Opret en webformular

En underskrivbar webformular kan oprettes for at blive integreret på dit websted (eller sedes som et link), så flere personer nemt kan tilgå og underskrive dit dokument. Det er især nyttigt, hvis du uploader en formular til underskrivelse på dit websted.

Hver underskriver udfylder formularen individuelt, og hver individuel transaktion registreres på fanen Administrer som en adskilt aftale.

Du kan konfigurere en webformular, så den har permanente medunderskrivere. Disse personer underskriver altid, efter at den person, der har besøgt webformularen, har udfyldt og underskrevet formularen.

 1. På siden Hjem skal du klikke på Udgiv en webformular

  Opret webformularer
 2. Skriv Webformularnavn på den næste side.

  • Du kan ikke redigere navnet på en webformular, så sørg for, at den navngives korrekt
  • Hvis du tilføjer en fil uden at indstille webformularens navn, vil webformularen tage filens navn
 3. Konfigurer oplysninger om webformularens modtager:

  • Deltagerrolle i webformular:
   • Underskriver – underskriveren skal placere en signatur ud over andre obligatoriske felter
   • Godkender – godkendere kan udfylde felter, men behøver ikke at placere en signatur
   • Acceptor – acceptorer kan lige som godkendere udfylde felter, men er ikke forpligtet til at sætte en signatur
   • Formularudfylder – formularudfyldere kan kun udfylde felter og har muligvis ikke et tilknyttet signaturfelt.
  • Webformulargodkendelse:
   • Ingen – denne indstilling anvender kun mailbekræftelse, når webformularen er sendt.
   • Adgangskode – adgangskodeindstillingen kræver, at modtageren skal angive en adgangskode, før dokumentet kan vises. 
   • Social – modtagere skal bekræfte via ét af flere sociale medier, før de kan få vist dokumentet.
   • Vidensbaseret godkendelse (KBA) – KBA kan aktiveres som godkendelsesmetode, hvis din konto er konfigureret til at tillade ubegrænsede KBA-transaktioner. Bemærk, at KBA kun er gyldig i USA.

  Bemærk:

  Adobe Sign-godkendelse og id-kort understøttes i øjeblikket ikke til webformulargodkendelse.

  Roller og godkendelser
 4. Hvis du ønsker, at din webformular skal medunderskrives:

  • Skriv mailadresserne på de parter, der skal medunderskrive eller godkende aftalen, under sektionen Medunderskrivere:
   • Du kan inkludere dig selv (webformularens opretter) ved at klikke på linket Tilføj mig til højre.
   • Konfigurer den passende rolle for hver underskriver. Alle roller, der er aktiveret af administratoren, vil være tilgængelige.
   • Definer den korrekte godkendelsesmetode for hver medunderskriver.
   • Alle definerede medunderskrivere skal fuldføre deres signatur/godkendelse for at vise dem for den aftale, der skal fuldføres.

  Bemærk:

  Husk på, at medunderskriverne altid vil være de endelige underskrive. Processen starter altid med den person, der besøger webformularen.

 5. Træk og slip de filer, du vil bruge som udgangspunkt for din webformular over i sektionen Filer, eller klik på Tilføj filer, og gå til dokumentet på et netværksdrev eller integreret fillager.

 6. Konfigurer Indstillingerne 

  • Beskyt med adgangskode – markér dette felt, hvis der skal angives en adgangskode for at åbne den endelige PDF, der oprettes ved webformular-underskrivelse.  Du bliver bedt om at angive adgangskoden.
  • Modtagers sprog (kun Business og Enterprise) – denne indstilling angiver det sprog, der bruges til instruktionerne på skærmen samt de mailbeskeder, der er relateret til webformularen.
 7. Vælg indstillingen Vis og tilføj signaturfelter, og klik derefter på Næste.

  configure_the_webform
 8. Siden opdateres og viser de uploadede filer i oprettelsesmiljøet.

  Træk de nødvendige felter fra højre side af siden og over på dokumentet efter behov.

  Sørg for, at du placerer mindst én signatur for hver underskriver, herunder den første underskriver og alle medunderskrivere.

 9. Når alle felterne er placeret, skal du klikke på knappen Gem nederst til højre.

  place_fields
 10. Du kommer til siden efter oprettelsen af webformularen. Her kan du få URL-adressen til webformularen og den iframe/JavaScript-kode, du bruger til at integrere den med.

  Du kan også testunderskrive din webformular.

  post_creation_page

For at indsætte værdier i et webformularfelt er der to ting at være opmærksom på:

 • Hvordan et felt markeres som tilgængeligt for URL-parametre
 • Hvordan de URL-parametre, som skal indsættes, konstrueres

 

Hvordan et felt markeres som tilgængeligt for URL-parametre

Sådan markeres et felt tilgængeligt for URL-parametre:

 1. Opret eller rediger en webformular for at få adgang til felterne

 2. Tilføj det tekstfelt, du vil udfylde via URL'en

  •  Kun tekstfelter kan acceptere værdier
 3. Åbn egenskaberne for feltet ved at dobbeltklikke på det

 4. Rediger feltnavnet til noget meningsfyldt. Feltnavnet er den første del af den parameter, du vil bruge, så kortere er generelt bedre

 5. Markér feltet, hvor der står Standardværdien kan komme fra URL

  • Markér valgfrit feltet Skrivebeskyttet, hvis du ikke ønsker, at værdien kan redigeres
 6. Klik på OK for at gemme parametrene

 7. Gentag for alle felter, der skal acceptere en parameter fra URL'en

 8. Klik på Gem for at gemme webformularen

URL

I dette eksempel opretter vi to felter, der skal udfyldes af URL'en:

 • Branch_Office – et felt, der accepterer strengen afdelingskontor (vist ovenfor)
 • Emp_ID – et felt, der accepterer medarbejder-id'et

 

Hvordan de URL-parametre, som skal indsættes, konstrueres

En nem måde at konstruere URL'en på er at:

 1. Kopiér URL'en fra webformularen. Den nemmeste måde at gøre dette på er at:

  • Rediger webformularen fra siden Administrer
  • Klik på linket Kopiér webformulars URL
  URL

  Webformular-URL'er er meget lange, så der bruges her en forkortet version som eksempel (din vil se anderledes ud):

  Eksempel-URL:

  https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*

 2. Indsæt webformular-URL'en i teksteditoren (som Notesblok)

 3. Tilføj dine parametre  

  • Starten af parametrene identificeres ved at tilføje et hash-symbol (pund, #) til sidst i webformular-URL'en.
  • Tilføj derefter parametrene i formatet {field_name}={value}

  Eksempel-URL med én parameter

  https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621

  • Flere værdier tilføjes ved at indsætte et og-tegn (&) mellem feltværdier.

  Eksempel-URL med to parametre

  https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621&Emp_ID=429939

 4. Når alle parrene felt=værdi er føjet til URL'en, skal du kopiere en fulde streng og indsætte den i din browser.

  Webformularen gengives med felterne udfyldt:

  URL

Egenskaber og begrænsninger

 • Du kan bruge hash-mærket én gang til at definere begyndelsen af parameteren/parametrene
  • Brug af et efterfølgende hash-mærke i en værdi påvirker ikke resultatet negativt
 • Det er acceptabelt at bruge mellemrum i værdier
 • Det er kun acceptabelt at bruge mellemrum i feltnavn, hvis du eksplicit indsætter %20 som mellemrumstegnet i URL'en
  • Dette vil virke: https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch%20Office=San Jose #621
  • Dette vil ikke virke: https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch Office=San Jose #621
  • Det anbefales generelt at bruge en underscore i feltnavne i stedet for mellemrum. Det sparer dig tid i den lange ende
 • Der tillades ikke mellemrum mellem feltnavnet, lighedstegnet og begyndelsen af værdien (feltnavn=værdi)
 • Intet mellemrum på hver side af og-tegnet, hvis du har flere værdier
 • Der er ikke nogen grænse (andre end måske URL-længdens grænse) på antallet af felter, der kan hente deres værdi fra URL-parametre
 • Beregnede tekstfelter kan ikke overskrives og har ikke afkrydsningsfeltet vist i deres feltegenskaber.
 • URL-parametre virker ikke med godkendte webformularer. Pga. af brugen af URL Hash Fragments, videreføres URL-parametrene ikke tilbage til klienten, efter godkendelse er fuldført (serveren ser aldrig den del af URL'en), hvis en webformular er beskyttet med adgangskode eller en anden sikkerhed. 

 

Fejlhåndtering

 • Enhver URL-parameter, der ikke matcher et formularfeltnavn præcist, ignoreres
 • Enhver URL-parameter, der prøver at tildele en værdi til et ikke-tekstfelt eller et tekstfelt, som ikke har Standardværdien kan komme fra URL, ignoreres

Indstilling af en webformulars mål kræver lidt viden om HTML, men processen er enkel. Denne proces lader dig tilpasse, hvordan webformularen passer på din webside.

Bemærk:

Denne procedure gælder kun for JavaScript-koden for en webformular.

 • Størrelsen på URL-webformularer kan ikke ændres.

En webformulars højde og bredde skaleres som standard med browserens størrelse. Denne dynamiske egenskab gør, at webformularen kan ses i de fleste skærmopløsninger.

standardstørrelse af webformularens vindue

For at justere webformularens mål skal du tilføje en typografi <div> til den kode, der omgiver din webformular. Dette trin udføres med HTML, hvilket gør, at udseendet af widgettens ramme kan fuldt tilpasses.

Koden til webformularen vises nedenfor, som den leveres ved at klikke på det tilsvarende link hent kode på siden Administrer:

<script type='text/javascript' language='JavaScript' src='https://secure.echosign.com/public/embeddedWidget?wid=2AAABLblqZhCb3ZNyEbi1ywHYaBw893IPRafJOjVvgE44n4Kb36XRArp5QgTpBhUWhLa7x81ek18*'></script> 

 

For at justere størrelsen skal du tilføje den følgende kode før webformularens kode. Denne kode indstiller bredden til 500 pixels og højden til 600 pixels.

Kanten for webformularens ramme kan også justeres ved at ændre kantegenskaberne.

<div style="height:500px; width:600px; border:1px solid black;">

 

Koden, der skal indsættes på det websted, der hoster webformularen, er:

<html>

 

<div style="height:500px; widget:600px; border: 1px solid black;">

 

<script type='text/javascript' language='JavaScript' src='https://secure.echosign.com/public/embeddedWidget?wid=2AAABLblqZhCb3ZNyEbi1ywHYaBw893IPRafJOjVvgE44n4Kb36XRArp5QgTpBhUWhLa7x81ek18*'>

</script></div></html>

Webformular med ændret størrelse

Som du kan se, vises resultatwebformularen med de angivne mål.

Disse mål er åbenlyst ikke ideelle, men det viser, hvordan indstilling af højde- og breddeværdierne påvirker webformularen.


Fuld skærm 1

<body style="margin: 0; padding: 0;">

<script type='text/javascript' language='JavaScript' src='https://secure.echosign.com/public/embeddedWidget?wid=[yourwidgetId goes here]'>

</script>

</body>


Fuld skærm 2

<div style="height:100%; width:100%; border:0px solid black;">

<script> </script>

</div>


Deaktiver en webformular

Når du deaktiverer en webformular, har underskrivere ikke længere adgang til den, men den er synlig på din konto. Du kan med din godkendelse altid genaktivere webformularen.

Sådan deaktiverer du en webformular:

 1. Klik på fanen Administrer

 2. Vælg filtret Webformularer

 3. Klik én gang på den webformular, du vil deaktivere

 4. Klik på Deaktiver

  • Et indstillingsvindue popper frem
  Deaktiver
 5. Vælg den oplevelse, du vil give brugere, som forsøger at få adgang til webformularens URL-adresse

  • Omdiriger underskrivere til en anden webside – du kan omdirigere underskriverne til en anden webside som en aktuel version af webformularen
  • Angiv en brugerdefineret besked til underskrivere – du kan angive en besked, der vises i stedet for webformularen
   • Du kan føje links til meddelelsen ved at vedhæfte dem i kantede parenteser [ ]
   • Du kan tilføje etiketter ved at bruge symbolet | (rør) efter URL-adressen

  F.eks.: [https://www.sign.adobe.com/ | Adobe Sign] vises som Adobe Sign.

 6. Klik på Deaktiver

  • Der vises en fuldført-besked
  • Statussen ændres 
  • Omdirigeringsmetoden indsættes under statussen
  • Muligheden for at redigere webformularen fjernes


Aktivér en webformular

Deaktiverede webformularer kan genaktiveres når som helst og fungere igen.

 

Sådan aktiverer du en deaktiveret webformular:

 1. Klik på fanen Administrer 

 2. Vælg filtret Webformularer

 3. Klik én gang på den webformular, du vil aktivere

 4. Klik på knappen Aktivér 

  Aktivér
 5. Klik på Aktivér, når du bliver spurgt om det 


Skjul en webformular

Hvis du vil fjerne en webformular fra Administrer-sidevisningen, kan du skjule den.

Ved at skjule en webformular skjules den kun i din visning. Andre brugere med adgang (via deling) vil stadig kunne se den.

 1. Klik på fanen Administrer, og rul ned til sektionen Webformular

 2. Vælg filtret Webformularer

 3. Klik én gang på den webformular, du vil skjule

 4. Klik på linket Skjul webformular på den højre række med indstillinger.

  • Hvis webformularen stadig er aktiveret, vises der en advarsel om, at webformularen stadig er aktiveret og kan underskrives af underskrivere.
  Skjul

  Forsigtig:

  Hvis du ikke deaktiverer webformularen, før du skjuler den, kan personer stadig tilgå og underskrive den.


Sådan aktiverer/deaktiverer du brugeradgang til webformularer

Business og Enterprise har muligheden for at konfigurere webformularadgang og underskriverindstillinger.

Webformularadgang og underskriverindstillinger kan aktiveres eller deaktiveres på konto- eller gruppeniveau ved at gå til Konto > Kontoindstillinger > Globale indstillinger > Webformularer

enable_web_forms

Konfigurationsmuligheder

Webformularer har fire valgfrie konfigurationer:

 • Tillad cc'er i webformularer:
  • Når aktiveret, kan mailadresser tilføjes som cc-parter til webformularen. Ellers fjernes muligheden for at tilføje cc-parter fra oprettelsesprocessen
 • Tillad PDF-visning af webformularer:
  • Når aktiveret, vises et PDF-link på webformularen, så modtageren kan få vist webformularen som en PDF
   • Vær opmærksom på, at PDF'en er et dokument, som modtageren kan gemme på sit lokale system
 • Kræv en mailadresse i webformularers signaturblok:
  • Når aktiveret, kræves der et Mailadresse-felt for hver underskriver inden for dokumentets grænser.
   • Adobe Sign placerer automatisk en signaturblok for enhver modtager, der ikke har et mailfelt på dokumentet
  • Når deaktiveret, bedes modtageren angive en mailadresse på en mellemliggende side
 • Kræv, at underskriveren bekræfter sin mailadresse:
  • Når aktiveret, skal modtageren bekræfte sin signatur, før aftalen fuldføres (underskrives)
  • Når deaktiveret, behøver modtageren ikke at bekræfte sin signatur, og aftalen går videre til næste modtager eller fuldføres.
   • Ubekræftede signaturer er underlagt afvisning

Forsigtig:

Hvis du deaktiverer signaturens mailgodkendelse, og du kræver en juridisk bindende signatur, skal du sørge for at bruge en type godkendelse, der identificerer en unik person (f.eks. Social, KBA, Adgangskode).


FAW og kendte problemer

Nej. 

Efter en webformular oprettes, kan webformularens navn ikke opdateres.

Webformularens ophavsmand modtager den fuldførte aftale (medmindre indstillinger undertrykker notifikationen).

Hvis en anden part skal underrettes, når webformularaftalen underskrives, kan cc-feltet bruges til at sikre, at parten inkluderes automatisk.

Cc-felt

Nej. 

Efter en webformular oprettes, kan cc-parterne ikke opdateres.

Nej.

Skabeloner i Adobe Sign-biblioteket kan ikke bruges som basis for en webformular.

Ja.

Instruktion til at deaktivere mailbekræftelse kan findes i konfigurationssektionen.

Forsigtig:

Hvis du deaktiverer signaturens mailgodkendelse, og du kræver en juridisk bindende signatur, skal du sørge for at bruge en type godkendelse, der identificerer en unik person (f.eks. Social, KBA, Adgangskode).

2-faktor-godkendelser for en webformular

Ja. 

URL'en til en webformular er blot en URL lige som alle andre.

Tilføjelse af URL'en til en webformular som et hyperlink linker ikke logisk en aftale, der er genereret af webformularen, til kildeaftalen.