Lär dig skapa övertoningar av olika typer i Illustrator.
hero-image_2

En övertoning är en övergång mellan två eller fler färger eller färgtoner i samma färg. Du kan använda övertoningar för att skapa färgövergångar, lägga till volym i vektorobjekt och lägga till en ljus- och skuggeffekt i din teckning. I Illustrator kan du skapa, använda och ändra en övertoning med hjälp av panelen Övertoning, verktyget Övertoning eller Kontrollpanelen.

Övertoningstyper

I Illustrator kan du skapa de här tre typerna av övertoning:

 • Linjär
  Använd den här övertoningstypen för att få en färgövergång från en punkt till en annan i en rak linje.
 • Radiell
  Använd den här övertoningstypen för att få en färgövergång från en punkt till en annan punkt i ett cirkulärt mönster. 
 • Fri
  Använd den här övertoningstypen om du vill skapa en övergång av färgsteg inuti en form i en ordnad eller slumpmässig följd så att övertoningen blir jämn och naturlig. Fria övertoningar kan användas i två lägen:
  • Punkter: Använd det här läget för att skugga området runt ett färgsteg.
  • Linjer: Använd det här läget för att skugga området runt en linje.

Obs! Ett färgsteg är en punkt på Övertoningsbearbetaren (för linjärt och radiellt) eller på objektet (för fritt) som styr färgen i övertoningen. Du kan ändra färgen i färgstegen för att ange en övertoning

types-of-gradients_2
Exempel på linjära, radiella och fria övertoningar, med tre olika färgövergångar

A. Linjär övertoning B. Radiell övertoning C. Fri övertoning (Punkter) 

Obs!

Linjära och radiella övertoningar kan tillämpas på fyllningen och linjen för ett objekt. En fri övertoning kan bara tillämpas på objektets fyllning.

Verktyget Övertoning och panelen Övertoning

Du kan skapa och ändra en övertoning med hjälp av verktyget Övertoning eller panelen Övertoning. Använd verktyget Övertoning när du vill skapa eller ändra övertoningar direkt i teckningen och visa ändringarna i realtid.

Öppna verktyget Övertoning genom att klicka på Övertoning i verktygslådan.

Gör något av följande om du vill öppna panelen Övertoning:

 • Välj Fönster > Övertoning.
 • Dubbelklicka på Övertoning i verktygsfältet.

Panelen Övertoning visas på arbetsytan.

Gradient-panel-labelling_2
Alternativ för linjär och radiell övertoning (A-R) | Alternativ för fri övertoning (R-V)

A. Aktiv eller tidigare använd övertoning B. Listruta för befintliga övertoningar C. Fyllningsfärg D. Linjefärg E. Omvänd övertoning F. Övertoningsbearbetaren G. Färgsteg H. Mittpunkt I. Färgväljaren J. Visa eller dölja alternativ K. Övertoningstyper L. Linjetyper M. Vinkel N. Proportioner O. Ta bort steg P. Opacitet Q. Plats R. Fyllning eller linje (med färg) S. Färgsteg T. Uppslag U. Fri övertoning V. Fria övertoningslägen 

Det finns många alternativ som är gemensamma för verktyget Övertoning och panelen Övertoning. Men det finns några uppgifter som du bara kan utföra med verktyget eller panelen. Med Övertoning och panelen kan du ange flera färgsteg samt deras placering och spridning. Du kan också ange den vinkel som färgerna ska visas i, proportionerna för en elliptisk övertoning och varje färgs opacitet.

Övertoningsbearbetaren

När du klickar på Övertoning i verktygsfältet för linjära och radiella övertoningstyper visas Övertoningsbearbetaren i objektet. Övertoningsbearbetaren är ett reglage som visar en startpunkt, en slutpunkt, en mittpunkt och två färgsteg för start- och slutpunkterna.

Gradient-tool-labelling
Övertoningsbearbetaren för en radiell övertoning

A. Övertoningsbearbetaren B. Prickad ring C. Punkt för att ändra proportion D. Rotationsmarkör E. Punkt för att ändra storlek på radiell övertoning F. Slutpunkt (pilpunkt) G. Färgsteg H. Mittpunkt I. Markerat färgsteg J. Utgångspunkt 

Du kan använda övertoningsbearbetaren om du vill ändra vinkeln, platsen och spridningen för en linjär övertoning, samt fokuspunkten, utgångspunkten och spridningen för en radiell övertoning. När övertoningsbearbetaren visas i objektet kan du antingen använda panelen Övertoning eller övertoningsbearbetaren för att lägga till nya färgsteg, ange nya färger för enskilda färgsteg, ändra inställningar för opacitet och dra färgsteg till nya platser.

Du kan dölja eller visa övertoningsbearbetaren genom att välja Visa Göm övertoningsbearbetare eller Visa > Visa övertoningsbearbetare.

Om du drar övertoningsreglagets cirkelformade ände (startpunkten) i linjära och radiella övertoningsbearbetare flyttas övertoningens utgångspunkt och om du drar piländen (slutpunkten) ökar eller minskar övertoningens omfång. Om du placerar pekaren över slutpunkten visas en rotationsmarkör som du kan använda för att ändra övertoningens vinkel.

Obs! Med en fri övertoning kan du placera färgsteg var som helst i objektet. Därför krävs ingen övertoningsbearbetare för en fri övertoning.

Använda en fördefinierad övertoning

När du klickar på övertoningsverktyget för att använda en övertoning för första gången används övertoningen &&&Vit, Svart som standard. Om du har använt övertoningen tidigare, används den senast använda övertoningen på objektet som standard.

I Illustrator finns också en uppsättning fördefinierade övertoningar som du kan ange med hjälp av panelen Övertoning eller panelen Färgrutor. Du kan även skapa en övertoning och spara den på panelen Färgrutor för kommande användning. Så här använder du en fördefinierad eller sparad övertoning från panelen Övertoning:

 • Markera objektet på arbetsytan och klicka på listrutan Övertoning på panelen Övertoning.

Så här använder du en fördefinierad övertoning från färgrutebiblioteket:

 • Öppna panelen Färgrutor genom att klicka på Fönster > Färgrutor.
 • Klicka på listrutan uppe till höger på panelen Färgrutor. I listan väljer du Öppna färgrutebibliotek > Övertoningar och väljer sedan den övertoning som du vill använda.
 • Om du bara vill visa övertoningar på panelen Färgrutor klickar du på listrutan Visa färgruteslag och väljer Visa övertoningsfärgrutor
Swatch-Library
Välja en fördefinierad övertoning från färgrutebiblioteket

Skapa och använda linjära, radiella och fria övertoningar

Beroende på vad du behöver kan du välja om du vill använda en linjär, radiell eller fri övertoning i teckningen.

create-gradient
Använda olika typer av övertoningar

Skapa och använda en linjär övertoning

Gör något av följande om du vill skapa en linjär övertoning:

 • Klicka på övertoningsverktyget och klicka sedan på objektet på arbetsytan. Knapparna för övertoningstyp visas i Kontrollpanelen eller på panelen Egenskaper. När objektet är markerat klickar du på Linjär övertoning för att använda den linjära övertoningen på objektet.
 • Klicka på Linjär övertoning på panelen Övertoning.
 • Klicka på Linjär övertoning i avsnittet Övertoning på egenskapspanelen.

Skapa och använda en radiell övertoning

Gör något av följande om du vill skapa eller använda en radiell övertoning:

 • Klicka på övertoningsverktyget och klicka sedan på objektet på arbetsytan. Knapparna för övertoningstyp visas i Kontrollpanelen eller på panelen Egenskaper. När objektet är markerat klickar du på Radiell övertoning för att använda den radiella övertoningen på objektet.
 • Klicka på Radiell övertoning  på panelen Övertoning.
 • Klicka på Radiell övertoning i avsnittet Övertoning på egenskapspanelen.

Skapa och använda en fri övertoning

Gör något av följande om du vill skapa och använda en fri övertoning:

 • Klicka på övertoningsverktyget och klicka sedan på objektet på arbetsytan. Knapparna för övertoningstyp visas i Kontrollpanelen eller på panelen Egenskaper. När objektet är markerat klickar du på Fri övertoning för att använda den fria övertoningen på objektet.
 • Klicka på Fri övertoning på panelen Övertoning.
 • Klicka på Fri övertoning i avsnittet Övertoning på egenskapspanelen.

När du har klickat på Fri övertoning blir de två följande alternativen tillgängliga:

 • Punkter: Välj det här alternativet om du vill skapa färgsteg som oberoende punkter i objektet.
 • Linjer: Välj det här alternativet om du vill skapa färgsteg över ett linjesegment i objektet. 

Obs!

Om du vill kopiera en fri övertoning från ett objekt till ett annat, använder du verktyget Färgväljaren i verktygsfältet.

Skapa en fri övertoning i punktläge

Gör följande för att skapa, ändra och ta bort den fria övertoningen i punktläge:

 • Om du vill lägga till ett eller flera färgsteg klickar du var som helst i objektet.
 • Om du vill ändra färgstegens placering drar du och placerar dem på önskad plats.
 • Om du vill ta bort färgsteget drar du det utanför objektområdet eller klickar på Ta bort på panelen Övertoning eller trycker på Delete-tangenten.
add-and-delete-color-stops_2
Exempel på hur du skapar en fri punktövertoning, lägger till och tar bort färgsteg

Ange spridning för fri övertoning i punktläget

Du kan ställa in spridningen för ett färgsteg i den fria övertoningen med punkter. Spridning är det cirkelformade området runt färgsteget där en övertoning ska användas. Om du vill ange spridning för ett färgsteg markerar du färgsteget och gör något av följande:

 • Markera eller ange ett värde i listrutan Spridning på panelen Övertoning.
 • Ange ett värde i listrutan Spridning på Kontrollpanelen, på panelen Egenskaper eller på panelen Övertoning. Du kan också använda reglaget som visas när du klickar på Spridning.

Som standard är spridningen för färgsteg 0 %.  

adjust-spread_2
Ändra spridningen för en fri linjeövertoning

Obs!

Spridning stöds endast i punktläge.

Skapa en fri övertoning i linjeläge

Gör något av följande om du vill lägga till färgsteg i den fria övertoningen i linjeläge:

 • Klicka någonstans i objektet för att skapa det första färgsteget. Det är startpunkten för linjesegmentet.
 • Klicka för att skapa nästa färgsteg. En rak linje läggs till och kopplar ihop det första och det andra färgsteget. 
 • Klicka igen för att skapa ytterligare färgsteg. Den raka linjen ändras till en böjd linje. 

Du kan skapa flera enskilda linjesegment i ett objekt. Så här skapar du ett nytt linjesegment:

 • Dra muspekaren utanför objektet och för den tillbaka till objektet och klicka någonstans för att skapa det första färgsteget för linjesegmentet.

Obs! Du kan även dra linjesegmenten och koppla ihop dem om du vill.

Så här tar du bort markerade färgsteg:

 • Dra dem utanför objektområdet eller klicka på Ta bort på panelen Övertoning.

Så här ändrar du färgstegs placering:

 • Dra färgsteget och placera det på önskad plats. Linjesegmentet blir också mindre eller utökas när du ändrar ett färgstegs placering. De andra färgstegens placering ändras inte.
add-and-delete-colorstops-lines
Exempel på hur du skapar en fri linjeövertoning, lägger till och tar bort färgsteg

Obs!

När du tillämpar en övertoning tillämpas standardupplevelsen på det valda objektet. Om du vill inaktivera den här funktionen kan du avmarkera alternativet Aktivera innehållsanpassade standarder i menyn Redigera Inställningar > Allmänt (Windows) eller menyn Illustrator Inställningar Allmänt (Mac OS). Det här alternativet är inaktiverat på 32-bitars Windows-datorer.

Justera övertoningar

Du kan justera övertoningens färg, utgångspunkt, opacitet, plats och vinkel från övertoningsverktyget, panelen Övertoning, kontrollpanelen och panelen Egenskaper. 

Om du vill gå direkt till redigeringsläget för övertoning från panelen Övertoning markerar du objektet och klickar på knappen Redigera övertoning. Du kan sedan redigera alternativen, till exempel färgsteg, färg, vinkel, opacitet, plats och proportion.

Linear-Gradient_modify_2
Exempel på justering av linjär övertoning

A. Nyanser av samma färg B. Två olika färger C. Ändrad vinkel D. Ändrad storlek på bearbetaren E. Ändrad plats 
Radial-Gradient_modify_3
Exempel på justering av radiell övertoning

A. Två olika färger B. Ändrad utgångspunkt i den prickade ringen C. Ändrad plats för övertoningsbearbetaren D. Ändrade proportioner E. Ändrad plats för mittpunkten 

Lägga till och justera färgsteg

När en övertoning har använts kan du lägga till olika färgsteg i övertoningsbearbetaren.

Så här lägger du till färgsteg:

 • Placera muspekaren på övertoningsbearbetaren och när ett plustecken (+) visas under pekaren klickar du på övertoningsbearbetaren. 

Ett färgsteg läggs till vid den punkt där du klickar.

Om du vill ta bort ett färgsteg markerar du färgsteget och gör något av följande:

 • Tryck på tangenten Delete.
 • Klicka på knappen Ta bort på panelen Övertoning.

Du kan markera flera färgsteg samtidigt genom att hålla ned Skift-tangenten och klicka på färgstegen.

Om du vill radera alla markerade färgsteg trycker du på Esc-tangenten.

ObsNär du markerar ett färgsteg för övertoning visas alternativ för justering av färgsteg på kontrollpanelen och i verktygsfältet Dessutom visas färgalternativen på fliken Färg till höger.

Ändra färg

Om du vill ändra färg på ett färgsteg gör du något av följande:

 • Dubbelklicka på färgsteget.
  Färgpanelen visas och där kan du välja en färg som du vill använda. Den valda färgen används från det markerade, aktuella färgsteget till nästa färgsteg.
Color-Panel_Callout
A. Färgsteg B. Uppslag C. Opacitet D. Färger E. Färgrutor F. Färgväljaren G. Färger i färgruta 
 • Klicka på knappen Färgrutor på färgpanelen för att välja en färg från de tillgängliga färgrutorna. 
 • Klicka på Färgväljaren på färgpanelen för att välja en färg från arbetsytan och använda den på valfri plats. Tryck på Esc-tangenten eller Retur för att stänga färgväljarläget. Alternativet Färgväljaren finns på färgpanelen, panelen Övertoning och panelen Egenskaper.
 • Öppna panelen Färgrutor genom att klicka på Fönster > Färgrutor. Klicka på objektfyllningen på panelen Färgrutor. Den valda färgen används för det valda färgsteget.
color-panel_4
Ändra en färg med panelen Färg

Ändra utgångspunkt, ändra storlek och rotera övertoningsbearbetaren

Övertoningsbearbetarens startpunkt kallas utgångspunkt.

 • Om du vill ändra utgångspunkten placerar du muspekaren på startpunkten och flyttar den genom att dra.
 • Om du vill ändra storlek på övertoningsbearbetaren drar du slutpunkten mot eller från startpunkten.

Obs! Det går inte att ändra storlek på övertoningsbearbetaren med hjälp av startpunkten (utgångspunkten).

change-origin
Ändra ursprunget för linjära och radiella övertoningar
resize-annotator
Ändra storlek på bearbetaren för linjära och radiella övertoningar
 • Om du vill rotera övertoningsbearbetaren för en linjär övertoning håller du ned övertoningsbearbetarens slutpunkt. När en cirkelformad pilsymbol visas drar du bearbetaren och roterar den i valfri riktning. En prickad rektangel visas för att indikera bearbetarens nya position.
 • Om du vill rotera övertoningsbearbetaren för radiella övertoningar placerar du muspekaren på övertoningsbearbetarens slutpunkt. Dra bearbetaren när en cirkelformad pilsymbol visas.
  När du placerar muspekaren i den radiella övertoningens radieintervall visas en prickad ring. Du kan rotera den här ringen längs sin axel för att ändra vinkel för den radiella övertoningen. Ytterligare två punkter visas på den prickade ringen. Du kan klicka på någon av punkterna för att ändra ringens form (proportion) och klicka på den andra punkten för att ändra storleken på den prickade ringen (övertoningens spridning).
change-angle---rotate-annotator_3

Ändra plats

Så här ändrar du färgstegens plats och deras mittpunkter:

 • Dra dem längs övertoningsreglaget.
 • Lägg till värdet i rutan Plats på panelen Övertoning (visa exempel på platsändring för färgsteg).

Om du ändrar mittpunkten kan du justera färgindelningen mellan de två färgstegen. 

Ändra vinkel

Så här ändrar du övertoningens vinkel:

 • Rotera övertoningsbearbetaren på objektet.
 • Markera eller ange ett värde i listrutan Vinkel på panelen Övertoning.

Ändra opacitet

Om du vill ändra opaciteten för ett färgsteg klickar du på ett färgsteg och gör något av följande:

 • Markera eller ange ett värde i rutan Opacitet på panelen Övertoning eller kontrollpanelen. 
 • Flytta opacitetsreglaget på kontrollpanelen.

Om ett färgsteg har ett opacitetsvärde som är mindre än 100 % visas färgen som ett rutmönster i övertoningsbearbetaren.

Opacity_highlight

Omvänd övertoning

Om du vill byta ordning på färgerna i övertoningen till omvänd ordning klickar du på Omvänd övertoning på panelen Övertoning.

Spara övertoningar som färgrutor

Gör något av följande om du vill spara den nya eller ändrade övertoningen som en färgruta i den aktuella filen:

 • Klicka på knappen Lägg till i färgrutor på menyn Övertoning.
 • Klicka på färgrutemenyn på panelen Färgrutor och välj Ny färgruta.
 • Dra rutan Övertoningsfyllning från panelen Övertoning till panelen Färgruta. 

Obs!

Spara övertoningarna i Creative Cloud-biblioteket om du vill kunna använda övertoningarna senare.

Använda övertoningar på linje

Om du vill använda en övertoning på objektets linje markerar du objektet och gör följande:

 • Välj en övertoning på panelen Övertoning.
 • Välj Linje(X) i verktygsfältet, panelen Färgrutor, panelen Övertoning eller panelen Egenskaper.
 • Välj något av följande linjeformat:
  • Använd övertoning i linjen
  • Använd övertoning längs linjen
  • Använd övertoning över linjen
strokes-2

Använd övertoningar på flera objekt

Gör följande om du vill använda en linjär eller radiell övertoning för flera objekt:

 • Använd övertoning på ett objekt. Markera de andra objekten som du vill fylla med samma övertoning. Det gör du genom att klicka på markeringsverktyget i verktygsfältet. Håll ned Skift-tangenten och klicka på objekten som du vill fylla med samma övertoning.
 • Välj verktyget Färgväljaren i verktygsfältet och klicka på övertoningen. Markera sedan de objekt där den valda övertoningen ska användas.
 • Klicka på ikonen Fyllning på panelen Övertoning, verktygsfältet eller panelen Egenskaper.

Gör något av följande med övertoningsverktyget:

 • Om du vill skapa en övertoning med övertoningsbearbetaren klickar du någonstans på arbetsytan där övertoningen ska börja och drar till den plats där övertoningen ska sluta. 
 • Om du vill skapa en övertoning med en övertoningsbearbetare för alla markerade objekt, klickar du på ritytan där övertoningen ska börja och Alt-drar (Windows) eller Alternativ-drar (macOS) till den plats där övertoningen ska sluta. Därefter kan du justera de olika övertoningsreglagen för de olika objekten. (Flera övertoningsreglage skapas bara för enkla banor.)
apply-gradients-to-multiple-objects

Obs!

Om du vill skapa ett enskilt, flerfärgat objekt där färgerna kan flöda i olika riktningar använder du ett nätobjekt. Mer information finns i Nät.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy