Adobe Acrobat Sign-godkendelsesmetode: id-kort

Oversigt

Adobe Acrobat Signs proces for Id-kort, som drives af avancerede maskinlæringsalgoritmer, giver virksomheder i hele verden mulighed for at sikre en godkendelse af deres modtagers identitet i høj kvalitet.  

Id-kort er en premium-metode til identitetsgodkendelse, der beder modtageren uploade et billede af et id-kort (kørekort, pas) og derefter evaluerer billedet for at sikre, at det er ægte. 

Understøttede dokumenter inkluderer:

 • Globalt pas
  • Alle ICAO-kompatible pas
 • Kørekort/nationalt id /Opholdstilladelser
Lande Kørekort Legitimationskort Opholdstilladelse
Australien Understøttet    
Østrig Understøttet Understøttet  
Belgien Understøttet Understøttet Understøttet
Bulgarien   Understøttet  
Canada Understøttet Understøttet  
Kroatien   Understøttet  
Tjekkiet   Understøttet  
Frankrig Understøttet Understøttet Understøttet
Tyskland Understøttet Understøttet Understøttet
Ungarn   Understøttet  
Irland Understøttet    
Italien Understøttet Understøttet  
Letland   Understøttet  
Litauen   Understøttet  
Malta   Understøttet  
Mexico   Understøttet  
Nederlandene Understøttet Understøttet Understøttet
New Zealand Understøttet    
Polen Understøttet Understøttet  
Portugal Understøttet Understøttet  
Rumænien Understøttet Understøttet  
Slovakiet   Understøttet  
Spanien Understøttet Understøttet Understøttet
Sverige Understøttet    
Schweiz Understøttet Understøttet  
Storbritannien Understøttet   Understøttet
USA Understøttet Understøttet  

 

Tjenesten vurderer dokumentbilledet for ægthed ved at validere dusinvis af elementer i dokumentet, herunder:

 • Dokumentstruktur
 • Biografiske data
 • PDF417-stregkode (hvis relevant)
 • Maskinlæsbar zone (hvis relevant)
 • Sikkerhedsfunktioner
 • Fotozone
 • Signatur

Biometrisk sammenligning: Foruden dokumentbekræftelsen kan der aktiveres en valgfri biometrisk sammenligning ved anmodning. Den biometriske sammenligning guider modtageren til at tage et realtidsbillede (en "selfie") og evaluerer derefter billedet i forhold til billedet på det uploadede dokument. Den biometriske sammenligning kræver, at modtageren reagerer på meddelelser på skærmen for at vise "liveness", hvilket sikrer, at der ikke kan bruges statiske billeder, der er taget tidligere.

 1. Modtagere gøres først opmærksom på aftalen via en mailnotifikation, der indeholder en Gennemgå og underskriv-knap for at få adgang til aftalens indhold:

  Gennemgå og underskriv-mail

  Når der klikkes på Gennemgå og underskriv-knappen, udløses godkendelsesopfordringen.

 2. Modtageren bliver bedt om at angive en telefon til en smartphone, der kan acceptere tekstbeskeder.

  Dette kræves for billedtagningsprogrammet, som sammenholder id-dokumentet med den offentlige database.

  • Der er en grænse på 15 minutter til at fuldføre bekræftelsesprocessen, som starter, når der klikkes på maillinket.
  • Når sms'en er sendt, vises der en blå besked om, at beskeden er sendt, og linket i den besked udløber efter 5 minutter.
  Opfordring til godkendelse med id-kort

  Bemærk:

  Hvis signaturprocessen er startet på en smartphone, springes dette telefonnummertrin over.

 3. Der sendes en sms til det angivne telefonnummer med et link til id-tjenesten.

  Når der klikkes på linket, får modtageren mulighed for at godkende med enten sit kørekort/id-kort eller et pas.

  Id-kort – første trin

  Bemærk:

  Under processen med at indsamle og verificere dokumentindholdet viser den oprindelige notifikationsside en statusbesked om, at detaljerne kontrolleres:

  gov_id_verificationinprocess

 4. Når der bruges et kørekort eller id-kort, beder appen modtageren om at tage et billede af:

  • Kortets forside
  • Kortets bagside
  • Sig selv (Valgfrit baseret på kontokonfigurationer)

  Hvis der bruges et pas, kræves der kun ét billede af passet.

  Id-kort – for- og bagside

 5. Valgfri selfie i realtid til biometrisk sammenligning med dokumentbilledet.

  Hvis selfie-muligheden er aktiveret for kontoen, bedes modtageren udføre en handling i realtid for at bevise, at modtageren er ægte og reagerer på beskederne i billedtagningsprogrammet.

  Når "liveness"-testen bestås, tager appen billedet og udfører den biometriske sammenligning med identitetsdokumentets billede.

 6. Når identiteten er blevet bekræftet, får modtageren adgang til aftalen og kan gennemføre sin handling på den originale enhed, hvor mailen blev åbnet.

  • Modtagerens navn, som det er vist på id'et, importeres til signaturfeltet og kan ikke redigeres
  Id-kort – fuldført

  Modtageren har 5 forsøg til at bekræfte sin identitet. Hvis alle 5 forsøg mislykkes 5 gange, annulleres aftalen, og afsenderen får besked.

  Mislykket godkendelse

Lag 1 – dokumentvalidering:

Det første lag af teknologi giver en ubesværet og sikker metode til at validere et identitetsdokumenter, der præsenteres i en digital transaktion. Dette sikrer, at dokumentet er ægte og uredigeret.

Ved at kombinere klassens bedste scanningsoplevelse med en stærk software til id-dokumentbekræftelse sikres der pålidelige digital identitetsgodkendelse med en ubesværet brugeroplevelse.

Bekræftelse med id-kort er tilgængelige for alle latinbaserede sprog og understøtter tusindvis af internationale og nationale identitetsdokumenter, inkl.:

 • Pas
 • Id-kort
 • Kørekort

For at opnå pålidelige resultater leverer tjenesten hver af følgende:

 • Guidet dokumentfoto – brugere instrueres i at tage et kvalitetsfoto for at sikre optimal behandling
 • Dokumentklassifikation – algoritmer for "computervision" genkender og klassificerer tusindvis af gyldige dokumenter, hvilket sikrer en pålidelige dataudtrækning og dokumentvalidering
 • Dataudtrækning – denne tjeneste går ud over blot optisk tegngenkendelse og dekonstruerer dokumentet samt analyserer indholdet i hvert felt
 • Evaluering af autenticitetselementer – en kombination af teknikker med kunstig intelligens validerer en lang række elementer i identitetsdokumentet, inkl.:
  • Dokumentstruktur – Fysiske attributter for id-dokumentet evalueres for korrekt størrelse, materiale, form, farve, layout osv.
  • Biografiske data – Udskrevne data, der identificerer de enkelte personer, evalueres for brug af skrifttype, farve, acceptable værdier osv.
  • PDF417-stregkode (hvis relevant) – OCR-resultater for biodataene fra forsiden sammenlignes med de data, der udtrækkes fra PDF417-stregkoden på bagsiden
  • Maskinlæsbar zone (hvis relevant) – Det udskrevne MRZ-område (Machine Readable Zone) kontrolleres for brug af skrifttype, tilstedeværelse, kontrolcifre osv.
  • Sikkerhedsfunktioner – Både visuelle og usynlige sikkerhedsfunktioner for id'et kontrolleres for tilstedeværelse, placering, indhold osv.
  • Fotozone – Portræt, eller primært billede, evalueres for menneskeansigt, retning, farve osv.
  • Signatur – Signatursektionen kontrolleres for tilstedeværelse, typen af skrift, sammenholdelse med kendte eksempler osv.

 

Lag 2 – biometrisk sammenligning:

Det sekundære lag af godkendelse sammenholder det portræt, der er udtrækket fra id-dokumentet, med en "selfie" fra brugeren via en biometrisk ansigtssammenligning. Denne bekræfter, at den bruger, der har indsendt id-dokumentet, er dets retmæssige ejer.

Anti-spoofingteknikker

 • Analyse af videobilleder bruges til at sikre, at brugeren kan tage en kvalitetsselfie under optimale fotoforhold
 • Under processen med at tage selfien instrueres modtageren til at udføre en handling (f.eks. Smil!) for at bevise "liveness"
 • Lys, fokus og opstilling er nogle af de evaluerede forhold

Når modtagerens identitet er bekræftet, åbnes aftalen til gennemgang og er tilgængelig for alle handlinger, der er tildelt modtageren (f.eks. formularudfyldning, signaturer).

Bemærk:

Godkendelsesmetoden med id-kort er kun tilgængelig for Enterprise-abonnementer, men er ikke tilgængelig for konti, der er købt via VIP-programmet.

Konfigurer id-kort-godkendelsesmetoden, når der oprettes en ny aftale

Når Id-kort er aktiveret, kan afsenderen vælge det på rullelisten Godkendelse lige til højre for modtagerens mailadresse.
 

Vælg godkendelsesmetoden

Hvis Id-kort ikke er på listen, er id-kort ikke aktiveret for den gruppe, som brugere sender aftalen fra, og en administrator vil skulle aktivere det.

Forbrug af premium godkendelsestransaktioner

Godkendelse med id-kort er en premium godkendelsesmetode, der betales per modtager.

 • Transaktioner med brug af ID-kort skal købes og installeres, før muligheden kan bruges.
 • Transaktioner med brug af ID-kort forbruges per modtager, der er konfigureret med godkendelsesmetoden ID-kort.
  • En aftale, der er konfigureret med tre modtagere, hvoraf to godkendes med ID-kort, forbruger to godkendelsestransaktioner.
 • Godkendelsestransaktioner trækkes fra kontoens total, når aftalen sendes til oprettelse (som kladde-aftale) eller sendes til den første modtager (som igangværende aftale).
  • Annullering af en kladde-aftale udløser tilbagebetaling af godkendelsestransaktionerne til kontoen.
  • Annullering af en igangværende aftale resulterer ikke i tilbagebetaling af nogen godkendelsestransaktioner.
  • Ændring af en eksisterende godkendelsesmetode til ID-kort forbruger én licens.
  • Ændring af godkendelsesmetoden fra ID-kort medfører ikke tilbagebetaling af godkendelsestransaktionen.
   • Ændring af godkendelse frem og tilbage med ID-kort forbruger altid kun én transaktion (for enhver modtager).
Spor forbrug af id-kort

Rapport om underskriveridentitet (RUI)

Acrobat Sign gemmer som standard ikke de identitetsoplysninger, der indsamles under en godkendelse med ID-kort. Kontoadministratorer kan dog godt anmode om at gemme identitetsoplysningerne i Acrobat Sign-systemet via Rapport om underskriveridentitet (RUI).

RUI indeholder data indsamlet under bekræftelse af ID-kort (f.eks. underskriveres id-kortbilleder, ansigtsbillede, telefonnummer, data udtrukket fra id-kort osv.).

RUI:

Du kan læse mere om RUI her >

Revisionsrapport

Revisionsrapporten indikerer tydeligt, at modtagerens identitet blev bekræftet med godkendelse via ID-kort:

 

Hændelse for redigeringsrapport med id-kort

Hvis aftalen annulleres, fordi modtageren ikke kan godkende, er årsagen udtrykkeligt angivet.

Mislykket godkendelse i revisionsrapporten

Bedste praksis og overvejelser

 • Hvis tofaktorunderskrivnings-godkendelse ikke er påkrævet for dine interne underskrifter, skal du overvejeat bruge metoden Acrobat Sign-godkendelse i stedet for ID-kort for at reducere friktionen ved underskrivelse samt at spare på forbruget af premium-godkendelsestransaktioner
 • ID-kort: (i) er ikke beregnet til regulerede eller værdifulde workflows og brugstilfælde med elektronisk signatur, (ii) kan ikke identificere alle svigagtige eller 'falske' identifikationsdokumenter og (iii) kan ikke erstatte behovet for menneskelig kontrol

Konfigurationsindstillinger

Aktivér godkendelsesmetoden under Afsendelsesindstillinger

Adgang til godkendelse med ID-kort kræver, at der er en kontrakt etableret for et årligt antal modtagere. Indtil dette konfigureres på backend, er muligheden ikke synlig i administratorens grænseflade.

Når købet af identitetstransaktionerne er registreret i systemet, vil administratorer se kontrolelementerne til at eksponere godkendelse med ID-kort på siden Afsendelsesindstillinger sammen med de andre metoder til identitetsgodkendelse.

Aktivér metoden ved at markere feltet Godkendelse med ID-kort.

 • Når metoden er aktiveret, har administratoren mulighed for at indstille Godkendelse med ID-kort som standardværdien for nye aftaler. Indstillingen er ikke synlig, før metoden er eksplicit aktiveret:
Kontrolelementer til godkendelse med id-kort

Valgfri biometrisk "selfie"-sammenligning

Kunder, der ønsker at inkludere den biometriske sammenligning mellem identitetsdokumentet og en realtids-selfie af modtageren, kan kontakte supportteamet for at få funktionen aktiveret.

Automatisk annullering af aftale, når en modtager ikke godkender

Tjenesten til ID-kort er konfigureret til at tillade op til fire fortløbende mislykkede forsøg på at bekræfte modtagerens identitet. Efter det femte mislykkede forsøg annulleres aftalen automatisk i systemet, og aftaleejeren underrettes om, at aftalen annulleres på grund af en godkendelsesfejl.

Muligheden for at konfigurere denne tærskel findes ikke i den kundevendte grænseflade. Kontoadministratorer kan anmode om, at annulleringstærsklen justeres til en anden værdi ved at kontakte supportteamet.

Mislykket godkendelse

Adobe-logo

Log ind på din konto