Příručka uživatele Zrušit

Protokol aktivity dohody a Zpráva o auditu

 

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

  1. Poznámky před vydáním
  2. Poznámky k vydání
  3. Důležitá oznámení

Začínáme

  1. Stručný návod pro správce
  2. Stručný návod pro uživatele
  3. Pro vývojáře
  4. Knihovna výukových videí
  5. Časté dotazy

Správa

  1. Přehled konzole Admin Console
  2. Správa uživatelů
    1. Přidání uživatele
    2. Hromadné přidání uživatelů
    3. Přidání uživatelů z adresáře
    4. Přidání uživatelů ze služby MS Azure Active Directory
    5. Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
      1. Technické účty – řízené rozhraním API
      2. Účty služeb – řízené ručně
    6. Kontrola uživatelů s chybami zřizování
    7. Změna jména/e-mailové adresy
    8. Úprava členství uživatele ve skupině
    9. Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
    10. Povýšení uživatele do role správce
    11. Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
    12. Přepnutí identity uživatele
    13. Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
    14. Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
    15. Profily produktů
    16. Prostředí pro přihlášení 
  3. Nastavení účtu/skupiny
    1. Přehled nastavení
    2. Globální nastavení
      1. Úroveň a ID účtu
      2. Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
      3. Hromadné odeslání
      4. Webové formuláře
      5. Vlastní pracovní postupy odeslání
      6. Pracovní postupy služby Power Automate
      7. Dokumenty knihovny
      8. Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
      9. Omezená viditelnost dokumentu
      10. Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF 
      11. Přidání odkazu do e-mailu
      12. Přidání obrázku do e-mailu
      13. Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
      14. Připojení sestav auditů k dokumentům
      15. Sloučení více dokumentů do jednoho
      16. Nahrání podepsaného dokumentu
      17. Delegování pro uživatele v mém účtu
      18. Povolení delegování externích příjemců
      19. Oprávnění k podpisu
      20. Oprávnění k odeslání
      21. Oprávnění přidávat elektronické pečeti
      22. Nastavení časového pásma
      23. Nastavení výchozího formátu data
      24. Uživatelé ve více skupinách (UMG)
        1. Upgrade na použití UMG
      25. Oprávnění správce skupiny
      26. Nahrazení příjemce
      27. Sestava auditu
        1. Přehled
        2. Povolení neověřeného přístupu na stránce ověření transakce
        3. Zahrnutí připomenutí
        4. Zahrnutí událostí zobrazení
        5. Zahrnutí stránky dohody / počtu příloh
      28. Zprávy v produktu a nápověda
      29. Přístupné soubory PDF
      30. Nový způsob podepisování
      31. Zákazník ve zdravotnictví
    3. Nastavení účtu
      1. Přidání loga
      2. Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti    
      3. Přidání názvu společnosti
    4. Preference podpisu
      1. Dobře formátované podpisy
      2. Povolení příjemcům podepisovat podle
      3. Podepisující mohou změnit své jméno
      4. Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
      5. Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
      6. Procházení příjemců mezi poli formuláře
      7. Odmítnutí podepsat
      8. Povolení pracovních postupů s razítkem
      9. Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
      10. Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
      11. Zobrazení zpráv při e-podepisování
      12. Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
      13. Vyžádání IP adresy od podepisujících
      14. Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
    5. Digitální podpisy
      1. Přehled
      2. Stažení a podepsání v aplikaci Acrobat
      3. Podepisování cloudovými podpisy
      4. Zahrnutí metadat pro poskytovatele identity
      5. Omezení cloudoví poskytovatelé podpisů
    6. Elektronické pečeti
    7. Digitální identita
      1. Brána k ověření digitální identity
      2. Zásady kontroly identity
    8. Nastavení sestav
      1. Nové prostředí pro sestavy
      2. Nastavení klasické sestavy
    9. Nastavení zabezpečení
      1. Nastavení jednotného přihlašování
      2. Nastavení Zapamatovat si mne
      3. Zásady hesla pro přihlášení
      4. Síla hesla pro přihlášení
      5. Doba trvání webové relace
      6. Typ šifrování PDF
      7. API
      8. Přístup k informacím o uživateli a skupině
      9. Povolení rozsahů IP
      10. Sdílení účtů
      11. Oprávnění ke sdílení účtů
      12. Ovládací prvky sdílení dohod
      13. Ověření identity podepisujícího
      14. Heslo pro podepisování dohody
      15. Síla hesla dokumentu
      16. Blokování podepisujících podle geografického umístění
      17. Telefonické ověření
      18. Ověření na základě znalostí (KBA)
      19. Povolení vyjmutí stránek
      20. Vypršení platnosti odkazu na dokument
      21. Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
      22. Časové razítko
    10. Nastavení odeslání
      1. Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
      2. Vyžádání jména příjemce při odesílání
      3. Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
      4. Povolené role příjemce
      5. Skupiny příjemců
      6. Povinná pole
      7. Připojování dokumentů
      8. Slučování polí
      9. Změny dohod
      10. Název dohody
      11. Jazyky
      12. Soukromé zprávy
      13. Povolené typy podpisů
      14. Připomenutí
      15. Ochrana podepsaného dokumentu heslem
      16. Možnosti identifikace podepisujícího
        1. Přehled
        2. Heslo pro podpis
        3. Jednorázové heslo prostřednictvím e-mailu
        4. Ověřování službou Acrobat Sign
        5. Telefonické ověření
        6. Cloudový digitální podpis
        7. Ověření založené na znalostech
        8. Průkaz totožnosti
        9. Sestavy totožnosti podepisujících
      17. Ochrana obsahu
      18. Povolení notářských transakcí
      19. Ukončení platnosti dokumentu
      20. Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
      21. Pořadí podepisování
      22. Liquid Mode
      23. Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
      24. Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
      25. Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
    11. Šablony zpráv
    12. Nastavení pro biofarmacii
      1. Přehled
      2. Vynucení ověření identity
      3. Důvody podepsání
    13. Integrace pracovních postupů
    14. Nastavení služby Notarize
    15. Integrace plateb
    16. Zprávy podepisujícího
    17. Nastavení protokolu SAML
      1. Konfigurace SAML
      2. Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
      3. Instalace aplikace Okta
      4. Instalace aplikace OneLogin
      5. Instalace služby Oracle Identity Federation
    18. Správa dat
    19. Nastavení časového razítka
    20. Externí archiv
    21. Jazyky účtů
    22. Nastavení e-mailů
      1. Obrázky záhlaví/zápatí e-mailů
      2. Povolení jednotlivých zápatí e-mailů uživatele
      3. Přizpůsobení e-mailu Žádost o podpis
      4. Přizpůsobení polí Komu a Kopie
      5. Vlastní e-mailové šablony
      6. Povolení oznámení bez odkazů
    23. Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
    24. Konfigurace možností pro příjemce
  4. Pokyny pro regulační požadavky
    1. Dostupnost
      1. Soulad s předpisy pro usnadnění přístupu
      2. Vytváření formulářů s usnadněním přístupu pomocí aplikace Acrobat pro počítače
      3. Vytváření formulářů AcroForms s usnadněním přístupu
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. Přehled GDPR
      2. Redigování uživatele
      3. Redigování dohod uživatele    
    4. Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
      1. Ověřovací balíček části 11 pro titul 21 CFR
      2. Příručka pro titul 21 CFR a přílohu 11 pravidel EudraLex
      3. Analýza sdílených odpovědností
    5. Zákazníci ve zdravotnictví
    6. Podpora IVES
    7. Ukládání do úschovny eOriginal pro doklad osvědčující právo k věci movité
    8. Hlediska EU/Spojeného království
      1. Přeshraniční transakce EU/Spojeného království a nařízení eIDAS
      2. Požadavky HMLR na elektronicky podepsané dokumenty
      3. Dopad brexitu na zákony o elektronických podpisech ve Spojeném království
  5. Hromadné stahování dohod
  6. Nárokování domény 

Odesílání, podepisování a správa dohod

  1. Odesílání dohod  
    1. Přehled stránky Odeslat
    2. Odeslání dohody pouze sami sobě
    3. Odeslání dohody ostatním
    4. Vlastnoruční podpisy
    5. Pořadí podepisování příjemců
    6. Hromadné odeslání
      1. Přehled funkce Hromadné odeslání
      2. Hromadné odeslání – ruční zadání příjemců
      3. Hromadné odeslání – nahrávání souborů CSV
      4. Zrušení transakce hromadného odeslání
      5. Přidávání připomenutí k hromadnému odeslání
      6. Sestavy pro hromadné odeslání
  2. Vytváření polí v dokumentech
    1. Prostředí pro vytváření v aplikaci
      1. Automatická detekce pole
      2. Přetahování polí pomocí prostředí pro vytváření
      3. Přiřazení polí formuláře příjemcům
      4. Role Předvyplnění
      5. Použití polí s opakovaně použitelnou šablonou pole
      6. Převedení polí do nové šablony knihovny
      7. Aktualizované tvůrčí prostředí při odesílání dohod
    2. Vytváření formulářů pomocí textových značek
    3. Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
      1. Vytvoření formuláře AcroForm
      2. Vytváření přístupných souborů PDF
    4. Pole
      1. Typy polí
        1. Běžné typy polí
        2. Vložené obrázky
        3. Obrázky razítek
      2. Vzhled obsahu pole
      3. Ověření pole
      4. Hodnoty maskovaných polí
      5. Nastavení podmínek zobrazení/skrytí
      6. Počítaná pole 
  1. Časté dotazy k vytváření
  2. Podepisování dohod
    1. Podepisování dohod, které vám byly odeslány
    2. Vyplnění a podepsání
    3. Podepsání sám sebou
  3. Správa dohod 
    1. Přehled stránky Správa
    2. Delegování dohod
    3. Nahrazení příjemců
    4. Omezení viditelnosti dokumentu 
    5. Zrušení dohody 
    6. Vytváření nových připomenutí
    7. Kontrola připomenutí
    8. Zrušení připomenutí
    9. Další akce...
      1. Jak vyhledávání funguje
      2. Zobrazení dohody
      3. Vytvoření šablony z dohody
      4. Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
      5. Nahrání podepsané dohody
      6. Úpravy souborů a polí odeslané dohody
      7. Úprava způsobu ověření příjemce
      8. Přidání nebo změna data vypršení platnosti
      9. Přidání poznámky do dohody
      10. Sdílení jednotlivé dohody
      11. Zrušení sdílení dohody
      12. Stažení jednotlivé dohody
      13. Stažení jednotlivých souborů dohody
      14. Stažení sestavy auditu dohody
      15. Stažení obsahu pole dohody
  4. Sestava auditu
  5. Tvorba sestav a export dat
    1. Přehled
    2. Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
    3. Grafy sestav
      1. Vytvoření nové sestavy
      2. Sestavy dohod
      3. Sestavy transakcí
      4. Sestavy aktivity nastavení
      5. Úprava sestavy
    4. Exporty dat 
      1. Vytvoření nového exportu dat
      2. Úprava exportu dat
      3. Aktualizace obsahu exportu dat
      4. Stažení exportu dat
    5. Přejmenování sestavy/exportu
    6. Duplikování sestavy/exportu
    7. Plánování sestavy/exportu
    8. Odstranění sestavy/exportu
    9. Kontrola použití transakce

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

  1. Webové formuláře 
    1. Tvorba webového formuláře
    2. Úprava webového formuláře
    3. Zakázání/povolení webového formuláře
    4. Skrytí/zobrazení webového formuláře
    5. Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu 
    6. Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
    7. Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
    8. Změna velikosti webového formuláře
  2. Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny) 
    1. Americké vládní formuláře v knihovně Acrobat Sign
    2. Vytvoření šablony knihovny
    3. Změna názvu šablony knihovny
    4. Změna typu šablony knihovny
    5. Změna úrovně oprávnění šablony knihovny
    6. Kopírování, úpravy a uložení sdílené šablony
    7. Stažení agregovaných dat polí pro šablonu knihovny
  3. Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
  4. Pracovní postupy služby Power Automate 
    1. Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
    2. Povolení integrace modulu Power Automate
    3. Sledování využívání modulu Power Automate
    4. Vytvoření nového postupu (příklady)
    5. Aktivační události používané pro postupy
    6. Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
    7. Správa postupů
    8. Úpravy postupů
    9. Sdílení postupů
    10. Zakázání nebo povolení postupů
    11. Odstranění postupů
    12. Užitečné šablony
      1. Pouze správce
        1. Uložení všech dokončených dokumentů do služby SharePoint
        2. Uložení všech dokončených dokumentů do služby OneDrive for Business
        3. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Google Drive
        4. Uložení všech dokončených dokumentů do služby DropBox
        5. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Box
      2. Archivace dohody
        1. Uložení dokončených dokumentů do služby SharePoint
        2. Uložení dokončených dokumentů do služby One Drive for Business
        3. Uložení dokončených dokumentů do služby Google Drive
        4. Uložení dokončených dokumentů do služby DropBox
        5. Uložení dokončených dokumentů do služby Box
      3. Archivace dohod webových formulářů
        1. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
        2. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
        3. Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
        4. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
      4. Extrahování dat dohody
        1. Extrahování dat polí formuláře z podepsaného dokumentu a aktualizace listu aplikace Excel
      5. Oznámení o dohodě
        1. Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
        2. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
        3. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
        4. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
      6. Vygenerování dohody
        1. Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
        2. Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
        3. Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
  5. Vlastní pracovní postupy odeslání
    1. Přehled vlastního pracovního postupu odeslání
    2. Vytvoření nového pracovního postupu odeslání
    3. Úpravy pracovního postupu odeslání
    4. Aktivace nebo deaktivace pracovního postupu odeslání
    5. Odeslání dohody pomocí pracovního postupu odeslání
  6. Sdílení uživatelů a dohod
    1. Sdílení uživatele
    2. Sdílení dohod

Integrace s jinými produkty

  1.  Přehled integrací služby Acrobat Sign 
  2. Služba Adobe Sign pro Salesforce
  3. Služba Acrobat Sign pro Microsoft
    1. Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
    2. Služba Acrobat Sign pro Outlook
    3. Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
    4. Služba Acrobat Sign pro Teams
    5. Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
    6. Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
    7. Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics 
    8. Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint 
  4. Další integrace
    1. Služba Acrobat Sign pro ServiceNow
    2. Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
    3. Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
    4. Služba Acrobat Sign pro Workday
    5. Služba Acrobat Sign pro NetSuite
    6. Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
    7. Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
  5. Integrace spravované partnery
  6. Jak získat integrační klíč

Vývojář služby Acrobat Sign

  1. Rozhraní API REST 
    1. Dokumentace metod
    2. Příručka pro SDK/vývojáře
    3. Časté dotazy k rozhraní API    
  2. Webhooky 
    1. Přehled webhooků
    2. Konfigurace nového webhooku
    3. Zobrazení nebo úpravy webhooku
    4. Aktivace nebo deaktivace webhooku
    5. Odstranění webhooku
    6. Certifikáty obousměrného protokolu SSL
    7. Webhooky v rozhraní API

Podpora a řešení problémů

  1. Zdroje zákaznické podpory 
  2. Materiály pro úspěch podnikových zákazníků

Přehled

Každá dohoda ve službě Acrobat Sign prochází řadou „milníků“, které definují postup transakce.

Tyto milníky mohou obsahovat události, jako například:

  • Vytvoření dokumentu
  • Úprava odeslané transakce
  • Odeslání e-mailů příjemcům
  • Zobrazení e-mailů příjemci
  • Přidělení oprávnění příjemcům
  • Aplikace podpisů/schválení na dohody
  • Stav dokončeno/zamítnuto/zrušeno

 

Milníky se zaznamenávají ve dvou formátech s podobným obsahem, ale lehce odlišnými cíli:

Seznam aktivit

Seznam Aktivita je „stručným“ souhrnem toho, v jaké části celkového procesu se transakce právě nachází, a dá se zobrazit v aplikaci Acrobat Sign.

  • Seznam Aktivita obsahuje minimální množství informací, zobrazuje pouze událost, uživatele/příjemce (identifikované pomocí e-mailové adresy), který událost zaregistroval, a razítko s časem/datem události (přizpůsobené časovému pásmu prohlížejícího na základě nastavení místního systému).
  • Každá událost, která mění dokument (tj. úprava, akce příjemce), obsahuje odkaz, který zobrazuje dokument ihned po události
  • Rozsah seznamu Aktivita zahrnuje celou transakci. Výsledkem je, že můžete vidět informace, které nejsou zahrnuty ve zprávě o auditu (je omezenější po stránce interakce s dokumentem)
    • Když transakce stále ještě probíhá, ve spodní části seznamu Aktivita je zobrazen seznam očekávaných příjemců zbývajících v pracovním postupu dohody.
    • Události uchování a zhodnocení, které probíhají po dokončení dokumentu
  • Seznam Aktivita je prvkem dohody a k jeho zničení dojde některou z explicitních akcí pro odebrání dohod (např. GDPR). Pokud je dohoda z nějakého důvodu odstraněna z účtu uživatele, obsah historie se ztratí se zobrazením položky a nelze jej obnovit

Zprávy o auditech obsahují stejné milníky dohod jako panel Historie, ale zahrnují ID transakce ověřovacího dokumentu na serveru služby Acrobat Sign.

Správci mohou v případě potřeby volitelně aktivovat shromažďování IP adres.

Zpráva o auditu

Zprávy o auditu by měly být ověřovacími dokumenty, které formulují, jak se s dokumentem manipulovalo od chvíle, kdy byl vytvořen, do chvíle, kdy byl plně vyřešen. Lze ukládat jako soubory PDF a lze je dle potřeby vytisknout pro účely interních procesů.

  • Za zmínku stojí rozdíl, který spočívá v tom, že zpráva o auditu zobrazuje všechny události sjednocené do časového pásma GMT. Aby se zabránilo zmatku, který by jinak hrozil auditorům při kontrole transakcí od uživatelů z více časových pásem.
    • Každému prohlížejícímu se seznam aktivit vytvoří dynamicky tak, že události odpovídají časovému pásmu místního systému prohlížejícího.
    • Časové razítko pole pro podpis, které je součástí dohody, odpovídá času podpisu po převodu do časového pásma místního systému. Pro přehlednost je při prohlížení souboru PDF přidána zkratka časového pásma.
  • Formát razítka data je nastaven na RRRR-MM-DD.
  • Zprávy o auditu se ukládají nezávisle na objektech dohody zobrazených na kartě Správa ve webové aplikaci. Odstranění objektu ze stránky správy neodstraní zprávu o auditu.

 

Zpráva o auditu má dvě fáze:

  • „Předběžná“ zpráva – Kdy transakce „probíhá“, zpráva o auditu se generuje z událostí zaprotokolovaných u dohody v době vznesení požadavku. Podle definice je tato zpráva neúplná a bude změněna, když další příjemce potvrdí zaprotokolovanou událost.

Předběžné zprávy jsou jasně označeny v horní části zprávy, aby se zajistilo, že nedojde k jejich zaměnění za konečné dokumenty, kdyby byly uloženy/vytištěny.

  • „Konečná“ zpráva – Jakmile dohoda dosáhne konečného stavu (Podepsáno, Zrušeno, Zamítnuto nebo Vypršelo), vygeneruje a uloží se zpráva o auditu. Do zprávy nelze přidat žádné další události, které probíhají v souvislosti s transakcí (např. uchování).  Tím dojde k vytvoření celé zprávy událostí, které proběhly za účelem podpisu dokumentu, a ničeho jiného.

Po přihlášení vyberte možnost Správa > Stav dohody, kterou chcete zobrazit > Vyberte název dohody, poté na pravém panelu vyberte možnost Stáhnout zprávu o auditu.

Jak se používá

Seznam Aktivita si můžete zobrazit na stránce Správa kliknutím na odkaz Aktivita ve spodní části pravého panelu možností:

Aktivita

 

Ke zprávě o auditu se přistupuje přes kartu Správa.

Vyberte dohodu a klikněte na možnost Stáhnout zprávu o auditu.

Stáhnout zprávu o auditu

Konfigurace

Dostupnost:

Protokol Aktivita a Zprávy o auditu jsou k dispozici pro všechny účty služby Acrobat Sign.

Rozsah konfigurace:

Protokol Aktivita  a Zprávy o auditu jsou povoleny ve výchozím nastavení a nelze je zakázat.

Mnoho nastavení může ovlivnit hlášené události (a použitou terminologii) ve Zprávách o auditu. Pokud existují události, které by podle vašeho názoru měly být zahrnuty ve Zprávě o auditu, poraďte se se svým správcem účtu nebo skupiny, zda je lze přidat.

Existují čtyři metody, které poskytují přístup ke Zprávě o auditu pro uživatele:

  • Připojit zprávu o auditu k e-mailu Podepsáno a archivováno.
  • Připojit zprávu o auditu k dokumentům staženým ze stránky Správa.
  • Umožnit přístup ke zprávě o auditu prostřednictvím stránky ověření transakce.
  • Připojit zprávu o auditu prostřednictvím rozhraní API, když se volá getLatestDocument.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?