Ovládací prvky sdílení dohod

Přehled

Správci mají možnost kontrolovat, zda jejich uživatelé mohou sdílet individuální dohody a zda je povoleno sdílení pro interní strany, externí strany nebo obojí.

  • Interní uživatelé jsou definováni jako uživatelé, kteří mají stejný účet Acrobat Sign jako odesílatel dohody.
  • Externí uživatelé jsou definováni jako všichni uživatelé, kteří nejsou členy stejného účtu Acrobat Sign jako odesílatel dohody.

Když je povoleno sdílení, v dohodách se zobrazuje akce Sdílet při prohlížení dohody na stránce Správa . Je-li sdílení povoleno pro všechny strany, akce je z možností na stránce Správa odebrána.

Povolené a zakázané sdílení dohod

Jak povolit sdílení dohod

Správci mohou povolit sdílení dohod na úrovni účtu a skupiny, přičemž nastavení skupiny potlačují nastavení účtu.

Chcete-li nakonfigurovat nastavení, přejděte do části Nastavení účtu > Nastavení zabezpečení > Ovládací prvky sdílení dohod

Nabídka Sdílení dohod obsahuje dva ovládací prvky, které mohou či nemusejí být povoleny nezávisle na sobě, takže aktivní mohou být všechny, jedna nebo žádná z možností.

Ovládací prvky sdílení dohod

Události Zpráva o auditu a Seznam aktivit

Sdílením jednotlivých dohod vznikne záznam ve zprávě o auditu. Ten obsahuje účastníka, jímž byla dohoda sdílena, a stranu, s níž byla dohoda sdílena.

Poznámka:

Jakmile dohoda vstoupí do konečného stavu (Dokončena, Zrušena nebo Skončila platnost), stane se zpráva o auditu neměnnou a následné události sdílení se nezaznamenají.

Protokol o sdílení událostí

Protokol Aktivit sdílení sleduje aktivitu sdílení bez ohledu na stav, přičemž zaznamená, s kým byla dohoda sdílena, ale nikoli to, kdo dokument sdílel.

Protokol aktivit při sdílení po dokončení dohody