Adobe Signs brugerdefinerede mailskabeloner er kun tilgængelige på Enterprise-tjenesteniveauet

Oversigt

Alle mails, der sendes fra Adobe Sign, genereres fra en HTML-baseret skabelon, der anvender nogle variable felter, så hver mail tilpasses den specifikke aftale og de specifikke modtagere. De store strukturer såsom sidelayout forbliver statiske, og kun få variabler ændrer sig (såsom aftalenavnet og beskeden) for hver aftale, der sendes.

Funktionen CEMT (Custom Email Templates) tilbyder muligheden for at forandre den HTML-skabelon, der genererer mails fra din Adobe Sign-konto. Med CEMT kan du forandre standardmailen til at matche din virksomheds brand med din egen velkendte branding, dit farvetema, billeder og tekst. Du kan også ændre de normalt statiske strukturer og tilpasse sidelayoutet, den anvendte terminologi, de indsatte billeder og mere.

Hvis du har et Enterprise-abonnement, kan du arbejde med vores Professional Services-team om at opbygge den perfekte mailskabelon til din konto som en helhed eller for hver gruppe på din konto om nødvendigt. Gebyrer kan gælde.

Tilpasset mailskabelon


Sådan bruges det

Når du har tilmeldt dig programmet med din Customer Success Manager, vil Professional Services-teamet arbejde med din Adobe Sign-kontoadministrator for at tilpasse de eksisterende skabeloner.

Der er i øjeblikket fire skabeloner, der kan tilpasses med Adobe Sign.

Tilpassede skabeloner kan installeres på konto- eller gruppeniveauet. Kontoskabeloner distribueres ned til grupper og triller videre ned til brugere. Konto > Gruppe > Bruger

Gruppeskabeloner erstatter kontoskabeloner. Gruppeskabelonen distribueres derefter til brugerne i den gruppe. Dette giver mulighed for, at individuelle grupper kan designe tematisk relevante mailskabeloner.

Hvis Adobe-kontoen f.eks. har en Photoshop-gruppe, kan mails designes til at appellere til et krævende Photoshop-publikum. Alternativt skal den juridiske gruppe muligvis have en meget anderledes og mere seriøs tone og deres mailskabeloner skal designes herefter.

Når skabelonerne er blevet uploadet, vil din PS-kontakt udgive dem til en gruppe i din konto for at blive testet. Du kan derefter bekræfte, at det virker korrekt, og anmode om flere ændringer om nødvendigt. Når din Adobe Sign-administrator har bekræftet skabelonen, vil din PS-kontakt gøre skabelonen live for den relevante gruppe eller konto.

 

Brugere og administratorer

Når mailskabelonerne er på plads, behøver brugere og administratorer ikke at gøre noget. Mailskabelonerne anvendes automatisk.


Hvad kan tilpasses

CEMT giver dig muligheden for at tilpasse de mailskabeloner, der bruges til transaktionsmails fra din Adobe Sign-konto.

Bemærk, at afsenderne (den part, der sender aftalen til underskrivelse) ikke vil kunne se den brugerdefinerede mailskabelon, fordi deres mail er baseret på en anden skabelontype. Afsendere vil fortsat se den eksisterende standardmailskabelon.

I hver skabelontype kan der være flere versioner. Der er én version for hvert understøttet sprog. Enterprise-kunder kan sende aftale på over 30 sprog, og hvert sprog har sin egen oversatte skabelon for hver skabelontype. Hvis du opdaterer tekst for en mailskabelon, der er på spansk, vil du skulle angive den relevante tekst, så din PS-kontakt kan opdatere skabelonen med de korrekte floskler.

EKS.: Underskriv:Engelsk identificerer skabelonen Underskriv og det engelske sprog.

 

Der er to tilgange til, hvordan du tilpasser de mailskabeloner, der bruges til din konto eller dine grupper i Adobe Sign:

 1. Start med grundskabelonen (standard), og angiv, hvilke tilpasninger du ønsker at foretage i den skabelon med din PS-kontakt.
 2. Start med dit eget internt byggede dokument med referencevejledningen nedenfor, og du kan starte med de standarder, der findes i vores offentlige github-lager


Aktivering og deaktivering

Brugerdefinerede mailskabeloner kan kun aktiveres og konfigureres i Adobe Sign-systemet af Adobe Sign Professional Services-teamet. Kontakt din Customer Success Manager for at bestemme arbejdets omfang og yderligere omkostninger, hvis du vil aktivere denne funktion.

Skabeloner kan konfigureres på konto- og/eller gruppeniveau og for ethvert sprog.

Kunder kan reducere udviklingstiden og nedbringe tjenesteomkostningerne ved at designeres deres egne skabeloner internt ved hjælp af vejledning herunder:


Ofte stillede spørgsmål:

Nej.

Der er i øjeblikket ingen kundegrænseflade for mailskabeloner. Du kan oprette din egen HTML-skabelon, men den skal gennemgås og installeres af din PS-kontakt hos Adobe.

Tilpasning er tilgængelig på konto- eller gruppeniveauet. Adobe understøtter ikke brugerdefinerede mailskabeloner for individuelle brugere. Vi understøtter heller ikke mailtilpasning for specifikke modtagere.

Ja, tilpasning er tilgængelig i alle områder

Nej.

Vi tilbyder i øjeblikket brugerdefinerede mailskabeloner for fire af standardmailsene:

 • Underskriv
 • Underskrevet og arkiveret
 • Påmindelse
 • Annulleret.

Ja, når du anmoder om, at en brugerdefineret mailskabelon installeres, skal du identificere typen (Underskriv) samt det sprog, skabelonen er på.

Kunder skal angive den oversatte tekst i deres brugerdefinerede HTML-skabelon. Hver kombination af type:sprog betragtes som en separat skabelon. (EKS.: Underskriv:Spansk) 

Nej.

Afsendere modtager den standardmail, der er associeret med Adobe Sign, eftersom deres skabeloner er baseret på en anden skabelontype. 

Nej.

Mailens overskriftsbillede kan opdateres i dine kontoindstillinger under Konto -> Kontoindstillinger -> Mailindstillinger

Disse skabeloner findes som skabeloner på hele kontoen med grupper, der arver deres skabeloner fra kontoen, og brugere, der arver fra gruppen. CEMT kan anvendes på en gruppebasis, så alle brugere i den gruppe arver gruppeskabelonen.

Eks.: Adobe-kontoen har ikke CEMT implementeret, men Adobe Sign-gruppen i kontoen har en brugerdefineret Underskriv-skabelon implementeret. Joe, en bruger i Adobe Sign-gruppen, vil bruge den brugerdefinerede skabelon ved afsendelse af aftaler. Alle andre grupper i Adobe-kontoen vil fortsat bruge standardmailskabelonen.

 

Det kan godt lade sig gøre.

Hvis HR-gruppen i din konto ønsker en anden tone for deres skabeloner i sammenligning med juragruppen, kan HR-gruppen designe deres skabeloner herefter. Bemærk, at forskellige skabeloner giver et separat gebyr. 

Nej, der er ikke en anden skabelon. CEMT er i øjeblikket kun tilgængelig for direkte deltagere i underskrivelsesprocessen. (Underskrivere, godkendere, delegerede) 

Billeder er bestemt en vigtig komponent for at få dit budskab igennem i en mail, og Adobe Sign understøtter billeder i de brugerdefinerede skabeloner. Men billeder skal hostes eksternt af dit team eller din virksomhed. Adobe hoster ikke billeder. 

For at sikre en konsistent HTML på tværs af flere mailklienter anbefales det at bruge tabelbaserede layouts. Det anbefales også

at bruge den gammeldags attributformatering for tabeller og kun bruge simpel indbygget formatering. <style>-tags kasseres af mange mailklienter.

CEMT er testet på følgende mailklienter:

 • Microsoft Outlook 2016/2019
 • Apple Mail 11/12
 • Gmail
 • AOL Mail
 • Yahoo! Mail

Nej.

CEMT gælder kun for de mails, der sendes til deltager under en aftale.

I tilfælde af en webformular vil den underskriver, der udfylder webformularen, modtage et tilpasset underskrevet og arkiveret, men landingssiden efter at have udfyldt webformularen kan ikke tilpasses via CEMT.

Landingssiden kan ændres, hvis du opretter webformularen via vores API.