.AI-filassociering bryts efter installation av en ny version av Adobe Illustrator

Ibland bryts filassocieringen av .ai-filer efter installation av en nyare version av Illustrator och användare kan inte längre ange ett standardprogram för öppnande av Illustrator-projektfiler.

Lösning

1.    Kontrollera sökvägen till illustrator.exe-filen.

 

Standardplatsen är:

 

C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC [produktversion]\Support Files\Contents\Windows

 

Beroende på vilken produktversion som är installerad på datorn anger [produktversion] den version av Illustrator som är installerad på datorn.

 

Till exempel :  

2015 anger Illustrator version 19.X

2014 anger Illustrator version 18.X

CC anger Illustrator version 17.X och så vidare

 

2.    Öppna Registereditorn. (Administratörsrättigheter på datorn krävs för att öppna Registereditorn. Kontakta din IT-administratör om du inte har administratörsrättigheter på datorn.)

 

Om du vill öppna Registereditorn klickar du på på Start-menyn och väljer Kör, eller håller ned Windows-tangenten och R-tangenten samtidigt på tangentbordet.

 

Skriv ”regedit” och tryck på Retur.

 

Registereditorn ska hanteras med försiktighet, så om du inte är säker på vilka ändringar du ska göra i registren är det säkrast att avstå från att göra onödiga ändringar.

 

Vi rekommenderar även att du tar en säkerhetskopia av registren innan du gör ändringar.

 

Om du vill säkerhetskopiera register går du till Arkiv > Exportera och väljer en plats att spara säkerhetskopian på. Se till att Alla är markerat under alternativet Exportera intervall.

Ange ett filnamn och spara.

 

Gör sedan följande i Registereditorn

 

3.    Navigera till HKEY_CLASSES_ROOT\APPLICATIONS\Illustrator.exe\shell\open\command

 

Dubbelklicka på standardnyckeln

Kontrollera sedan att standardnyckeln har rätt sökväg för Illustrator.exe

Om du ser att datavärdet för standardnyckeln är felaktigt anger du rätt värde på fliken Datavärden baserat på den produktversion du vill använda för att öppna Illustrator-projektfiler.

 Om du till exempel vill öppna .AI-filer med Ai CC 2015 ska datavärdet vara:

"C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\Support Files\Contents\Windows\Illustrator.exe" "%1"

(med citattecken)

Obs! Om du inte hittar Illustrator.exe-filen i de ovan nämnda registren kan du gå till följande plats och följa stegen ovan igen:

 

HKEY_CLASSES_ROOT\Illustrator.Document\Shell\Open\Command

 

Klicka på OK och stäng Registereditorn. Klicka sedan på Illustrator-projektfilen och ange standardprogram. 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto