Příručka uživatele Zrušit

Ověření průkazu totožnosti

 

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

 1. Poznámky před vydáním
 2. Poznámky k vydání
 3. Důležitá oznámení

Začínáme

 1. Stručný návod pro správce
 2. Stručný návod pro uživatele
 3. Pro vývojáře
 4. Knihovna výukových videí
 5. Časté dotazy

Správa

 1. Přehled konzole Admin Console
 2. Správa uživatelů
  1. Přidání uživatele
  2. Hromadné přidání uživatelů
  3. Přidání uživatelů z adresáře
  4. Přidání uživatelů ze služby MS Azure Active Directory
  5. Kontrola uživatelů s chybami zřizování
  6. Změna jména/e-mailové adresy
  7. Úprava uživatelova členství ve skupině
  8. Úprava uživatelova členství ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
  9. Povýšení uživatele do role správce
  10. Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
  11. Přepnutí identity uživatele
  12. Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
  13. Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
  14. Profily produktů
  15. Prostředí pro přihlášení 
 3. Nastavení účtu/skupiny
  1. Přehled nastavení
  2. Globální nastavení
   1. Úroveň a ID účtu
   2. Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
   3. Hromadné odeslání
   4. Webové formuláře
   5. Vlastní pracovní postupy odeslání
   6. Pracovní postupy služby Power Automate
   7. Dokumenty knihovny
   8. Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
   9. Omezená viditelnost dokumentu
   10. Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF 
   11. Přidání odkazu do e-mailu
   12. Přidání obrázku do e-mailu
   13. Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
   14. Připojení sestav auditů k dokumentům
   15. Sloučení více dokumentů do jednoho
   16. Nahrání podepsaného dokumentu
   17. Delegování pro uživatele v mém účtu
   18. Povolení delegování externích příjemců
   19. Oprávnění k podpisu
   20. Oprávnění k odeslání
   21. Oprávnění přidávat elektronické pečeti
   22. Nastavení časového pásma
   23. Nastavení výchozího formátu data
   24. Uživatelé ve více skupinách (UMG)
    1. Upgrade na použití UMG
   25. Oprávnění správce skupiny
   26. Nahrazení příjemce
   27. Sestava auditu
    1. Přehled
    2. Povolení neověřeného přístupu na stránce ověření transakce
    3. Zahrnutí připomenutí
    4. Zahrnutí událostí zobrazení
    5. Zahrnutí stránky dohody / počtu příloh
   28. Zprávy v produktu a nápověda
   29. Přístupné soubory PDF
   30. Nový způsob podepisování
   31. Zákazník ve zdravotnictví
  3. Nastavení účtu
   1. Přidání loga
   2. Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti    
   3. Přidání názvu společnosti
  4. Preference podpisu
   1. Dobře formátované podpisy
   2. Povolení příjemcům podepisovat podle
   3. Podepisující mohou změnit své jméno
   4. Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
   5. Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
   6. Procházení příjemců mezi poli formuláře
   7. Odmítnutí podepsat
   8. Povolení pracovních postupů s razítkem
   9. Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
   10. Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
   11. Zobrazení zpráv při e-podepisování
   12. Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
   13. Vyžádání IP adresy od podepisujících
   14. Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
  5. Digitální podpisy
   1. Přehled
   2. Stažení a podepsání v aplikaci Acrobat
   3. Podepisování cloudovými podpisy
   4. Omezení cloudoví poskytovatelé podpisů
  6. Elektronické pečeti
  7. Digitální identita
  8. Nastavení sestav
   1. Nové prostředí pro sestavy
   2. Nastavení klasické sestavy
  9. Nastavení zabezpečení
   1. Nastavení jednotného přihlašování
   2. Nastavení Zapamatovat si mne
   3. Zásady hesla pro přihlášení
   4. Síla hesla pro přihlášení
   5. Doba trvání webové relace
   6. Typ šifrování PDF
   7. API
   8. Přístup k informacím o uživateli a skupině
   9. Povolení rozsahů IP
   10. Sdílení účtů
   11. Oprávnění ke sdílení účtů
   12. Ovládací prvky sdílení dohod
   13. Ověření identity podepisujícího
   14. Heslo pro podepisování dohody
   15. Síla hesla dokumentu
   16. Blokování podepisujících podle geografického umístění
   17. Telefonické ověření
   18. Ověření na základě znalostí (KBA)
   19. Povolení vyjmutí stránek
   20. Vypršení platnosti odkazu na dokument
   21. Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
   22. Časové razítko
  10. Nastavení odeslání
   1. Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
   2. Vyžádání jména příjemce při odesílání
   3. Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
   4. Povolené role příjemce
   5. Skupiny příjemců
   6. Povinná pole
   7. Připojování dokumentů
   8. Změny dohod
   9. Název dohody
   10. Jazyky
   11. Soukromé zprávy
   12. Povolené typy podpisů
   13. Připomenutí
   14. Ochrana podepsaného dokumentu heslem
   15. Možnosti identifikace podepisujícího
    1. Přehled
    2. Heslo pro podpis
    3. Jednorázové heslo prostřednictvím e-mailu
    4. Ověřování službou Acrobat Sign
    5. Telefonické ověření
    6. Cloudový digitální podpis
    7. Ověření založené na znalostech
    8. Průkaz totožnosti
    9. Sestavy totožnosti podepisujících
   16. Ochrana obsahu
   17. Povolení notářských transakcí
   18. Ukončení platnosti dokumentu
   19. Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
   20. Pořadí podepisování
   21. Liquid Mode
   22. Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
   23. Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
   24. Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
  11. Šablony zpráv
  12. Nastavení pro biofarmacii
   1. Přehled
   2. Vynucení ověření identity
   3. Důvody podepsání
  13. Integrace pracovních postupů
  14. Nastavení služby Notarize
  15. Integrace plateb
  16. Zprávy podepisujícího
  17. Nastavení protokolu SAML
   1. Konfigurace SAML
   2. Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Instalace aplikace Okta
   4. Instalace aplikace OneLogin
   5. Instalace služby Oracle Identity Federation
  18. Správa dat
  19. Nastavení časového razítka
  20. Externí archiv
  21. Jazyky účtů
  22. Nastavení e-mailů
   1. Obrázky záhlaví/zápatí e-mailů
   2. Povolení jednotlivých zápatí e-mailů uživatele
   3. Přizpůsobení e-mailu Žádost o podpis
   4. Přizpůsobení polí Komu a Kopie
   5. Vlastní e-mailové šablony
  23. Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
  24. Konfigurace možností pro příjemce
 4. Pokyny pro regulační požadavky
  1. Dostupnost
   1. Soulad s předpisy pro usnadnění přístupu
   2. Vytváření formulářů s usnadněním přístupu pomocí aplikace Acrobat pro počítače
   3. Vytváření formulářů AcroForms s usnadněním přístupu
  2. GDPR
   1. Přehled GDPR
   2. Redigování uživatele
   3. Redigování dohod uživatele    
  3. Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
   1. Ověřovací balíček části 11 pro titul 21 CFR
   2. Příručka pro titul 21 CFR a přílohu 11 pravidel EudraLex
   3. Analýza sdílených odpovědností
  4. Zákazníci ve zdravotnictví
  5. Podpora IVES
  6. Ukládání do úschovny eOriginal pro doklad osvědčující právo k věci movité
  7. Hlediska EU/Spojeného království
   1. Přeshraniční transakce EU/Spojeného království a nařízení eIDAS
   2. Požadavky HMLR na elektronicky podepsané dokumenty
   3. Dopad brexitu na zákony o elektronických podpisech ve Spojeném království
 5. Hromadné stahování dohod
 6. Nárokování domény 

Odesílání, podepisování a správa dohod

 1. Odesílání dohod  
  1. Přehled stránky Odeslat
  2. Odeslání dohody pouze sami sobě
  3. Odeslání dohody ostatním
  4. Vlastnoruční podpisy
  5. Pořadí podepisování příjemců
  6. Hromadné odeslání
   1. Hromadné odeslání – ruční zadání příjemců
   2. Hromadné odeslání – nahrávání souborů CSV
   3. Zrušení transakce hromadného odeslání
   4. Přidávání připomenutí k hromadnému odeslání
   5. Sestavy pro hromadné odeslání
 2. Vytváření polí v dokumentech
  1. Prostředí pro vytváření v aplikaci
   1. Automatická detekce pole
   2. Přetahování polí pomocí prostředí pro vytváření
   3. Přiřazení polí formuláře příjemcům
   4. Role Předvyplnění
   5. Použití polí s opakovaně použitelnou šablonou pole
   6. Převedení polí do nové šablony knihovny
   7. Aktualizované tvůrčí prostředí při odesílání dohod
  2. Vytváření formulářů pomocí textových značek
  3. Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
   1. Vytvoření formuláře AcroForm
   2. Vytváření přístupných souborů PDF
  4. Pole
   1. Typy polí
    1. Běžné typy polí
    2. Vložené obrázky
    3. Obrázky razítek
   2. Vzhled obsahu pole
   3. Ověření pole
   4. Hodnoty maskovaných polí
   5. Nastavení podmínek zobrazení/skrytí
   6. Počítaná pole 
 1. Časté dotazy k vytváření
 2. Podepisování dohod
  1. Podepisování dohod, které vám byly odeslány
  2. Vyplnění a podepsání
  3. Podepsání sám sebou
 3. Správa dohod 
  1. Přehled stránky Správa
  2. Delegování dohod
  3. Nahrazení příjemců
  4. Omezení viditelnosti dokumentu 
  5. Zrušení dohody 
  6. Vytváření nových připomenutí
  7. Kontrola připomenutí
  8. Zrušení připomenutí
  9. Další akce...
   1. Jak vyhledávání funguje
   2. Zobrazení dohody
   3. Vytvoření šablony z dohody
   4. Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
   5. Nahrání podepsané dohody
   6. Úpravy souborů a polí odeslané dohody
   7. Úprava způsobu ověření příjemce
   8. Přidání nebo změna data vypršení platnosti
   9. Přidání poznámky do dohody
   10. Sdílení jednotlivé dohody
   11. Zrušení sdílení dohody
   12. Stažení jednotlivé dohody
   13. Stažení jednotlivých souborů dohody
   14. Stažení sestavy auditu dohody
   15. Stažení obsahu pole dohody
 4. Sestava auditu
 5. Tvorba sestav a export dat
  1. Přehled
  2. Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
  3. Grafy sestav
   1. Vytvoření nové sestavy
   2. Sestavy dohod
   3. Sestavy transakcí
   4. Sestavy aktivity nastavení
   5. Úprava sestavy
  4. Exporty dat 
   1. Vytvoření nového exportu dat
   2. Úprava exportu dat
   3. Aktualizace obsahu exportu dat
   4. Stažení exportu dat
  5. Přejmenování sestavy/exportu
  6. Duplikování sestavy/exportu
  7. Plánování sestavy/exportu
  8. Odstranění sestavy/exportu
  9. Kontrola použití transakce

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

 1. Webové formuláře 
  1. Tvorba webového formuláře
  2. Úprava webového formuláře
  3. Zakázání/povolení webového formuláře
  4. Skrytí/zobrazení webového formuláře
  5. Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu 
  6. Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
  7. Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
  8. Změna velikosti webového formuláře
 2. Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny) 
  1. Americké vládní formuláře v knihovně Acrobat Sign
  2. Vytvoření šablony knihovny
  3. Změna názvu šablony knihovny
  4. Změna typu šablony knihovny
  5. Změna úrovně oprávnění šablony knihovny
  6. Kopírování, úpravy a uložení sdílené šablony
  7. Stažení agregovaných dat polí pro šablonu knihovny
 3. Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
 4. Pracovní postupy služby Power Automate 
  1. Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
  2. Povolení integrace modulu Power Automate
  3. Sledování využívání modulu Power Automate
  4. Vytvoření nového postupu (příklady)
  5. Aktivační události používané pro postupy
  6. Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
  7. Správa postupů
  8. Úpravy postupů
  9. Sdílení postupů
  10. Zakázání nebo povolení postupů
  11. Odstranění postupů
  12. Užitečné šablony
   1. Pouze správce
    1. Uložení všech dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení všech dokončených dokumentů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení všech dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Box
   2. Archivace dohody
    1. Uložení dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení dokončených dokumentů do služby One Drive for Business
    3. Uložení dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení dokončených dokumentů do služby Box
   3. Archivace dohod webových formulářů
    1. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
    2. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
   4. Extrahování dat dohody
    1. Extrahování dat polí formuláře z podepsaného dokumentu a aktualizace listu aplikace Excel
   5. Oznámení o dohodě
    1. Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
    2. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
    3. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
    4. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
   6. Vygenerování dohody
    1. Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
    2. Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
    3. Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
 5. Vlastní pracovní postupy odeslání
  1. Přehled vlastního pracovního postupu odeslání
  2. Vytvoření nového pracovního postupu odeslání
  3. Úpravy pracovního postupu odeslání
  4. Aktivace nebo deaktivace pracovního postupu odeslání
  5. Odeslání dohody pomocí pracovního postupu odeslání
 6. Sdílení uživatelů a dohod
  1. Sdílení uživatele
  2. Sdílení dohod

Integrace s jinými produkty

 1.  Přehled integrací služby Acrobat Sign 
 2. Služba Adobe Sign pro Salesforce
 3. Služba Acrobat Sign pro Microsoft
  1. Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
  2. Služba Acrobat Sign pro Outlook
  3. Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
  4. Služba Acrobat Sign pro Teams
  5. Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
  6. Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
  7. Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics 
  8. Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint 
 4. Další integrace
  1. Služba Acrobat Sign pro ServiceNow
  2. Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
  3. Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
  4. Služba Acrobat Sign pro Workday
  5. Služba Acrobat Sign pro NetSuite
  6. Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
  7. Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
 5. Integrace spravované partnery
 6. Jak získat integrační klíč

Vývojář služby Acrobat Sign

 1. Rozhraní API REST 
  1. Dokumentace metod
  2. Příručka pro SDK/vývojáře
  3. Časté dotazy k rozhraní API    
 2. Webhooky 
  1. Přehled webhooků
  2. Konfigurace nového webhooku
  3. Zobrazení nebo úpravy webhooku
  4. Aktivace nebo deaktivace webhooku
  5. Odstranění webhooku
  6. Certifikáty obousměrného protokolu SSL
  7. Webhooky v rozhraní API

Přehled

Metoda ověření pomocí průkazu totožnosti služby Adobe Acrobat Sign je založena na pokročilých algoritmech strojového učení a umožňuje společnostem po celém světě spolehlivě ověřit identitu příjemců.  

Ověření pomocí průkazu totožnosti představuje prémiovou metodu ověřování totožnosti, která dá příjemci pokyn nahrát snímek průkazu totožnosti (řidičský průkaz, občanský průkaz, cestovní pas) a následně vyhodnotí jeho pravost. 

K podporovaným průkazům se řadí:

 • Celosvětový pas
  • Všechny pasy vyhovující ICAO
 • Řidičský průkaz / průkaz totožnosti / Povolení k pobytu
Země Řidičský průkaz Průkaz totožnosti Povolení k pobytu
Austrálie Podporováno    
Rakousko Podporováno Podporováno  
Belgie Podporováno Podporováno Podporováno
Bulharsko   Podporováno  
Kanada Podporováno Podporováno  
Chorvatsko   Podporováno  
Česká republika   Podporováno  
Francie Podporováno Podporováno Podporováno
Německo Podporováno Podporováno Podporováno
Maďarsko   Podporováno  
Irsko Podporováno    
Itálie Podporováno Podporováno  
Lotyšsko   Podporováno  
Litva   Podporováno  
Malta   Podporováno  
Mexiko   Podporováno  
Nizozemsko Podporováno Podporováno Podporováno
Nový Zéland Podporováno    
Polsko Podporováno Podporováno  
Portugalsko Podporováno Podporováno  
Rumunsko Podporováno Podporováno  
Slovensko   Podporováno  
Španělsko Podporováno Podporováno Podporováno
Švédsko Podporováno    
Švýcarsko Podporováno Podporováno  
Velká Británie Podporováno   Podporováno
USA Podporováno Podporováno  

 

Služba vyhodnotí snímek dokladu z hlediska pravosti ověřením desítek prvků obsažených v dokladu, včetně:

 • Struktury dokumentu
 • Biografických údajů
 • Čárového kódu PDF417 (je-li k dispozici)
 • Zóny strojového čtení (je-li k dispozici)
 • Bezpečnostních prvků
 • Oblasti fotografie
 • Podpisu

Srovnání biometrických údajů: Kromě ověření průkazu, lze na vyžádání zapnout i srovnání biometrických údajů. Při srovnání biometrických údajů je příjemce vyzván k pořízení fotografie v reálném čase (tzv. „selfie“) a tu potom systém srovná s fotografií na nahraném průkazu. Při srovnání biometrických údajů je od příjemce vyžadována reakce na výzvy na displeji, aby došlo k ověření, že se nejedná o pokus použít „neživé“ fotografie.

 1. Příjemce je nejprve o dohodě spraven e-mailovým oznámením, v němž se nachází tlačítko Zkontrolovat a podepsat, které slouží k přístupu k obsahu dohody:

  E-mail Zkontrolovat a podepsat

  Kliknutím na tlačítko Zkontrolovat a podepsat se spustí výzva k ověření totožnosti.

 2. Příjemce je vyzván k tomu, aby zadal telefonní číslo chytrého telefonu, na nějž bude odeslána textová zpráva.

  To je potřeba pro aplikaci pořizující snímky, která porovná průkaz s národní databází.

  • Časový limit na dokončení procesu ověřování je 15 minut, přičemž se proces zahájí ihned po kliknutí na e-mailový odkaz.
  • Po odeslání textové zprávy se zobrazí modrá zpráva značící odeslání zprávy a platnost odkazu v této zprávě vyprší za pět minut.
  Výzva k ověření pomocí průkazu totožnosti

  Poznámka:

  Pokud je proces podpisu zahájen na chytrém telefonu, bude tento krok s telefonním číslem přeskočen.

 3. Na zadané telefonní číslo je odeslána textová zpráva s odkazem na službu ověření průkazů.

  Po kliknutí na odkaz má příjemce možnost provést ověření pomocí řidičského průkazu / občanského průkazu nebo cestovního pasu.

  První kroky s průkazem totožnosti

  Poznámka:

  Během procesu získávání a ověřování obsahu průkazu původní stránka s oznámením zobrazí zprávu, že se údaje ověřují:

  gov_id_verificationinprocess

 4. Při použití řidičského průkazu / průkazu totožnosti aplikace vyzve příjemce, aby vyfotografoval:

  • Přední stranu průkazu
  • Zadní stranu průkazu
  • Sebe (Volitelné možnosti závislé na nastavení účtu)

  Při použití pasu stačí jen jeden snímek pasu.

  Průkaz totožnosti z obou stranu

 5. Volitelná funkce fotografie v reálném čase, která slouží k srovnání s biometrickými údaji dokumentu.

  Pokud je funkce v účtu zapnutá, příjemce dostane pokyny k tomu, aby udělal nějakou akci, kterou prokáže, že se jedná o skutečnou osobu reagující na výzvy aplikace na zachycení fotografie.

  Při ověřování „živosti“ aplikace zachytí snímek a uskuteční srovnání biometrických údajů s kopií průkazu totožnosti.

 6. Po úspěšném ověření totožnosti příjemce získá přístup k dohodě a může dokončit své kroky na zařízení, které použil k otevření e-mailové zprávy.

  • Jméno příjemce, jak je prezentováno na průkazu totožnosti, se importuje do pole podpisu a nelze jej upravit
  Úspěch

  Příjemce má na ověření pomocí průkazu totožnosti pět pokusů. Pokud pětkrát neuspěje, dohoda je zrušena a odesílatel bude o této skutečnosti informován.

  Ověření selhalo

První vrstva – ověření dokumentu:

První vrstva této technologie poskytuje bezproblémový a bezpečný způsob ověření a identifikace dokumentu, který je předložen v rámci digitální transakce, a díky tomu potvrdit, že je dokument autentický a nezměněný.

Kombinace nejlepšího způsobu snímání ve své třídě a osvědčeného modulu pro ověření identifikátorů dokumentů zajišťuje spolehlivou kontrolu digitální identity a bezproblémovou uživatelskou zkušenost.

Ověření průkazu totožnosti je k dispozici pro všechny jazyky využívající latinku a podporuje stovky mezinárodních a vnitrozemských identifikačních dokumentů, včetně:

 • Cestovních pasů
 • Průkazů totožnosti
 • Řidičských průkazů

Pro zajištění spolehlivých výsledků zajišťuje tato služba všechny následující prvky:

 • Snímání dokumentu s průvodcem – Uživatelé dostávají pokyny, jak vytvořit kvalitní fotografii pro optimální zpracování
 • Klasifikace dokumentů – Algoritmy „Computer vision“ dokáží rozpoznat a klasifikovat stovky úředních dokumentů, čímž umožňují spolehlivou extrakci dat a ověření dokumentů
 • Extrakce dat – Tato služba jde za hranice běžného optického rozpoznávání znaků. Dokáže totiž dekonstruovat dokument a analyzovat obsah jednotlivých polí
 • Hodnocení prvků autenticity – Kombinací technik umělé inteligence je možné ověřit desítky prvků v rámci identifikačního dokumentu, včetně:
  • Struktura dokumentu – Provede se vyhodnocení správné velikosti, materiálu, tvaru, barvy, rozvržení apod. fyzických atributů ID dokumentu.
  • Biografické údaje – Provede se vyhodnocení použití písma, barev, přijatelných hodnot apod. u vytištěných dat, která identifikují jednotlivce.
  • Čárový kód PDF417 (je-li k dispozici) – Výsledky OCR biodat z čelní strany jsou porovnány s daty extrahovanými z čárového kódu PDF417 na zadní straně
  • Zóna strojového čtení (je-li k dispozici) – Provede se kontrola použití písma, přítomnosti, kontrola číslic apod. ve vytištěné zóně strojového čtení (MRZ).
  • Bezpečnostní prvky – Provede se kontrola výskytu, umístění, obsahu apod. viditelných i neviditelných bezpečnostních prvků ID.
  • Oblast fotografie – U portrétu nebo hlavního obrázku se provede kontrola přítomnosti lidského obličeje, jeho orientace, barvy apod.
  • Podpis – V části podpisu se zkontroluje jeho přítomnost, typ písma, provede se porovnání se známými vzorky apod.

 

Druhá vrstva – porovnání biometrických údajů:

V druhé vrstvě ověření dochází k přiřazení portrétu extrahovaného z průkazu totožnosti k fotografii uživatele pomocí biometrického porovnávání obličeje. Tím lze potvrdit, že uživatel předkládající průkaz totožnosti je jeho právoplatným majitelem.

Anti-spoofingové techniky

 • Je využíváno analýzy snímku videa, aby bylo zajištěno, že uživatel vytvoří kvalitní fotografii v optimálních podmínkách snímání
 • Během procesu focení selfie je příjemce vyzván k reakci (např. Úsměv!), aby ukázal „živost“
 • Mezi hodnocené podmínky patří osvětlení, zaostření a zarovnání

Po úspěšném ověření totožnosti se dohoda otevře k recenzi a zpřístupní se všechny kroky, které má příjemce učinit (např. vyplnění formuláře nebo připojení podpisu).

Poznámka:

Metoda ověření pomocí průkazu totožnosti je dostupná u účtů s podnikovým plánem služby, ale nikoli u účtů zakoupených prostřednictvím programu VIP.

Nastavení metody ověření průkazem totožnosti při tvorbě nové dohody

Pokud je ověření pomocí průkazu totožnosti zapnuté, odesílatel ji může vybrat v rozbalovací nabídce Ověření, která se nachází vpravo od e-mailové adresy příjemce.
 

Vyberte metodu ověření

Pokud metoda ověření pomocí průkazu totožnosti není v seznamu uvedena, znamená to, že není povolena pro skupinu, z níž uživatel odesílá dohodu, a bude nutné, aby ji povolil správce skupiny.

Využívání prémiových ověřovacích transakcí

Ověření pomocí průkazu totožnosti se řadí mezi prémiové metody ověření, které jsou zpoplatněné na základě počtu příjemců.

 • Transakce ověření pomocí průkazu totožnosti je nutné nejprve zakoupit a nainstalovat.
 • Transakce ověření pomocí průkazu totožnosti jsou započítávány podle počtu příjemců, u nichž je nastavena metoda ověřování pomocí průkazu totožnosti.
  • Dohoda se třemi příjemci, z nichž dva se mají ověřit pomocí metody ověření průkazu totožnosti, se započítá jako dvě ověřovací transakce.
 • Započítané transakce ověření jsou odečteny od celkového počtu dostupných transakcí v účtu už při odeslání k vytvoření (jako předběžná verze dohody) nebo při odeslání prvnímu příjemci (jako probíhající dohoda).
  • Při zrušení konceptu dohody dojde k vrácení příslušných ověřovacích transakcí do celkového počtu dostupných transakcí v účtu.
  • Při zrušení probíhající dohody k vrácení příslušného počtu ověřovacích transakcí nedojde.
  • Změna metody ověření na ověření pomocí průkazu totožnosti bude započítána jako jedna transakce.
  • Při změně metody ověření z ověření pomocí průkazu totožnosti na jinou metodu nedojde k vrácení ověřovací transakce.
   • Změna metody ověření z ověření pomocí průkazu totožnosti na jinou metodu a zpět se celkově vždy započítá pouze jako jedna transakce (u každého příjemce).
Sledování využití metody ověření pomocí průkazu totožnosti

Hlášení o identitě podepisujícího (SIR)

Ve výchozím nastavení služba Acrobat Sign neuchovává informace o identitě shromážděné během ověření pomocí průkazu totožnosti. Správci na úrovni účtu však mohou vyžádat, aby se tyto informace o identitě uchovávaly v systému Acrobat Sign v rámci hlášení o identitě podepisujícího (SIR).

Hlášení SIR obsahuje data shromážděná během ověření pomocí průkazu totožnosti (např. snímek průkazu totožnosti podepisujícího, snímek obličeje, telefonní číslo, údaje zjištěné z průkazu totožnosti atd.).

Hlášení SIR:

Další informace o hlášení SIR najdete zde >

Zpráva o auditu

Ve zprávě o auditu je jasně uvedeno, že totožnost příjemce byla ověřena pomocí průkazu totožnosti:

 

Příklad zprávy o auditu s ověřením pomocí průkazu totožnosti

Pokud dojde ke zrušení dohody v důsledku toho, že příjemce nedokázal ověřit svou totožnost, ve zprávě je důvod výslovně uveden.

Nezdařené ověření ve zprávě o auditu

Nejlepší postupy a důležité faktory

 • Pokud není pro interní podpisy vyžadováno dvoufaktorové ověřování podpisů, zvažte možnost použití metody ověření službou Acrobat Sign místo metody ověření pomocí průkazu totožnosti, protože podepisování je jednodušší a nemusíte vynakládat prostředky za prémiové ověřovací transakce
 • Průkaz totožnosti: (i) není určen pro regulované nebo vysoce hodnotné pracovní postupy a případy použití elektronického podpisu; (ii) neumožňuje identifikovat veškeré podvodné či „falešné“ osobní dokumenty; a (iii) nenahrazuje nutnost lidské kontroly

Možnosti konfigurace

Povolte metodu ověření v části Nastavení odeslání

K přístupu k ověření pomocí průkazu totožnosti je potřeba, aby smlouva platila pro roční objem příjemců. Dokud nebude toto nakonfigurováno v backendu, možnost nebude viditelná v rozhraní správce.

Jakmile systém zaznamená nákup transakcí ověření totožnosti, správcům se zobrazí ovládací prvky pro ověření pomocí průkazu totožnosti na stránce Nastavení odeslání společně s dalšími metodami ověření totožnosti.

Tuto metodu povolíte zaškrtnutím políčka Ověření pomocí průkazu totožnosti.

 • Když je metoda povolena, správce bude mít možnost ověření pomocí průkazu totožnosti nastavit jako výchozí metodu pro nové dohody. Tato možnost se nezobrazí, dokud nedojde k výslovnému povolení metody:
Nastavení ověření pomocí průkazu totožnosti

Volitelné srovnání biometrických údajů pomocí „selfie“

Zákazníci, kteří by rádi používali metody srovnání biometrických údajů v průkazu totožnosti a selfie pořízené příjemcem v reálném čase, se mohou obrátit na tým podpory, který jim pomůže funkci aktivovat.

Automatické zrušení dohody při selhání ověření příjemce

Služba ověření pomocí průkazu totožnosti je nakonfigurována tak, aby povolila až čtyři po sobě následující neúspěšné pokusy o ověření totožnosti příjemce. Pokud příjemce svou totožnost neověří ani při pátém pokusu, dojde v systému k automatickému zrušení dohody a vlastník dohody je o důvodu zrušení dohody spraven.

V rozhraní pro zákazníka není dostupná možnost pro úpravu této prahové hodnoty. Správci účtů mohou požádat o změnu prahové hodnoty pro zrušení na jinou hodnotu prostřednictvím týmu podpory.

Ověření selhalo

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.