Del en konto med en anden bruger

Funktionen Kontodeling er tilgængelig for serviceabonnementer til Small Business, Business og Enterprise.

Oversigt over deling af brugerindhold

Standard for Adobe Acrobat Sign er at sikre en brugers indhold mod alle andre brugere, der ikke er eksplicit inviteret til at se eller interagere med dette indhold.

Aftaler indeholder implicit alle modtagerne.  Biblioteksdokumenter deles eksplicit i skabelonegenskaberne.

Der er dog roller i de fleste organisationer, der kræver tilsyn med transaktioner, uden at observatøren er direkte involveret eller uden grupper af aktører, der skal have en generel viden om alle transaktioner i deres gruppe.

Deling af brugerindhold lader én bruger eller gruppe dele sit indhold med enhver anden bruger eller gruppe.

To typer deling af brugerindhold er tilgængelige:

 • Basis – kun brugervisning
 • Avanceret – gruppe- og brugervisning med valgfri Rediger og Send
  • Når BrugerA deler sit indhold med BrugerX:
  • Gruppedeling er aktiveret
   • Når BrugerA deler sit indhold med GruppeN:
    • Alle medlemmer af GruppeN kan se alt indhold på BrugerA's Administrer-side
    • Alle medlemmer af GruppeN har tilladelse til at få delingen etableret (Underskriv, Send og/eller Rediger) for BrugerA
   • Når GruppeN er delt til BrugerA:
    • BrugerA kan se alt indholdet for alle brugere i GruppeN
    • BrugerA har tilladelse til at underskrive, sende og/eller redigere aftaler (som konfigureret) for alle medlemmer i GruppeN

Avanceret deling er i øjeblikket kun tilgængeligt for Enterprise-konti. Administratorer, der gerne vil aktivere avanceret deling, skal kontakte kundesupport for at få ændret deres konto.

Forsigtig:

Når en konto er konverteret til avanceret deling, kan den ikke gendannes til basisdeling. Dette går kun én vej.


Tilgængelighed

Grundlæggende tilgængelig for alle Small business-, Business- og Enterprise-pakker.

 • Basisdeling har en grænse på 100 "uddelte" konti og 100 "delt med mig"-konti

Avanceret deling er kun tilgængeligt for Enterprise-kunder.

 • Avanceret deling har en standardværdi på 500 konti, der kan "uddeles", og 500 konti, der kan "deles med mig"
  • Hvis du har brug for flere end 500 delinger den ene eller anden vej, skal du kontakte din Success Manager

Acrobat Pro til teams og alle enkeltbruger abonnementer understøtter ikke deling af en brugers konto.


Brugergrænseflade

Basisdeling

Brugere under basisdeling-modellen kan etablere, gennemgå og annullere deres delinger i sektionen Personlige indstillinger. Alle brugere (inkl. administratorer) har den samme oplevelse.

Der er to adskilte sider: én til de indgående delinger (Vis andre konti) og én til de udgående delinger (Del min konto):

Brugergrænseflade for basisdeling

Brugere anmoder om delinger ved at klikke på plusikonet og angive mailen til den bruger, de vil etablere delingen med.

Basisdeling – anmod om at se

Når der er anmodet om delingen, findes den i tilstanden "Afventer", indtil den anmodede bruger enten accepterer eller afviser invitationen.

Basisgrænseflade – afventende anmodninger


Avanceret deling (kun tilgængelig på Enterprise-serviceniveau)

Når en konto konverteres til avanceret deling, ændres brugergrænsefladen fra to adskilte sider til én faneinddelt side kaldet Delingsstatus:

Avanceret deling – gå til menu

De to faner justeres efter de to sider, der bruges under regler for basisdeling:

 • Min konto delt med = Del min konto
 • Delt med mig = Vis andre konti

Brugere etablerer delinger ved at klikke på plusikonet, hvilket åbner en pop-op, hvor brugeren enten kan angive en mailadresse eller vælge brugere eller grupper fra en liste over den nuværende kontos bruger- og gruppeobjekter.

 • Pilen til højre for gruppenavnet udviser grupperne for at vise brugerne
 • Plusikonet føjer brugeren/gruppen til delingsanmodningen (i det øverst inputfelt)
Avanceret deling – gruppedeling

 

Efter at have identificeret brugerne/grupperne til delingen kan anmoderen derefter definere de tilladelser, der skal gælde for delingen (Underskrivelse, afsendelse og/eller Redigering af eksisterende aftale):

Del min konto

Avanceret deling – afventende anmodning


Gruppedeling

Administratorer (under regler for avanceret deling) har muligheden for at dele den gruppe, de er administrator for, og at administrere de delinger, der er knyttet til gruppen (modsat deres bruger).

Gruppedeling virker mekanisk på samme måde som brugerdelinger med den undtagelse, at gruppen er en større beholder, og ved at dele med en gruppe får brugeren adgang til alt indhold fra alle brugere i den gruppe.

Hvis en bruger fjernes fra gruppen, er den brugers indhold ikke længere i gruppen og dermed ikke længere synligt.

Sådan får du adgang til deling på gruppeniveau som en gruppeadministrator:

 • Log på din Gruppeadministrator-bruger
 • Gå til Gruppe > Min brugergruppe > Delingsstatus
Gå til status for Gruppedeling

Bemærk:

En gruppe kan deles med sig selv, hvilket giver alle brugere i gruppen en fuld visning af alle andre brugere i gruppen uden at skulle definere individuelle delinger.

Kontoadministratorer kan administrere delingerne for alle grupper på kontoen og kan fuldt etablere delinger mellem grupper uden at kræve accept af en anden bruger.

Sådan får du adgang til gruppedeling som en kontoadministrator:

 • Gå til Konto > Grupper > {Vælg den gruppe, du vil dele}
Vælg en gruppe

Når gruppemenuen indlæses, skal du klikke på Delingsstatus

Gruppedeling – status for gruppedeling


Flere kontrolelementer til at administrere delinger mellem konti

Send en delingsanmodning igen

Ophavsmanden til en "Afventende" deling kan sende delingsanmodningen til målbrugeren igen ved at:

 • Gå til delingsgrænsefladen
 • Klikke én gang på den deling, du vil sende igen
 • Klikke på linket Send delingsanmodning igen
 • Der sendes automatisk en mail til målbrugeren
Send en delingsanmodning igen

Accept eller afvisning af en deling

Når en bruger anmoder om en deling, modtager målbrugeren (eller gruppeadministratoren i tilfælde af grupper) en mail med et link til at godkende delingen:

Acceptér eller afvis en mail om delingsanmodning

Alternativt kan en bruger acceptere eller afvise en anmodning i programmet ved at:

 • Gå til delingsgrænsefladen
 • Klikke én gang på den afventende anmodning, som du vil acceptere eller afvise
 • Klikke på Acceptér eller Afvis
Acceptér eller afvis en delingsanmodning

Annullering af en deling

Begge delingsmodeller tillader begge parter at annullere en deling når som helst:

 • Gå til deres delingsgrænseflade
 • Klik én gang på den deling, du vil annullere
 • Klik på Annuller deling
Annuller en deling

Redigering af tilladelserne af en deling (kun Avanceret deling)

Tilladelserne for en etableret deling mellem brugere/grupper kan redigeres ved at:

 • Gå til delingsgrænsefladen
 • Klikke én gang på den deling, du vil redigere, for at vise indstillingerne øverst på listen
 • Klikke på linket Rediger tilladelser
 • Redigere tilladelserne
 • Klikke på Gem
Bemærk:

Der er en forsinkelse på 30 minutter mellem at ændre delingsrettigheder og se effekten af disse ændringer.

Rediger delingstilladelser


Visning af delt indhold

Det indhold, der deles med din bruger, vises på fanen Administrer.

Øverst til venstre på Administrer-siden kan du se en rullepil ned ved siden af Dine aftaler

 • Klik på pilen for at vise listen over brugere/grupper, som er delt med dig
 • Vælg den bruger/gruppe, du vil se
 • Der er også en indstilling til at vælge Alle delte aftaler, som returnerer alt delt indhold
Vælg rullepilen ned på din Administrer-side

Siden opdateres for at vise Administrer-sidens indhold for den valgte bruger/gruppe:

Overskrift til delt konto

Bemærk:

Filtrene i det venstre spor (I gang, Fuldført, Webformularer) filtrerer indhold, lige som når du ser dit indhold.


Kontrolelementer for Avanceret deling

Redigering af en delt aftale (kun Avanceret deling)

Avanceret deling lader en bruger redigere dokumenterne og felterne på en delt kontos aftaler (så længe aftalen stadig er gyldig).

Sådan redigerer du en aftale:

 • Gå til siden Administrer
 • Skift visningen til den bruger, der ejer den aftale, som skal redigeres
 • Klik én gang på aftalen for at vælge den
 • Udvid indstillingerne for at vise indstillingerne
 • Klik på den handling, du vil foretage:
Rediger en delt aftale

Afsendelse på vegne af en delt bruger (kun Avanceret deling)

Avanceret deling lader en bruger sende en aftale på vegne af en delt bruger.

Denne aftale ejes af den delte konto, som hvis kontoens ejer havde sendt den.

Kun historikken og revisionsloggen vil indikere, at aftalen blev sendt via den delte konto af en anden bruger.

Sådan sender du en aftale fra en delt konto:

 • Log på din bruger
 • Klik på dit navn øverst til højre i skærmen, og vælg Skift konto
 • Vælg den bruger, du vil sende på vegne af
  • Klik på OK
Avanceret deling – skift konti

Siden opdateres for at vise dig en begrænset grænseflade.

Et banner øverst på siden indikerer, at du er i en delt konto, og identificerer kontoens bruger.

Til højre på banneret er der et link, der returnerer dig til din konto.

 • Klik på fanen Send
 • Konfigurer og send aftalen som normalt
Konto "skiftet til"

Aktivitetsloggen for aftalen angiver tydeligt, at aftalen blev sendt på vegne af brugeren:

Revisionslog ved afsendelse på vegne af en anden konto

Underskrivelse på vegne af en delt bruger (kun avanceret deling)

Avanceret deling lader en bruger underskrive en aftale på vegne af en delt bruger.

Kun revisionsrapporten viser, at aftalen blev underskrevet på vegne af den tilsigtede modtager af en anden bruger.

Sådan underskriver du en aftale på vegne af en delt bruger:

 • Log på din bruger
 • Klik på dit navn øverst til højre i skærmen, og vælg Skift konto
 • Vælg den bruger, du vil sende på vegne af
  • Klik på OK
Avanceret deling – skift konti

Siden opdateres for at vise de delte kontosider.

Et banner øverst på siden indikerer, at du er i en delt konto, og identificerer kontoens bruger.

Til højre på banneret er der et link, der returnerer dig til din konto.

 • Klik på fanen Administrer for at få adgang til de aftaler, som Afventer handling
 • Vælg den aftale, du vil underskrive, ved at klikke på den. Handlingspanelet til højre åbnes
 • Klik på knappen Vis og underskriv
Vis, og underskriv

Underskriv aftalen på normal vis:

Revisionslog ved afsendelse på vegne af en anden konto

Signaturfeltet, Aktivitets liste og revisionsrapport indikerer tydeligt, at aftalen blev underskrevet på vegne af den tilsigtede modtager:

Revisionsrapport


Kontrolelementer

De administrative knapper for brugerdeling findes under Kontoindstillinger > Sikkerhedsindstillinger > Kontodeling

 • Deling kan konfigureres på kontoniveauet, hvilket overfører indstillingerne videre til alle grupper
 • Deling kan også konfigureres på gruppeniveauet, hvilket tilsidesætter de nedarvede værdier på kontoniveau.

Knapper til basisdeling definerer, om deling er tilladt, og den metode, som deling startes med:

 • Tillad ikke kontodeling – grænsefladen for kontodeling fjernes fra brugergrænsefladen for den konfigurerede konto/gruppe.
 • Tillad anmodning om at dele konto – tillader brugerne i den konfigurerede konto/gruppe at anmode om at se en anden brugers indhold
 • Tillad deling af egen konto – tillader brugerne i den konfigurerede konto/gruppe at dele deres konto med en anden bruger
 • Begge – brugere kan både anmode om og tilbyde deling 
Delingsknapper i administratormenuen

Avanceret deling giver et ekstra sæt af tilladelser:

 • Med eksterne konti – når det er aktiveret, kan brugere dele en visning af deres kontoindhold med brugere i andre Acrobat Sign-konti
  • Deling til en ekstern konto opretter en skrivebeskyttet relation
 • Med interne konti – når det er aktiveret, kan brugere dele deres indhold med andre brugere i deres (den samme) Acrobat Sign-konto
  • Aktivering af deling med interne konti tillader tre ekstra muligheder:
   • Underskrivelse/godkendelser – tillader den part, der er "delt med", at sende nye aftaler på vegne af den delende part
    • Revisionsrapporten viser tydeligt, at aftalen blev underskrevet på vegne af den delende part
   • Afsendelse – tillader den "delt med"-part at sende nye aftaler på vegne af den delende part
    • Historikken og revisionsrapporten indikerer tydeligt, at aftalen blev sendt af den part, der er "delt med", på vegne af den delende part
    • Aftalen ejes og administreres af den delende part, som hvis de selv havde sendt den
   • Rediger eksisterende transaktioner – tillader den "delt med" part at redigere igangværende aftaler
Adobe-logo

Log ind på din konto