráva.

  To vyžaduje aplikace pořizující snímky, která porovná doklad totožnosti s národní databází.

  • Po výběru e-mailového odkazu se spustí časový limit 15 minut pro dokončení procesu ověřování.
  • Po odeslání textové zprávy se zobrazí modrá zpráva značící odeslání zprávy a platnost odkazu v této zprávě vyprší za pět minut.
  Výzva k ověření pomocí průkazu totožnosti

  Poznámka:

  Při zahájení procesu podpisu na chytrém telefonu je tento krok s telefonním číslem vynechán.

 3. Na zadané telefonní číslo je odeslána textová zpráva s odkazem na službu ověření průkazů.

  Po výběru odkazu může příjemce provést ověření pomocí řidičského průkazu / občanského průkazu nebo cestovního pasu.

  První kroky s průkazem totožnosti

  Poznámka:

  Během procesu získávání a ověřování obsahu průkazu původní stránka s oznámením zobrazí zprávu, že se údaje ověřují:

  gov_id_verificationinprocess

 4. Při použití řidičského průkazu nebo občanského průkazu aplikace vyzve příjemce, aby vyfotografoval:

  • Přední stranu průkazu
  • Zadní stranu průkazu
  • Sebe (volitelná možnost závislá na nastavení účtu)

  Při použití pasu stačí jen jeden snímek pasu.

  Průkaz totožnosti z obou stranu

 5. Volitelná funkce fotografie v reálném čase, která slouží k srovnání s biometrickými údaji dokumentu.

  Pokud je funkce v účtu zapnutá, příjemce dostane pokyny k tomu, aby udělal nějakou akci, kterou prokáže, že se jedná o skutečnou osobu reagující na výzvy aplikace na zachycení fotografie.

  Při ověřování „živosti“ aplikace zachytí snímek a uskuteční srovnání biometrických údajů s kopií průkazu totožnosti.

 6. Po ověření totožnosti může příjemce pracovat s dohodou na původním zařízení, na němž otevřel e-mail.

  • Jméno příjemce je tak, jak je uvedeno na průkazu totožnosti, importováno do pole podpisu a nelze je upravit.
  Úspěch

  Příjemce má na ověření pomocí průkazu totožnosti pět pokusů. Pokud pětkrát neuspěje, dohoda je zrušena a odesílatel bude o této skutečnosti informován.

  Ověření selhalo

První vrstva – ověření dokumentu:

První vrstva této technologie poskytuje bezproblémový a bezpečný způsob ověření dokladu totožnosti předloženého při digitální transakci a zajišťuje, že je doklad pravý a nezměněný.

Kombinace nejlepšího způsobu snímání ve své třídě a osvědčeného modulu pro ověření identifikátorů dokumentů zajišťuje spolehlivou kontrolu digitální identity a bezproblémovou uživatelskou zkušenost.

Ověření průkazu totožnosti je k dispozici pro všechny jazyky využívající latinku a podporuje stovky mezinárodních a vnitrozemských identifikačních dokumentů, včetně:

 • Cestovních pasů
 • Průkazů totožnosti
 • Řidičských průkazů

Pro zajištění spolehlivých výsledků zajišťuje tato služba všechny následující prvky:

 • Řízené snímání dokumentů – Uživatelé dostávají pokyny, jak vytvořit kvalitní fotografii pro optimální zpracování.
 • Klasifikace dokumentů – Algoritmy „Computer vision“ dokáží rozpoznat a klasifikovat tisíce úředních dokumentů, čímž umožňují spolehlivou extrakci dat a ověření dokumentů.
 • Extrakce dat – Tato služba překračuje hranice běžného optického rozpoznávání znaků. Dokáže totiž provést rozbor dokumentu a analyzovat obsah jednotlivých polí.
 • Hodnocení prvků autenticity – Kombinací technik umělé inteligence je možné ověřit desítky prvků v rámci dokladu totožnosti, jako jsou:
  • Struktura dokumentu – Provede se vyhodnocení správné velikosti, materiálu, tvaru, barvy, rozvržení apod. fyzických atributů dokladu totožnosti.
  • Biografické údaje – Provede se vyhodnocení použití písma, barev, přijatelných hodnot apod. u vytištěných dat, která identifikují jednotlivce.
  • Čárový kód PDF417 (je-li k dispozici) – Výsledky OCR biodat z čelní strany jsou porovnány s daty extrahovanými z čárového kódu PDF417 na zadní straně.
  • Zóna strojového čtení (je-li k dispozici) – Provede se kontrola použití písma, přítomnosti, kontrola číslic apod. ve vytištěné zóně strojového čtení (MRZ).
  • Bezpečnostní prvky – Provede se kontrola výskytu, umístění, obsahu apod. viditelných i neviditelných bezpečnostních prvků ID.
  • Oblast fotografie – U portrétu nebo hlavního obrázku se provede kontrola přítomnosti lidského obličeje, jeho orientace, barvy apod.
  • Podpis – V části podpisu se zkontroluje jeho přítomnost, typ písma, provede se porovnání se známými vzorky apod.

 

Druhá vrstva – porovnání biometrických údajů:

Druhá vrstva ověřování porovnává portrét získaný z dokladu totožnosti se „selfie“ uživatele prostřednictvím biometrického porovnání obličeje a potvrzuje, že uživatel předkládající doklad totožnosti je jeho právoplatným majitelem.

Anti-spoofingové techniky

 • Analýza snímku videa zajišťuje, že uživatel vytvoří kvalitní selfie v optimálních podmínkách pro snímání.
 • Během pořizování selfie je příjemce vyzván k reakci (např. k úsměvu), aby prokázal „živost“ záběru.
 • Mezi hodnocené podmínky patří osvětlení, zaostření a zarovnání.

Nastavení metody ověření průkazem totožnosti při tvorbě nové dohody

Pokud je metoda ověření Průkaz totožnosti aktivována, odesílatel ji může vybrat v rozbalovací nabídce Ověření, která se nachází vpravo od e-mailové adresy příjemce.
 

Vyberte metodu ověření

Pokud není metoda Průkaz totožnosti v seznamu uvedena, není povolena pro skupinu, z níž uživatel odesílá dohodu, a bude nutné, aby ji povolil správce skupiny.

Využívání prémiových ověřovacích transakcí

Ověření pomocí průkazu totožnosti se řadí mezi prémiové metody ověření, které jsou zpoplatněné na základě počtu příjemců.

 • Transakce ověření pomocí průkazu totožnosti je nutné nejprve zakoupit a nainstalovat.
 • Transakce ověření pomocí průkazu totožnosti jsou započítávány podle počtu příjemců, u nichž je nastavena metoda ověřování pomocí průkazu totožnosti.
  • Dohoda se třemi příjemci, z nichž dva se mají ověřit pomocí metody ověření průkazu totožnosti, se započítá jako dvě ověřovací transakce.
 • Započítané transakce ověření jsou odečteny od celkového počtu dostupných transakcí v účtu už při odeslání k vytvoření (jako předběžná verze dohody) nebo při odeslání prvnímu příjemci (jako probíhající dohoda).
  • Při zrušení konceptu dohody dojde k vrácení příslušných ověřovacích transakcí do celkového počtu dostupných transakcí v účtu.
  • Při zrušení probíhající dohody k vrácení příslušného počtu ověřovacích transakcí nedojde.
  • Změna metody ověření na ověření pomocí průkazu totožnosti bude započítána jako jedna transakce.
  • Při změně metody ověření z ověření pomocí průkazu totožnosti na jinou metodu nedojde k vrácení ověřovací transakce.
   • Změna metody ověření z ověření pomocí průkazu totožnosti na jinou metodu a zpět se celkově vždy započítá pouze jako jedna transakce (u každého příjemce).
Sledování využití metody ověření pomocí průkazu totožnosti

Hlášení o identitě podepisujícího (SIR)

Ve výchozím nastavení služba Acrobat Sign neuchovává informace o identitě shromážděné během ověření pomocí průkazu totožnosti. Správci na úrovni účtu však mohou vyžádat, aby se tyto informace o identitě uchovávaly v systému Acrobat Sign v rámci hlášení o identitě podepisujícího (SIR).

Hlášení SIR obsahuje data shromážděná během ověření pomocí průkazu totožnosti (např. snímek průkazu totožnosti podepisujícího, snímek obličeje, telefonní číslo, údaje zjištěné z průkazu totožnosti atd.).

Hlášení SIR:

Další informace o hlášení SIR najdete zde >

Zpráva o auditu

Ve zprávě o auditu je jasně uvedeno, že totožnost příjemce byla ověřena pomocí průkazu totožnosti:

 

Příklad zprávy o auditu s ověřením pomocí průkazu totožnosti

Důvod je výslovně uveden, pokud je dohoda zrušena v důsledku neschopnosti příjemce provést ověření.

Nezdařené ověření ve zprávě o auditu

Nejlepší postupy a důležité faktory

 • Pokud není pro interní podpisy vyžadováno dvoufaktorové ověřování podpisů, zvažte možnost použití metody Ověření službou Acrobat Sign místo metody ověření Průkaz totožnosti, protože podepisování je jednodušší a nemusíte vynakládat prostředky za prémiové ověřovací transakce.
 • Průkaz totožnosti:
  • Tato metoda není určena pro regulované nebo vysoce hodnotné pracovní postupy a případy použití využívající elektronické podpisy.
  • Nedokáže rozpoznat veškeré podvodné nebo „falešné“ identifikační doklady.
  • Nenahrazuje nutnost lidské kontroly.

Možnosti konfigurace

Povolte metodu ověření v části Nastavení odeslání

K přístupu k ověření pomocí průkazu totožnosti je potřeba, aby smlouva platila pro roční objem příjemců. Tato možnost se v rozhraní správce nezobrazí, dokud nebude nakonfigurována v backendu.

Jakmile systém zaznamená nákup transakcí ověření totožnosti, správcům se zobrazí ovládací prvky pro ověření pomocí průkazu totožnosti na stránce Nastavení odeslání společně s dalšími metodami ověření totožnosti.

Tuto metodu povolíte zaškrtnutím políčka Ověření pomocí průkazu totožnosti.

 • Když je metoda Průkaz totožnosti povolena, správce ji může nastavit jako výchozí metodu ověření pro nové dohody. Tato možnost se nezobrazí, dokud nedojde k výslovnému povolení metody:
Nastavení ověření pomocí průkazu totožnosti

Volitelné srovnání biometrických údajů pomocí „selfie“

Zákazníci, kteří by rádi používali metody srovnání biometrických údajů v průkazu totožnosti a selfie pořízené příjemcem v reálném čase, se mohou obrátit na tým podpory, který jim pomůže funkci aktivovat.

Automatické zrušení dohody při selhání ověření příjemce

Služba ověření pomocí průkazu totožnosti je nakonfigurována tak, aby povolila až čtyři po sobě následující neúspěšné pokusy o ověření totožnosti příjemce. Pokud příjemce svou totožnost neověří ani při pátém pokusu, dojde v systému k automatickému zrušení dohody a vlastník dohody je o důvodu zrušení dohody spraven.

V rozhraní pro zákazníka není dostupná možnost pro úpravu této prahové hodnoty. Správci účtů mohou požádat o změnu prahové hodnoty pro zrušení na jinou hodnotu prostřednictvím týmu podpory.

Ověření selhalo

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online