Skapa PDF-filer genom att skriva ut till en fil

I många redigeringsprogram kan du använda kommandot Skriv ut med Adobe PDF-skrivaren för att konvertera filer till PDF. Källdokumentet konverteras till PostScript och skickas direkt till Distiller för konvertering till PDF, utan att Distiller startas manuellt. De aktuella Distiller-inställningarna och Adobe PDF-inställningarna används för att konvertera filen. Om du arbetar med sidstorlekar som inte är av standardstorlek kan du skapa en egen sidstorlek.

Compress PDF files online for free

Konvertera snabbt Word till PDF online.

               Prova nu utan kostnad


Obs!

(Windows) När det gäller Microsoft Office-dokument innehåller Adobes PDF-skrivare inte de funktioner som finns i PDFMaker. Du kan t ex inte skapa bokmärken och hyperlänkar med Adobes PDF-skrivare. Om du skapar ett PDF-dokument av ett Microsoft Office-dokument och vill utnyttja de här funktionerna ska du använda PDFMaker.

Adobe PDF-skrivaren skapar PDF-filer som inte är taggade. En taggad struktur krävs för att omforma innehållsflödet till en handdator och är att föredra om du vill få pålitliga resultat med en skärmläsare.

Skapa en PDF med hjälp av kommandot Skriv ut (Windows)

 1. Öppna filen i redigeringsprogrammet och välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Välj Adobe PDF i listan över skrivare.
 3. Klicka på knappen Egenskaper (eller Inställningar) för att anpassa Adobe PDF-skrivarinställningen. (I en del program måste du klicka på Utskriftsformat i dialogrutan Skriv ut för att kunna öppna listan över skrivare och sedan klicka på knappen Egenskaper eller Inställningar.)
 4. Klicka på OK i dialogrutan Skriv ut.

  Obs!

  PDF-filen sparas i den mapp som anges under Utdatamapp för Adobe PDF i dialogrutan Inställningar. Standardplatsen är Mina dokument. Om du specificerar Fråga efter Adobe PDF-filnamnet öppnas dialogrutan Spara som när du skriver ut.

Skapa en PDF med hjälp av kommandot Skriv ut (Mac OS X)

Metoden för att skapa PDF-filer med kommandot Skriv ut har ändrats i Mac OS v10.6 Snow Leopard med Acrobat 9.1 eller senare. Följande procedur beskriver metoden i både Snow Leopard och tidigare versioner av Mac OS X.

 1. Öppna filen i redigeringsprogrammet och välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Välj Spara som Adobe PDF på PDF-menyn längst ned i dialogrutan.

 3. Under Adobe PDF-inställningar väljer du en av standardinställningarna, eller anpassar inställningarna med hjälp av Distiller. Alla anpassade inställningar som du har definierat visas.

  För de flesta användare räcker standardinställningarna för att konvertera till Adobe PDF.

 4. Under Efter PDF-generering anger du om PDF-filen ska öppnas.
 5. Klicka på Fortsätt.
 6. Välj ett namn och en plats för PDF-filen och klicka sedan på Spara.

  Obs!

  PDF-filen sparas automatiskt med samma filnamn och filnamnstillägget .pdf.

Utskriftsinställningar för Adobe PDF (Windows)

Utskriftsinställningarna gäller för alla program där Adobe PDF-skrivaren används om du inte ändrar inställningarna i ett redigeringsprogram genom att använda menyerna Utskriftsformat, Dokumentegenskaper eller Skriv ut.

Obs!

Dialogrutan där du ställer in utskriftsinställningarna heter antingen Adobe PDFutskriftsinställningar, Adobe PDF – standardvärden för utskrift eller Adobe PDFdokumentegenskaper beroende på hur du öppnar den.

Visa utskriftsinställningarna:

 • Öppna fönstret Skrivare på Start-menyn. Högerklicka på Adobe PDF-skrivaren och välj Utskriftsinställningar.

 • I ett redigeringsprogram som t ex Adobe InDesign väljer du Arkiv > Skriv ut. Välj Adobe PDF som skrivare och klicka på knappen Egenskaper (eller Inställningar). (I vissa program måste du klicka på Utskriftsformat i dialogrutan Skriv ut för att få tillgång till listan över skrivare och sedan klicka på knappen Egenskaper eller Inställningar för att anpassa Adobe PDF-inställningarna.)

PDF-specifika alternativ visas på fliken Adobe PDF-inställningar. Flikarna för papperskvalitet och layout innehåller andra vanliga alternativ, t ex papperskälla, skrivarfärg, sidorientering och antal sidor per ark.

Obs!

Utskriftsinställningar är inte samma sak som skrivaregenskaper. Utskriftsinställningarna inkluderar Adobe-specifika alternativ för konverteringsprocessen. Dialogrutan Egenskaper innehåller flikar med alternativ som är tillgängliga för alla typer av skrivare.

Utskriftsinställningar för Adobe PDF-skrivaren

Inställningar för Adobe PDFConversion

Välj en fördefinierad uppsättning med alternativ på menyn Standardinställningar eller klicka på Redigera för att visa eller ändra inställningarna i dialogrutan Adobe PDF-inställningar.

Adobe PDF-dokumentskydd

Om du vill skydda PDF-filen väljer du ett av följande alternativ, eller så klickar du på Redigera för att visa eller ändra skyddsinställningarna:

 • Bekräfta skyddet för varje jobb: Öppnar dialogrutan Adobe PDF-skydd varje gång du skapar en PDF med hjälp av Adobe PDF-skrivaren. Ange önskade inställningar i dialogrutan.
 • Använd senast kända säkerhetsinställningar: Använder samma skyddsinställningar som användes senast en PDF skapades med hjälp av Adobe PDF-skrivaren på datorn.

Utdatamapp för Adobe PDF

Välj en utdatamapp för den konverterade PDF-filen eller klicka på Bläddra om du vill lägga till eller ändra utdatamappen. Välj Fråga efter Adobe PDF-filnamnet om du vill ange en plats och ett filnamn vid konverteringen.

Menyn Sidstorlek för Adobe PDF

Välj en egen sidstorlek som du har definierat.

Ersätt befintlig PDF

Välj om du vill ersätta den befintliga PDF-filen: Alltid, Fråga varje gång eller Aldrig.

Visa Adobe PDF-resultat

Startar automatiskt Acrobat och visar det konverterade dokumentet.

Lägg till dokumentinformation

Inkluderar information som filnamn samt datum och tid som anger när filen skapades.

Använd endast systemteckensnitt; använd inte dokumentteckensnitt

Avmarkera det här alternativet om du vill hämta teckensnitt när du skapar PDF-filen. Alla teckensnitt kommer att vara tillgängliga i PDF-dokumentet, men det tar å andra sidan längre tid att skapa det. Markera det här alternativet om du arbetar med dokument med asiatiska språk.

Ta bort loggfiler för avklarade jobb

Tar automatiskt bort loggfilerna såvida inte jobbet har misslyckats.

Ställa in utskriftsegenskaper för Adobe PDF (Windows)

I Windows kan du vanligtvis låta Adobe PDF-skrivaregenskaperna vara oförändrade om du inte har konfigurerat skrivardelning eller angett säkerhetsinställningar.

Obs!

Utskriftsegenskaper är inte samma sak som skrivarinställningar. Dialogrutan Egenskaper innehåller flikar med alternativ som gäller för alla typer av skrivare. Utskriftsinställningarna inkluderar specifika konverteringsalternativ för Adobe PDF-skrivaren.

Ställa in Adobe PDF-skrivaregenskaper

 1. Öppna fönstret Skrivare och enheter på Start-menyn och högerklicka på Adobe PDF-skrivaren.
 2. Välj Egenskaper.
 3. Klicka på flikarna och välj alternativ.

Ändra tilldelningen av den port som Adobe PDF-skrivaren använder

 1. Avsluta Distiller om programmet körs och vänta tills alla jobb i kön till Adobe PDF-skrivaren är klara.
 2. Öppna fönstret Skrivare och enheter på Start-menyn.
 3. Högerklicka på Adobe PDF-skrivaren och välj Skrivaregenskaper.
 4. Klicka på fliken Portar och sedan på Lägg till port.
 5. Välj Adobe PDF-port (Windows XP) eller Adobe PDF Port Monitor (Vista/Windows 7) i listan över tillgängliga porttyper och klicka sedan på Ny port.
 6. Välj en lokal mapp för PDF-utdatafiler och klicka på OK. Klicka sedan på Stäng så att dialogrutan Skrivarportar stängs.
 7. Klicka på Tillämpa och sedan på OK i dialogrutan Adobe PDF-egenskaper.

  Obs!

  För bästa resultat väljer du en mapp på samma dator som Distiller är installerat på. Även om fjärrmappar och nätverksmappar kan hanteras har de begränsad användaråtkomst och säkerhetsfunktioner.

Ta bort en mapp och tilldela Adobe PDF-skrivaren till standardporten på nytt

 1. Avsluta Distiller om programmet körs och vänta i några minuter tills alla jobb i kön till Adobe PDF är klara.
 2. Öppna fönstret Skrivare och enheter på Start-menyn.
 3. Högerklicka på Adobe PDF-skrivaren och välj Skrivaregenskaper.
 4. Klicka på fliken Portar.
 5. Välj standardporten, Mina dokument, och klicka på Verkställ.
 6. Markera porten som ska tas bort, klicka på Ta bort port och sedan på OK för att bekräfta borttagningen.
 7. Välj porten Mina dokument igen och klicka på Stäng.

Skapa och använda en egen sidstorlek

Det är viktigt att skilja på sidstorlek (enligt källprogrammets dialogruta Dokumentinställningar för dokumentet) och pappersstorlek (pappersarket, filmen eller den yta på en tryckplåt som du skriver ut på). Sidstorleken kan vara U.S. Letter (8,5 x 11 tum eller 21,59 x 27,94 cm), men du kan behöva skriva ut på ett större pappersark eller en större film för att få plats med skrivarmärken eller utfallsområdet. Du ser till att dokumentet skrivs ut som du vill genom att ställa in sidstorleken både i källprogrammet och på skrivaren.

Listan med tillgängliga pappersstorlekar för Acrobat kommer från PPD-filen (PostScript-skrivare) eller från skrivardrivrutinen (andra skrivare än PostScript). Om skrivaren och PPD-filen som du har valt för PostScript-utskrift kan hantera egna pappersstorlekar visas alternativet Egen på menyn Pappersstorlek. För skrivare som kan hantera mycket stora utskriftsområden stöder Acrobat sidor på upp till 15 000 000 tum (38 100 000 cm) gånger 15 000 000 tum (38 100 000 cm).

Skapa en egen sidstorlek (Windows)

 1. Gör något av följande:
  • Öppna fönstret Enheter och skrivare eller Skrivare och fax på Start-menyn. Högerklicka på Adobe PDF-skrivaren och välj Utskriftsinställningar.

  • I ett redigeringsprogram som t ex Adobe InDesign väljer du Arkiv > Skriv ut. Välj Adobe PDF som skrivare och klicka på knappen Egenskaper. (I vissa program måste du klicka på Utskriftsformat i dialogrutan Skriv ut för att kunna öppna listan över skrivare och sedan klicka på knappen Egenskaper eller Inställningar för att anpassa Adobe PDF-inställningarna.)

 2. På fliken Adobe PDF-inställningar klickar du på knappen Lägg till bredvid menyn Sidstorlek för Adobe PDF.
 3. Ange namnet, bredden, höjden och måttenheten. Klicka på Lägg till/ändra för att lägga till den egna sidstorleken på menyn Sidstorlek för Adobe PDF.

Skapa en egen sidstorlek (Mac OS)

 1. I ett redigeringsprogram som t ex Adobe InDesign väljer du Arkiv> Utskriftsformat.
 2. Välj Egen pappersstorlek i listrutan Pappersstorlek.
 3. Klicka på plusknappen (+).
 4. Ange namnet, höjden, bredden och marginalerna. Måttenheten beror på systemspråket.

Använda en egen sidstorlek

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Klicka på knappen Utskriftsformat.
 3. Välj den nya egna sidstorleken på menyn Pappersstorlek.


 

Har du problem med att använda PDF-skrivaren? Chatta med oss direkt påFacebook .