Når der indhentes signaturer eller godkendelser fra modtagere, kræver mange aftaler en højere garanti af godkendelse end enkel mailbekræftelse. Adobe Sign giver afsendere flere muligheder for at indsætte en 2. faktor-godkendelse i processen, så der etableres en større sikkerhed for, at dine modtagere certificeres korrekt.

 

Identitetsbekræftelse af en modtager er en vigtig del af at indhente en gyldig signatur.

Adobe Sign bruger mail som standardgodkendelsesmetode som første faktor, hvilket opfylder kravene for en gyldig elektronisk signatur i henhold til ESIGN Act. For mange kunder er dette nok til deres behov.

Men nogle kunder foretrækker at tilføje en 2. faktor-godkendelse for at give en ekstra garanti for, at den tilsigtede modtager identificeres korrekt. Til dette formål leverer Adobe Sign flere muligheder at vælge mellem afhængigt af den grad af garanti, der vurderes passende.

Generelt set indsætter mere robuste godkendelsesmetoder mere "friktion" i signaturprocessen, så det er op til administratoren af angive de tilgængelige muligheder, som de interne politikker dikterer er rimelige og passende.

De mere komplekse "premium" godkendelsesmetoder inkluderer flere omkostninger per transaktion.


Metoder til underskrivergodkendelse

 • E-Mail – mail er standardgodkendelsen af en modtager som første faktor
  • Alle tjenesteniveauer benytter først denne som standardgodkendelsesmetoden
 • Adgangskode – en alfanumerisk adgangskode leveres af afsenderen, mens den aftale, som underskriveren skal indgå, konfigureres
  • Tilgængelig på alle tjenesteniveauer
  • Unik alfanumerisk adgangskode indstillet per modtager
  • Adgangskoder vises ikke i aftaleposterne, og de kan heller ikke genoprettes, efter aftalen er sendt
 • Social – underskriveren skal godkende via en af de tilladte tredjepartstjenester
  • Fås kun på til Business- og Enterprise-konti
 • Adobe Sign-godkendelse – underskriveren skal godkende via Adobe Sign
  • Tilgængelig til Enterprise, Business og Small Business


"Premium" metoder til underskrivergodkendelse

Premium godkendelsesmetoder kan kræve flere omkostninger per modtager. Kontakt din salgschef eller Success Manager for at få flere detaljer.

 • Vidensbaseret (KBA) – underskriveren skal besvare flere tilfældigt udvalgte spørgsmål, der er hentet fra offentlige databaser
  • Fås kun til Business- og Enterprise-konti
  • 50 gratis godkendelser per år
   • Flere omkostninger per modtager, hvis der ønskes flere end de 50 oprindelige
  • Gælder kun modtagere i USA
 • Telefon (sms ) der sendes en bekræftelseskode til modtagerens telefonnummer
  • Fås kun til Business- og Enterprise-konti
  • Modtagerens telefonnummer skal angives, når aftalen oprettes
  • 50 gratis godkendelser per år
   • Flere omkostninger per modtager, hvis der ønskes flere end de 50 oprindelige
 • Id-kort – modtageren skal bruge et gyldigt id-kort og selfie
  • Kun tilgængelig på Enterprise-konti
   • Ikke tilgængelig for konti, der er købt via VIP-programmet
  • Der skal aktiveres flere omkostninger per modtager, før indstillingen kan vises i administratorgrænsefladen
  • Inkluderer oprettelse af/adgang til Signer Identity Report (SIR), en detaljeret rapport om det dokument, der bruges til den vellykkede identifikation.
   • Hvis du gerne vil registrere SIR til din konto, skal du kontakte din Success Manager for at få denne til at aktivere funktionen 
        


Sådan konfigurerer du godkendelse med sekundær faktor

Afsenderens perspektiv

Afsendere kan vælge en godkendelsesmetode fra en rullemenu ved siden af modtagerens mailadresse.

Listen over tilgængelige indstillinger er begrænset af administratoren, og standardværdien kan også indstilles (se Konfiguration). 

Det er også muligt at angive forskellige godkendelsesmetoder per modtager. Dette er særligt nyttigt, hvis du har interne medunderskrivere, der ikke kræver en godkendelsesmetode med høj friktion (som KBA eller id-kort).

unique_authentications

At vælge en godkendelsesmetode sker ved en klik-og-vælg-proces med to undtagelser:

 • Adgangskodegodkendelser kræver, at afsenderen indtaster adgangskoden (to gange)
  • Adgangskoder er kun alfanumeriske. Ingen specialtegn
  • Afsenderen skal kommunikere adgangskoden til modtageren via en ekstern kanal
  • Bemærk, at adgangskoden ikke gemmes i tydelig tekst noget sted i programmet. Hvis adgangskoden går tabt, kan den ikke gendannes eller nulstilles. Aftalen vil skulle annullere og sendes på ny
Password

 

 • Telefongodkendelse kræver, at der angives et telefonnummer for modtageren
phone_authentication


Underskriverens perspektiv af godkendelsesprocessen

Underskrivelse via mailgodkendelse

Underskrivelse via maillinket er standardprocessen for alle transaktioner. Adgang til en mailboks er en godkendt proces, så at opnå adgang til mailen er en metode til modtagervalidering.

Hvis der ikke er anvendt 2. faktor-godkendelse, vil et klik på maillinket åbne aftalens indhold direkte og give modtageren fuld adgang til de dokumenter, der er sendt til dem til gennemgang.

Gennemgå og underskriv-mail

 

Revisionsrapport registrerer en fuldført e-signatur.

email_authenticationauditreport

Oplevelser med 2. faktor-godkendelse

Underskrivelse af en aftale med en adgangskode installeret som 2. faktor-godkendelsen starter med maillinket.

Når der klikkes på linket, får modtageren vist adgangskodegrænsefladen.

password_authentication

Der vises et maillink (under afsenderens navn), hvis modtageren skal kontakte afsenderen for at få adgangskoden.

Hivs modtageren ikke skriver adgangskoden korrekt efter 5 forsøg, annulleres aftalen.

 • Afsenderen underrettes om, at aftalen er annulleret, med en note om, at modtageren ikke angav den korrekte underskrivelsesadgangskode.

Når den korrekte adgangskode angives, får modtageren fuld adgang til indholdet.

 

Revisionsrapporten indikerer, at adgangskoden blev angivet korrekt.

password_authenticationauditreport

Godkendelse med social identitet (eller "web") kræver, at underskrivere logger på en tredjepartswebtjeneste.

 • Google, LinkedIn og Facebook er standardmulighederne, men kontoadministratoren kan anmode om, at der aktiveres flere muligheder

Underskriveren kan vælge de tjenestemuligheder, der er tilgængelige:

social_authentication

Når tjenesten vælges, åbnes et vindue til tjenestens loginskærm.

Modtageren godkender via tjenesten med de korrekte loginoplysninger til den tjeneste.

 • Processen finder udelukkende sted inden for tredjepartstjenestens autoritet. Ingen dele af denne godkendelsesproces finder sted i Adobe Sign-domænet, og loginoplysningerne registreres ikke

Når en modtager godkender, rapporterer tjenesten tilbage til Adobe Sign, at godkendelsen er fuldført, og den registreres som en gyldig identitetsbekræftelse.

linkedin_authentication

Noget indhold sendes på dette tidspunkt tilbage til Adobe Sign for at opdatere revisionsrapporten. LinkedIn vil f.eks. indsætte værdien Navn fra kontoen i signaturfeltet og indsætte et link i revisionsrapporten, som peger på den LinkedIn-profil, der godkendes.

social_audit_report

Adobe Sign-godkendelse kræver, at underskriveren angiver sine Adobe Sign-loginoplysninger for at godkende aftalen.

Processen svarer til den sociale godkendelsesmetode ovenfor, men den eneste mulighed for godkendelse er Adobe Sign. 

 • Dette er meget nyttigt for interne godkendelsesprocesser, hvor du ved, at modtageren har en Adobe Sign-konto
 • Hvis modtageren ikke har en Adobe Sign-adgangskode, skal de registrere deres mailadresse (for at etablere deres adgangskode), før de kan få adgang til aftalen
adobe_sign_authentication

Godkendelsespanelet indsætter som standard modtagerens mailadresse.

 • Du kan også kontakte din Success Manager for at gøre mailfeltet tomt som standard.
adobe_sign_authenticationgump

Revisionsrapporten indikerer tydeligt, at modtageren blev bekræftet med Adobe Sign-godkendelse.

adobe_authenticationauditreport

Vidensbaseret godkendelse er en avanceret bekræftelse, der primært bruges af finansinstitutter og i andre situationer, hvor det er meget vigtigt at fastslå underskriverens identitet.

Underskriveren bedes først angive sine personlige oplysninger, som KBA-programmet bruger til at indsamle flere tilpassede, relevante spørgsmål fra deres fortid (ved hjælp af offentlige databaser). Hvert spørgsmål skal besvares korrekt for at få adgang til aftalen.

Modtageren har et begrænset antal forsøg til at besvare spørgsmålene korrekt, og ellers annulleres aftalen, og afsenderen får besked.

Adobe leverer denne funktion gennem et partnerskab med InstantID Q&A fra LexisNexis Risk Solution.

Få mere at vide om LexisNexis Identity Verification.

kba_authentication

 

Den fuldførte KBA-identitetsbekræftelse logges derefter i revisionsrapporten, inkl. godkendelsestokenen fra Lexis Nexis.

kba_authenticatedauditreport

Telefongodkendelse sender en 5-cifret kode til modtagerens mobiltelefon, som skal indtastes, for at aftalen kan vises.

 • Telefonnummeret skal angives ved oprettelse af aftalen
 • Hvis modtageren delegerer sin signaturautoritet, bliver personen bedt om at angive et gyldig telefonnummer til den nye modtager. Der skal angives et korrekt telefonnummer, og ellers vil godkendelsen i sidste ende mislykkes
 • Modtageren har mulighed for at vælge Sms-besked (for smartphones, der kan modtage tekstbeskeder) eller et Taleopkald (hvis en telefon med tekstbesked ikke er tilgængelig)
  • Godkendelseskoden er gyldig i 10 minutter, efter den er leveret
    
 • Kun de fire sidste cifre af telefonnummeret vises. Hvis modtageren fastslår, at telefonnummeret ikke er korrekt, er der et maillink under afsenderens navn for at lette kontakt
phone_authenticationrequest

 

Når modtageren klikker på knappen Send kode, opdateres siden for at tillade indtastning af adgangskoden.

 • Modtageren har 5 forsøg til at indtaste den korrekte kode.
 • Hvis modtageren mislykkes 5 gange, annulleres aftalen, og afsenderen får besked.
phone_auth_entercode

 

Revisionsrapporten viser tydeligt, at et telefonnummer blev brugt til bekræftelse. 

 • Kun de fire sidste cifre af telefonnummeret vises
phone_auth_auditreport

Godkendelse med id-kort anvender et billede af et myndighedsudstedt dokument, som modtageren leverer, sammen med en selfie for at etablere en stærk bekræftelsespost.

De understøttede dokumenter er:

 • Pas
  • Alle ICAO-kompatible pas
 • Kørekort/national id
  • USA
  • Storbritannien
  • Canada
  • Frankrig
  • Irland
  • Italien
  • Holland
  • Spanien

Når der klikkes på maillinket, bedes modtageren angive et telefonnummer til en smartphone. Dette kræves for billedtagningsprogrammet, som vil sammenholde id'et med den offentlige database.

 • Der er en grænse på 15 minutter til at fuldføre bekræftelsesprocessen, som starter, når der klikkes på maillinket.
 • Når tekstbeskeden er sendt, vises der en blå besked om, at beskeden er sendt, og linket i den besked udløber efter 5 minutter.

Bemærk:

Hvis signaturprocessen er startet på en mobiltelefon, springes dette telefonnummertrin over.

gov_id_notificationmessage

 

På smartphonen leveres beskeden med et link.

Når der klikkes på linket, får modtageren mulighed for at godkende med enten sit kørekort/id-kort eller pas.

gov_id_first_steps-400

 

Når der bruges et kørekort eller id-kort, vil appen bede modtageren om at tage et billede af:

 • Kortets forside
 • Kortets bagside
 • Sig selv

Hvis der bruges et pas, kræves der kun ét billede af passet.

gov_id_front_andback-400

 

Under processen med at indsamle og verificere dokumentindholdet viser den oprindelige notifikationsside en statusbesked om, at detaljerne kontrolleres.

gov_id_verificationinprocess

 

Det scannede id-kort godkendes i realtid ved at validere flere elementer i dokumenter, inkl.:

 • Dokumentstruktur
 • Biografiske data
 • PDF417-stregkode (hvis relevant)
 • Maskinlæsbar zone (hvis relevant)
 • Sikkerhedsfunktioner
 • Fotozone
 • Signatur

Selfiebilledet sammenlignes derefter med billedet på dokumentet for at give et realtidsmatch mellem modtageren og dokumentet.


Mere om godkendelsesprocessen...

Adobe Signs proces med id-kort, der drives af avancerede maskinlæringsalgoritmer, giver virksomheder verden over muligheden for at bekræfte identiteten på deres digitale brugere for at blive pålidelige underskrivere – når og hvor som helst.

Lag 1:

Det første lag af teknologi giver en ubesværet og sikker metode til at validere et identitetsdokumenter, der præsenteres i en digital transaktion. Dette sikrer, at dokumentet er både ægte og uændret.

Ved at kombinere klassens bedste scanningsoplevelse med en stærk id-dokumentbekræftelsessoftware sikres der pålidelige digital identitetsgodkendelse med en ubesværet brugeroplevelse.

Bekræftelse med id-kort er tilgængelige for alle latinbaserede sprog og understøtter tusindvis af internationale og nationale identitetsdokumenter, inkl.:

 • Pas
 • Id-kort
 • Kørekort

 

For at opnå pålidelige resultater leverer tjenesten hver af følgende:

 • Guidet dokumentfoto – brugere instrueres i at tage et kvalitetsfoto for at sikre optimal behandling
 • Dokumentklassifikation – algoritmer for "computervision" genkender og klassificerer tusindvis af gyldige dokumenter, hvilket sikrer en pålidelige dataudtrækning og dokumentvalidering
 • Dataudtrækning – denne tjeneste går ud over blot optisk tegngenkendelse og dekonstruerer dokumentet samt analyserer indholdet i hvert felt
 • Evaluering af autenticitetselementer – en kombination af teknikker med kunstig intelligens validerer en lang række elementer i identitetsdokumentet, inkl.:
  • Dokumentstruktur – Fysiske attributter for id-dokumentet evalueres for korrekt størrelse, materiale, form, farve, layout osv.
  • Biografiske data – Udskrevne data, der identificerer de enkelte personer, evalueres for brug af skrifttype, farve, acceptable værdier osv.
  • PDF417-stregkode (hvis relevant) – OCR-resultater for biodataene fra forsiden sammenlignes med de data, der udtrækkes fra PDF417-stregkoden på bagsiden
  • Maskinlæsbar zone (hvis relevant) – Det udskrevne MRZ-område (Machine Readable Zone) kontrolleres for brug af skrifttype, tilstedeværelse, kontrolcifre osv.
  • Sikkerhedsfunktioner – Både visuelle og usynlige sikkerhedsfunktioner for id'et kontrolleres for tilstedeværelse, placering, indhold osv.
  • Fotozone – Portræt, eller primært billede, evalueres for menneskeansigt, retning, farve osv.
  • Signatur – Signatursektionen kontrolleres for tilstedeværelse, typen af skrift, sammenholdelse med kendte eksempler osv.

 

Lag 2:

Et sekundært lag af godkendelse sammenholder det portræt, der er udtrækket fra id-dokumentet, med en "selfie" fra brugeren via en biometrisk ansigtssammenligning. Denne bekræfter, at den bruger, der har indsendt id-dokumentet, er dets retmæssige ejer.

Anti-spoofingteknikker

 • Analyse af videobilleder bruges til at sikre, at brugeren kan tage en kvalitetsselfie under optimale fotoforhold
 • Lys, fokus og opstilling er nogle af de evaluerede forhold


Rapporten om underskriveridentitet

Adobe Sign beholder som standard ikke godkendelsesoplysninger, der er indsamlet under godkendelse med id-kort.

Kunder kan dog få deres Success Manager til at aktivere en indstilling til at gemme Signer Identity Report (SIR) med aftalen.

SIR indeholder data indsamlet under bekræftelse af id-kort (f.eks. underskriveres id-kortbilleder, ansigtsbillede, telefonnummer, data udtrukket fra id-kort osv.)

 • Den findes sammen med aftale- og revisionsrapporten
 • Afsender kan tilgå den ved hjælp af sidegrænsefladen Administrer eller et v6 REST API-kald
 • Den kan ødelægges gennem bevarings- eller GDPR-sletningshandlinger
Rapport om underskriveridentitet

 

Når begge trin er fuldført, får modtageren adgang til aftalen.

 • Modtagerens navn, som det er vist på id'et, importeres til signaturfeltet og kan ikke redigeres
gov_id_success

Modtageren har 5 forsøg til at bekræfte med sit id. Hvis det mislykkes 5 gange, annulleres aftalen, og afsenderen får besked.

 

Revisionsrapporten indikerer tydeligt, at modtageren blev bekræftet med et id-kort.

gov_id_auth_auditreport


Download af SIR via siden Administrer

Sådan downloades SIR:

 • Gå til siden Administrer
 • Klik én gang (vælg) på aftalen med den ønskede rapport
 • I højre spor skal du klikke på Se mere for at vise alle værktøjer
 • Klik på Download identitetsrapport
 • En pop-up vises, der kræver, at du angiver en adgangskode til dokumentet
  • Denne adgangskode er integreret i PDF'en og skal indtastes, før PDF'en kan vises
 • Når adgangskoden er på plads, skal du klikke på Download. Rapporten downloades til dit lokale system.
Download SIR på siden Administrer


Konfigurationsindstillinger

Alle godkendelsesmetoder og -muligheder kan konfigureres på konto- og/eller gruppeniveau.

 • Hver gruppe kan konfigureres unikt alt efter din virksomheds krav.

Når en godkendelsesmetode aktiveres, bliver den en tilgængelig mulighed for:

 • Standardprocessen for afsendelse
 • Brugerdefinerede workflows som bygget i Workflow Designer
 • API-afsendelseshændelse


Muligheder for generel adgang til godkendelsesindstillinger

En kort bemærkning om konfiguration af interne modtagere

Der er to sektioner med lignende knapper på siden Afsendelsesindstillinger.

 • Den øvre gruppe af knapper etablerer de "generelle" adgangsregler
 • Den nedre gruppe gør det muligt at indstille et andet regelsæt, der skal gælde for dine "interne modtagere"
  • Interne modtagere defineres som enhver anden modtager (mailadresse) på din Adobe Sign-konto
   • Bemærk, at dette ikke nødvendigvis omfatter alle personer i din virksomhed
   • Modtagere på en anden Adobe Sign-konto er ikke "interne" fra programmets perspektiv, selv hvis de er i din virksomhed og deler et maildomæne

Det har fordele at konfigurere interne modtagere med en anden godkendelsesmetode (f.eks. Adobe Sign-godkendelse):

 • Der er mindre frustration for dine underskrivere
 • En mindre kompleks signaturproces fremskynder underskrivelse for modtagere, som muligvis skal medunderskrive mange aftaler
 • Omkostningerne for premium godkendelse kan undgås


Generelle adgangskontroller

De generelle adgangskontroller er:

 • Kræv, at afsendere angiver én af de aktiverede godkendelsesmetoder – når dette er aktiveret, kan Mail ikke vælges som standardgodkendelsesmetoden. Én af 2. faktor-godkendelsesmetoderne skal være valgt
  • Du vil skulle vælge en standardgodkendelsesmetode
 • Tillad Adobe Sign automatisk at udfylde underskriverens mailadresse for hver anmodning om godkendelse – hvis aktiveret, indsættes modtagerens mailadresse automatisk, hvor den kræves til godkendelse
  • Denne indstilling gælder kun for Adobe Sign-godkendelsesmetoden
 • Bed ikke underskriveren om at godkende på ny, hvis de allerede er logget på Adobe Sign – hvis aktiveret, bedes underskrivere ikke om at godkende på ny, hvis de allerede er logget på Adobe Sign.
  • Denne indstilling gælder kun for Adobe Sign-godkendelsesmetoden
 • Aktivér følgende metoder til identitetsgodkendelse – Dette kommer foran listen over muligheder for modtagergodkendelse. Vælg én eller flere iht. dine sikkerheds-/overholdelsesbehov.
 • Brug som standard følgende metode – etablerer standardmetoden indsat, når en modtager føjes til en aftale
 • Tillad afsendere at ændre deres standardgodkendelsesmetode – hvis aktiveret, vil afsenderen have mulighed for at vælge enhver aktiveret metode fra en rulleliste. 
  • Når dette er deaktiveret, er det kun standardgodkendelsesmetoden, som kan bruges
Metoder til identitetsgodkendelse i administratorgrænsefladen

 

Interne modtagerkontroller

De interne modtagerkontroller giver de indstillinger, du gerne vil anvende for interne modtagere:

 • Aktivér forskellige metoder til identitetsgodkendelse for interne modtagere – når dette er aktiveret, vil interne modtagere anvende forskellige godkendelsesregler
 • Aktivér følgende metoder til identitetsgodkendelse – Dette kommer foran listen over muligheder for modtagergodkendelse. Vælg én eller flere iht. dine sikkerheds-/overholdelsesbehov
  • Adobe Sign-godkendelse giver en godkendelsesmetode med lav friktion, hvis dine afsendere også er medunderskrivere
 • Brug som standard følgende metode – etablerer standardmetoden for interne modtagere
 • Tillad afsendere at ændre standardgodkendelsesmetoden – giver afsenderen mulighed for at ændre standardmetoden for godkendelse til enhver anden mulighed, som administratoren har aktiveret


Indstillinger for 2. faktor-metode

Adgangskoden til aftaleunderskrivelse har tre kontrolindstillinger, der kan konfigureres af administratoren på siden Sikkerhedsindstillinger:

 • Begræns antallet af forsøg – aktiveret som standard. Hvis dette er deaktiveret, kan modtagere forsøge at indtaste adgangskoden et ubegrænset antal gange 
  • Tillad underskriver XX fejlslagne forsøg på indtastning af aftalens adgangskode, før aftalen annulleres – administratoren kan derefter angive ethvert tal for at begrænse antallet af godkendelsesforsøg. Når antallet af forsøg overskrides, annulleres aftalen automatisk, og afsenderen får besked
 • Styrken af adgangskode til underskrivelse af aftaler – definerer kompleksiteten af den adgangskode, der skal angives, når afsenderen opretter aftalen

Bemærk:

Mulighederne for at konfigurere sikkerhedsindstillingerne er kun synlige, hvis godkendelsesmetoden er aktiveret på siden Afsendelsesindstillinger.

signing_passwordstrength

Der er som standard kun tre webidentitetsmuligheder tilgængelig:

 • Google
 • LinkedIn
 • Facebook

Enterprise-kunder kan anmode deres Success Manager om at aktivere en eller flere af nedenstående muligheder:

 • Yahoo
 • Twitter
 • Microsoft LiveID

Adobe Sign-godkendelsesmetoden vil som standard indsætte modtagerens mailadresse i godkendelsesvinduet.

Der er en anden mulighed for at springe gen-godkendelsen over, hvis brugeren i øjeblikket er logget på Adobe Sign.

Du kan konfigurere begge indstillinger i generelle adgangskontroller.

Vidensbaseret godkendelse har tre konfigurerbare muligheder, der kan findes på siden Sikkerhedsindstillinger:

 • Begræns antallet af forsøg – aktiveret som standard. Hvis dette er deaktiveret, har modtagere uendelige godkendelsesforsøg 
  • Tillad underskriver XX forsøg på at validere deres identitet før annullering af aftalen – administratoren kan derefter angive ethvert tal for at begrænse antallet af godkendelsesforsøg. Når antallet af forsøg overskrides, annulleres aftalen automatisk, og afsenderen får besked
 • Sværhedsgrad af vidensbaseret godkendelse – definerer valideringsprocessens kompleksitet:
  • Standard – underskrivere får vist 3 spørgsmål og vil skulle besvare dem alle korrekt. Hvis de kun besvarer 2 korrekt, får de 2 spørgsmål mere, som begge skal besvares korrekt
  • Svær – underskrivere får vist 4 spørgsmål, som alle skal besvares korrekt. Hvis de besvarer 3 af dem korrekt, får de vist 2 spørgsmål mere, som begge skal besvares korrekt

Bemærk:

Mulighederne for at konfigurere sikkerhedsindstillingerne er kun synlige, hvis godkendelsesmetoden er aktiveret på siden Afsendelsesindstillinger.

nav_to_kba

Når du aktiverer telefongodkendelse, vil du bemærke to yderligere indstillinger:

 • Definer en standardlandekode – denne mulighed lader dig indstille standardlandekoden for din konto eller gruppe, så dine afsendere slipper for eksplicit at indstille den hver gang
 • Tilpas kontaktoplysninger for support – som standard indsætter kontaktlinket i underskriverens mailadresse mailadressen til aftalens afsender. Hvis du i stedet ønsker, at dine underskrivere skal kontakte et centralt callcenter eller en dedikeret telefonlinje, kan du angive din mail eller dit telefonnummer. (flere detaljer her)
Sms-indstillinger

Telefongodkendelse lader også administratoren konfigurere antallet af tilladte mislykkede forsøg, før aftalen annulleres.

Denne indstilling kan konfigureres på siden Sikkerhedsindstillinger

Bemærk:

Mulighederne for at konfigurere sikkerhedsindstillingerne er kun synlige, hvis godkendelsesmetoden er aktiveret på siden Afsendelsesindstillinger.

nav_to_phone_auth

Adgang til godkendelse med id-kort kræver, at der er en kontrakt etableret for et specifikt antal modtagere om året. Indtil dette konfigureres på back-end, er muligheden ikke synlig i administratorens grænseflade.

Antallet af vellykkede forsøg på at bekræfte identiteten er som standard indstillet til 5. Dette antal kan op- eller nedjusteres ved anmodning til din Success Manager.


Deaktiver mailbekræftelse af webformular

Webformular anvendes i et hav af unikke brugssituationer, og der er ofte en mindre efterspørgsel på stærkt håndhævet modtagergodkendelse. 

For konti, der ikke har brug for at godkende signaturer i webformularer, kan muligheden for at deaktivere mailbekræftelse konfigureres ved at gå til: Kontoindstillinger > Globale indstillinger > Webformularer

Bemærk:

Denne indstilling deaktiverer kun mailbekræftelsen af signaturen.

 • Denne indstilling gælder for alle webformular i den konto eller gruppe, hvor indstillingen er defineret.

Hvis en adgangskode er aktiveret for at give adgang til webformularen, påvirkes sikkerhedsporten ikke.

nav_to_web_form

Rediger godkendelsesmetoderne efter afsendelse af en aftale

Godkendelsesmetoden for en modtager kan redigeres på siden Administrer:

 1. Hold markøren over ikonet ud for modtageren

 2. Klik på linket Rediger ud for godkendelsesmetoden

 3. Vælg den nye metode

 4. Klik på Bekræft. Ændringer træder i kraft i realtid. Kunden vil skulle genindlæse aftalen fra underskrivelseslinket for at få den nye godkendelse.

Rediger godkendelsesmetode

Bemærk:

Ændringer træder i kraft i realtid. Kunden vil skulle genindlæse aftalen fra underskrivelseslinket for at få den nye godkendelse.