Skrytí řízené navigace při podepisování

Funkce služby Adobe Acrobat Sign, která umožňuje skrýt řízenou navigaci v průběhu procesu podepisování, je dostupná pro podnikovou úroveň služby


Popis funkce

Ve výchozím nastavení používají všichni příjemci řízenou navigaci, která je vždy přenese do dalšího přiřazeného pole. 

Jak šipka Začátek/Další, tak počítadlo požadovaných polí (v pravé horní části okna) přenesou příjemce do dalšího požadovaného pole formuláře.

Skrytím mechanizmu navigace po obrazovce přinutíte příjemce projít kompletní text než objeví umístění pole a nemůže tak jednoduše přeskočit obsah dohody.

Pokud navigaci odstraníte, dojde k odstranění šipky Začít/Další a počítadlo požadovaných polí v pravém horním rohu bude obsahovat pouze text označující počet zbývajících požadovaných polí, ale nebude sloužit jako odkaz na přechod do tohoto pole.

 


Jak se to používá

Odesílatelé nemusí dělat nic dalšího.  Toto nastavení ovládá všechny dohody v rámci účtu nebo skupiny.

Autoři podpisů budou nebo nebudou mít k dispozici řízenou navigaci, záleží na tom, jak je toto nastavení nakonfigurované:

  • Vše (výchozí)- Toto nastavení povolí řízenou navigaci pro všechny příjemce dohody
  • Interní – Nastavení Interní povolí řízenou navigaci pouze pro příjemce existující v rámci vašeho účtu služby Acrobat Sign.
    • Uvědomte si, že uživatelé v účtu služby Acrobat Sign se liší od uživatelů z vaší společnosti.  Aby byl uživatel považován za „interního“, musí být jeho e-mail uveden jako uživatel v seznamu uživatelů. Stav uživatele není důležitý.
  • Externí – Řízenou navigaci budou mít k dispozici pouze externí příjemci.
    • Mezi externí uživatele patří všechny e-mailové adresy, které nejsou uvedeny jako uživatelé ve vašem účtu služby Acrobat Sign.
  • Žádný – Řízená navigace nebude dostupná pro žádné příjemce.


Postup povolení nebo zakázání

Funkce Navigujte příjemce mezi jednotlivými poli formuláře při vyplňování a podepisování dohod je ve výchozím nastavení povolena pro všechny příjemce v účtu.

Správci na úrovni účtu mohou toto nastavení konfigurovat přechodem do části Účet > Nastavení účtu > Předvolby podpisu > Navigujte příjemce mezi jednotlivými poli formuláře při vyplňování a podepisování dohod

Nastavení na úrovni skupiny jsou povolená a přepíší hodnoty na úrovni účtu pro danou skupinu.

Nastavení na úrovni skupiny se v současnosti v uživatelském rozhraní nenacházejí, takže pokud chcete nainstalovat nastavení na úrovni skupiny, požádejte o pomoc podporu služby Adobe Acrobat Sign.

Nav

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.