Markering

En markering er en del av et bilde som er valgt for en form for manipulering – duplisering i et lag, fargekorrigering, sletting, rotering og så videre. Markeringen består av alle bildepunktene – helt eller delvis markert – innenfor markeringsgrensen.

Når et objekt er markert, vises en markeringsramme rundt det valgte området (venstre). Når merkingen av objektet oppheves, forsvinner
markeringsrammen (høyre).

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet