Odebrání odkazu na online verzi podepsané dohody z e-mailové zprávy

Přehled

Některé e-mailové šablony ve službě Adobe Acrobat Sign poskytují po dokončení dohody odkaz na podepsanou dohodu. (např. v e-mailové zprávě Podepsáno a archivováno, kterou obdrží odesílatel):

E-mailová zpráva s odkazem na dokument

Mnoho zákazníků tento lehce přístupný odkaz ocení, aby mohli dohodu zkontrolovat v rámci zprostředkování a dokončení pracovního postupu ve své organizaci.

Některé obchodní praktiky však z bezpečnostních důvodů nedovolují, aby byl odkaz na podepsanou dohodu v e-mailové zprávě zobrazen (např. transakce v souladu se zákonem HIPAA).

U těchto druhů transakcí správci mohou upravit nastavení na úrovni účtu nebo skupiny tak, aby byl odkaz ze šablony odebrán:

Odkaz odebraný z e-mailové zprávy

Poznámka:

Na vlastní šablony e-mailových zpráv se toto nastavení nevztahuje.

Upřesnění nastavení

Možnost zobrazit odkaz na podepsanou dohodu v e-mailových zprávách lze nastavit na úrovni účtu i skupiny.

Přejděte do části Globální nastavení (pro správce na úrovni skupin do Nastavení skupiny) a najděte položku Zahrnout odkaz pro zobrazení podepsané dohody do e-mailů.

  • Pokud je funkce zapnutá, odkaz na podepsanou dohodu je v šabloně e-mailových zpráv zobrazen
  • Pokud je funkce vypnutá, odkaz je ze šablony e-mailových zpráv odebrán
Přejděte do nastavení

Poznámka:

Možnost zobrazit odkaz v e-mailových zprávách je ihned použit na vytvořené e-mailové zprávy.

Změna nastavení se projeví na všech vytvořených dohodách a dojde k odeslání nových e-mailových upozornění.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.