Funktionsbeskrivelse

Widget-URL'er kan ændres til at udfylde udvalgte felter med indhold for at optimere brugbarheden af en enkelt widget, som muligvis kræver unikke værdier i forskellige situationer.

Hvis du f.eks. har flere kiosker spedt ud over et område og ønsker automatisk at udfylde widgetten med et butiks- og medarbejdernummer, kan du nemt gøre det ved at føje et par parametre til slutningen af widget-URL'en. 

Dette kræver kun, at de felter, der skal udfyldes, identificeres korrekt, og at de værdier, der skal indsættes, føjes korrekt til URL'en.

Adobe Sign bruger URL hash-fragment til at aktivere denne funktionalitet. Dette sikrer, at Adobe Sign-servere aldrig ser de værdier, der videreføres via URL'en, hvilket beskytter alle personlige data, der er del af de indsatte parametre.


Sådan bruges det

For at indsætte værdier i et widget-felt, er der to ting at være opmærksom på:

 • Hvordan et felt markeres som tilgængeligt for URL-parametre
 • Hvordan de URL-parametre, som skal indsættes, konstrueres

 

Hvordan et felt markeres som tilgængeligt for URL-parametre

Sådan markeres et felt tilgængeligt for URL-parametre:

 • Opret eller rediger en widget for at få adgang til felterne
 • Tilføj det tekstfelt, du vil udfylde via URL'en
  •  Kun tekstfelter kan acceptere værdier
 • Åbn egenskaberne for feltet ved at dobbeltklikke på det
 • Rediger feltnavnet til noget meningsfyldt. Feltnavnet er den første del af den parameter, du vil bruge, så kortere er generelt bedre
 • Markér feltet, hvor der står Standardværdien kan komme fra URL
  • Markér valgfrit feltet Skrivebeskyttet, hvis du ikke ønsker, at værdien kan redigeres
 • Klik på OK for at gemme parametrene
 • Gentag for alle felter, der skal acceptere en parameter fra URL'en
 • Klik på Gem for at gemme widgetten
field_settings_toallowvaluestopassinviaurl

I dette eksempel opretter vi to felter, der skal udfyldes af URL'en:

 • Branch_Office – et felt, der accepterer strengen afdelingskontor (vist ovenfor)
 • Emp_ID – et felt, der accepterer medarbejdet-id'et

 

Hvordan de URL-parametre, som skal indsættes, konstrueres

En nem måde at konstruere URL'en på er at:

 • Kopiere URL'en fra widgetten. Den nemmeste måde at gøre dette på er at:
  • Redigere widgetten fra siden Administrer
  • Klikke på linket Kopiér widget-URL
 • Indsætte widget-URL'en i teksteditoren (som Notesblok)
copy_widget_url

Widget-URL'er er meget lange, så der bruges her en forkert version som eksempel (din vil se anderledes ud):

Eksempel-URL:

https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*

 

 • Tilføj dine parametre

Starten af parametrene identificeres ved at tilføje et hash-symbol (pund, #) til sidst i widget-URL'en.

Tilføj derefter parametrene i formatet  {field_name}={value}

Eksempel-URL med én parameter

https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621

 

Flere værdier tilføjes ved at indsætte et ampersand (&) mellem feltværdier.

Eksempel-URL med to parametre

https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621&Emp_ID=429939

 

Når alle parrene felt=værdi er føjet til URL'en, skal du kopiere en fulde streng og indsætte den i din browser.

Widgetten gengives med felterne udfyldt:

populated_widget

Egenskaber og begrænsninger

 • Du kan bruge hash-mærket én gang til at definere begyndelsen af parameteren/parametrene
  • Brug af et efterfølgende hash-mærke i en værdi påvirker ikke resultatet negativt
 • Det er acceptabelt at bruge mellemrum i værdier
 • Det er kun acceptabelt at bruge mellemrum i feltnavn, hvis du eksplicit indsætter %20 som mellemrumstegnet i URL'en
  • Dette vil virke: https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch%20Office=San Jose #621
  • Dette vil ikke virke: https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch Office=San Jose #621
  • Det anbefales generelt at bruge en underscore i feltnavne i stedet for mellemrum. Det sparer dig tid i den lange ende
 • Der tillades ikke mellemrum mellem feltnavnet, lighedstegnet og begyndelsen af værdien (feltnavn=værdi)
 • Intet mellemrum på hver side af ampersanden, hvis du har flere værdier
 • Der er ikke nogen grænse (andre end måske URL-længdens grænse) på antallet af felter, der kan hente deres værdi fra URL-parametre
 • Beregnede tekstfelter kan ikke overskrives og har ikke afkrydsningsfeltet vist i deres feltegenskaber.
 • URL-parametre virker ikke med godkendte widgets. Pga. af brugen af URL Hash Fragments, videreføres URL-parametrene ikke tilbage til klienten, efter godkendelse er fuldført (serveren ser aldrig den del af URL'en), hvis en widget er beskyttet med adgangskode eller en anden sikkerhed.

 

Håndteringsfejl

 • Enhver URL-parameter, der ikke matcher et formularfeltnavn præcist, ignoreres
 • Enhver URL-parameter, der prøver at tildele en værdi til et ikke-tekstfelt eller et tekstfelt, som ikke har Standardværdien kan komme fra URL, ignoreres


Konfigurationsmuligheder

Der er ingen muligheder for denne funktion.


Aktivering og deaktivering

Muligheden for at udfylde felter via URL er en fast egenskab i widgetten og kan ikke deaktiveres.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online