Forhåndsudfyld webformularens feltværdier ved hjælp af URL-parametre


Brug URL-parametre til at udfylde webformularfelter

For at indsætte værdier i et webformularfelt er der to ting at være opmærksom på:

 • Hvordan et felt markeres som tilgængeligt for URL-parametre
 • Hvordan de URL-parametre, som skal indsættes, konstrueres

 

Hvordan et felt markeres som tilgængeligt for URL-parametre

 1. Opret eller rediger en webformular for at få adgang til felterne

 2. Tilføj det tekstfelt, du vil udfylde via URL'en

  •  Kun tekstfelter kan acceptere værdier
 3. Åbn egenskaberne for feltet ved at dobbeltklikke på det

 4. Rediger feltnavnet til noget meningsfyldt. Feltnavnet er den første del af den parameter, du vil bruge, så kortere er generelt bedre

 5. Markér feltet, hvor der står Standardværdien kan komme fra URL

  • Markér valgfrit feltet Skrivebeskyttet, hvis du ikke ønsker, at værdien kan redigeres
 6. Klik på OK for at gemme parametrene

 7. Gentag for alle felter, der skal acceptere en parameter fra URL'en

 8. Klik på Gem for at gemme webformularen

URL

I dette eksempel opretter vi to felter, der skal udfyldes af URL'en:

 • Branch_Office – et felt, der accepterer strengen afdelingskontor (vist ovenfor)
 • Emp_ID – et felt, der accepterer medarbejder-id'et

 

Hvordan de URL-parametre, som skal indsættes, konstrueres

 1. Kopiér URL'en fra webformularen. Den nemmeste måde at gøre dette på er at:

  • Rediger webformularen fra siden Administrer
  • Klik på linket Kopiér webformulars URL
  URL

  Webformular-URL'er er meget lange, så der bruges her en forkortet version som eksempel (din vil se anderledes ud):

  Eksempel-URL:

  https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*

 2. Indsæt webformular-URL'en i teksteditoren (som Notesblok)

 3. Tilføj dine parametre  

  • Starten af parametrene identificeres ved at tilføje et hash-symbol (pund, #) til sidst i webformular-URL'en.
  • Tilføj derefter parametrene i formatet {field_name}={value}

  Eksempel-URL med én parameter

  https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621

  • Flere værdier tilføjes ved at indsætte et og-tegn (&) mellem feltværdier.

  Eksempel-URL med to parametre

  https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621&Emp_ID=429939

 4. Når alle parrene felt=værdi er føjet til URL'en, skal du kopiere en fulde streng og indsætte den i din browser.

  Webformularen gengives med felterne udfyldt:

  URL

Egenskaber og begrænsninger

 • Du kan bruge hash-mærket én gang til at definere begyndelsen af parameteren/parametrene
  • Brug af et efterfølgende hash-mærke i en værdi påvirker ikke resultatet negativt
 • Det er acceptabelt at bruge mellemrum i værdier
 • Det er kun acceptabelt at bruge mellemrum i feltnavn, hvis du eksplicit indsætter %20 som mellemrumstegnet i URL'en
  • Dette vil virke: https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch%20Office=San Jose #621
  • Dette vil ikke virke: https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch Office=San Jose #621
  • Det anbefales generelt at bruge en underscore i feltnavne i stedet for mellemrum. Det sparer dig tid i den lange ende
 • Der tillades ikke mellemrum mellem feltnavnet, lighedstegnet og begyndelsen af værdien (feltnavn=værdi)
 • Intet mellemrum på hver side af og-tegnet, hvis du har flere værdier
 • Der er ikke nogen grænse (andre end måske URL-længdens grænse) på antallet af felter, der kan hente deres værdi fra URL-parametre
 • Beregnede tekstfelter kan ikke overskrives og har ikke afkrydsningsfeltet vist i deres feltegenskaber.
 • URL-parametre virker ikke med godkendte webformularer. Pga. af brugen af URL Hash Fragments, videreføres URL-parametrene ikke tilbage til klienten, efter godkendelse er fuldført (serveren ser aldrig den del af URL'en), hvis en webformular er beskyttet med adgangskode eller en anden sikkerhed. 

 

Fejlhåndtering

 • Enhver URL-parameter, der ikke matcher et formularfeltnavn præcist, ignoreres
 • Enhver URL-parameter, der prøver at tildele en værdi til et ikke-tekstfelt eller et tekstfelt, som ikke har Standardværdien kan komme fra URL, ignoreres