Teckningar som skapas i Illustrator kan ha vita objekt som sätts med oavsiktligt övertryck. De blir synliga först när förhandsvisningen av övertryck aktiveras eller separationer skrivs ut. Det orsakar förseningar i produktionen och omtryck kan behövas. Även om Illustrator varnar användaren om ett vitt objekt sätts med övertryck finns det tillfällen när ett vitt övertryck kan uppstå utan att användaren upptäcker det. Till exempel:

Från och med en här versionen av Illustrator finns alternativet Ignorera vitt övertryck, som tar bort vita övertrycksattribut, i dialogrutorna Dokumentformat och Skriv ut. Alternativet är som standard aktiverat i båda dialogrutorna. Om alternativet Ignorera vitt övertryck inte har markerats i dialogrutan Dokumentformat kan det åsidosättas genom att du markerar alternativet i dialogrutan Skriv ut.

Scenario 1

Du markerar ett objekt med övertryck och sedan skapar du ett nytt objekt med vit fyllning/linje. I det här scenariot kopieras utseendeattributen för de tidigare markerade objekten till det nya objektet, vilket resulterar i att övertryck används för objektet med vit fyllning.

Scenario 2

Ett icke-vitt objekt med övertryck ändras till ett objekt med vit fyllning.
För att lösa problemet tar vi nu bort övertrycksattributen från vita objekt vid åtgärder som att skriva ut eller spara som EPS eller PDF. Det gör att användare kan skriva ut utan att behöva kontrollera och korrigera övertryck för vita objekt i teckningar. Det här arbetssättet är optimalt för de flesta scenarier: äldre teckningar, nya teckningar, icke-vita objekt där övertryck används när de ändras till vita.

Alternativet Ignorera vitt övertryck i utdata som finns i dialogrutan Dokumentformat (vänster), och i dialogrutan Skriv ut (höger)
Alternativet Ignorera vitt övertryck i utdata som finns i dialogrutan Dokumentformat (vänster), och i dialogrutan Skriv ut (höger)

Objekt med vit dekorfärg med övertryck påverkas inte av den här åtgärden. Den påverkar bara de sparade filerna eller utdata från en Illustrator-fil. Dessutom påverkas inte teckningen av den här inställningen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy