Poznámka:
Níže uvedený článek obsahuje pokyny pro nové uživatelské rozhraní služby Adobe Sign.
Kliknutím sem zobrazíte stejné pokyny pro klasické uživatelské rozhraní aplikace Adobe Sign.


Odeslání podpisu Mega Sign pomocí souboru .CSV pro import příjemců a jejich údajů

Pomocí souboru CSV můžete importovat e-mailové adresy příjemců a sloučit vlastní data do polí v dokumentu pro každého příjemce. Můžete také přizpůsobit zprávu v e-mailu odeslaném každému autorovi podpisu s žádostí, aby dokument podepsal.

Zkratka CSV znamená Comma-Separated Value (hodnoty oddělené čárkou) a v tomto formátu lze ukládat soubory Excel.

Poznámka:

V tomto videu se dozvíte, jak soubor .CSV vytvořit a používat v transakci Mega Sign. Dále se dozvíte, jak sledovat stav všech souborů odeslaných v transakci Mega Sign. Vytvoření souboru .CSV

Před vytvořením souboru .CSV je důležité znát názvy polí v dokumentu. Existují různé způsoby v závislosti na tom, jak jste pole do dokumentu přidali:

 • Pokud byl dokument vytvořen pomocí značek (textových nebo PDF), použijte název pole definovaný ve značce. Například {{Adresa1_es_:signer1}} má název pole Adresa1.
 • Pokud jste použili prostředí s úpravami přetažením, upravte dokument a dvakrát klikněte na pole. Název pole je v horní části okna vlastností.

Až budete znát názvy polí dokumentu, otevřete ukázku nacházející se na stránce odesílání Mega Sign nebo vytvořte soubor Excel.

Poznámka:

 • V souboru CSV musí být minimálně dvě jedinečné e-mailové adresy.
 • E-mailová adresa odesílatele v souboru CSV být nemůže.

 1. První řádek tvoří názvy polí a informační značky. V případě vlastní polí, která jste přidali, přidejte názvy polí do záhlaví sloupce.

  Informační značky jsou následující:

  _es_signer_email (povinné) E-mailová adresa autora podpisu

  _es_signer_name (volitelné) Jméno autora podpisu použité v podpisu

  _es_signer_fullname (volitelné) Jméno autora podpisu zobrazené v dokumentu

  _es_signer_company (volitelné) Společnost autora podpisu

  _es_signer_title (volitelné) Název funkce autora podpisu

  _es_agreement_message (volitelné) Zpráva obsažená v e-mailu odeslaném autorovi podpisu.

  Ostatní použité názvy (telefon a PSČ) jsou vlastní pole, která jsme do dokumentu přidali.

  Informační značky v CSV
 2. Další řádek je vyplněný konkrétními informacemi o autorech podpisu. Zde zadáme e-mailové adresy, celé jméno, název společnosti, název funkce, vlastní zprávu a další informace pro naše vlastní pole.

  Vyplněné informace o podepisujícím
 3. Nakonec soubor uložte jako .CSV v místním systému.

  Uložení souboru CSV do místního systému


Odeslání pomocí souboru .CSV

 1. Po vytvoření souboru .CSV klikněte na Domovské stránce na možnost Hromadné odeslání pomocí funkce Mega Sign.

  Odeslání pomocí funkce Mega Sign z Domovské stránky
 2. Na stránce odesílání podpisu Mega Sign klikněte na odkaz Importovat příjemce a sloučit pole ze souboru, abyste soubor .CSV použili k odeslání.

  Importovat příjemce a sloučit pole ze souboru
 3. Klikněte na tlačítko Nahrát.

  Nahrát
 4. Vyhledejte a připojte soubor CSV, který chcete použít.

 5. Podle potřeby nakonfigurujte další volby:

  • Ověření totožnosti – Nastavením této možnosti použijete dvoufaktorové ověřování
  • Potřebuji podepsat – Toto políčko zaškrtněte, pokud vy (odesílatel) potřebujete dokumenty rovněž podepsat
  • Název dohody – Název dohody tak, jak se zobrazí na stránce Správa
  • Zpráva – Globální zpráva, která bude součástí e-mailu Podepište dokument (pokud nebude ze souboru .csv explicitně importována jiná zpráva)
  • Jazyk – Jaký jazyk se má používat v e-mailu a v pokynech na obrazovce
  • Nastavit heslo pro otevření podepsaného souboru PDF – Má být podepsaný dokument zabezpečen heslem?
  • Zobrazit náhled, umístit podpisy nebo přidat pole – Umožňuje odesílateli umístit do šablony pole

  Po dokončení klikněte na tlačítko Další

  Výběr voleb a odeslání